x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Special Anchete Cum era Elena Udrea să fie „jefuită” de fosta sa parteneră de afaceri. Operațiunea „împrumutul”, pentru preluarea activelor Băi Boghiș, blocată definitiv de Curtea de Apel Cluj

Cum era Elena Udrea să fie „jefuită” de fosta sa parteneră de afaceri. Operațiunea „împrumutul”, pentru preluarea activelor Băi Boghiș, blocată definitiv de Curtea de Apel Cluj

de Ion Alexandru    |    16 Sep 2020   •   11:52
Cum era Elena Udrea să fie „jefuită” de fosta sa parteneră de afaceri. Operațiunea „împrumutul”, pentru preluarea activelor Băi Boghiș, blocată definitiv de Curtea de Apel Cluj

Operațiunea de preluare forțată a patrimoniului imobiliar al Stațiunii Băi Boghiș de către familia Veronica Stanca, fosta parteneră de afaceri a Elenei Udrea, prin intermendiul unor împrumuturi rostogolite și cesionate fiicei sale, este devoalată, într-o decizie definitivă a judecătorilor de la Curtea de Apel Cluj. Stațiunea, care a aparținut unei firme închise, a fost cumpărată de Băi Boghiș SRL, cu bani împrumutați de Veronica Stanca, în septembrie 2013. Ulterior, în firmă a fost cooptată Elena Udrea, care a adus investiții, conform documentelor de la dosar, de 1,5 milioane de euro, dintre care aproximativ 2 milioane de lei prin intermediul companiei Construcții Erbașu SA.

Instanța arată că, sub pretextul încheierii unor acte în 4 ianuarie 2014, fiica Veronicăi Stanca, Nadine Magda, a preluat de la mama ei cali-tatea de creditoare a Băi Boghiș, după care, în septembrie 2017, societatea, administrată chiar de bunica ei, a garantat împrumutul către nepoată, cu tot patrimoniul societății. Patrimoniu aflat, la acel moment, sub sechestru penal insti-tuit de DNA, dar și care era executat silit, într-un proces civil, de către SC Construcții Erbașu. Este vorba de aproxi-mativ 73.000 de metri pătrați de teren intravilan și de multe căsuțe de vacanță construite pe el. În februarie 2019, Băi Boghiș și-a cerut insolvența, iar familia Stanca s-a constituit creditor cu pretenții la patrimoniul stațiunii, în baza acestor acte pe care instanța de judecată le consideră lovite de fraudă. Elena Udrea, celălalt acționar al companiei, nu ar mai avea ce să recupereze din acest patrimoniu, la finalul procesului, la fel ca și ceilalți creditori înscriși la masa credală. Toate documentele care au fost atacate, încheiate în maniera descrisă mai sus, au fost desființate de Curtea de Apel București, printr-o decizie definitivă emisă în 16 iulie 2020 și motivată săptămâna trecută.

Stațiunea Băi Boghiș se afla, până în anul 2013, în patrimoniul companiei SC Vidalis Impex SRL, despre care Secția a II-a Civilă a Curții de Apel Cluj arată că era o societate care, din pricina dificultăților financiare în care se afla, nu mai putea administra și realiza investițiile necesare la obiectivul turistic și balnear, fiind, prin urmare, căutate soluții de atragere a unor investitori. În acest sens, arată judecătorul, Societatea Băi Boghiș SRL a fost înființată în data de 18 septembrie 2013, avându-i ca asociați pe Maria Ciurte și pe Veronica Elena Stanca, fiica primeia. Băi Boghiș SRL a achiziționat toate imobilele care compun stațiunea Băi Boghiș de la SC Vidalis Impex SRL, prețul cesiunii fiind achitat cu bani împrumutați de către Veronica Stanca Elena, în baza contrac-tului de împrumut încheiat în 30 septembrie 2013, după care, ce să vezi,SC Vidalis Impex SRL a intrat în insol-vență, în data de 7 noiembrie 2014.Curtea de Apel Cluj constată, așadar,că scopul înființării societății Băi Boghiș SRL a fost acela de preluare a stațiunii Băi Boghiș și de dezvoltare a acesteia pentru atragerea de noi investitori, iar în realizarea acestui scop, la mai puțin de o lună de la înființarea companiei a fost adoptată Hotărârea AGA, din 14 octombrie 2013, prin care s-a decis cooptarea unui nou asociat, nimeni alta decât Elena Gabriela Udrea, fost ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului din Guvernul Boc și cea mai apropiată colaboratoare a președintelui României, în funcție la acea dată, Traian Băsescu. Instanța mai arată că, potrivit susținerilor expuse în cadrul litigiului, noul asociat, Elena Udrea, urma să suporte investiții viitoare la Băi Boghiș, în limita a minimum 1,5 milioane de euro. De altfel, Udrea a adus principalul investitor al SC Băi Boghiș SRL, respectiv SC Construcții Erbașu SA, cu care SC Băi Boghiș SRL a încheiat un contract de investiții având numărul 559 din 14 februarie 2019.Prin urmare, Curtea apreciază necre-dibilă teza privind înființarea SC Băi Boghiș SRL ca afacere de familie,arătând că este, de asemenea, necredi-bilă mențiunea că încheierea unordocumente atacate în instanță de credi-torii companiei a fost determinată de intrarea în societate a Elenei Udrea, ca asociat străin de familie.

