x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din arhiva Ministerului de Externe Comuniştii polonezi explicau celor români "calea socialismului"

Comuniştii polonezi explicau celor români "calea socialismului"

22 Aug 2009   •   00:00

22 august 1989, ora 01:45
CC al PCR - tovarăşului secretar Ion Stoian,
MAE - tovarăşului ministru Ioan Totu, - tovarăşului adjunct al ministrului, Constantin Oancea, DR I,

În seara zilei de 21.08.1989 am fost convocat la CC al PMUP, unde am fost pri­mit de tovarăşul W. Natorf, secretar al CC cu probleme internaţionale, şi de B. Kulski, ministru adjunct la MAE polonez.

Tovarăşul Natorf mi-a făcut cunoscut că m-a convocat pentru a-mi comunica punctul de vedere al conducerii PMUP referitor la considerentele condu­cerii de partid şi de stat ale RS România, personal ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Repu­blicii Socia­liste România, transmise în seara zilei de 19-20 august a.c. conduce­rilor de partid şi de stat din toate ţările socialiste.

În cuvântul său a spus următoarele:
"Conducerea de partid a fost informată despre problemele respective şi nu ascunde faptul că nu a primit cu prea multă satisfacţie această declaraţie. Noi ne străduim să informăm despre situaţia din Polonia fără a ascunde ceva, dorim să fie clar pentru conducerea Partidului Comunist Român că nu vom ceda pu­terea, că nu vom renunţa la sistemul socialist şi la obligaţiile faţă de alţii, atât în ce priveşte Tratatul de la Varşovia, cât şi cele din CAER. Ne-am străduit să fim purtătorul de cuvânt al Tratatului de la Varşovia, iar între partidele noastre să fie o colaborare cât mai bună. De aceea, sutem surprinşi de unele reproşuri care sunt cuprinse în declaraţie. Cu atât mai mult cu cât aceasta a fost transmisă şi altor ţări din Pact. Noi ne aşteptăm la sprijin, în situaţia grea pe care o avem, şi nu la critici".
A precizat că nota nu este un protest, ci este un răspuns la punctul de vedere român.
După această introducere, mi-a înmânat punctul de vedere scris al condu­cerii PMUP, cu rugămintea de a-l transmite conducerii noastre de partid şi de stat, şi cu precizarea că acest material va fi înaintat şi celorlalte conduceri de partid, cărora partea română le-a transmis punctul ei de vedere.
Vă transmitem alăturat conţinutul integral al notei înmânate, urmând ca, prin curierul TAROM din 23.08.1989, să transmitem originalul materialului.

Răspuns
La punctul de vedere al Comitetului Politic Executiv al Partidului Comunist Român şi al preşedintelui Nicolae Ceauşescu în legătură cu aprecierea actualei situaţii din Polonia, inclusiv cu formarea guvernului Republicii Populare Polone.

În legătură cu declaraţia secretarului central al Partidului Comunist Român, tovarăşul Ion Stoian, în prezenţa adjunctului ministrului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România, Constantin Oancea, transmisă în ziua de 19.08.1989 ambasadorul Republicii Populare Polone din Bucureşti. Din însărcinarea Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Plonez, afirm cele ce urmează:
1. Am luat cunoştinţă cu atenţie de punctul de vedere al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român care exprimă îngrijorarea faţă de soarta socialismului în Polonia, faţă de obligaţiile noastre de aliat şi eventualele implicaţii ale dezvoltării evenimentelor în Polonia pentru interesele comunităţii statelor socialiste.
Încercăm să înţelegem intenţiile tovarăşilor români, nu putem să acceptăm şi să recunoaştem motivaţia nici a aprecierilor şi nici a concluziilor formulate în declaraţia conducerii Partidului Comunist Român.
Analiza actualei situaţii din Polonia, inclusiv poziţia partidului în legătură cu formarea noului guvern, a fost prezentată în hotărârea celei de-a XIV-a plenare a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. În aceasta se afirmă, între altele, că "numai un guvern care se bucură de cea mai largă încredere şi sprijin social, cu participarea reprezentanţilor tuturor forţelor politice din Seimul Republicii Populare Polone poate scoate Polonia din criză pe calea reformelor evolutive şi consecvente".
Partidul nostru, definindu-şi actuala linie politică, se conduce după interesele supreme ale poporului şi statului, luând ca bază realităţile existente.
Suntem convinşi că linia aceasta este singura justă în condiţiile concrete poloneze şi nu există o altă alternativă la ea. Nu pierdem din vedere, de asemenea, interesele generale ale socialismului ca formaţiune socială.
Acordul partidului nostru privind crearea guvernului, cu participarea tutu­ror forţelor reprezentate în Parlament, nu înseamnă renunţarea, de către Partidul Muncitoresc Unit Polonez, la influenţa asupra formării politicii statului care să corespundă intereselor socialismului şi aşteptărilor poporului.
În conformitate cu rolul partidului nostru în societate, în organele statului şi administraţiei locale, în forţele armate şi de ordine, vom face totul pentru a fi păstrată, de asemenea, poziţia puternică a partidului în guvernul care se va forma. Baza acţiunii lui o va constitui platforma politică, asupra căreia se va cădea de acord de către partenerii coaliţiei. Garantul continuităţii regimului statului polonez şi a caracterului evolutiv al schimbărilor socialiste este funcţia de preşedinte, cu prerogativele sale constituţionale largi, cunoscute.


