x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Media REGULAMENTUL CAMPANIEI “Jurnalul împarte bucurii de Crăciun!”

REGULAMENTUL CAMPANIEI “Jurnalul împarte bucurii de Crăciun!”

16 Noi 2020   •   11:58
REGULAMENTUL CAMPANIEI “Jurnalul împarte bucurii de Crăciun!”

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1       Campania publicitara cu titlul “Jurnalul împarte bucurii de Crăciun!” (denumita in continuare „Campania”) este organizată şi desfăşurată de Societatea ANTENA 3 S.A., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, sector 2, Bdul Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, cladirea 14, Parter, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/16641/2003, cod fiscal RO15971591, avand contul nr. RO59BTRLRONCRT0V12361701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dna. Emanuela Tane in calitate de Director General Adjunct - Administrare Afaceri, dl Adrian Ursu, Director General Adjunct - Editorial si Dezvoltare si dna Camelia Mistu, in calitate de Director Financiar, denumita in continuare “Organizator”.

1.2       Scopul prezentei Campanii este acela de a atrage clienti care sa achizitioneze ziarul Jurnalul, in perioada prezentei Campanii, precum si de fidelizare a acestora prin oferirea de premii conform celor specificate mai jos, toate aceste premii urmand a fi acordate/suportate de catre Organizator.

1.3       Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).

1.4       Potrivit liberei decizii a Organizatorului, « Campania » poate fi mediatizata, inainte dar si pe parcursul derularii acesteia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi difuzate/publicate prin mijloace de informare precum presa scrisa, radio si/sau online. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi completate si interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

II. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 1. Campania la care face referire prezentul Regulament se va desfasura în perioada 16-27 noiembrie 2020.
 2. În cazul în care, la solicitarea cititorilor publicaţiei Jurnalul sau la aprecierea Organizatorului, se decide prelungirea Campaniei, aceasta va face obiectul unui act adiţional la prezentul Regulament ce va fi publicat pe www.jurnalul.ro, perioada de prelungire urmând a se supune aceloraşi reguli şi condiţii specificate în prezentul Regulament.
 3. Înscrierile în Campanie se vor putea face începand cu data de 27 noiembrie 2020 si pana la data de 4 decembrie 2020.

 

III. MECANISM

III.1. INSCRIERE. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE.

 1. La Campanie participa atât persoane fizice, cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cetăţeni români cu domiciliul în România (denumiti in continuare „Participanti”), care descoperă indiciul publicat în cele 10 (zece) zile de concurs în care apare ziarul în perioada 16-27 noiembrie 2020 şi care se inscriu la Campanie în perioada de inscriere (27 noiembrie - 4 decembrie 2020), conform dispozitiilor din prezentul Regulament.

a)  Indiciul descoperit în perioada desfăşurării Campaniei poate fi comunicat organizatorului telefonic, la numarul de telefon 0787802913 (tarif normal), in perioada 27 noiembrie 2020 - 4 decembrie 2020, in fiecare zi de luni pana vineri in intervalul orar 10.00-16.00.

Primii 100 de participanţii care vor comunica indiciul corect vor fi declarați câștigători ai premiilor. Ordinea acordarii premiilor este urmatoarea: Primii 40 de castigatori vor primi cate un brad de Craciun, iar urmatorii 60, cate un cos cu produse, constand intr-un cozonac si o sticla de vin.