Cedarea creanței, de la mamă la fiică

Despre ce este vorba. La dosarul privind procedura insolvenței SC Băi Boghiș SRL, familia Stanca a depus documente din care rezultă că, în 4 ianuarie 2014, între fiica Veronicăi Elena Stanca, Nadine Magda Stanca, și SC Băi Boghiș a fost încheiat un act adiți-onal la contractul de împrumut încheiat în 30 noiembrie, prin care stațiunea afost cumpărată de la SC Vidalis Impex SRL. Acest înscris, spune instanța de judecată, datat cu 4 ianuarie 2014, a fost încheiat exact în ziua în care fiica Vero-nicăi Elena Stanca, Nadine Magda Stanca, a împlinit vârsta de 18 ani, apicat într-o sâmbătă, și era, practic, prima zi în care mezina familiei putea încheia singură acte juridice de depo-ziție. Documentul avea ca obiect cesio-narea creanței în cauză, de la mamă la fiică. Judecătorul atrată că încheiereaacestui document nu are nicuo explicațiecredibilă. Curtea de Apel Cluj remarcă, în cuprinsul deciziei definitive, că balanța depusă odată cu cererea SC Băi Boghiș SRL de deschidere a procedurii insolvenței, Nadine Magda Stanca, în calitate de creditoare, figura cu o creanță reprezentând exclusiv debitul principal – respectiv împrumutul acordat de mama sa în 2013, fără alte dobânzi sau penalități de întârziere.

Ei bine, prin Hotărârea AGA din 20 noiembrie 2017, SC Băi Boghiș SRL a admis constituirea unei garanții ipote-care asupra tuturor imobilelor stațiunii Băi Boghiș, constituite ca active alesocietății, în favoarea Nadinei MagdaStanca, în limita sumei de 4.354.131.93 de lei, fără a se face, de asemenea, refe-rire la faptul că suma respectivă ar fi fost purtătoare de dobânzi sau penalități.Conform Curții de Apel Cluj, toate aceste fapte cunoscute sunt suficiente „pentru a conduce, prin intermediul unei prezumpții judiciare, la concluzia că înscrisurile sub semnătură privată nu au fost, în realitate, întocmite la data de 1.04.2014, dată consemnată în cuprinsul lor”.

Penalitățile impuse prin noul act adițional au valoarea patrimoniului

La data de 28 februarie 2019, a fost deschisă, la cererea proprie a companiei, procedura insolvenței SC Băi Boghiș SRL. Ca atare, Curtea constată că este întrunită condiția referitoare la înche-ierea unui act fraudulos în cei doi ani anteriori deschiderii acestei proceduri.Conform dispozitivului deciziei judecătorești, la data de 29 noiembrie 2017, a fost încheiat contractul de împrumut cu garanție imobiliară între Nadine Magda Stanca, prin mandatar mama sa, Veronica Elena Stanca, și SC Băi Boghiș SRL, care era administrată de Maria Ciurte, mamă și bunică a celor două.

„Încheierea unor astfel de acte juridice în baza cărora asociatul creditor contractând cu mama sa, la rândul ei asociat creditor, respectiv cu debitoarea, reprezentată de administrator statutar mama și bunica celor doi asociați, își constituie un drept de creanță repre-zentând penalități de întârziere care ajung să acopere, practic, întreaga valoare a activului societății, respectiv o garanție imobiliară asupra întregului patrimoniu al debitoarei, are caracterul unui act fraudulos, depășind în mod evident limitele activității normale a debitoarei și intrâd sub incidența preve-derilor art. 117, alineat 4, litera «a» din Legea 185/2014”, se arată în docu-mentul citat.