2. Respingem afirmaţia tovarăşilor români că participarea în guvernul Repu­blicii Populare Polone a reprezentanţilor "Solidarităţii" serveşte "celor mai reacţionare cercuri imperialiste" şi că aceasta este "nu numai oprobelmă internă a Poloniei, ci se referă la toate ţările socialiste".
Considerăm că tovarăşii români nu au avut nici un fel de motiv de a face astfel de aprecieri, componenţa guvernului polonez şi modul lui de creare constituie o problemă exclusiv internă a poporului nostru, orice încercări de subminare a acestui principiu din afară ar fi în contradicţie cu normele fundamentale de drept internaţional - neamestecul în treburile interne ale altor state.
Conducerea româna întodeauna a expus cu o desoebită forţă acest principiu referitor la propria ţară, un caz univoc în acest sens l-a constituit nepaticiparea României la intervenţia în Cehoslovacia în 1968.
Este indamisibilă imputaţia făcută a priori unui guvern al unui stat suveran că ar sluji vreunor forţe străine.

3. Considerăm absolut nefondat reproşul că transformările care au loc în Polonia constituie o lovitură serioasă pentru Tratatul de la Varşovia, creează pentru aceasta un mare pericol şi că constituie un sprijin puternic pentru NATO; vedem aceasta ca o încercare nefondată de subminare a loialităţii ca aliat al ţării noastre. Polonia, chiar şi din punct de vedere al intereselor propriei securităţi a fost şi va rămâne fidelă obligaţiilor sale de aliat în cadrul Tratatului de la Varşovia şi, ca şi până acum, va face totul pentru a întări legăturile între partenrii-părţi ai Tratatului de la Varşovia. În această operă, Polonia are un aport serios şi care nu poate fi contestat.
Am exprimat clar acest lucru în hotărârea celei de-a XIV-a plenară a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez afirmând: "Polonia trebuie să rămână un stat loial din punct de vedere economic şi militar al CAER şi Trata­tului de la Varşovia. Participarea noastră la Tratatul de la Varşovia este de câteva decenii garanţia securităţii naţionale". Arătăm că ţelul partidului nostru este că schimbările care au loc în Polonia să ducă la stabilizarea internă, pe baza ameliorării situaţiei economice, la consolidarea poziţiei şi rolului Poloniei în Europa şi în lume. Şi, în acelaşi timp, la întărirea participării noastre la securitatea europeană şi creşterea importanţei Tratatului de la Varşovia în relaţiile internaţionale.
Dorim să amintim că şi forţele politice din afara Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în declaraţiile lor publice precum şi în obligaţiile adoptate în cursul desfăşurării "Mesei rotunde", stau la baza faptului că Polonia este membră a Tratatului de la Varşovia şi îşi va menţine obligaţiile de aliat, conducându-se, bineînţeles, nu de premisele ideologice ci de realismul politic normal.
Partidul Muncitoresc Unit Polonez va transpune, cu toată puterea, în practică, păstrând controlul - printre altele - asupra resorturilor Apărării Naţionale şi Afa­cerilor Interne.

4. Considerăm că statele participante la Tratatul de la Varşovia trebuie să respecte întocmai poziţia adoptată în comun. Declaraţia română prezentată ambsadorlui nostru este în contradicţie cu comunicatul de la ultima consfătuire a Consiliului Politic Consultativ de la Bucureşti, adoptată de asemenea şi de către partea română, unde s-a afirmat că "nu există nici un fel de modele universale ale socialismului şi că nimeni nu dispune de monopolul adevărului, construcţia societăţii noi este un proces creator, care se desfăşoară în fiecare ţară, în conformitate cu tradiţiile şi necesităţile sale".
Aşteptăm respectarea de către toţi, inclusiv şi de partea română, a principiilor aoptate în documentele comune ale statelor participante la Tratatul de la Varşovia în ceea ce priveşte dezvoltarea relaţiilor dintre ele "pe baza egalităţii, independenţei şi dreptului fiecăreia dintre ele de a-şi elabora propria linie politică în mod independent, a propriei strategii şi tactici, fără amestec din afară".
Dorim să subliniem că transofrmările care au avut loc în Polonia şi în alte ţări socialiste nu încalcă cu nimic interesele României, ci dimpotrivă, servesc întăririi socialismului în lume, revenirii la vitalitatea ideilor socialismului şi a forţei ei de atracţie, şi prin aceasta nu dă Partidului Comunist Român motive să vină, nici faţă de celalalte partide comunsite şi muncitoreşti, cu aprecieri şi concluzii de acest gen referitoare la situaţia din Polonia, prezentate în declaraţia dată.
În situaţia aceasta, suntem nevoiţi să facem cunocsut partidelor comuniste şi muncitoreşti ale statelor participante la Tratatul de la Varşovia răspunsul nostru la această declaraţie.
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, fiind într-adevăr într-o situaţie dificilă, se aşteaptă la ajutor şi sprijin, dar, totuşi, nu de acest gen, cum o face Partidul Comunist Român. Din partea noastră, suntem gata, ca şi până acum, să împărtăşim cu Partidul Comunist Român, în mod deschis şi sincer, experineţele şi aprecierile noastre.
Exprimăm speranţa că aceasta va permite tovarăşilor români să înţeleagă mai bine condiţiile noastre şi să-şi reconsidere aprecierile de până acum în interesul suprem al colaborării celor două partide şi state.
Varşovia - 21 august 1989
Ion Teşu

Document din volumul: 1989 - Principiul dominoului. Prăbuşirea regimurilor comuniste europene, Ediţie de: Dumitru Preda şi Mihai Retegan, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000, p 164-167

×
Subiecte în articol: din arhiva ministerului de externe