 1. Prin înscrierea si participarea la Campanie fiecare Participant garanteaza că:
 1. a luat cunoştinta de prevederile Regulamentului Campaniei şi acceptă în totalitate, necondiţionat şi fără rezerve, termenii şi condiţile mentionate in prezentul Regulament;
 2. are domiciliul sau resedinta în România si a implinit 18 ani la data inceperii acestei Campanii, in cazul persoanelor fizice, si in cazul persoanelor juridice, ca are sediul social in Romania si funcţionează în mod legal în conformitate cu legile în vigoare de pe teritoriul României.
 3. are deplină şi neafectată capacitatea de folosinţă şi exerciţiu (conform Codului Civil);
 4. în eventualitatea câştigării oricarui premiu, accepta neconditionat si fara pretentia la plata vreunei sume, sa participe la eventualele acţiuni publicitare ale Organizatorului, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fără alte obligaţii în sarcina Organizatorului;
 1. Participarea la Campania vizata de prezentul  Regulament reprezinta acordul expres al Participantilor de colectare, stocare si prelucrare a datelor cu caracter personal, de publicare a acestor date (nume, prenume/denumire, localitate) in cazul persoanelor desemnate castigatoare, acordul privind utilizarea lor in vederea contactarii, validarii si acordarii/inmanarii premiilor si pentru plata impozitelor precum si acordul privind transmiterea datelor personale catre o societate de curierat/Posta Romana in vederea expedierii premiilor.
 2. Participarea la Campanie implică acceptarea necondiţionată, exclusivă şi irevocabilă de catre Participanţi ca eventualele fotografii şi materiale filmate cu aceştia şi câştigătorii, să poata fi făcute publice şi exploatate de catre Organizator şi/sau subcontractanţi ai acestuia în scop publicitar, fără nici un fel de pretenţii din partea participanţilor şi câştigătorilor. Participanţii şi câştigătorii renunţă la a solicita Organizatorului şi/sau subcontractanţilor săi vreo sumă de bani sau vreo altă prestaţie din partea Organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevăzute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise şi/sau audio-video şi/sau fotografice conţinând imaginea, numele şi sunetul (vocea) acestor persoane (participanţi şi câştigători), surprinse/fixate pe orice tip de suport de către organizator şi/sau subcontractanţii săi cu ocazia înscrierii, participării la campanie, extragerii ori acordării premiilor.
 3. Angajaţii Organizatorului si ai partenerilor acestuia implicaţi în organizarea şi desfăşurarea Campaniei precum si rudele acestora până la gradul IV inclusiv nu pot participa la Campanie.

                  

III.2 MECANISM

 1. Înscrierea în Campanie

Pentru a se inscrie si a participa la Campanie, Participantii trebuie sa comunice telefonic  Organizatorului, la numarul de telefon 0787802913 indiciul descoperit in ziar pe perioada desfasurarii campaniei, anume o sintagma ale carei litere vor fi publicate pe rand, in fiecare zi de aparitie, in perioada 16-27 noiembrie 2020 in ziarul Jurnalul şi care se inscriu la Campanie în perioada de inscriere (27 noiembrie - 4 decembrie 2020), conform dispozitiilor din prezentul Regulament.

3.2.2    Desemnarea castigatorilor. Acordarea premiilor

a)         Câştigătorii prezentei Campanii vor fi desemnaţi dintre toti participantii la Campanie, inscrisi in intervalul de timp precizat, conform prevederilor prezentului Regulament, in ordinea in care acestia au sunat si au comunicat indiciul corect.

b)         Primii 100 de Participanti care vor comunica telefonic Organizatorului, la numarul de telefon 0787802913, in intervalul mai sus mentionat, sintagma descoperita in ziarul Jurnalul vor fi desemnati castigatori.

c)         In cazul in care un castigator nu poate intra in posesia premiului sau renunta la acesta, va fi desemnat castigator urmatorul inscris in concurs, avand numarul 101, 102 si asa mai departe.

IV. PREMIILE CAMPANIEI

 1. Premiile ce se vor acorda în cadrul acestei Campanii (cate unul dintre cele mai jos descrise) se vor acorda in urmatoarea ordine (cate unul) si constau în/din:
 • 40 de brazi naturali de Craciun in valoare de 279 lei (tva inclus) fiecare.
 • 60 de pachete, fiecare pachet fiind format din cate un cozonac Vel Pitar, in valoare de 20 de lei (tva inclus) si cate o sticla de vin de 0,75 ml in valoare de 50 de lei (tva inclus).

 

 1. Valoarea totala a premiilor ce vor fi acordate in cadrul prezentei campanii este de  15,360 lei TVA inclus.
 2. Premiile acordate în cadrul prezentei Campanii vor fi livrate doar pe teritoriul României, pe cheltuiala organizatorului.
 3. Premiile afişate pe machetele de promovare a Campaniei, pe bannerele online şi in spoturile TV sunt DOAR cu titlu de prezentare si nu obliga in niciun fel Organizatorul.

