x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Special Anchete Premieră după aproape doi ani de restricții: starea de alertă, desființată înainte de a fi prelungită. Consiliul Legislativ întreabă Guvernul: Ce e aia FFP2?

Premieră după aproape doi ani de restricții: starea de alertă, desființată înainte de a fi prelungită. Consiliul Legislativ întreabă Guvernul: Ce e aia FFP2?

de Ion Alexandru    |    10 Ian 2022   •   07:20
Premieră după aproape doi ani de restricții: starea de alertă, desființată înainte de a fi prelungită. Consiliul Legislativ întreabă Guvernul: Ce e aia FFP2?

Consiliul Legislativ face zob, din punct de vedere juridic și constituțional, măsurile impuse în ultima Hotărâre de Guvern, privind prelungirea stării de alertă în România, începând cu data de 8 ianuarie, în special în ceea ce privește obligativitatea purtării măștilor de protecție de tip medical sau FFP2, dar și a condiționării accesului în anumite spații sau la anumite evenimente, de prezentarea unor dovezi privind situația de sănătate a persoanelor, de dovedirea administrării schemei de vaccinare sau de prezentarea unui test.

Este pentru prima dată când, într-un astfel de aviz, Consiliul legislativ atrage atenția Guvernului că restrânge drepturi și libertăți, altfel decât printr-o lege a Parlamentului, dând frâu liber comiterii unor abuzuri. Mai mult, se subliniază faptul că se blochează inclusiv accesul la petiționare și dreptul la justiție, fără a se menționa care sunt studiile sau normele legale care au stat la baza instituirii unor astfel de restricții. Avizul sugerează, îm mod clar, în nenumărate pasaje, Guvernului, să revină asupra măsurilor propuse spre adoptare, întrucât sunt nelegale, neconstituționale, neclare, imprevizibile și care intră în conflict inclusiv cu Dreptul Uniunii Europene. Executivul a emis Hotărârea de Guvern, instituind aceste măsuri, fără a ține cont de niciuna dintre recomandările subliniate.

Acest aviz a fost emis în data de 5 ianuarie, pentru ultima Hotărâre de Guvern de prelungire a stării de alertă. Iar Consiliul Legislativ desființează, pe mai multe pagini, noua normă instituită, aceea de a fi purtate doar măști de tip medical sau FFP2.

Astfel, se arată, în legătură cu articolul 1 din Anexa a doua a HG-ului, că instituirea obligației ca măștile de protecție să fie numai cele „de tip medical sau FPP2” „nu întrunește cerințele de claritate, previzibilitate și accesibilitate ale normelor juridice, în acord cu jurisprudența Curții Constituționale în domeniu”. Concret, „referirea generică la măști de protecție «de tip medical sau FFP2», fără a indica actul normativ care stabilește caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească o mască de protecție pentru a intra în această categorie, precum și modalitățile prin care se poate stabili că o mască de protecție face parte din această categorie, conferă un caracter imprecis și neclar al recomandării”.

Pe cale de consecință, arată Consiliul Legislativ în documentul citat, „destinatarul normei este pus în situația de a nu avea siguranța că și-a îndeplinit respectarea obligației, fiind pasibil să suporte aplicarea unor sancțiuni, chiar dacă nu a avut intenția de a nu o respecta”.

În plus, se atrage atenția și asupra faptului că neclaritatea normei împiedică și constatarea, de către persoanele competente, a nerespectării acestei obligații. „Pe lângă lipsa pregătirii de specialitate în domeniul medical, nici agentul constatator nu dispune de criterii obiective pe baza cărora să poată stabili că o mască de protecție nu este «de tip medical sau FFP2». În aceste condiții, o astfel de reglementare neclară poate conduce la abuzuri în aplicarea sancțiunilor contravenționale”, mai precizează Consiliul Legislativ.

Nu se poate dovedi în instanță ce fel de mască purta contravenientul

Pe de altă parte, neclaritatea normei naște consecințe negative și asupra posibilității judecării plângerilor împotriva proceselor-verbale de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor, „întrucât face imposibilă dovedirea, în fața instanței, a nerespectării obligației de a purta o mască de protecție «de tip medical sau FFP2»”.

În același aviz, se mai atrage atenția că “nu se înțelege care va fi situația unei persoane sancționate pentru purtarea unei măști de protecție de alt tip decât «de tip medical sau FFP2», de la momentul aplicării sancțiunii, până la momentul la care ar putea să își procure o astfel de mască de protecție. Avem în vedere faptul că, în această situație, pe traseul spre locuință sau spre o unitate care comercializează măști «de tip medical sau FFP2», ar putea fi posibilă aplicarea, din nou, a unei sancțiuni, de către un alt agent constatator, cu consecința încălcării principiului non bis in idem, precum și a principiului proporționalității sancțiunii contravenționale”.

De altfel, nu doar pe fond aceste măsuri sunt desființate în documentul Consiliului Legislativ, cât și pe formă. Se menționează, astfel, și faptul că „utilizarea, fără explicare, a abrevierii «FFP2» este contrară dispozițiilor Legii nr. 24/2000, potrivit cărora «exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicare în  text, la prima folosire»”.

