x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Sfadă pentru locuinţa de serviciu

Sfadă pentru locuinţa de serviciu

12 Oct 2009   •   00:00
 Sfadă pentru locuinţa de serviciu
Fila 14:
Eparhia Reformată Oradea Nr. ad. 1056-1989
Către Judecătoria Municipiului Timişoara

Cu referire la dosarul nostru cu nr. 1056-1989, depus la Judecătoria dvs., în care cerem evacuarea fostului preot supleant László Tökés din locuinţa de serviciu din Str. Ti­motei Cipariu nr. 1, ap. 1, vă înaintăm - în câte două exemplare - în completarea dosarului
1. Copia numirii lui László Tökés la postul de preot (II) la Parohia Reformată din Timişoara;
2. Copia actului de numire a lui László Tökés la postul de preot supleant la Parohia Reformată Timişoara;
3. Copia actului de retragere a autorizaţiei de funcţionare a preotului supleant László Tökés;
4. Adeverinţa noastră că Parohia Reformată din Timişoara aparţine sub jurisdicţia Episcopiei Reformate Oradea;
5. Adeverinţă despre faptul că locuinţa ocupată de fostul preot supleant László Tökés este locuinţă de serviciu.
Oradea, la 12 octombrie 1989
Episcop, D. László Papp
Consilier, Ştefan Tarr
(înregistrată la Judecătorie la 13 octombrie 1989)Fila 17:
Republica Socialistă România
Departamentul Cultelor, nr. 5430/EF/28.08.1989 Eparhia reformată Oradea

Urmare adresei dvs. nr. 863/1989, vă facem cunoscut acordul Departamentului Cultelor pentru retragerea re­cunoaş­terii numitului Tökés László din funcţia de preot supleant în cadrul Eparhiei Reformate Oradea, în conformitate cu art. 5, aliniatul 1, litera i din Decretul nr. 334/1970.
Şef serviciu
(ss) P. Crăciunescu
Episcopia Reformată Oradea
Nr. 1132-1989
Pentru conformitate
Oradea, la 12 octombrie 1989
Consilier Ştefan TarrFilele 23-24:
Către Judecătoria Timişoara
Subsemnatul Tökés László, domiciliat în Timişoara, Str. T. Cipariu nr. 1, ap. 1, jud. Timiş, depun prezenta
Întâmpinare
Prin care solicit a se dispune respingerea cererii privind evacuarea mea din locuinţa pe care o folosesc, formulată de Episcopia Reformată Oradea, obligând pe reclamant şi la su­portarea cheltuielilor de judecată, pentru următoarele motive.
I. Ridic excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, motiv pentru care solicit în primul rând respingerea prezentei acţiuni ca inadmisibilă. Potrivit extrasului de carte fun­duară depusă la dosarul cauzei, imobilul în litigiu formează proprietatea Parohiei Reformate din Timişoara. În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor, această unitate bisericească (parohie) are personalitate juridică, având organe proprii de conducere.

Ori prezenta acţiune de evacuare este formulată de o altă persoană juridică, care nu este proprietarul imobilului în litigiu, deci nu poate exercita nici atributele dreptului de proprietate, printre altele de a cere evacuarea. Potrivit prevederilor art. 61 din Statutul Bisericii Reformate din R.S.R. (aprobat prin Decretul 591/1949), toate drepturile şi îndatoririle parohiei sunt exercitate de presbiteriu. Presbiteriul nu numai că nu a soli­citat evacuarea mea, dar în mod ex­pres a cerut menţinerea mea în această locuinţă.


II. Cu totul subsidiar, dacă nu veţi accepta această excepţie, rog a dispune respingerea acţiunii ca nefondată, pentru următoarele motive:
Subsemnatul consider că şi în momentul actual, în mod legal am funcţia de preot la Parohia Reformată din Timişoara şi unitatea reclamantă cu totul nelegal a dispus transferarea mea, drept consecinţă folosesc în mod legal locuinţa de serviciu în litigiu. Potrivit prevederilor art. 53 din Statutul Bisericii Reformate din RSR, aprobat prin Decretul nr. 591/1949, preotul este ales de adunarea gene-rală. Legislaţia în vigoare cunoaşte o singură excepţie, cea înscrisă în art. 126 pct. V, lit. c din Statut, când "în cazuri excepţionale, şi anume: când Parohia renunţă la dreptul său de a alege preot", episcopul poate numi preot titular.

În baza unei convenţii verbale intervenite între Parohia Reformată Timişoara şi Episcopia Reformată Oradea (înţelegere pe care o pot dovedi prin martori), adunarea generală la data de 18.02.1987 a renunţat la dreptul său de alegere a preotului, con­di­ţi­o­nat de faptul că Episcopia mă va numi pe subsemnatul ca preot.

Contrar acestei înţelegeri, Episcopia Ora­dea în cursul lunii ma(...) 1987 mi-a fă­cut cunoscut că am fost numit ca preot, trecând în paranteză ca "suplinitor".

Presbiteriul a solicitat de mai multe ori în scris (la 28.03.1987 etc.) numirea mea ca titular, onorata Episcopia din Oradea nici nu a dat vreun răspuns.

Pentru nerespectarea acestei convenţii, presbiteriul la data de 16.03.1989 a hotărât să revină asupra hotărârii sale anterioare din anul 1987 şi în mod legal m-a invitat să ocup funcţia de preot la această parohie.
Organele bisericeşti superioare nu au dat curs acestei invitaţii, iar adunarea generală care a avut loc la 4.09.1989 m-a ales în această funcţie.

Având tot respectul pentru preotul nou numit de Episcopia Oradea în locul subsemnatului, vă rog să constataţi vădită nelegalitatea acestui act de "numire" în contextul actelor normative suscitate, preotul putând fi numai ales de adunarea generală.

Pentru aceste motive, consider că "numirea" unui alt preot în locul subsemnatului a avut loc în condiţii cu totul nelegale, motiv pentru care vă solicit cu respect respingerea cererii de evacuare din locuinţa de serviciu, ca nefondată.

Probe: - Interogatoriul reclamantului
- în funcţie de răspunsurile date la interogatoriu, voi prezenta actele scrise sus-indicate;
- probele testimoniale, în cazul nerecunoaşterii convenţiei interve­nite.
Cu stimă,
Tökés László prin av. Cziprian Zol­tan în baza delegaţiei nr. 6632/1989, anexat depusă

×
Subiecte în articol: special laszlo tokes