x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Jurnalul zilei 24 aprilie 1989

24 aprilie 1989

de Ilarion Tiu    |    24 Apr 2009   •   00:00
24 aprilie 1989
Sursa foto: /Arhivele Naţionale

Responsabilii din domeniul combustibililor şi materiilor prime din cadrul Ministerului Industriilor au participat la şedinţa CAER dedicată ramurilor cu pricina, desfăşurată la Sofia.La Complexul Expo­ziţional "Piaţa Scînteii" s-a deschis expoziţia internaţională "Medicina '89". Circa 20.000 de "oameni ai muncii" din Paşcani au manifestat în "cinstea" achitării datoriei externe. Biblioteca Română din Paris a găzduit o conferinţă dedicată centenarului morţii lui Mihai Eminescu.

CONSFĂTUIRE A CAER LA SOFIA
În capitala Bulgariei, s-a desfăşurat şedinţa a doua a Comitetului CAER pentru colaborare în domeniul combustibililor şi materiilor prime. S-au examinat probleme referitoare la folosirea gazelor naturale drept combustibil, precum şi propunerile privind crearea şi organizarea producţiei de utilaje cu un înalt grad de tehnicitate.
Acestea trebuiau să asigure o ardere mai eficientă a gazelor, în diferite ramuri ale industriei.

EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ "MEDICINA '89"

La Complexul Expoziţional "Piaţa Scînteii" din Bucureşti s-a deschis expoziţia internaţională "Medicina '89". Evenimentul se afla la ediţia a XX-a, fiind prezente firme din 17 ţări: Austria, Cehoslovacia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Republica Democrată Germană, Israel, Italia, Japonia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, SUA, Ungaria şi România. Ţara noastră era prezentă prin intermediul întreprinderilor de comerţ exterior "Chimica", "Electroexportimport", "Tehnoimportexport" şi "Dunărea". Acestea au expus aparatură şi instrumentar medical pentru chirurgie şi terapie intensivă, precum şi diferite sortimente de medicamente.

LA PAŞCANI, MITING PENTRU ACHITAREA CREDITELOR EXTERNE
Circa 20.000 de "oameni ai muncii" din Paşcani (jud. Iaşi) s-au strâns în centrul localităţii pentru a participa la "entuziasta" adunare populară organizată de şefii partidului pentru "marcarea" achitării datoriei externe. Participanţii au arborat steaguri roşii şi tricolore, iar în faţa cortegiului câţiva muncitori purtau portretele lui Nicolae şi Elena Ceauşescu. La final, organizatorii au întocmit o telegramă Tovarăşilor, în care le transmiteau: "Participanţii la adunarea populară din oraşul Paşcani trăiesc, asemenea întregului partid şi popor, sentimente de neţărmurită bucurie, de vibrantă şi legitimă mândrie patriotică, prilejuită de faptul că patria noastră înscrie în bilanţul marilor sale împliniri din anii «Epocii Nicolae Ceauşescu» încă o realizare deosebită - lichidarea în întregime a datoriei externe, ceea ce repre­zin­tă o mare victorie, o expresie a forţei şi vitalităţii economiei naţionale.
În aceşti ani au fost înălţate mari platforme industriale, s-au construit peste un milion de apartamente, s-au dat în folosinţă Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Poarta Albă - Midia - Năvodari, s-a realizat Metroul bucu­reştean, s-a amenajat Râul Dâm­bo­viţa, au sporit de două ori retri­buţiile şi pensiile, s-au majorat alo­caţiile pentru copii, toate acestea fiind argumente de netăgăduit, care atestă cu puterea faptelor justeţea politicii profund umaniste, dinamice şi realiste al cărei strălucit ctitor sunteţi dumnea­voastră, mult stimate şi iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu".

MIHAI EMINESCU, COMEMORAT LA PARIS
La Biblioteca Română din Paris s-a ţinut conferinţa "Eminescu - azi", care făcea parte din seria evenimentelor consacrate împli­ni­rii a 100 de ani de la moartea poetului. Au vorbit profesorul Gheor­ghe Bulgăr, venit de la Bucureşti, şi profesorul Mihai Steriade, belgian de origine română, cofondator al asociaţiei "L'Université libre de la poésie - France". La sfârşitul acţiu­nii s-a proiectat filmul documentar "Planeta albastră" şi a fost ver­nisată o expoziţie de carte.

PERFORMANŢE ALE CAP-IŞTILOR
Inginerii agronomi de la CAP Chiuieşti (jud. Cluj) au raportat responsabilor judeţului finalizarea tratamentului împotriva dăună­torilor pe cele 100 de hectare de in, precum şi răspândirea ierbicidului pe suprafaţa cultivată cu porumb, totalizând 250 hectare.
După declaraţiile inginerului Mircea Bocşa, performanţa unităţii sale a fost posibilă datorită concentrării suprafeţelor de teren cultivabil al CAP-ului (comuna avea 22.000 de parcele), precum şi semănarea unei singure culturi pe suprafeţele mecanizabile (ceea ce a uşurat munca tractoriştilor).

BIENALA DE CARICATURI
Revista Sănătatea, în colaborare cu Comitetul judeţean de Cruce Roşie, Comitetul judeţean de cultură şi educaţie socialistă şi Direcţia sa­nitară Brăila, organiza, în cadrul Festivalului Cântarea României, un concurs de caricaturi cu tematică educativ-sanitară. Concurenţii trebuiau să trimită pe adresa redacţiei lucrări care reflectau profilaxia îmbol­năvirilor, comentarea unor obiceiuri nesănătoase, satirizarea celor care nu respectau regulile de igienă. Planşele trebuiau să aibă dimensiu­nea de 35x40 cm, cu menţionare pe verso a numelui şi adresei autorului. Premiile erau asigurate de revista Sănătatea, precum şi de partenerii din Brăila. Data-limită pentru tri­miterea caricaturilor era 15 mai. Aşa că pasionaţii de desen mai aveau vreme să-şi conceapă şi expedieze lucrările!

×