x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Jurnalul zilei Jurnalul zilei: 17 ianuarie 1989

Jurnalul zilei: 17 ianuarie 1989

de Ilarion Tiu    |    17 Ian 2009   •   00:00

După întâlnirea cu ministrul de Externe al Chinei din 16 ianuarie, Nicolae Ceauşescu a primit vizita tovarăşilor niponi.Primirea delegaţiei PC Japonez
Delegaţia Partidului Comunist Japonez a fost condusă de Mitsuhiro Kaneko, membru al Prezidiului Permanent, şef al Secretariatului Co­mi­tetului Central al Partidului Comunist Japonez. Tovarăşii din cele două ţări au discutat despre colaborarea "pe linie de partid", precum şi despre "conlucrarea lor în lupta împo­triva continuării politicii de înarmare, de forţă şi amenin­ţare cu forţa în rela­ţiile internaţionale", aşa cum a anunţat comunica­tul Ager­pres. Nicolae Ceau­şescu le-a transmis omolo­gilor japo­nezi că "se impune o analiză ştiinţifică, realistă a fiecărui partid, în spiritul concepţiei revoluţionare, materialist-dialectice, a pro­blemelor actuale pentru a da o orientare justă şi o perspectivă clară luptei pentru înfăptuirea aspiraţiilor popoa­relor de progres econo­mic şi social, pentru socia­lism şi pace, pentru o lume mai dreaptă şi mai bună".

Reacţie faţă de documentul final al Reuniunii CSCE de la Viena
Prin intermediul presei centrale, România a reacţionat faţă de documentul final al Reuniunii Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (desfăşurată la Viena), emis la 15 ianuarie. Aşadar, regimul respingea "insinuările" de orice fel la adresa administraţiei de la Bu­cureşti, susţinând că, "în ceea ce priveşte drepturile omu­lui, documentul final al reuniunii conţine o serie de pre­vederi importante, cu care România este de acord. Re­gretăm însă că în acest document nu au fost înscrise în mod corespunzător, ca angajamente ferme ale statelor, unele propuneri ale ţării noastre privind o serie de principii fundamentale ale drepturilor omului şi ale pro­blemelor umanitare, cum sunt: angajamentul statelor privind asigurarea de locuri de muncă pentru fiecare cetăţean al ţării şi lichidarea şomajului; formarea profesională, educarea şi asigurarea de locuri de muncă şi de condiţii demne de viaţă pentru tineret; dreptul la re­tribuţii egale la muncă egală; crearea condiţiilor cores­punzătoare de locuit pentru fiecare familie; accesul larg al întregii populaţii la cuceririle ştiinţei şi tehnicii mo­derne; asigurarea de condiţii de viaţă demnă, civilizată pentru toţi cetăţenii".

Economisirea resurselor
Inginerii de la Electrocentrale Oradea au finalizat proiectul de reducere a costurilor de producţie, raportând realizările lor "la centru". Au fost modernizate morile-ventilator de la cazane, făcându-se, de asemenea, progrese în reducerea consumului de combustibil. În consecinţă, "costurile specifice" au fost diminuate "semnificativ", în concordanţă cu programele-directivă trasate cu diferite prilejuri de Nicolae Ceauşescu. Comparativ cu începutul cincinalului trecut, oficial, nivelul realizărilor anuale la producţia de energie electrică şi termică, în condiţiile menţinerii puterii calorice a cărbunelui, a crescut în echivalenţă cu producţia unei luni. Trăgând linie, s-a constatat că, faţă de 1980, consumul de păcură a scăzut cu 42%.

Succese ale sondorilor

Lucrătorii Schelei de foraj Moreni au finalizat lucrările la două sonde de petrol şi au predat o sondă de cercetare, onorându-şi angajamentele de muncă pentru luna ia­nuarie încă de la jumătatea acesteia! Întrucât doreau să re­alizeze lucrări de bună calitate, au trecut la executarea fo­rajului cu garnitură stabilizată pe structurile Bucşani şi Dealu Bătrân, prevenind astfel devierile la găurile de sonde.

Preselecţie pentru "Cântarea României"
La Căminul cultural din Baciu (jud. Cluj), a avut loc preselecţia pentru Festivalul naţional "Cântarea României". Au evoluat coruri, grupuri vocale, formaţii de obiceiuri populare, tarafuri, echipe de dansuri populare, formaţii de teatru, solişti vocali şi instrumentişti, rapsozi populari din localităţile comunelor Baciu, Chinteni, Feleacu. În săptămânile următoare continuă etapa pe CUASC, oraşe şi municipii, cu spectacole în cadrul cărora urmau să fie selecţionate cele mai bune formaţii şi cei mai buni interpreţi pentru etapa judeţeană.

Noi locuinţe "la cheie"

La Beclean (jud. Bistriţa-Năsăud) a fost dat în folosinţă un bloc de locuinţe care găzduia 36 de familii. După ce şi-au încheiat acest obiectiv, constructorii năsăudeni aveau de onorat un alt angajament, respectiv finalizarea lucrărilor la noul spital al localităţii, prevăzut cu 150 de paturi. Instituţia sanitară urma să fie cuplată şi cu o "modernă policlinică".

"Lupta pentru pace", susţinută din Angola

Jose Eduardo Dos Santos, preşedintele Angolei, i-a răspuns lui Nicolae Ceauşescu la scrisoarea de felicitare trimisă la Luanda, cu ocazia zilei naţionale a acestui stat: "Domnului Nicolae Ceauşescu
Preşedintele Republicii Socialiste România
Vă mulţumesc, în numele poporului, al Comitetului Central al MPLA – Partidul Muncii – şi al Guvernului pentru amabilele felicitări adresate cu ocazia celei de-a 13-a aniversări a întemeierii Republicii Populare Angola.
Reînnoiesc dorinţa noastră de a dezvolta şi consolida prietenia, solidaritatea şi colaborarea dintre popoarele şi ţările noastre, contribuind astfel la cauza păcii, a progresului şi a socialismului.
Cu înaltă consideraţie,    Jose Eduardo Dos Santos
Preşedintele MPLA – Partidul Muncii
Preşedintele Republicii Populare Angola"

×