x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Scrisori de invitare

Scrisori de invitare

29 Sep 2009   •   00:00

La Congresul al XIV-lea al PCR adre­sate conducătorilor partidelor comuniste şi muncitoreşti din ţările socia­liste

- Mihail Segheevici Gorbaciov, secretar general al CC al PCUS
- Todor Jivkov, secretar general al CC al PC Bulgar
- Milos Jakes, secretar general al CC al PC din Cehoslovacia
- Erich Honecker, secretar general al CC al PSU din Germania
- Milan Pancevski, preşedintele Prezidiului UC din Iugoslavia
- Mieczyslaw Rakowsky, prim secretar al CC al PMU Polonez
- Rezso Nyers, preşedintele PMS Ungar
- Jiang Zemin, secretar general al CC al PC Chinez
- Kim Ir Sen, secretar general al CC al PM din Coreea
- Jambîn Batmunh, secretar general al CC al PPR Mongol
- Fidel Castro Ruz, prim secretar al CC al PC din Cuba
- Nguyen Van Linh, secretar general al CC al PC din Vietnam
- Kaysone Phomihane, secretar ge­neral al CC al PPR Laoţian

Stimate tovarăşe Mihail Sergheevici Gorbaciov,
Am plăcerea să va informez că, în conformitate cu hotărârea Comitetului Central, între 20-25 noiembrie 1989 se vor desfăşura, la Bucureşti, lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. În numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro­mân adresez invi­taţia ca o delegaţie a Partidului Comunist al Uniunii Sovie­tice să participe la lucrările Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Ro­mân. Încredin­ţat fiind că veţi accepta in­vitaţia noastră, exprim convingerea că par­ticiparea de­legaţiei partidului dum-nea­­voastră la Congresul Partidului Co­munist Român va contribui la întă­rirea şi dezvoltarea legă­tu­rilor tradi­ţio­nale de prietenie, colaborare şi solida­ritate dintre partidele, ţările şi po­poarele noastre. Folosesc acest prilej pentru a vă adresa, stimate tova­răşe Gorbaciov, un salut călduros, împreună cu cele mai bune urări de succes tot mai mari în ac­tivitatea dumneavoastră şi a popoa­relor sovietice prietene.
Septembrie 1989
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Relaţii Externe, dos. nr.5U /1986

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr