x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Editoriale Reforma fără fond, fără stăpân si fără sfârşit

Reforma fără fond, fără stăpân si fără sfârşit

de Liviu Voinea    |    05 Apr 2011   •   18:03

„Inflaţia persistentă îşi are rădăcinile în dezechilibrele structurale nere­zol­va­te. Ţara, deşi are una dintre cele mai mari suprafeţe agricole cultivate din UE, este un mare importator net de mâncare; intensitatea energetică este de şase ori mai mare decât media eu­ropeană; şi implementarea regu­li­lor de concurenţă este slabă, ducând la preţuri mari pentru majoritatea bu­nurilor şi serviciilor. (...) Programa­rea bugetară multianuală este absolut necesară pentru a îmbunătăţi alo­ca­rea de resurse, în special pentru proiectele mari de infrastructură. (...) Pe partea de cheltuieli, costurile ad­mi­nistrative trebuie reduse. Reforme structurale sunt necesare în sectoare sensibile precum energia şi agricultu­ra, iar cercetarea-dezvoltarea trebuie promovată. (...) Bula speculativă de pe cursul de schimb trebuie spartă.”

Vi se par că sunt lucruri actuale? Ci­tatul provine dintr-un articol intitulat „Direcţia încă lipseşte după ade­rarea la UE”, publicat de „Financial Times” pe 6 martie 2008 şi semnat de mine.

„Discuţia cea mai importantă este ce se poate şi ce nu se poate în materie de politică bugetară. (...) trebuie în­de­plinite cumulativ următoarele con­di­ţii: un audit independent al cheltuielilor bugetare, urmat de o reducere severă a acestora; o schimbare a politicii fiscale; şi, pe termen mediu, o creştere a ratei de economisire. Da­că aceste conditii nu vor fi îndeplini­te, nici nu vreau sa mă gândesc ce de­ficit bugetar vom înregistra înce­pând cu 2008.” Citez iarăşi din clasici în viaţă, adică din subsemnatul, în ar­ticolul „Ce se poate şi ce nu se poa­te”, publicat în „Ziarul Financiar” pe 6 iulie 2007. 

„Din criză se iese prin eliminarea risipei, prin investiţii în infrastructură pe baza programării bugetare multianuale, prin reformă fiscală care să nu fie neutră şi prin implementarea reformelor structurale” - scriam tot eu, în articolul „Criza economică internă: cauze şi soluţii”, în „Ziarul Financiar” din 23 noiembrie 2008.

Nu am făcut referire la aceste arti­co­le pentru a scoate în evidenţă faptul că am anticipat criza şi problemele eco­nomiei româneşti (deşi, desigur, nu strică puţină aducere aminte mai ales acelora care acum trei – patru ani dezavuau pesimismul meu). Însă ceea ce mă interesează acum este să subliniez că, la aproape trei ani de la de­clanşarea crizei şi după o nouă se­rie de reforme, România se găseşte în acelaşi punct, ba chiar într-o situaţie mai rea dacă ne gândim că PIB-ul este mai mic şi datoria publică mult mai mare. Inflaţia este încă la cel mai ridicat nivel din UE. Problema com­petitivităţii în agricultură nu a fost nici măcar abordată, reforma ener­getică nu s-a făcut, iar lipsa con­cu­renţei afectează în continuare ma­jo­ritatea pieţelor interne (să ne gân­dim doar la combustibili). Costurile ad­ministrative trebuie în continuare re­duse, mai ales că până acum Guvernul a atacat salariile şi pensiile, dar nu şi cheltuielile cu achiziţiile de bunuri şi servicii; însă auditul independent al cheltuielilor publice nu a fost făcut niciodată.. Pe cursul de schimb este şi în prezent o bulă speculativă (cursul este supraapreciat). Schimbarea po­liticii fiscale este necesară, şi ea tre­buie să fie non-neutră (adică nu ace­leaşi taxe pentru toţi, ci taxe mai mari pentru cei mai bogaţi). Programare bugatară multianuală tot nu avem, bugetul se face în continuare pe genunchi. Creşterea ratei de eco­no­misire este la rândul său un de­zi­de­rat, chiar dacă pe fondul crizei ro­mâ­nii au început să economisească mai mult de teama zilei de mâine. Iar im­plementarea reformelor structu­rale este în continuare cerută de FMI.

De aici provine de altfel una dintre probleme: reformele sunt cerute de FMI, Banca Mondială, UE – dar nu există o proprietate naţională asu­pra lor. În acest fel, sunt de fapt re­for­me fără stăpân, în sensul că noi mai nu vrem, mai ne lăsăm, convinşi de ne­cesitatea lor doar din când în când, la termenele de plată pentru tranşele de împrumut. Fiind fără stăpân, sunt şi fără fond, în sensul că unele dintre ele nu sunt adecvate pentru România, al­tele merg prea departe (faţă de rea­li­tăţile din alte ţări europene), şi multe nu înţeleg contextul, în special în sănătate, educaţie şi asistenţă socială.

România tocmai intră în cel de-al optulea acord cu FMI din ultimii 21 de ani. Doar faptul în sine că este al optulea acord semnifică nesustena­bilitatea celorlalte: fără supervizarea de afară, reformele nu au stăpân intern şi nu sunt sustenabile. În aceste condiţii, reformele structurale nu se termină niciodată, pentru că nu adresează decât contabil o serie de ac­tive, pierzând viziunea de ansamblu şi pentru că nu există proprietate locală asupra lor.

„Criza va dura până la trei ani” – spuneam la un seminar pe 28 martie 2009, ştire preluată în „Ziarul Financiar” a doua zi. Având în vedere că primul trimestru de scădere a fost trimestrul IV 2008, iată că am avut dreptate, criza a durat doi ani şi ju­mă­tate. Reformele structurale par însă fă­ră sfârşit.

×
Subiecte în articol: editorial