x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Jurnale personale 17 noiembrie 1989

17 noiembrie 1989

17 Noi 2009   •   00:00

● Monica Lovinescu ● Nina Cassian ● Liviu Antonesei ● Alexandru TatosÎntrebat, într-un interviu difuzat de Televiziunea Franceză în ianua­rie trecut, de ce este disident, Dan Petrescu a răspuns: "Pur şi simplu pentru că cineva trebuia să facă acest lucru: să vorbească în calitatea sa de ce­tă­ţean. Dacă poporul nu se exprimă, s-a sfârşit cu ţara."

În momentul când Dan Petrescu era arestat, mulţimea punea stă­pâ­ni­re pe străzile Germaniei de Ră­sărit, şi nu le mai părăsea înainte de pră­bu­şirea zidului din Berlin. În astfel de clipe, când se schimbă faţa Eu­ropei, ştirea arestării lui, care riscă să trea­că oarecum neobservată - actualitatea fiind anexată de neaş­teptata şi fulgerătoarea mu­taţie a Răsăritului - a provocat to­tuşi reacţii prompte. Nu vom in­sista însă niciodată îndeajuns asupra rapi­dităţii cu care scriitorii, exilaţi sau originari din Româ­nia, s-au soli­darizat cu Dan Petrescu, în unele cazuri mergând, ca Ara Şişmanian, până la a declara greva foamei la Paris. La Simpozionul pentru o Eu­ro­pă a Culturii, de la Blois, în Franţa, participau Paul Goma, Mircea Ior­gulescu şi Dorin Tudoran.

Ziarul Libération (6 nov.) re­zu­ma astfel inter­ven­ţia lui Mircea Ior­gulescu: "Îndelung aplaudat, Mircea Iorgulescu, critic literar român, exilat în Franţa din septembrie trecut, a re­fu­zat să vorbească despre cultura eu­ro­peană în numele intelectualilor ro­mâni, spu­nând: «Doina Cornea, Mir­cea Dines­cu sunt la închisoare în propriul lor domiciliu, Dan Petrescu, în închi­soa­re propriu-zisă. Pentru noi, românii, prezentul este un doliu»".

În timp ce Mircea Iorgulescu vorbea astfel, de la tribună, printre participanţi, Paul Goma şi Dorin Tudoran făc­eau să circule un manifest de soli­da­ritate cu Dan Petrescu, care era sem­nat de scriitori şi artişti, unii cu to­tul prestigioşi, din întreaga Eu­ro­pă, şi nu doar din Apus. La trei-patru zile du­pă arestarea lui Dan Petrescu, 80 de scriitori ro­mâni din exil şi 30 de intelectuali din toată aria europeană (cu­prin­zând şi Estul) au reacţionat cu o unitate ce nu era, probabil, prevă­zu­tă de Bu­cu­reşti. Se va fi crezut acolo, la ni­velul unde s-a luat o astfel de hotă­râre, în total contrasens istoric, că, ali­men­taţi cu ştiri senzaţio­na­le sosind zi după zi din ţăile cu re­gim comunist (despre unele se poate spune, cu "fost" re­gim comunist), occidentalii nu vor mai fi atenţi la o mică are­s­tare, undeva, în Iaşii izolaţi de restul lumii, şi unde telefoanele atâtor intelectuali sunt pur şi simplu tăiate. Socoteală, după cum vedem, total eronată. S-a ţi­nut seama cu atât mai mult de aceas­tă arestare cu cât ea e simbolică pentru contra­tim­pul istoric atât de evident. (...)
Monica Lovinescu, Pragul. Unde scurte V, Bucureşti, Humanitas, 1995, p. 228-230
L-am visat ieri pe Ali care-i ştia pe toţi domnitorii României, că-i spu­neam: "Bine, hai, ţine-mi o lecţie, hai, pisează-mă, hai, plictiseşte-mă..." cu un zâmbet de dragoste pe buze.
Nina Cassian, Memoria ca zestre, Cartea a III-a, 1985-2005, Bucureşti, Înstitutul Cultural Român, 2005, p. 91


Mai peste tot, lucrurile sunt în miş­care, numai la noi - nimic. În afara ce­lor câţiva opozanţi - cu toţii arestaţi pe la domicilii sau sub strictă su­pra­ve­ghere - toată lumea zace (ăsta e cu­vân­tul!) în aşteptare. Ce aşteaptă? Păi, mai nou, Congresul! Să auzi şi să nu crezi - românii îşi pun speranţele în cel de-al XIV-lea Congres al PCR! Mai peste tot auzi zvonuri (spun şi eu ce-mi "aduc" prietenii care mă mai vi­zi­tează) că "la Congres, se va schimba linia" sau chiar că "îl vor schimba pe Ceauşescu!" Părerea mea e că, de atâta mizerie şi suferinţă, românii noştri au înnebunit de tot. Chiar nu-şi dau seama că marionetele ce vor participa la Congres nu mai sunt în stare nici să schimbe un bec, d'apoi pe Ceauşescu sau "linia"? E de necrezut, dar nu sunt capabili să observe că acest partid e o simplă afacere de fa­milie, iar a aştepta schimbări de la Ceauşescu înseamnă, de fapt, a pune cruce gândului oricăror schimbări, chiar şi unora pur cosmetice.
Liviu Antonesei, Jurnal din anii ciumei: 1987-1989. Încercări de sociologie spontană, Iaşi, Polirom, 1995, p. 110-111


Aşa cum mă aşteptam - dar speram că n-or să îndrăznească  mi-au făcut porcăria, dându-mi calificativul doi la "Secretul armei... secrete!". Desigur că am să protestez, am să-i şicanez cât am să pot, dar porcăria este fă­cu­tă!
Alexandru Tatos, Pagini de jurnal. Ediţie alcătuită de Liana Molnar-Tatos, Bucureşti, Editura Albatros, 1994, p. 544

×
Subiecte în articol: jurnale personale