Pentru a-și argumenta acest verdict, judecătorul arată că, prin contractul de împrumut din data de 30 septembrie 2013, SC Băi Boghiș SRL a fost creditată cu suma de 5 milioane de lei de către Veronica Elena Stanca, stabilindu-se drept termen de restituire a creditului data de 30 septembrie 2018. În ceea ce privește accesoriile, se constată că împrumutul în cauză nu era purtător, conform contractului, de dobânzi legale, dar este supus aplicării penalitășilor de 0,06 la sută pe zi de întârziere.

Numai că, prin actul adițional încheiat între Veronica Elena Stanca, Nadine Magda Stanca și SC Băi Boghiș SRL, se menționează modificarea unor clauze ale acelui contract de împrumut, termenul de rambursare fiind redus până în data de 4 ianuarie 2018, iar penalitățile de întârziere au fost majorate la 0,5 la sută pe zi de întârziere.

Garanțiile imobiliare, parafate de bunică

Curtea de Apel Cluj arată că un nou contract de împrumut încheiat între mezina Nadine Magda Stanca și SC Băi Boghiș SRL, pretins a fi încheiat la data de 4 ianuarie 2014, are ca obiect acordarea de către Magda Nadine Stanca a unui împrumut de 5 milioane de lei, cu termen de rambursare 30 septembrie 2018, cu penalități de 0,5% pe zi de întârziere, „împrumut care, în realitate, nu a fost acordat de Stanca Nadine Magda către SC Băi Boghiș SRL”.Mai departe, instanța subliniază că, prin contractul de împrumut cu garanție imobiliară din data de 29 noiembrie 2017, încheiat între aceeași Nadina Magda Stanca, prin mandatar mama sa, Veronica Elena Stanca, și SC Băi Boghiș SRL, reprezentată de bunica Maria Ciurte, părțile au declarat că Nadina Magda Stanca a împrumutat societatea cu 5 milioane de lei, în 4 ianuarie 2014, societatea declarând, la rândul ei, că a primit această sumă, pentru care a constituit garanții imobiliare.Aceste garanții constau într-o ipotecă de rangul I pentru suma împrumutată și 0,5 la sută pe zi de întârziere, pentru care a fost pus gaj un teren în suprafață de 15.917 metri pătrați, cu tot cu căsuțele de vacanță construite pe el, dar și un teren intravilan cu suprafața de 57.917 metri pătrați, pe care, de asemenea, se află construite căsuțe de vacanță. Practic, garanția a fost constituită asupra întregului patrimoniu al SC Băi Boghiș SRL.

 

La momentul contractului, stațiunea se afla sub sechestru penal

Conform Curții de Apel Cluj, trebuie subliniat și contextul în care aceste acte atacate au fost întocmite. Mai exact, faptul că, în luna martie a anului 2015, a fost instituit un sechestru asigurător pe acțiunile asociatei Elena Gabriela Udrea, în Dosarul penal 50/P/2014, iar, ulterior, potrivit mențiunilor din cărțile funciare depuse la dosar, asupra imobilelor aflate în patrimoniul SC Băi Boghiș SRL, conform Ordonanței din data de 13 noiembrie 2015 a Direcției Naționale Anticorupție. Instanța mai arată că, de asemenea, împotriva SC Băi Boghiș SRL și a Veronicăi Elena Stanca a fost declanșată procedura executării silite, în dosarul 1045/2017, la cererea SC Construcții Erbașu SA, în baza titlurilor executorii constând în bilete la ordin emise de SC Băi Boghiș SRL și avizate de SC Construcții Erbașu SA, pentru suma de 1.990.597,03 lei, executarea silită aflându-se în curs la data de 29 noiembrie 2017.

“Așadar, este de observat că actele în discuție au fost întocmite la un moment la care SC Băi Boghiș SRL avea reprezentarea faptului că operațiunile pe care le întreprinde ar fi putut fi apreciate ca fiind păgubitoare pentru societate, fiind efectuate într-o perioadă de vădit declin al activității debitoarei”, arată judecătorul. Acesta adaugă: „complicitatea la fraudă a tuturor părților contractante transpare din împrejurarea că administratorul statutar al SC Băi Boghiș, la data întocmirii contractului în litigiu, Ciurte Maria, este mama Veronicăi Elena Stanca și bunica Nadinei Magda Stanca”. Instanța subliniază că societatea nu avea cum să restituie împrumutul și penalitățile la termenul stabilit, ceea ce însemna executarea silită a patrimoniului SC Băi Boghiș de către familia Stanca. Mai ales că, la scurt timp, societatea și-a cerut singură insolvența.

×
Subiecte în articol: compania băi boghiş Elena Udrea