x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Jurnalul zilei 26 august 1989

26 august 1989

de Florin Mihai    |    26 Aug 2009   •   00:00

Începând cu 26 august, pentru do­uă zile, Ioan Totu şi Eduard Şevardna­dze, miniştrii de Externe ai RSR şi URSS, au convorbit pe tema relaţiilor româno-sovietice. La Întreprinderea IMGB, într-o hală a Fabricii de Uti­laje Complexe, s-a finalizat un ca­dru gigantic, destinat unei maxi­pre­se de 400 tf. Artiştii Teatrului Con­stantin Tănase se pregăteau de re­prezentaţii pe Litoral. Trupa se pro­du­­cea cu spectacolul "Varietăţi pe por­tativ".


ÎNTÂLNIRE CU SOVIETICII
Începând cu 26 august, pentru două zile, Ioan Totu şi Eduard Şevardnadze, miniştrii de Externe ai RSR şi URSS, au convorbit pe tema relaţiilor româno-sovietice. La sfârşitul în­tâl­ni­rii, s-a adoptat un comunicat pentru presă. "A fost evidenţiată în mod deosebit importanţa ho­tă­râ­toa­re a întâlnirilor şi convorbirilor dintre tovarăşii Nicolae Ceauşescu şi Mi­ha­il Gorbaciov pentru dezvoltarea colaborării multilaterale dintre cele două ţări. S-a exprimat satisfacţia profun­dă în legătură cu faptul că, în spi­ri­­tul în­ţelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, la Bucureşti şi Moscova, legăturile de prietenie bilaterale se dezvoltă pe o linie ascendentă, pe ba­za principiilor promovate între ţările aliate, în spiritul noii gândiri politice.
Cei doi miniştri au evidenţiat importanţa deosebită în etapa actuală a dezvoltării şi perfecţionării continue a colaborării economice, a aplicării unor forme noi, subliniind în mod special necesitatea legăturilor economice, a sporirii livrărilor de mărfuri reali­zate prin cooperare şi specializare în producţie." Ce se discutase cu adevărat la acea întâlnire putem însă bănui. Reformele iniţiate în câteva state est-europene deveniseră în ultimele luni preocuparea de căpătâi a mai tuturor diplomaţiilor europene.


O PRESĂ GIGANTICĂ SUTĂ LA SUTĂ ROMÂNESCĂ

La Întreprinderea IMGB, într-una din halele Fabricii de Utilaje Complexe, s-a finalizat un cadru gigantic, destinat unei maxiprese de 400 tf. Era o premieră tehnică naţională, scria Scînteia. 50 de cuptoare fuseseră folosite, simultan, pentru topirea oţelului. Cadrul, cu o greutate de 118 tone, era doar subansamblul pentru presa realizată la Întreprinderea 23 August. O piesă integral românească, aşadar! Se respectau astfel indicaţiile preţioase de la centru referitoare la reducerea importurilor şi realizarea de produse autohtone.


TEATRUL C. TĂNASE, PE LITORAL
Artiştii Teatrului Constantin Tănase se pregăteau de reprezentaţii pe Litoral. În perioada 2-12 septembrie, trupa se producea cu spectacolul "Varietăţi pe portativ" în staţiunile de la mare (Techirghiol, Eforie Sud, Mangalia, Constanţa, Medgidia, Neptun, Saturn, Eforie Nord, Mamaia). În distribuţie figurau, printre alţii, actorii Al. Lulescu, Nae lăzărescu, Hamdi Cerchez, Vasile Muraru, Clupi Rădulescu, Camelia Mitoşeru, Ortansa Stănescu şi soliştii Jean Păunescu, George Bunea, George Enache. Conducerea mu­zicală revenea lui Petre Mihăescu. În acelaşi timp, la sfârşitul verii, la Nottara, regizorul Tudor Mărăscu conducea repetiţiile pentru piesa "Sculptura de os", de Paul Everac. În rolurile principale jucau Emil Hossu şi Diana Lupescu. "Burghezul gentilom" (regizor Al. Dabija) şi "Henric al IV-lea" (regizor Dominic Dembinski) erau celelalte premiere pregătite publicului bucureştean.  


45 DE ANI DE MUZICĂ ROMÂNEASCĂ
La Ateneul Român s-au sărbătorit "45 de ani de muzică ro­mâ­nească". Muzicologul Radu Gheciu a realizat scenariul spectacolului, asistenţa fiind impresionată de amestecul de sunet şi lumină. Au fost evocaţi compozitori, muzicologi şi dirijori români de prestigiu precum George Enescu, Sigismund Toduţă, Mihail Jo­ra, Gheor­ghe Dumitrescu, Paul Constantinescu, Ion Dumitrescu şi Pascal Bentoiu. Fragmente din operele "Oedip", "Hamlet", "Ion Vo­­dă" şi opereta "Lăsaţi-mă să cânt" au asigurat coloana so­no­ră. În final, pianistul Dan Atanasiu, violonistul Radu Ungurea­nu şi cvar­tetul de coarde Serioso au susţinut concerte, in­ter­pre­tând arii din Bach, Mozart, Schubert, Chopin, C. Silvestri şi Bogdan Mo­ro­ia­nu.


FRĂŢIA "CRAVATELOR ROŞII"
Judeţul Iaşi şi regiunea Erfurt (RDG) erau înfrăţite de câţiva ani. Potrivit tradiţiei, în fiecare an purtătorii cravatelor roşii germani şi români vizitau, făceau "schimb de experienţă". În 1989, 26 de tineri est-germani au fost cazaţi în satul de vacanţă de la Ciric. Impresio­nată de locurile moldave, Ronny Blankenburg, elevă a şcolii "Rosa Luxemburg", declara: "Am îndrăgit foarte mult, chiar de la început, frumoasele meleaguri ieşene şi pe foarte primitorii lor locuitori, cu mulţi dintre cei de vârsta mea legând deja prietenii ce le doresc cât mai trainice". Şi Christian Döring, elev la "Ernest Thälmann", era încântat de ceea ce văzuse: "Totul mi se pare mi­nu­nat. Reţin mai ales vizita făcută la Şcoala 22, unde am fost impresionat de hărnicia şi inventivitatea pionierilor, materializate în felul în care arată şcoala. În puţin timp, am aflat despre România şi Iaşi lucruri foarte multe şi toate m-au fermecat". Două săp­tă­mâni mai târziu, românii le-au întors vizita redegiştilor. La Straussburg s-a organizat tabăra internaţională Gheorghe Gheorghiu-Dej.

×