x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Aici Radio Europa Liberă Comitetul de Redresare Naţională acuză

Comitetul de Redresare Naţională acuză

12 Noi 2009   •   00:00
Comitetul de Redresare Naţională acuză
Sursa foto: Arhivele Naţionale/

La începutul lui noiembrie 1989, Radio Europa Liberă (REL) primea douăsprezece pagini inflamante: un istoric al degenerării sistemului co­mu­nist, denunţarea modului în care familia Ceauşescu înţelegea să conducă ţara, efectele celor patru decenii de comunism românesc, o listă de soluţii imediate şi apeluri către guvernele socialiste, către toate statele şi opinia publică vestică. Autorii, care dădeau de înţeles că sunt membri ai PCR, au semnat Comitetul de Redre­sare Naţională din cadrul PCR.
Redăm mai jos un fragment din acest document transmis de REL.  

"În ultima perioadă, reforme im­portante cu caracter economic-social şi chiar politic se înfăptuiesc în Uniunea Sovietică, Ungaria, Polonia, Iu­goslavia, China, RDG şi alte ţări, doar în România, desfăşurarea evenimen­telor spre reforme a încremenit de parcă am fi izolaţi complect în uni­vers. Se pare că s-a înteţit şi  mai mult cultul personalităţii acestui sărman cizmar, ajuns la un grad fantastic de paranoism nemai­întâlnit în istoria ţării noastre.

Manifestările grandioase de tip faraonic continuă să fie filmate şi difuzate la televiziune, deşi aceasta nu funcţionează decât trei ore pe zi (până nu demult doar două ore). Presa nu conteneşte să publice  în 3/4 din pa­gi­naţia sa numai portrete bine retu­şate ori mai vechi ale nebunului de la Scorniceşti şi ale familiei sale, precum şi articole din cele mai elogioase, folo­sind toate adjectivele care există în limba noastră. Cu tot dezastrul din sec­torul economic, social şi politic, în con­tinuare ni se spune că trăim într-o epocă de aur, într-o epocă a ne­mai­întâlnitelor realizări, într-un belşug edenic, de parcă toţi cei 25 de milioane de cetăţeni sunt orbi, ori surdo-muţi.

Dar de fapt care sunt realizările acestei "epoci", cea mai ruşinoasă şi mai umilitoare, care nu poate fi comparată nici cu cea fanariotă?
Din 1965, N. Ceauşescu a reuşit să distrugă aproape întreaga ţară şi anume:
- a creat un dezechilibru între capacitatea de producţie a industriei şi materiile prime de care dispunem;
- a creat un dezechilibru între nevoile de energie ale întreprinde­rilor şi populaţie, şi producerea acesteia;
- a creat haos în aprovizionarea cu materii prime;
- a creat haos în aprovizionarea cu produse agroalimentare şi industriale a populaţiei, lipsind-o de cele mai elementare bunuri de consum;
- la absolut orice produs, de care are strictă nevoie populaţia şi întâm­plător se găseşte, se stă la coadă între zece minute şi trei-patru zile;
- a creat un dezechilibru extraordinar între fondul de acumulare şi consum, în dauna ultimului. Cifrele date publicităţii - 30% fond de acumulare şi 70% fond de consum - sunt cu totul ireale;
- a reuşit să subordoneze familiei sale: partidul, guvernul, Marea Ad. Naţională, Armata, UTC-ul, sindica­tul, FDUS-ul etc.;
- a creat cel mai mare guvern din lume;
- a creat un aparat de coerciţiune politică şi economică, format din activişti de partid, securişti, miliţieni, judecători, procurori, armată, preoţi, gărzi patriotice, cum nu există altul în lume;
- a reuşit să aducă la sapă de lemn întreaga populaţie (în afară de no­menclatură) care astfel este ne­voi­tă, pentru a supravieţui, să participe liniştită, fără să se revolte, la întreaga mascaradă pe care o regizează acest cizmar nebun;
- a investit sume fabuloase în lu­crări inutile şi fără sens ca: Trans­fă­gărăşanul, Canalul Dunăre - Marea Neagră, întreprinderi metalurgice, în­treprinderi siderurgice, întreprinderi petrochimice, lucrări de hidroameliorare, Canalul Bucureşti - Dunăre, centrul civic (o construcţie care poate fi comparată cu piramidele egiptene, prin inutilitate);
- palate prezidenţiale în Bucureşti, la mare şi la munte;
- terenuri de vânătoare exclusiv prezidenţiale pe întreg cuprinsul ţării;
- un aparat imens de deservire a familiei sale, începând de la primul-ministru;
- organizarea unor serbări - manifestări, vânători etc. - cu cheltuieli imense din bugetul statului, pentru omagierea sa şi a soţiei sale, în care este antrenată întreaga presă, radioul şi televiziunea (ba chiar şi biserici);
- din 1965 a cheltuit în mod absurd şi fără rost o sumă considerabilă numai cu filmarea sa şi a familiei sale;
- pentru publicarea lucrărilor sale şi ale soţiei sale (care de fapt este semi-analfabetă), lucrări care nu au absolut nici o valoare literară, ştiinţifică ori politică, se cheltuiesc sume foarte mari din bugetul statului;
- presa, radioul, televiziunea, armata, justiţia, poliţia, biserica, învăţă­mântul, cultura, totul se află în mâinile sale şi ale soţiei sale;
- a distrus în întregime agricultura şi practic a defiinţat clasa ţărănească. Cifrele care se publică cu privire la producţia agricolă, zootehnie etc. sunt în întregime false, aberante şi în ultimul an au ajuns de-a dreptul hilare;
- a scăzut considerabil - până aproape de limita suportabilului - veniturile populaţiei;
- a mărit preţurile la absolut toate produsele industriale şi agroalimentare, în proporţie de 200%-400%;
- a distrus cultura, arta şi sportul, prin aşa-zisa acţiune de Cântare a României şi Daciada, promovând în aceste sectoare doar non-valoarea;
- a dezorganizat aproape complet învăţământul şi cercetarea;
- a creat în rândul populaţiei o stare infracţională nemaiîntâlnită în analele acestui biet popor, aproape jumătate din cetăţenii de peste 16 ani au devenit infractori, complici, tăinuitori etc. ori au acţiuni penale;
- a instituit un fel de apartheid - mai draconic decât în alte ţări - pentru întreaga populaţie din România, înfiinţând magazine şi centre de comenzi unde nu au voie să pătrundă decât străini, indiferent de rasă, numai să posede dolari şi respectiv cei din nomenclatură.

