x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Sub tricolor, sub roşu steag

Sub tricolor, sub roşu steag

07 Noi 2009   •   00:00Sâmbătă
● 13:00 Telex (5')

● 13:05 La sfârşit de săptămână (115')
Emisiune complexă, educativă, instructivă şi de divertisment, formată din reportaje, documentare, muzică şi versuri, sport, programe primite de la alte televiziuni, având în principal rubrici cum sunt:
- Flori din "Floarea din gră­dină". Muzică populară;
- România la timpul prezent, România la timpul viitor. Reportaje;
- Versuri;
- Desene animate;
- De pe marea scenă a ţării. Programe cultural-artistice înregistrate în marile spaţii de recreere sau rotonde tradiţionale, şezători, concerte populare detinate unor colective fruntaşe, realizate cu formaţii şi artişti ai centrelor de cultură şi creaţie "Cântarea Ro­mâniei";
- Telesport;
- Marile momente ale baletului; înregistrări din festivaluri interna­ţionale de muzică uşoară sau arii din opere şi operete în interpretări celebre;
- Un fapt văzut de aproape. Reportaj;
- Autograf muzical - Un compozitor - o primă audiţie.

● 15:00 Închiderea programului

● 18:00 Deschiderea programului (5')

● 18:05 Săptămâna politică (15')
Emisiune de sinteză, pre­zen­tând acţiunile pe plan intern şi internaţional ale conducerii partidului şi statului nostru, percum şi principalele evenimente po­li­tice, economice şi sociale care au avut loc în săptămâna respectivă
● 18:20 Sub tricolor, sub roşu steag (15')
Cântece şi versuri

● 18:35 Film documentar-artistic (15')
Documentare de prezentare a măreţelor transformări revo­lu­ţionare cunoscute de ţara noastră în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al PCR, reflectând puternica angajare, profund pa­triotică, a întregului popor în în­deplinirea exemplară a orien­tărilor şi sarcinilor formulate de tovarăşul Nicolae Ceau­şescu, se­cretarul general al partidului

● 18:50 Micul ecran pentru cei mici (10')

● 19:00 Telejurnal (20')

● 19:20 Teleenciclopedia (30')
Emisiune consacrată lărgirii orizontului ştiinţific şi de cultură generală al maselor, educării lor material-ştiin­ţifice, de prezentare a evoluţiei vie­ţii, omului, de po­pularizare a cunoş­tinţelor despre organismul uman

● 19:50 Concursuri - Steaua fără nume, Floarea din grădină sau Şlagăre în devenire (de două ori pe lună, 60')
Emisiuni pentru stimularea crea­ţiei tematice, pentru tinerii interpreţi laureaţi ai Festivalului naţional "Cântarea României".
În alternanţă cu:
Spectacole literar-muzicale, de muzică uşoară şi populară (de două ori pe lună, 35'). În comple­ta­rea programului: Melodii de neuitat sau Romanţe (de două ori pe lună, 25'), care se programează du­pă ediţia a doua a Telejurnalului.

● 20:50 Film artistic (90')

● 22:20 Telejurnal (10')

● 22:30 Închiderea programului.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Propagandă şi Agitaţie, dos. nr. 65/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr