x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special "Ceauşescu – PCR!", ultima strigare

"Ceauşescu – PCR!", ultima strigare

21 Dec 2009   •   00:00
"Ceauşescu – PCR!", ultima strigare
Sursa foto: /Agerpres

La 21 decembrie 1989, în piaţa din faţa Comitetului Central, Nicolae Ceauşescu a convocat ultima adunare populară. Demonstranţii la miting, credea "Tovarăşul", urmau să îl asculte şi să îl aplaude ca de obicei. Încă o dată, a apelat la "mase", ca de atâtea ori de-a lungul mandatului său în fruntea partidului şi statului.

Cu o seară în urmă, se adre­sase românilor şi de la televizor, condamnând manifestările "huliganice" de la Timişoara. Din înaltul balconului CC-ului, liderul din Scorniceşti a acuzat "cercurile imperialiste" de imixtiuni în afacerile României.

Dragi tovarăşi şi prieteni, Cetăţeni ai Capitalei României socialiste,  
Doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră, participanţilor la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului Bucureşti, un salut călduros, revoluţionar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate. (Aplauze şi urale prelungite; se scandează "Ceauşescu - România, stima noastră şi mândria!").  

Doresc, de asemenea, să adresez mulţumiri iniţiatorilor şi organizatorilor acestei mari manifestări populare din Bucureşti, considerând aceasta ca o expresie a hotărârii întregului nostru popor de a acţiona cu toată puterea, în strânsă unitate, în jurul partidului, pentru apărarea independenţei, integrităţii şi suveranităţii României. Aceasta constituie una dintre problemele fundamentale ale întregii noastre naţiuni. (Aplauze şi urale puternice; se scandează "Ceauşescu - PCR", "Ceauşescu şi poporul!").  

Înainte de toate, doresc să vă informez pe dumneavoastră despre o importantă hotărâre adoptată în această zi de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al partidului privind nivelul de trai al oamenilor muncii. Am hotărât în această dimineaţă ca, începând de la 1 ianuarie, să majorăm în cursul anului viitor retribuţia minimă de la 2.000 la 2.200 de lei. (Urale şi aplauze puter­nice, prelungite) De această majorare importantă vor beneficia peste 1.500.000 de oameni ai muncii.

Tot de la 1 ianuarie vom majora alocaţiile pentru copii, între 30 şi 50 de lei. În raport cu numărul de copii şi de retribuţia oamenilor muncii - ceea ce constituie un ajutor puternic pentru circa 4.400.000 de copii ai patriei noastre (Aplauze şi urale puternice, prelungite).

De asemenea, se vor introduce indemnizaţii de naştere de 1.000 de lei pentru toate femeile, cu începere de la primul copil, iar, în continuare, pentru femeile care nasc doi sau mai mulţi copii, in­demnizaţia la naştere va fi de 2.000 de lei pentru fiecare copil - ceea ce constituie, de asemenea, un puternic stimulent de ajutor pentru mamele, pentru femeile patriei noastre (Aplauze şi urale puternice, prelungite).

Am hotărât să majorăm pensiile minime de la 800 la 900 de lei. Am hotărât, totodată, ca pensia de urmaş să fie majorată cu 100 de lei. Vom creşte, de asemenea, ajutorul social de la circa 500 de lei la 800 de lei. Vom asigura, în acest fel, condiţii bune, corespunzătoare de muncă şi viaţă pentru toţi cetăţenii patriei noastre.

Aceste măsuri demonstrează cu putere că - pe măsura dezvoltării economiei - facem totul pentru a asigura ridicarea continuă a nivelului de trai, material şi spiritual al poporului, potrivit hotărârilor Congresului partidului (Aplauze, urale; se scandează "Ceauşescu şi poporul!").

În ce priveşte evenimentele de la Timişoara, am vorbit despre ele aseară. Apare tot mai clar că este o acţiune conjugată a cercurilor care vor să distrugă integritatea şi su­veranitatea României, să oprească construcţia socialismului, să pună din nou sub stăpânire străină poporul nostru.

De aceea, trebuie să apărăm cu toate forţele integritatea şi independenţa României! (Urale, apla­u­ze; se scandează "Vom munci şi vom lupta, ţara o vom apăra!", "Pace!", "Pace!")

Cred că sunt printre dumnea­voastră mulţi care îşi reamintesc de marea manifestare din 1968 pentru apărarea independenţei Ro­mâ­niei. Fermitatea, unitatea poporului nostru au asigurat independenţa şi construcţia mai departe a socialismului în România!

Şi acum trebuie să actionăm în deplină unitate, cu fermitate îm­potriva tuturor celor care încearcă să slăbească forţa, unitatea na­ţi­u­nii noastre, care acţionează în sluj­ba diferitelor servicii de spionaj şi cercuri imperialiste, pentru a împărţi din nou România, pentru a înrobi poporul nostru!

Este necesar, mai mult decât oricând, să acţionăm în spiritul democraţiei noastre muncitoreşti, să dezbatem cu deplină răspundere toate problemele privind dezvoltarea societăţii noastre, având permanent în vedere că tot ceea ce realizăm în România trebuie să asigure bunăstarea poporului, că socialismul îl construim cu poporul şi pentru popor, că trebuie, în orice împrejurări, să asigurăm integritatea şi independenţa României! (Aplauze şi urale puternice; se scandează îndelung "Vom munci şi vom lupta, pacea o vom apăra!").

Cunoaşteţi ce au făcut şi spuneau înaintaşii noştri: "Murim mai bine-n luptă, cu gloria deplină/ Decât să fim sclavi iarăşi pe vechiu-ne pământ!". Şi trebuie să luptăm, să trăim liberi şi independenţi! (Urale, aplauze puternice; se scandează îndelung: "Ceauşescu şi poporul!").

Unii ar dori din nou să se reintroducă şomajul, să se reducă nivelul de trai al poporului şi - cu scopul deschis formulat - să dezmembreze România, să pună în pericol însuşi viitorul poporului şi naţiunii noastre independente. (Urale puternice; se scandează îndelung: "Ceauşescu - PCR!").

Dragi tovarăşi,
Cel mai bun răspuns pe care trebuie să-l dăm este unitatea tuturor oamenilor muncii, a întregii naţiuni, acţiunea fermă de a reali­za programele de dezvoltare socială a patriei şi de ridicare continuă a nivelului de trai, material şi spiritual al poporului. De noi depinde ca România să rămână în conti­nuare o ţară liberă, independentă, constructoare a socialismului! Şi doresc să declar şi aici că vom face totul pentru a apăra integritatea şi suveranitatea României, libertatea şi viaţa poporului nostru, bunăstarea întregii naţiuni! (Urale şi aplauze puternice; se scandează îndelung: "Vom munci şi vom lupta, pacea o vom apăra!"). Să acţionăm cu întreaga răspundere şi să demonstrăm forţa şi capacitatea oamenilor muncii din Capitală, a întregii naţiuni, pentru dezvoltarea patriei noastre, pentru bunăstarea şi independenţa naţiunii! Vă doresc succese în întreaga acti­vitate! Unitate şi acţiune fermă împotriva tuturor acelora care vor să distrugă independenţa şi socialismul în România! Aceasta este obligaţia noastră, a tuturor! (Urale şi aplauze puternice; se scandează îndelung "Vom munci şi vom lupta, pacea o vom apăra!"). Organizaţi în toate întreprinderile, peste tot, grupe de ordine, grupe de apărare a socialismului, a tot ceea ce am realizat, a independenţei ţării.

Cu toţi să acţionăm în slujba poporului, a independenţei, a socialismului! (Urale şi aplauze prelungite; se scandează îndelung "Ceauşescu şi poporul!", "Vom munci şi vom lupta, ţara o vom apăra!", "Ceauşescu - RSR!").

×
Subiecte în articol: special