Cele de mai sus sunt numai o parte din prejudiciile şi suferinţele aduse poporului şi ţării de familia Ceauşes­cu şi nomenclatură, formată exclusiv din oameni fără competenţă, nulităţi din punct de vedere al valorii, lipsiţi de scrupule şi conştiinţă umană.
Având în vedere că actuala condu­cere a statului şi partidului nu a reuşit să înfăptuiască programul pe care l-a propus din 1965 la toate congresele şi conferinţele de partid şi a adus pre­judicii ireparabile întregului popor,

Apel către toate guvernele ţărilor socialiste! Noi, comuniştii din Ro­mâ­nia apelăm în numele solidarităţii internaţionale la ajutorul şi sprijinul dumneavoastră.

Actuala conducere a partidului şi sta­tului, care de fapt se află în mâna familiei Ceauşescu şi a câtorva rude, prieteni şi adepţi, a reuşit din 1965 să compromită şi să dezorganizeze toate sferele de activitate, economice, so­ciale, politice şi culturale, de­na­turând prin aceasta însăşi ideea de socialism. A reuşit să concentreze în mâinile sale şi ale soţiei sale, întreaga putere exe­cu­­tivă, legislativă, jude­cătorească şi militară, folosind-o exclusiv pentru consolidarea în continuare a poziţiei sale. Cultul perso­nalităţii a atins nebunia, crezându-se conducător nu numai al ţării noastre, ci al întregii lumi. Atât membrii de rând ai partidului, cât şi întregul popor au ajuns la limita răbdării. Unele acţiuni de nemulţumire şi revoltă au şi fost semnalate în multe centre muncitoreşti (Braşov, Petro­şani, Iaşi, Timişoara, Cluj, Bucureşti) existând pericolul extinderii lor şi chiar transformarea acestora în revolte cu caracter violent.

Pentru evitarea unor asemenea tulburări interne care ar putea avea consecinţe tragice atât pentru poporul român, cât şi pentru sistemul socia­list, până la înlăturarea actualului preşedinte şi a guvernului de către populaţie, rugăm să restrângeţi la strictul necesar relaţiile pe linie de partid şi de stat şi, dacă este posibil, să depuneţi diligenţele corespunzătoare în vederea determinării  demisionării preşedintelui şi a guvernului.
În numele poporului român,
Comitetul de Redresare Naţio­nală, din cadrul PCR

Arhiva Open Society (Budapesta), Institutul de Cercetare al Radio Europa Liberă, secţia română

×
Subiecte în articol: aici radio europa liberă