 

V. TAXE ŞI IMPOZITE

 1. Organizatorul va calcula, va suporta si va vira impozitul datorat aferent veniturilor din premii obtinute de castigatori, în conformitate cu dispozitiile Codul Fiscal in vigoare.
 2. Premiile acordate in valoare individuala de pana la 600 lei nu sunt impozabile.
 3. Cu execeptia celor mentionate la Art. 5.1 de mai sus, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile acordate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 4. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (plata pentru achizitionarea ziarului Jurnalul).  Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piată, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

                   

VI. REVENDICAREA PREMIILOR

 1. In termen de 5 zile lucratoare de la afisarea numelui celui extras castigator al premiului în ziarul Jurnalul şi pe web site-ul www.jurnalul.ro, in sectiunea dedicata campaniei, un reprezentant al Organizatorului ii va contacta pe casticatori pentru a stabili detaliile privind predarea-primirea premiulii.
 2. Organizatorul va contacta fiecare câştigător telefonic si ii va comunica perioada in care premiul ii va fi livrat prin curier, la adresa indicata. În cazul în care câştigătorul nu poate fi contactat prin telefon (nu poate fi gasit la numarul de telefon indicat, sau numarul de telefon nu este valid etc) pana la data de 15 Decembrie 2020, Organizatorul ii va trimite o înştiinţare de ridicare a premiului prin SMS
 3. Prin înştiinţarea de ridicare a premiului i se va comunica câştigătorului locaţia, data şi intervalul orar în care acesta trebuie să se prezinte pentru a-şi ridica premiul, precum şi termenul maxim în care este necesar a se prezenta pentru ridicare, în caz contrar pierzând premiul câştigat.
 4. De asemenea, câştigătorului i se va comunica şi numărul de telefon al reprezentantului Organizatorului dar şi adresa de corespondenţă a Organizatorului, pentru a putea lua legatura cu acesta, în cazul în care apar evenimente neprevazute ce îl împiedică să se prezinte în vederea ridicării premiului.
 5. Castigatorul are obligatia de a semna procesul verbal de predare-primire si de a-l returna curierului.
 6. In situatia in care castigatorul nu revendica premiul in termenul de 5 zile lucratoare de la data cand i s-a trimis sms-ul cu înştiinţare de ridicare a premiului, acesta va fi automat descalificat, pierzand dreptul de a beneficia de premiu si se va proceda, dupa data expirarii termenului de 5 zile lucratoare, la afisarea pe web site-ul www.jurnalul.ro a numelui rezervei, aceasta urmand a fi contactata de Organizator.
 7. Si pentru rezerve, procedura de inmanare a premiului, precum si cea de descalificare sunt aceleasi precum cele mai sus prevazute.
 8. Organizatorul va fi absolvit de orice răspundere privind acordarea premiului către câştigătorul respectiv precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul în cauză in cazul in care datele din talon nu sunt corecte, castigatorul nu raspunde la telefon sau nu raspunde la instiintarea trimisa prin sms.
 9. În  momentul inmânării premiului, câștigătorul va semna un proces verbal de predare-primire în care se va mentiona:
 1. data şi locul desemnării câştigătorului;
 2. numele si prenumele, adresa câştigătorului;
 3. denumirea premiului castigat, descrierea acestuia şi valoarea sa;
 4. data, ora si locul ridicarii/predarii premiului;
 1. Participantilor li se aduce la cunostinta prin prezentul Regulament faptul ca publicarea numelui și prenumelui castigatorilor  pe web site-ul Organizatorului se va realiza în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale Organizatorului în legătură cu publicitatea câștigătorilor și a premiilor câștigate, in conformitate cu dispozitiile art. 42 alin. 2 din OG 99/2000.
 2. Pentru identificarea castigatorilor şi înmânarea premiilor, câştigătorii vor avea asupra lor un act de identitate (carte de identitate, buletin de identitate sau paşaport).

 

VII. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 1. Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii persoanelor interesate la Campanie. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor ori serviciilor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet, furnizori de servicii de telefonie mobila, Posta Romana, etc care impiedica inscrierea/participarea la Campanie.
 2. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani.
 3. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
 4. Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfuncţionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor, pentru incapacitatea utilizării serviciilor terţilor implicati in proiect, efectele (inclusiv accidentari) produse ca urmare a utilizarii premiului sau alte neajunsuri ale premiilor. Orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva producătorului, distribuitorului, importatorului sau furnizorului, după caz.
 5. Daca oricare dintre premii nu a putut fi acordat castigatorului din cauza faptului ca nu este indeplinita oricare dintre conditiile mentionate in prezentul Regulament ori castigatorul nu-l revendica, acesta putand fi anulat la latitudinea Organizatorului.

