x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Stenograma şedinţei Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din ziua de 18 august 1989

Stenograma şedinţei Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din ziua de 18 august 1989

18 Aug 2009   •   00:00

Şedinţa a fost prezidată de to­va­ră­şul Nicolae Ceauşescu, secretar gene­ral al Partidului Comunist Român.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Aţi văzut ordinea de zi, tovarăşi?
Nu mai aveţi alte probleme? Nu.

Punctul 1
Unele probleme privind Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.
Practic, peste 10 zile trebuie să înceapă adunările organizaţiilor de bază şi deci, toate pregătirile pentru delegaţii la congres şi pentru membrii Comitetului Central care urmează să fie dezbătute în adunările de partide trebuie să fie definitivate.

Comisiile constituite de Plenară s-au ocupat de toate aceste probleme, au lucrat, au fost aduse o serie de îmbunătăţiri şi, actualmente, propu­nerile pentru delegaţii Comitetului Central în conformitate cu normele stabilite de Plenara Comitetului Central s-au definitivat. Vom avea 3.328 de delegaţi, din care centrali 380, faţă de 375 la Congresul precedent. Este o creştere mai mică. Pe total la delegaţi este o creştere de 200.

Activiştii de partid rămân la acelaşi număr 50-50, din aparatul de stat 165-165, oameni de ştiinţă 100, delegaţi locali de la 2.750 a crescut la 2.946, la muncitori de la 1.064 la 1.230 şi, în mod corespunzător în celelalte se­c­toare. La ţărani de la 465 la 490. La funcţionari este o creştere mai mică, de la 457 la 460. Am crescut mai mult la muncitori.

Activiştii de partid au rămas la acelaşi număr 450 la 450, în mod corespunzător şi în celelalte sectoare de activitate nu sunt mari schimbări. Numărul femeilor a crescut la 38 faţă de 36,25, la naţionalitatea germană de la 92,05 la 92,06, la naţionalitatea maghiară 6,65 a fost înainte iar acum 6,85, astea toate în raport cu numărul de membrii de partid.

De asemenea, există o repartizare în mod corespunzător pe judeţe, în raport cu numărul membrilor de partid. De asemenea, cei centrali sunt repartizaţi pe judeţe în raportul în care au fost înaintate cu creşterile care sunt, 5 delegaţi centrali, aşa că nu schimbă prea mult.
Din acest punct de vedere am putea să spunem să treacă şi să se comunice la judeţe, să se treacă la concret, ca în organizaţiile de bază să fie dezbătute propunerile.

În ce priveşte Comitetul Central, fa­ţă de ceea ce am hotărât la Plenară, din partea comisiei, este propunerea ca să mai mărim cu 10 numărul mem­brilor Comitetului Central, să mer­gem la 465 şi o să vedem de ce este necesar?

În ce priveşte candidaţii centrali se pro­pune o anumită reducere faţă de data trecută, de la 183 la 157, creşte numărul celor locali de la 263 la 308. Numărul activiştilor de partid centrali de la 39 la 38.

În ce priveşte cadrele din aparatul de partid, având în vedere mo­di­fi­cările făcute scad de la 82 la 60, la or­ga­ni­zaţii de masă de la 15 la 13, oameni de ştiinţă de la 35 la 34, ofiţeri au fost 12 şi rămân tot 12.

La candidaţii locali intervine, în afară de creşterea de care am spus, o modificare. Faţă de situaţia de la Congresul al XIII-lea, când muncitori direcţi care lucrau direct în producţie au fost 9, acum propunem 45. Mă refer la muncitori care lucrează direct în producţie. Noi am discutat să crească numărul muncitorilor care lucrează direct în producţie. Numărul ţăranilor să fie de 20. De fapt, acestea sunt modificările. Am avut în vedere să asigurăm un număr mai mare de muncitori care lucrează direct în producţie. Aceasta a determinat o redu­cere de la 145 la 135 a activiştilor de partid în mod corespunzător. Noi vorbim de activiştii de partid locali.

S-a menţinut numărul de directori de întreprinderi şi, în mod cores­punzător, există repartiţia pe judeţe, în raport cu principiile pe care le avem. Ceea ce este esenţial este această creştere de la 10 la sută şi pro­punerea pnetru creşterea numărului de muncitori şi ţărani.
Având în vedere toate acestea, aş propune ca şi în comunicatul nostru să se spună că va creşte numărul muncitorilor şi ţăranilor, să se spună că s-a analizat şi s-a hotărât acest lu­cru. Aceasta are o importanţă şi pentru noi şi pentru ceilalţi, unde se di­mi­nu­ea­ză numărul muncitorilor. Am avut în vedere să subliniem necesita­tea de a spune acest lucru, că în partid activiştii proveniţi din muncitori sunt în proporţie de 70 la sută, dar trebuie să subliniem că creşte numărul mun­ci­torilor care lucrează direct în produc­ţie, pentru a păstra caracterul mun­citoresc al partidului.

Aceasta ar fi problema pe are am vrut s-o subliniez şi problemele pe care am vrut să le discutăm legate de propunerile pentru delegaţi şi membrii Comitetului Central la Congresul al XIV-lea.
Dacă sunteţi de acord, sau dacă aveţi alte propuneri?
- Toţi tovarăşii sunt de acord.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dos. nr. 56/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr