x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din presa internaţională Ecouri în presa pragheză despre vizita lui Nicolae Ceauşescu

Ecouri în presa pragheză despre vizita lui Nicolae Ceauşescu

16 Mai 2009   •   00:00
Ecouri în presa pragheză despre vizita lui Nicolae Ceauşescu
Sursa foto: /Agerpres

Milos Jakes, secretarul general al Partidului Comunist Cehoslovac, a organizat astăzi la Praga o masă în cinstea lui Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român şi preşedintele României. Au mai fost prezenţi tovarăşii Gustav Husak, Ladislav Adamec şi alţi re­pre­zentanţi ai vieţii noastre politice şi publice.În discursul său, tovarăşul Milos Jakes a spus că partidele noastre lup­tă acum pentru un socialism perfect. Cehoslovacia a pornit pe calea restructurării economice şi sociale care se bucură de sprijinul majori­tăţii poporului. El a descris relaţiile româno-cehoslovace ca fiind pozitive. Obiectivele comune cer ca noi să facem apel şi mai mult la oportunităţile dezvoltării cooperării în politică, economie, ştiinţă şi tehnică şi în alte domenii. Trebuie, de ase­menea, gândite măsuri comune şi trebuie implementate metode mai eficiente de acţiune comună.

Tovarăşul Milos Jakes s-a referit la vizita tovarăşului Mihail Gorbaciov în China şi şi-a exprimat convingerea că acesta reprezintă o dovadă de normalizare a relaţiilor dintre ţări şi de întărire a securităţii socia­lismului şi a păcii în lume.

Nicolae Ceauşescu, cel mai de seamă reprezentant al României, şi-a exprimat mulţumirea pentru ospitalitatea al cărui obiect l-a făcut, la Praga. A spus că există reale posibilităţi de a realiza o şi mai mare dezvoltare economică, ştiinţifică şi etnică, schimburi culturale şi cola­borare în alte domenii. El a declarat că România e gata să facă tot ce îi stă în putinţă pentru a dezvolta schimburile economice şi alte tipuri de cooperare între ţările europene, e des­chisă spre a rezolva conflictele dintre state pe calea discuţiilor şi va acţiona întotdeauna cu fermitate pentru a dezvolta cooperarea cu toa­te statele socialiste.
Prague Domestic Service - 17 mai 1989


DISCUŢII HUSAK - CEAUŞESCU
Preşedintele Gustav Husak l-a primit pe preşedintele Ceauşescu, secretar general al PCR, astăzi, la Castelul Praga.

În timpul conversaţiei prieteneşti, ei şi-au exprimat aprecierea pentru nivelul pe care l-au atins relaţiile de colaborare şi au punctat interesul reciproc pentru dezvoltarea coope­rării, în viitor. În  acelaşi timp, ei au subliniat importanţa schimbului de experienţă în construirea socialismului şi utilitatea implementării mai intense a unor forme eficiente de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică. Referitor la actuala situa­ţie internaţională, ei au confirmat că au vederi identice asupra principalelor probleme şi şi-au exprimat hotărârea ca cele două state să lupte activ pentru menţinerea păcii şi a securităţii în Europa şi în lume.

În timpul întâlnirilor, Nicolae Ceauşescu i-a acordat lui Gustav Husak Ordinul "Victoria Socialismului" pentru importanta sa contri­buţie la dezvoltarea prieteniei şi a colaborării între Cehoslovacia şi Ro­mânia şi pentru întărirea rela­ţiilor de prietenie între popoarele celor două ţări. La ceremonie au fost pre­zenţi tovarăşii Milos Jakes, Ladislav Adamec şi alţi înalţi reprezentanţi. Au mai fost prezenţi membri din de­le­gaţia României.
Prague Domestic Service - 17 mai 1989


JAKES SE ÎNTÂLNEŞTE CU CEAUŞESCU
Nicolae Ceauşescu, preşedintele României şi secretarul general al PCR a făcut o vizită prietenească astăzi, în Cehoslovacia. El a fost pri­mit de cei mai înalţi reprezentanţi ai noştri, Milos Jakes şi Gustav Husak. Vladimir Vercak relatează despre discuţiile româno-cehoslovace:

Vercak: În timpul discuţiilor de dimineaţă, tovarăşul Milos Jakes s-a întreţinut cu oaspetele român des­pre principiile unui nou mecanism economic care are ca scop să folo­sească instrumente ale managementului economic şi să perfec­ţioneze forme şi metode de planificare centrală, să treacă la implementarea autonomiei financiare, la auto-finanţare şi auto-administrare socialistă.

Nicolae Ceauşescu a vorbit în detaliu despre amplele schimbări revoluţionare care au loc în Româ­nia, în armonie cu legile generale şi principiile socialismului. La discu­ţiile despre cooperarea economică cei doi înalţi reprezentanţi au subliniat că, în ciuda faptului că anul 1988 cea mai mare parte a exporturilor a fost realizată, producţia ră­mâne totuşi redusă. Ei au subliniat importanţa unor forme de coope­rare mai bune.

În afară de problemele economice, cei doi reprezentanţi au făcut schimb de opinii cu privire la  câteva probleme de politică internaţională. Au subliniat importanţa de a întări pacea şi securitatea în lume fapt demonstrat de deciziile ţărilor so­cia­liste de a-şi reduce forţa armată, armamentul şi bugetele militare şi de câteva iniţiative şi propuneri de a crea zone fără arme nucleare în Europa Centrală, în Balcani şi o zonă de încredere, cooperare şi de relaţii de bună vecinătate între ţările Pactului de la Varşovia şi NATO. La sfârşitul discuţiilor, tovarăşul Ceau­şescu l-a invitat pe tovarăşul Milos Jakes să viziteze România. Invitaţia a fost primită cu gratitudine. În Sala de Muzică din Castelul Praga, cel mai înalt reprezentant al Partidului Co­munist Român şi al României i-a acordat lui Gustav Husak, cu ocazia celei de 75-a aniversări, Ordinul "Victoriei Socialismului" pentru importanta sa contribuţie la dezvoltarea prieteniei şi cooperării dintre cele două ţări şi popoare. Milos Jakes, se­cre­tar general al Partidului Comunist Cehoslovac a organizat un di­neu în onoarea oaspetelui român. Ofi­ciali ai celor două ţări au ţinut discursuri cu această ocazie. Discursu­rile lor s-au referit la rezultatele dis­cu­ţiilor şi la bunele relaţii bila­terale.
Prague Domestic Service - 17 mai 1989
Traducere din limba engleză de Eliza Dumitrescu

×