VIII. NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

8.1. Antena 3 S.A. - Organizatorul Campaniei este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Organizatorul, are calitatea de operator de date cu caracter personal, și se obligă să prelucreze datele colectate în legătură cu desfășurarea Campaniei cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date („Regulamentul General pentru Protecția Datelor - RGPD”), aplicabil direct la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene de la data de 25 mai 2018. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților/ câștigătorilor prezentei Campanii și să le utilizeze conform prezentului Regulament, legislației în vigoare și doar în scopurile declarate.

Organizatorul confirmă ca a implementat măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru ca activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal să asigure protecția drepturilor persoanelor vizate și să respecte cerințele prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu datele cu caracter personal, inclusiv Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

8.2. Categorii de Date cu caracter personal prelucrate. Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră („Persoana vizată”) ni le comunicati la inscrierea in  concurs. Datele colectate constau in nume, prenume, număr telefon si adresa de domiciliu/resedinta. Totodata, in cazul in care veti fi desemnat castigator al concursului, va vor fi prelucrate si datele din actul de identitate, precum si semnatura din procesul verbal de desemnare a castigatorului.

8.3. Scopurile în care sunt prelucrate Datele și temeiul juridic al prelucrării. Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru înscrierea si participarea dumneavoastră în concurs, care, din punct de vedere juridic, implică temeiul încheierii unui contract de joc între participant și organizator, precum si temeiul interesului legitim al Operatorului de a verifica varsta persoanelor participante la concurs, fiind admise doar persoanele majore, condițiile contractuale fiind cele mentionate in prezentul Regulament. Datele din actul de identitate si semnatura sunt prelucrate in scopul acordarii premiilor intr-un mod corect si transparent, sens in care Castigatorul/persoana vizata se va legitima la ridicarea premiului si va semna procesul verbal de desemnare a castigatorului.

8.4. Destinatarii datelor. Operatorul poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către persoane împuternicite sau alți operatori independenți, în principal sponsori, prestatori de servicii sau colaboratori ai noștri (societăți de producție, furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic), în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile permise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre; către alte societăți din grupul Intact Media Group; către instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane, dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare a diferendelor.

8.5. Societatea va pastra controlul asupra datelor dvs.cu caracter personal si va folosi masuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dvs. cu caracter personal.

8.6. Durata stocării. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul. Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Societate a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de maximum 3 ani de la data la care a fost incheiat concursul.

8.7. Drepturile participantului. Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea utilizării de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege. Societatea va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră și de aceea, dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa marketing@jurnalul.ro sau o notificare scrisă la adresa sediului social al Societatii. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Societatea va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. De asemenea, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

8.8. Securitatea datelor. Va asiguram ca datele dvs. se prelucrează cu respectarea legii, in condiții de securitate si confidențialitate. Am adoptat toate masurile necesare, atât intern, cat si in ce privește colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicitam partenerilor noștri îndeplinirea acelorași condiții de Securitate si confidențialitate, in ce privește datele personale.

8.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media. Dupa caz, premiile castigate pana la momentul intreruperii concursului vor fi puse la dispozitia castigatorilor in conformitate cu cele cuprinse in prezentul Regulament.

8.10. Datele cu caracter  personal colectate in cadrul prezentei Campanii sunt stocate de Organizator, pe teritoriul Uniunii Europene si nu vor fi dezvaluite /transferate in afara UE/SEE.

IX. Dispoziţii finale

 1. Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe pagina web: www.jurnalul.ro în secţiunea dedicată campaniei. Regulamentul poate fi consultat si la adresa societatii din: Bdul Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, Cladirea 2, etaj 1, sector 2, Bucureşti.
 2. Informaţii suplimentare cu privire la campanie pot fi obţinute la numarul de telefon 0787.802.913 (numar cu tarif normal), de luni până vineri, între orele 11:00 şi 17:00, sau scriind la adresa de e-mail: marketing@jurnalul.ro.
 3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sub condiţia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.jurnalul.ro. Modificarea îşi va produce efectele de la data publicării ei.
 4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Campania în orice moment, anunţând însă publicul în prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media, inclusiv prin postarea unui anunt in aceasta privinta pe site-ul www.jurnalul.ro.

In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Campania, aceasta va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea acesteia sau ori ce fel de despagubiri.

 1. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea Campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, pana la sfirsitul Campaniei. Reclamatiile ulterioare nu vor fi luate in considerare.
 2. În cazul unor potenţiale litigii apărute între organizator şi participanţii la campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române de la sediul organizatorului.

 

 

ORGANIZATOR,

ANTENA 3 S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×