Din 8 ianuarie, cu „medicala” sau „FFP2” pe figură

Reamintim că, începând cu data de 8 ianuarie, în toate spațiile publice închise sau deschise, Guvernul a instituit obligativitatea purtării măștii de protecție, dar nu orice mască, ci doar cele de tip medical sau FFP2, fiind interzisă utilizarea altor tipuri de măști textile sau din plastic, ori folosirea unor accesorii vestimentare (baticuri, bandane etc.), așa cum era permis anterior.

Conform declarațiilor făcute de mai mulți oficiali guvernamentali, folosirea altui tip de mască decât cele medicale sau FFP2 va fi similară cu neutilizarea deloc a măștii de protecție, astfel încât sancțiunile contravenționale pe care le riscă o persoană care nu se supune variază de la 500 la 2.500 de lei.

În Legea 55/2020, care este baza legală a instituirii, în HG, a acestui tip de restricție, nu se face deloc referire la obligația purtării unui anumit tip de mască de protecție, ci se vorbește, generic, de o protecție care să asigure acoperirea completă a gurii și a nasului.

Semnal de alarmă: Se restrâng drepturi și libertăți altfel decât prin lege

Nu doar masca este desființată de Consiliul Legislativ în avizul dat. Pentru prima dată în avizarea unei hotărâri de Guvern referitoare la prelungirea stării de alertă, instituită face praf condiționarea accesului populației în anumite spații dacă face dovada trecerii prin boală, a vaccinării sau a testării. Consiliul Legislativ s-a mai referit la o astfel de măsură restrictivă, atunci când a avizat, favorabil dar cu observații, proiectul de lege din Parlament privind instituirea certificatului verde la muncă.

În documentul citat se analizează articolul 4, alineat 1, Anexa 2 din HG, care are ca obiect condiționarea participării la anumite evenimente sportive sau culturale ori a accesului în anumite spații publice „de îndeplinirea anumitor cerințe privind starea de sănătate sau de prezentarea dovezii de vaccinare ori a testării”. „Instituirea unei astfel de soluții legislative, care nu este limitată doar la desfășurarea unor evenimente pilot/test, este susceptibilă de a încălca principiul egalității în drepturi, consacrat de dispozițiile articolului 16, alineat 1, din Constituție, potrivit cărora «cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări»”, arată Consiliul Legislativ.

Astfel, „principiul egalității în fața legii și interzicerea discriminării sunt consacrate și de articolul 14 c din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, precum și de articolele 20 și 21 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene”. În același aviz, se semnalează că nota de fundamentare a acestei Hotărâri de Guvern „trebuia să cuprindă precizări referitoare la motivarea științifică a acestor măsuri, prin indicarea rezultatelor studiilor sau cercetărilor care au condus la stabilirea eficacității lor. (…) Potrivit articolului 5, alineat 2, litera «d» din Legea nr. 55/2020, care este indicat ca temei al instituirii măsurilor, acestea trebuie să reprezinte măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor. Este de analizat dacă normele propuse pot fi instituite printr-o hotărâre a Guvernului”, mai scrie în acest act.

În ceea ce privește condiționarea accesului persoanelor în incinta instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorilor economici cu capital public de prezentarea unei dovezi referitoare la starea de sănătate, la vaccinare sau la rezultatul unor teste, „semnalăm că o astfel de reglementare trebuie să aibă în vedere faptul că restrângerea exercitării unor drepturi și libertăți fundamentale, consacrate de Constituție, nu poate fi realizată decât prin lege, cu respectarea dispozițiilor articolului 53 din legea Fundamentală”, se precizează în aviz

Consiliul Legislativ mai menționează că, „în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a statuat că «afectarea/ restrângerea drepturilor sau libertăților fundamentale nu se poate realiza decât prin lege, ca act formal al Parlamentului»  Decizia 157/2020”. Prin urmare, în forma propusă de Guvern spre avizare, „este restrânsă inclusiv exercitarea dreptului fundamental la petiționare”.

Nu în ultimul rând, „reglementarea propusă este susceptibilă de a afecta și alte drepturi și libertăți fundamentale, a căror exercitare depinde de accesul în incinta instituțiilor publice sau de obținerea unui răspuns din partea respectivelor instituții la aceste solicitări”.

Codul QR și Regulamentul Uniunii Europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru prima dată, o instituție a statului întreabă Guvernul ce înseamnă „schema completă de vaccinare”. Și așteaptă un răspuns juridic. „Pentru asigurarea unei reglementări complete și previzibile în ceea ce privește semnificația noțiunii de «schemă completă de vaccinare», norma din cuprinsul HG-ului trebuie să prevadă în mod expres definiția acestei noțiuni, fie să facă trimitere la actul normativ prin care sunt stabilite criteriile potrivit cărora respectiva «schemă de vaccinare» este considerată a fi «completă»”.

Și, tot în premieră, Consiliul Legislativ ridică o altă problemă sensibilă. Cea a codului QR și a datelor cu caracter personal. „Întrucât nu toți organizatorii sau operatorii economici care desfășoară activitățile de la Anexa 3 sunt operatori de date cu caracter personal, în sensul dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/2019 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (…), norma propusă trebuie reanalizată sub aspectul prevederilor obligatorii ale acestui act juridic al Uniunii Europene. Prin scanarea codurilor QR, se accesează aceste date cu caracter personal”, se subliniază apăsat în acest aviz.

 

×
Subiecte în articol: ffp2 omicron covid-19