x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Jurnalul zilei Jurnalul zilei: 16 ianuarie 1989

Jurnalul zilei: 16 ianuarie 1989

de Ilarion Tiu    |    16 Ian 2009   •   00:00

La Bucureşti a avut loc o între­vedere între Nicolae Ceauşescu şi Qian Qichen, ministrul de Exerne al Chinei, sosit în seara zilei de 14 ia­nu­a­rie în ţara noastră.Întâlnire cu diplomaţii chinezi
Liderul român a transmis "cele mai calde urări" tovarăşilor din fruntea statului chinez – Deng Xiaoping (preşedintele Comisiei Militare a CC al PC Chinez), Yang Shangkun (preşedintele Republicii Populare Chineze), Zhao Ziyang (secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez), Li Peng (premierul Consiliului de Stat al RP Chi­neze), după care a vorbit cu interlo­cutorul său despre "problemele pă­cii în lume". Co­mu­nicatul agenţiei Agerpres a in­format că "o atenţie deosebită a fost acordată proble­melor privind înfăptuirea dezar­mării, în primul rând a celei nu­cleare. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu a reafirmat poziţia ţării noastre în legătură cu necesitatea lichidării armelor chi­mice, ca parte componentă a unui ansamblu de măsuri ce vizează lichidarea concomitentă a arme­lor nucleare, a tuturor mijloacelor de distrugere în masă".
Diplomatul chinez a apreciat liniile politicii externe a României, declarând că statul chinez acordă o "înaltă apreciere eforturilor României consacrate înfăptuirii dezarmării, şi în primul rând a dezarmării nucleare, stingerii focarelor de conflict existente în diferite regiuni ale globului şi întăririi păcii şi colaborării între popoare".

Îndemn privind ­contractarea animalelor

Octavian Osian, directorul Direcţiei generale pentru agricultură Cluj, a făcut un apel la agricultorii judeţului, prin ziarul Făclia, să înceapă demersurile pentru contractarea animalelor. În concordanţă cu indicaţiile lui Nicolae Ceauşescu, această acţiune era o "îndatorire pa­triotică a tuturor locuitorilor sa­telor". Încă din toiul iernii, CAP-iştii clujeni au fost îndrumaţi să folosească integral pă­mântul arabil şi să înlăture orice forme de risipă a sa, în vederea obţinerii de producţii tot mai mari, creşterea efectivelor de animale şi a producţiilor acestora. Efortul combinat al cooperatorilor şi condu­cătorilor agriculturii din judeţ avea drept scop "satisfacerea cerinţelor de consum ale populaţiei în conformitate cu principiile autoconducerii şi autoapro­vizio­nării".

UTC-iştii patriei doreau filme cu şi despre tineri
Revista Cinema a publicat o an­chetă referitoare la aşteptările tine­ri­lor în materie de producţii cine­mato­grafice. La acest demers a contribuit, printr-o scrisoare trimisă la redacţie, şi Vasile Asandei, muncitor la întreprinderea CIC Piatra-Neamţ: "Consider că există teme şi subiecte deosebit de interesante, care ar putea constitui suportul unor noi succese cinematografice româneşti. De exemplu: Tinereţea. Am dori mai multe filme cu tineri, despre tineri şi pentru tineri. Filme care să trateze problemele tinerilor, aspecte din viaţa lor, pasiunile lor, dorinţele şi năzuinţele lor, atât pe plan social, cât şi pe plan personal. Pentru tineri ar fi interesante filme care să aibă ca temă prietenia, dragostea".
Muncitorul nemţean dorea, de asemenea, "filme care să aibă teme din istoria poporului român, din viaţa unor personalităţi de seamă, care au trăit şi au muncit pe pământul patriei noastre şi din viaţa cărora avem multe de învăţat, apoi filme de acţiune, filme cu haiduci, care să corespundă dorinţelor tinerilor de a cunoaşte vitejia şi bărbăţia românilor dintotdeauna".

Maşina de confecţii cu 12 ace

La Întreprinderea "Metalotehnica" din Târgu-Mureş, noul an de producţie a debutat cu un "succes de prestigiu" – realizarea primelor două maşini de confecţii cu 12 ace pentru cusături tip lanţ. Acestea au fost concepute după un proiect întocmit de cercetătorii Centrului de cercetări ştiinţifice, inginerie tehnologică, maşini şi utilaje pentru industria uşoară (filiala Mureş), fiind realizate în premieră şi destinate industriei confecţiilor. Printre caracteristici, producătorii menţio­nau că maşinile puteau executa – pentru prima dată în acest sector industrial – 12 cusături paralele ornamentale pentru confecţii, faţă de cel mult patru cusături până atunci.

Se inaugurează un nou cartier de locuinţe în Târgu-Jiu
Primăria municipiului Târgu-Jiu a dat în folosinţă un nou cartier de locuinţe, situat în centrul oraşului, în perimetrul marcat de străzile Argeş-Siret. Construcţia ansamblului imobiliar s-a realizat în întregime în planul cincinal în curs, realizarea fiind prilej de mândrie pentru edilii locali. Noile blocuri erau prevăzute cu unităţi comerciale şi alte dotări de interes comunitar.

Apariţie editorială
La Editura Junimea a apărut volumul "Grădinile suspendate – Poezia lui Alexandru Macedonski" de Daniel Dimitriu. În paginile publicaţiei, autorul conturează personalitatea contradictorie a cunoscutului poet: "Nimic mai romantic decât omul Macedonski, decât existenţa sa plină de peripeţii, de glorie închipu­ită, de anateme. Multe trăsături de pe chi­pul său orgolios şi fanatic intră în vers, care devine însă un mediu conservant şi atâta tot. Marea poezie macedonskiană se adună şi se observă mai greu poate şi din pricina faptului că reprezintă o sfidare a biografiei şi asumarea integrală a grafiei eului poetic".

×
Subiecte în articol: filme