x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Ghidul Pensiilor Private în România Totul despre pensiile private

Totul despre pensiile private

de Adrian Stoica 44    |    27 Oct 2021   •   07:02
Totul despre pensiile private

Sistemul pensiilor private a cunoscut o evoluție pozitivă pe tot parcursul funcționării sale, activele totale și numărul de participanți fiind în continuă creștere. La finalul lunii iunie 2021, fondurile de pensii private (Pilon II și Pilon III) au cumulat 87,70 miliarde lei în active totale, cu 28% mai mult comparativ cu anul anterior

 Investițiile pe termen lung sunt o soluție optimă pentru economisirea în vederea suplimentării veniturilor la momentul retragerii din activitatea profesională. Spre exemplu, pensiile administrate privat - Pilon II - au generat randamente anualizate de aproximativ 8%, de la înființare și până în prezent.

 

PENSIA ADMINISTRATĂ PRIVAT – PILON II

Ce este pensia privată administrată privat?

Sistemul de pensii administrat privat presupune virarea unei părți din contribuțiile de asigurări sociale în conturi individuale, care este investită de administratorii fondurilor de pensii cu scopul obținerii unui randament. Mai exact, Pilonul II depinde de banii strânși de fiecare participant în contul individual din sistemul de pensii private, deci de contribuțiile efectuate în timpul vieții active, dar și de randamentul obținut din investițiile făcute de societatea de administrare. În linii mari, pensia privată poate fi privită ca o investiție financiară, dar și ca o variantă de economisire pe termen lung. 

Cum funcționează pensia privată

Prin semnarea actului individual de aderare și validarea acestuia de către Casa Naţională de Pensii Publice, persoanele dobândesc calitatea de participant la Pilonul II. Astfel, aceste persoane contribuie la fondul de pensii pe întregul interval de timp pentru care datorează contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată. În această perioadă, în cazul în care consideră oportun, participantul are posibilitatea de a se transfera la un alt fond de pensii administrat privat, fără penalități, dacă au trecut cel puțin doi ani de la aderare sau de la precedentul transfer. Un participant nu are dreptul de a contribui la mai multe fonduri de pensii administrate privat în același timp.

Fiecare participant are un cont individual în care sunt virate contribuţiile sale, acesta fiind proprietarul activului personal din propriul cont. Anual, administratorii fondurilor comunică participanților, prin corespondență scrisă și în mod gratuit, principalele informații referitoare la activul personal și situația administratorului. 

Contribuţia la fondul de pensii este parte din contribuţia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, neimplicând obligaţii financiare suplimentare pentru participanţi. În prezent, cota CAS (contribuții de asigurări sociale) este de 25% din salariul brut. Spre Pilonul I (pensia publică) este direcționat un procent de 21,25%, iar spre Pilonul II (pensia privată obligatorie) – 3,75%. 

Cum încasezi pensia privată

Pensie privată este suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public. În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensia privată, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.

Participantul are dreptul la o pensie privată de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public. Suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuate cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale. Valoarea pensiei private efective este influențată de contribuţiile efectuate în timpul vieţii active, dar şi de randamentul obţinut din investiţiile efectuate de către societatea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat.

În prezent, pentru participanții care îndeplinesc condițiile de pensionare se efectuează plata unică a pensiei sau, opțional, plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani.

În ce sunt investite contribuțiile la Pilonul II

Administratorii fondurilor de pensii private investesc contribuțiile individuale ale participanților la Pilonul II în diferite active, cu diferite grade de risc, în scopul obținerii unui randament. Aceste active pot fi depozite bancare, titluri de stat, obligațiuni municipale, corporative sau ale organismelor străine neguvernamentale, acțiuni, mărfuri și metale prețioase, private equity sau instrumente de acoperire a riscului. 

Cum și când se face aderarea la un fond de pensii 

Participarea la sistemul de pensii administrate privat este obligatorie odată cu intrarea în câmpul muncii. În termen de 4 luni de la îndeplinirea condițiilor legale, persoanele eligibile trebuie să își aleagă fondul de pensii administrat privat, pe care îl consideră adecvat, la care să adere. Decizia are la bază prospectarea pieței și analiza prospectelor fondurilor de pensii administrate privat cu privire la politica de investiții, managementul riscului, comisioane. Există fonduri cu grad de risc mediu, adică sumele sunt investite în active cu un grad de risc mediu, și fonduri cu grad de risc ridicat, când sumele sunt investite de administratori în active mai riscante. Analiza comparativă privind performanțele trecute ale fondurilor se regăsește pe pagina de internet a Autorității de Supraveghere Financiară, iar prospectul fiecărui fond de pensii administrat privat se regăsește pe pagina de internet a fiecărui administrator.

Persoanele care au depășit termenul legal de 4 luni în care pot alege un fond de pensii vor fi repartizate aleatoriu la un fond de pensii administrat privat de către instituţia de evidenţă, respectiv Casa Naţională de Pensii Publice. 

În situația în care, ulterior aderării, participantul nu mai știe la ce fond contribuie, acesta are posibilitatea de a completa formularul existent pe pagina de internet a Autorității de Supraveghere Financiară, urmând să fie contactat de administratorul fondului de pensii unde figurează ca participant.

 

PENSIA FACULTATIVĂ – Pilon III

Spre deosebire de pensiile administrate privat (obligatorii), pensiile facultative nu impun o limită de vârstă și nici participarea la un singur fond. Pentru a putea beneficia de o pensie facultativă, oricine poate contribui în sistem cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar, condițiile legale impunând ca fiecare participant să aibă cel puțin 90 de contribuții lunare făcute la fond, o vârstă de cel puțin 60 de ani și o sumă minimă acumulată. 

Pensia facultativă (Pilonul III) reprezintă suma de bani primită de către un participant care a contribuit la un fond de pensii facultative sau de către beneficiarul acestuia, în mod suplimentar și distinct de pensia din sistemul public de pensii și, după caz, de pensia din sistemul pensiilor administrate privat. 

Pot participa la unul sau mai multe fonduri de pensii facultative salariații din sistemul public sau privat, funcționarii publici, persoanele autorizate să desfășoare o activitate independentă și persoanele care realizează venituri din activități profesionale sau agricole.

Pentru a deveni participant la un fond de pensii facultative, o persoană trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate, să semneze un act individual de aderare la un fond și să plătească prima contribuție, fie direct, fie prin intermediul angajatorului în numele său. 

Legislația Pilonului III nu interzice participarea la pensiile facultative în funcție de vârstă, oricine putând să contribuie în sistem cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar. 

Participarea la Pilonul III nu va afecta pensia publică, ci va veni în completarea acesteia, alături de pensia obligatorie.  

Beneficii pentru angajat 

Există mai multe motive pentru ca o persoană să opteze pentru o pensie facultativă. Pentru angajat, pensia facultativă aduce un plus de siguranță și de confort la momentul pensionării, prin acumularea și fructificarea contribuțiilor strânse de-a lungul vieții în contul personal din cadrul fondului de pensii facultative. 

Orice persoană are nevoie de o strategie pe termen lung încă de la primul loc de muncă. Cu cât se începe mai devreme construcția unui viitor financiar, cu atât acesta va fi mai solid, iar persoana va putea beneficia de o bătrânețe mai lipsită de griji. 

Cu cât contribuția la pensia facultativă este mai mare, cu atât pensia poate fi mai mare. În plus, nu se plătește impozit pe contribuție. Suma acumulată este pusă la dispoziția participantului atunci când acesta împlinește 60 de ani sau în caz de invaliditate permanentă. În cazul decesului participantului, moștenitorii legali pot beneficia de banii din cont. 

Pensia facultativă oferă libertate de mișcare – participantul decide fondul de pensii la care contribuie, nivelul contribuției și perioada de cotizare. În plus, Pilonul III oferă siguranță întrucât rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii se compară cu rata minimă de rentabilitate a fondurilor din piață. Dacă un fond este sub rata minimă timp de patru trimestre consecutive, administratorul pierde autorizația de funcționare, iar activele sunt transferate altui fond. 

 

Beneficii pentru angajator

 

Pilonul III presupune mai multe beneficii și pentru angajator. Pensia privată facultativă poate reprezenta pentru angajator un instrument eficient de motivare a salariaților și de management al resurselor umane, dar și o soluție avantajoasă din punct de vedere fiscal – deductibilitatea fiscală se ridică la 400 de euro/an pentru fiecare angajat și la 400 de euro/an pentru angajator. Astfel, angajatorii au oportunitatea de a-și atrage angajații de partea lor prin oferirea de pachete de pensii private facultative pentru care beneficiază de deduceri fiscale. 

 

Aderarea la un fond de pensii facultative

 

Persoanele eligibile își pot alege un fond de pensii facultative pe care îl consideră adecvat. Decizia are la bază prospectarea pieței și analiza prospectelor fondurilor de pensii facultative cu privire la politica de investiții, managementul riscului, comisioane. Există fonduri cu grad de risc ridicat și mediu, adică sumele sunt investite în active cu un grad de risc ridicat sau mediu. 

