x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Jurnalul zilei 18 mai 1989

18 mai 1989

de Ilarion Tiu    |    18 Mai 2009   •   00:00

Pe Râul Olt a fost dat în folosinţă un nou grup hidroe­nergetic, în cadrul instalaţiei de la Drăgăneşti. Tinerii comunişti clujeni au ieşit la raport, expunându-şi contribuţia pentru producţia la export din ultima perioadă. La Costineşti (jud. Constanţa) a început Colocviul naţional al literaturii şi publicisticii pentru turism.PERFORMANŢE ALE UTC-IŞTILOR CLUJENI
Asemenea comuniştilor cu sta­giu în partid, tinerii UTC-şti trebuiau să se evidenţieze în muncă prin ra­portări cât mai "făloase" în faţa responsabililor fabricilor şi uzinelor. Nu s-au lăsat mai prejos nici UTC-iştii (în nu­măr de 150) din cadrul Combinatului de Utilaj Greu - Fabrica de maşini grele Cluj-Napoca, care au raportat realizarea de subansabluri pentru utilaje destinate exportului în valoare de 150.000 lei. În cadrul aceleiaşi fa­brici, la secţia de prelucrări mecanice, 60 de tineri au con­fecţionat piese necesare pentru cazane şi recuperatoare de căldură.
Era vorba despre o iniţiativă de lungă durată, prin finalizarea căreia urmau să se realizeze produse în valoare de 300.000 de lei.

HIDROCENTRALA DE LA DRĂGĂNEŞTI A CRESCUT ÎN PUTERE
La Hidrocentrala de la Drăgă­neşti (jud. Olt) a fost dat în folosinţă al patrulea grup de 13,25 MW, majorând capacitatea de producţie a instalaţiei la 53 MW. Alături de obiectivele de la Ipoteşti şi Frunzaru, această hidrocentrală era a treia construită pe cursul navigabil al Oltului.

LA CAP, CU CALUL ŞI CĂRUŢA
Conform documentelor de partid, agricultura românească se afla la cele mai înalte standarde din lume. Optimismul oficial nu se întâlnea şi pe teren, unde responsabilii CAP-urilor aveau de înfruntat dispoziţiile aceluiaşi partid privind economia de combustibil. Astfel că era de preferat transportul cu căruţa, după cum îşi sfătuia cititorii Drapelul Roşu, organul judeţean al PCR Timiş: "Manipularea furajelor şi transportul gunoiului în platformele din sectoarele zootehnice sau de la platforme pe câmp, transportul seminţelor şi al substanţelor chimice din magazii la locul de folosinţă, al diverselor materiale de construc­ţii, aprovizionare zilnică a fermelor cu furaje masă verde sunt doar câteva din lucrările agricole care pot fi asimilate în categoria tran­sportului intern. Este de înţeles că, în agricultură, cele mai mici cheltuieli se înregistrează atunci când, din totalul volumului de tran­sport, cea mai mare parte se realizează de mijloa­­­cele cu tracţiune animală. Iată de ce, pentru dezvoltarea acestui sector, la nivelul judeţului Timiş, a fost întocmit un program special de măsuri vizând atât sporirea numă­ru­lui de cai şi al animalelor, cât şi al celui de atelaje".

BULETIN RUTIER
Inspectoratul General al Miliţiei - Direcţia circulaţie a emis Buletinul rutier pe ultima săptămână. Automibiliştii erau avertizaţi că puteau cădea averse de ploaie, cauzate de condiţiile meteorologice ale sezonului. Izolat, acestea aveau o putere mai puţin obişnuită. Aşadar, şoferii erau sfătuiţi să ţină cont de intemperiile vremii, atât la pregătirea călătoriilor, cât şi pe parcursul acestora. Pentru exemplificarea pericolelor, era enunţat un recent caz de accident: "Se înnoptase când în localitatea Româneşti, jud. Botoşani, a început o ploaie torenţială însoţită de descărcări electrice violente. Un automobilist căruia prudenţa i-ar fi cerut să oprească pentru o vreme, aşa cum a procedat majoritatea condu­că­torilor auto aflaţi în aceeaşi situaţie, şi-a continuat însă drumul. La un moment dat s-a speriat de o descărcare electrică puternică şi, orientându-se greu prin perdeaua de apă şi întuneric, a pierdut controlul maşinii, pilotată cu viteză neadecvată, şi s-a izbit de un copac, pierzându-şi viaţa şi rănind grav o pasageră".

EDUCAŢIA TINERETULUI
În cadrul "Săptămânii activităţii ideologice şi politico-educative" organizate în oraşul Târgu- Frumos (jud. Iaşi), la Fabrica de încălţă­minte "Aurora" a avut loc o dezbatere cu tema "For­me şi metode eficiente pentru educaţia juri­dică a tineretului, în scopul prevenirii ma­nifestărilor antisociale", găzduită de Centrul de cultură şi creaţie "Cântarea Ro­mâ­niei". Eve­nimentul a fost urmat de vizionarea unui film documentar pe această temă. Tot la Târ­gu-Frumos, în cadrul Întreprinderii de tricotaje, s-a desfăşurat întâlnirea lucră­torilor cu bri­gada ştiinţifică, în cadrul unei dezbateri cu tema "Problemele dezarmării şi păcii în concepţia PCR a tovarăşului Nicolae Ceauşescu".

COLOCVIUL LITERATURII TURISTICE
A început la Costineşti - "staţiunea tineretului" - Colocviul naţional al literaturii şi pu­blicisticii pentru turism (ediţia a doua), organizat de Biroul de turism pentru tineret, Sta­ţiunea tineretului Costineşti, Asociaţia româ­nă a ziariştilor şi scriitorilor din turism şi Fi­liala Constanţa a Consiliului ziariştilor. Evenimentul ţinea trei zile, fiind invitaţi gazetari din presa locală şi centrală, de la radio şi televi­ziune, scriitori, directori de editură din ţară. Pro­gramul acţiunii cuprindea: expune­rea-dez­batere "Semnificaţii actuale ale tursimului, organzat şi condus de Uniunea Tineretului Comunist; programe şi obiective ale Bi­roului de turism pentru tineret în perioada ur­mă­toare".

ACŢIUNE DE IGIENIZARE
Din iniţiativa Comitetului orăşenesc al femeilor din Vulcan (jud. Hunedoara), în toate unităţile economice şi instituţiile din localitate se desfăşura o "amplă acţiune" de bună gospodărire şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, a incintelor şi clădirilor, precum şi a locurilor de producţie.

×