x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Jurnalul zilei 11 decembrie 1989

11 decembrie 1989

de Adela Cristina Teodorescu    |    11 Dec 2009   •   00:00

"Ziua drepturilor omului" a fost sărbătorită la Bucureşti printr-un simpozion dedicat lui Nicolae Ceau­şes­cu. Constantin Dăscălescu a tri­mis o tele­gramă de felicitare noului prim-mi­nistru al Iordaniei, Mudran Badran. Echipele feminine de volei Univer­sitatea CFR Craiova şi Rapid Bucureşti s-au calificat în cel de-al III-lea tur al "Cupei Con­federaţiei Europene".


SIMPOZION DE "ZIUA DREPTURILOR OMULUI"

În Capitală a avut loc simpozionul "Poziţia României, concepţia tova­ră­şu­lui Nicolae Ceauşescu, preşedinte­le Republicii Socialiste România, cu pri­vire la dezvoltarea economică şi so­cială, la ridicarea nivelului de trai ma­terial şi spiritual al poporului, lăr­gi­rea continuă a democraţiei munci­to­reşti revolu­ţio­nare şi participarea activă a întregului popor la conduce­rea societăţii". Evenimentul a fost or­ga­nizat cu oca­zia "Zilei drepturilor omu­lui", sub egida Asociaţiei Ro­mâ­ne pentru Naţiunile Unite şi Aso­ciaţiei Tineretului şi Studenţilor din Româ­nia pentru Naţiunile Unite.

Comunicările prezentate au evidenţiat "modul în care s-au respectat în România drepturile fundamentale ale omului". La eveniment au parti­cipat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, cadre didactice universitare, cercetători, jurişti şi ziarişti.


FELICITĂRI, MUDRAN BADRAN!
Constantin Dăscălescu, primul-ministru al Guvernului, a trimis o telegramă prim-ministrului Regatului Haşemit al Iordaniei, Mudar Badran, cu ocazia numirii acestuia în funcţie. Celui din urmă i-au fost adresate atât felicitările de rigoare, cât şi cele mai bune urări de succes în misiunea sa. Constantin Dăscălescu îşi exprima dorinţa şi convingerea că cele două guverne vor colabora în dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Iordania, în toate domeniile de activitate şi în interesul ambelor popoare.


VICTORII LA VOLEI

În Sala Sporturilor din Craiova s-a disputat meciul dintre formaţiile Universitatea CFR Craiova şi Akade­mic Varna, partidă retur din turul secund al competiţiei feminine "Cupa Confederaţiei Europene de Volei". Meciul s-a încheiat cu victoria Universităţii, care a învins cu scorul de 3-0 (15-11, 15-4, 15-3), calificându-se în turul al III-lea. În cadrul aceleiaşi competiţii, la Bucureşti a avut loc meciul dintre echipele Rapid Bucureşti şi Slavia Praga. Voleibalistele bucureştene au învins cu scorul de 3-0 (8,2,10), calificându-se, de asemenea, în turul III al concursului.
La Salonic, în meci retur pentru turul II al "Cupei Cupelor" la volei masculin, echipa Dinamo Bucu­reşti a întrecut formaţia locală, Aris, cu scorul de 3-2 (15-7, 5-15. 15-8, 5-15, 15-3). Învingători şi în primul joc (scor 3-0), voleibaliştii de la Dinamo Bucureşti s-au calificat pentru turul următor al competiţiei.


RAPORTĂRI PESTE PLAN ÎN INDUSTRIA PETROLIERĂ
La sfârşitul anului, Trustul de Foraj-Extracţie Tg. Jiu raporta forarea a 7.000 metri peste plan. Forajul sondelor de exploatare ţiţei în plus contribuise la creşterea producţiei fizice în unităţile de la Stoina, Ţicleni şi Craiova. Potrivit reprezentanţilor trustului, forajul pentru producţia de ţiţei din această zonă a reprezentat 46% din volumul total de lucrări pe întreaga perioadă a anului. "El (volumul de lucrări - n.r.) se datorează în principal mai bunei folosiri a instalaţiilor din dotare, extinderii unor procedee tehnologice de mare eficienţă, în principal a forajului optimizat şi a celui cu sape cu performanţe tehnice superioare şi înaltă fiabilitate în exploatare", comunica Agerpres.


PROMISIUNI "MOTIVATE"

Scînteia continua să publice telegrame ale "oamenilor muncii" din întreaga ţară. Comitetul Judeţean Botoşani raporta realizarea planului pe 4 ani ai cincinalului, până la începutul lunii decembrie. 24 de uni­tăţi din judeţ obţinuseră o producţie suplimentară în valoare de 250 mi­lioane de lei, concretizată în maşini şi utilaje pentru agricultură, ţe­sături din in, sticlărie şi ceramică de me­naj. Dar muncitorii botoşăneni nu se opreau aici. Ei promiteau "solemn" ca până la sfârşitul lunii să realizeze o producţie suplimentară în valoare de peste o jumătate miliard de lei. În plus, "în spiritul tezelor, ideilor şi orientărilor", ei urmau să "acţioneze cu toate forţele pentru realizarea mi­nunatelor obiective de dez­voltare" propuse de "primul fiu al ţă­rii" pentru "scumpa noastră patrie".


"ELOGIU CĂRŢII"
La Bogdăneşti, jud. Bacău, s-a încheiat cea de-a IV-a ediţie a săptămânii culturale "Elogiu cărţii". Evenimentul a coincis cu săr­bă­to­rirea a 80 de ani de la înfiinţarea şcolii în această localitate. Printre manifestări s-a numărat şi simpo­zionul "Făurirea statului nostru na­ţional unitar român - visul de
vea­cu­ri al poporului nostru", cu ocazia împlinirii a 71 de ani de la unirea din 1 decembrie 1918. Sub egida "Elogiu Cărţii" s-au desfăşurat sesiunile de comunicare "Vivat Aca­demia, vivat profesores" şi "Şcoala - flacără de cultură şi înălţare spirituală", precum şi alte acţiuni culturale şi sportive. Printre acestea s-a numărat şi deschiderea celei de-a VIII-a ediţii a Festivalului Naţional "Cântarea României".

×
Subiecte în articol: jurnalul zilei