x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Jurnalul zilei 21 septembrie 1989

21 septembrie 1989

de Ilarion Tiu    |    21 Sep 2009   •   00:00

Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Exe­cutiv al CC al PCR se afla la Berlin, unde participa la Consfătuirea secretarilor cu pro­ble­me ideologice ai co­mitetelor cen­tra­le ale partidelor comuniste şi mun­citoreşti. La Casa Scriitorilor Nep­tun avea loc simpozionul in­ter­naţional "Poezia şi pacea". Cooperatorii din Viişoara au anun­ţat că erau la zi cu lucrările de toam­nă.


CONSFĂTUIRE LA BERLIN
La Berlin a început Consfătuirea secretarilor cu probleme ideologice ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste şi muncitoreşti din unele ţări socialiste, care ţinea două zile. Au participat delegaţi din: Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Coreea de Nord, RDG, Laos, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, URSS şi Vietnam. Participanţii la consfătuire au efectuat "un schimb de păreri şi experienţe pe probleme ideologice contemporane ale construcţiei socialismului, ale luptei pentru pace şi dezarmare". Delegaţia României a fost condusă de Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al CC al PCR.


"POEZIA ŞI PACEA"
La Casa Scriitorilor din staţiunea Neptun (jud. Constanţa) s-a desfăşurat simpozionul internaţional "Poezia şi pacea", la care au participat poeţi din Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, URSS şi România. După eveniment, la Teatrul "Fantasio" din Constanţa a avut loc un recital internaţional de poezie. La finalul programului, oaspeţii au efectuat vizite de documentare la obiectivele cultural-istorice din judeţul Constanţa.


COOPERARE ECONOMICĂ ROMÂNO-CHINEZĂ
S-au încheiat lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică şi tehnică, desfăşurată la Bucureşti. S-au analizat stadiul raporturilor economice bilaterale, modul cum s-au "tradus în viaţă" hotărârile şi sarcinile stabilite cu prilejul întâlnirilor la nivel înalt româno-chineze şi evoluţia livrărilor reciproce de mărfuri. Totodată, au fost identificate noi căi şi modalităţi de acţiune care "să conducă la amplificarea cooperării pe plan economic şi tehnico-ştiinţific în domenii de interes reciproc, cum ar fi industria construcţiilor de maşini, electronicii, electrotehnicii, chimiei şi petrochimiei, materialelor de construcţii".Protocolul sesiunii şi Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind "adâncirea colaborării economice şi tehnico-ştiinţifice pe termen lung" a fost semnat de preşedinţii celor două părţi în comisie: Ion Dincă (prim-viceprim-ministru al Guvernului român) şi Zou Jiahua (consilier de Stat, ministrul industriei construcţiilor de maşini şi electrotehnicii din China).


ROMÂNIA, ÎN SPRIJINUL LUMII A TREIA

La sediul ONU din New York se desfăşurau lucrările Comitetului pentru examinarea cooperării tehnice între ţările în curs de dezvoltare. În cadrul intervenţiei sale, ambasadorul României la Naţiunile Unite a arătat că ţara noastră "aşează cooperarea economică cu statele în curs de dezvoltare printre factorii de cea mai mare însemnătate ai politicii sale externe. De pe această poziţie, România socialistă a urmărit să asigure extinderea continuă a legăturilor pe multiple planuri, inclusiv a celor economice, cu toate ţările în curs de dezvoltare şi nealiniate, o cât mai strânsă colaborare cu acestea atât pe plan bilateral, cât şi în cadrul diferitelor foruri internaţionale". S-a relevat că "o expresie concretă a acestor constante preocupări o reprezintă faptul că ţara noastră a încheiat peste 100 de acorduri de cooperare economică cu ţările în curs de dezvoltare. Pe baza unor înţelegeri bilaterale, România participă la acţiuni de cooperare într-un mare număr de ţări ale globului ca furnizor de echipamente tehnologice pentru industrie şi agricultură, la constituirea de infrastructuri, la asigurarea expertizei tehnice în domenii în care experienţa românească este bine cunoscută şi apreciată". Totodată, ambasadorul ţării noastre a avansat o serie de propuneri vizând creşterea contribuţiei şi întărirea rolului comitetului în cadrul sistemului de organizaţii pentru dezvoltare ale ONU.
La Consiliul Unic Agroindustrial de Stat Viişoara (jud. Cluj) campania agricolă de toamnă se desfăşura exemplar, conform ra­por­tărilor oficiale. Astfel, "arăturile au fost mult intensificate în ul­ti­mele zile. Schimburile prelungite organizate au avut drept rezultat atingerea unor viteze superioare de lucru, realizându-se până acum arăturile pe 2.832 ha, din care pe 305 ha în cursul acestei zile. Lucrările merg bine şi la însămânţări, toate unităţile manifestând preocupări susţinute în direcţia efectuării arăturilor, fertilizărilor şi pregătirii terenului la maximum una-două zile, fapt ce a permis ca până aseară pe întreaga suprafaţă planificată pentru masă verde şi legume anticipate să se primească sămânţa sub brazdă. În această ordine de idei amintim că printr-o mai judicioasă folosire a timpului de lucru, în cursul zilei de astăzi se va încheia şi semănarea orzului de toamnă pe suprafaţa prevăzută".


MUZICĂ DE OPERĂ PENTRU ELEVI

Opera Română din Cluj şi-a redeschis stagiunea cu câteva spectacole de interes, concentrându-se pe structura anului de învăţământ şi organizându-şi parţial activitatea în funcţie de elevi şi de studenţi. Şcolarilor li se ofereau, cu o reducere de 50%, trei grupe de abonamente de matineu: pentru clasele I-V - "Povestea micului Pan", "Coppelia", "Motanul încălţat", "Hansel şi Grettel", "Capra cu trei iezi", "Spărgătorul de nuci"; pentru clasele VI-VIII - "Ana Lugojana", "Vânzătorul de păsări", "Elixirul dragostei", "My fair lady", "Spărgătorul de nuci", "Răpirea din serai"; pentru clasele IX-XII - "Bărbierul din Sevilia", "Elixirul dragostei", "Traviata", "Ciuleandra", "Înger şi demon".

×