Pentru contribuția virată la pensia facultativă nu se plătește impozit.

 

Pensiile ocupaționale

Pensiile ocupaționale au rolul de a asigura, alături de pensiile administrate privat și de pensiile facultative, o sursă suplimentară de venit pentru bătrânețe, care să completeze pensia acordată de sistemul public. Pensiile ocupaționale sunt legate de ocupație, sunt opționale, iar schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care intenționează să ofere angajaţilor săi astfel de beneficii. În plus, investiţiile activelor fondurilor şi rezultatele investirii sunt scutite de impozit.

Pensiile ocupaționale reprezintă o componentă a sistemului de pensii private din România, alături de pensiile administrate privat (Pilonul II) și pensiile facultative (Pilonul III). Acestea vizează asigurarea unei pensii private, distincte, care suplimentează pensia acordată de sistemul public (Pilonul I).

Cadrul legal care reglementează organizarea și funcționarea fondurilor de pensii ocupaționale este reprezentat de Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, în vigoare de la 7 februarie 2020, prin care s-au creat premisele pentru obținerea unei pensii ocupaționale, în completarea celorlalte tipuri de pensii acordate în cadrul sistemului de pensii din România.

Pensia ocupațională reprezintă suma plătită periodic participantului, în mod suplimentar și distinct față de cea furnizată de sistemul public, obținută în urma calității de participant la un fond de pensii ocupaționale.

Pensiile ocupaționale sunt pensii profesionale, legate de ocupație și sunt opționale. Schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care intenționează să ofere angajaţilor săi astfel de beneficii, dreptul de a propune o schemă de pensii ocupaționale aparținând exclusiv acestuia.

Cum funcționează sistemul de pensii ocupaționale?

Un fond de pensii ocupaționale este autorizat și supravegheat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.). Acesta poate primi contribuții doar după autorizare. Foarte important, la fel ca și în cazul fondurilor de pensii administrate privat și a fondurilor de pensii facultative, fondurile de pensii ocupaționale nu pot fi declarate în stare de faliment. 

Caracteristica principală a schemelor de pensii ocupaționale este faptul că sunt oferite exclusiv la inițiativa angajatorului, pentru propriii angajați. 

 

 

Ce este schema de pensii

 

Schema de pensii ocupaționale este un sistem de termene, condiții și reguli prin care un angajator participă la asigurarea unor beneficii angajaților săi, în timpul activității lor, sub forma unei contribuții la un fond, în vederea obținerii de către aceștia a unei pensii ocupaționale. 

Schema de pensii poate fi de două tipuri: 

  • schemă de pensii ocupaționale de tip contribuții definite - în baza căreia sumele care urmează a fi plătite ca pensii ocupaționale sunt rezultatul contribuțiilor la un fond și a câștigurilor obținute în urma investirii acestor contribuții;

  • schemă de pensii ocupaționale de tip contribuții definite cu garanții – similară celei dintâi, cu mențiunea că sumele care urmează a fi plătite ca pensii ocupaționale nu vor putea fi mai mici decât garanțiile prevăzute de prospect.

 

Angajatorul furnizează toate informațiile privind schema de pensii. Acesta are posibilitatea să includă în schema de pensii ocupaționale clauza referitoare la vesting. Clauza presupune amânarea dobândirii de către angajați a dreptului de proprietate asupra activului personal, adică a sumelor virate de către angajator la fondul de pensii ocupaționale. Prevederea se poate aplica pe o perioadă de maximum trei ani, timp în care participantul (angajatul) nu poate contribui în nume propriu la respectivul fond de pensii ocupaționale. La expirarea clauzei de vesting, angajatul dobândește dreptul de proprietate, cu condiția ca raportul de muncă în baza căruia se plătesc respectivele contribuții să fie în vigoare.

 

 

Cui se adresează pensia ocupațională?

Calitatea de participant la un fond de pensii ocupaționale poate fi dobândită de către:

  • angajatul, funcționarul public sau persoana autorizată să desfășoare o activitate independentă, potrivit legii, persoana care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care este numită în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, membrul unei societăți cooperative, precum și altă persoană care realizează venituri asimilate salariilor, venituri din activități profesionale sau agricole;

  • persoana pentru care se plătesc, în baza unor contracte de mandat sau contracte de management, contribuții la un fond de pensii;

  • persoana care acționează ca propriul său angajator, exercită o activitate independentă sau orice asocieri între acestea și care a semnat un contract de administrare cu un administrator de fonduri de pensii.

×
Subiecte în articol: Ghidul pensiilor private