x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Nicolae Ceauşescu, în şedinţa Comitetului Politic Executiv din 5 mai 1989: "Restanţe, practic, au aproape toate ministerele"

Nicolae Ceauşescu, în şedinţa Comitetului Politic Executiv din 5 mai 1989: "Restanţe, practic, au aproape toate ministerele"

05 Mai 2009   •   00:00

Şedinţa a fost prezidată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România.La şedinţă au participat: Bobu Emil, Ceauşescu Elena, Ciobanu Lina, Coman Ion, Constantin Nicolae, Dăscălescu Constantin, Dobrescu Miu, Fazekaş Ludovic, Mănescu Manea, Niculescu Paul, Olteanu Constantin, Oprea Gheorghe, Pană Gheorghe, Popescu Dumitru, Rădulescu Gheorghe, Andrei Ştefan, Ceauşescu Nicu, David Gheorghe, Frăţilă Ion, Gere Mihai, Ghiţulică Maria, Gâdea Suzana, Marina Mihai, Milea Vasile, Moga Ioachim, Mureşan Ana, pacoste Cornel, Petrescu Barbu, Postelnicu Tudor, Preoteasa Petre, Radu Constantin, Radu Ion, Stoian Ion, Szasz Iosif, Ştefănescu Traian Ion, Toma Ioan, Totu Ioan, Ursu Ion, Bărbulescu Vasile, Curticeanu Silviu, Sîrbu Ion.

La şedinţă au fost invitaţi tovarăşii: Păţan Ion, Ungur Ioan, Enache Marin, Stoica Gheorghe, Rădulescu Eugeniu, Vaidescu Nicolae, Ion M. Nicolae, Catagiu Irimie, Fluture Petre, Amza Nicolae, Dimitriu Alexandru, Aron Pavel, Prioteasa Paula, Zanfir Constantin, Constantinescu Gheorghe, Teoreanu Ion, Fluscă Maria, Tarhon Eugen, Antonescu Gheorghe, Urdea Decebal, Berghianu Maxim, Ne­cula Alexandru, Ceauşescu Ion, Bulucea Vasile, Gruia Florea, Nagy Ferdinand, Folea Ioan, Taşmău Frusina, Buracu Mihail, Ionescu Nicolae, Emilian Dobrescu, Florescu Eugen, Ilie Văduva, Mitea Constantin, Ionescu Nicolae, Mihalache Nicolae.


● Tov. Nicolae Ceauşescu: Aţi văzut ordinea de zi, tovarăşi? Aţi văzut şi materialele, probabil, nu? Bun.
Punctul 1
Raportul privind realizarea planului pe luna aprilie şi măsuri pentru îndeplinirea integrală a planului pe luna mai, trimestrul II şi întregul an 1989.
Dacă aveţi ceva de spus? Spuneţi, tovarăşi!
Atunci atrag eu atenţia asupra câtorva probleme:

● Tov. Elena Ceauşescu: Cum trebuie realizat pla­nul şi planul de export.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Avem restanţe de 13 mi­liarde în 4 luni, din care 9,7 pe aprilie. Dar ce este interesant: din această producţie pentru aşa-zisul consum intern - 108%, şi pentru export 103%, când trebuia să fie invers, conform planului. Aceasta înseamnă că toate ministerele au încălcat prevede­rile planului. Consiliul de Miniştri nu a urmărit, s-a elaborat aprovizionarea de Consiliul de Miniştri, că acestea sunt programele materiale pentru producţia care nu este prevăzută în plan! Şi dacă vă uitaţi, tovarăşi - toată nerealizarea producţiei este la export! Încă un miliard în plus - 13,8 miliarde, şi s-a realizat în plus! Deci nu s-a realizat cu aproape 14 miliarde de lei producţia pentru export, din care 4,3 miliarde în luna aprilie, şi avem o depăşire foarte mare a producţiei interne! Sigur, propun să obligăm guvernul ca în trei zile să raporteze special Comitetului Politic Executiv de ce s-a încălcat planul, de ce s-au dat materiale şi s-a făcut producţia pentru alte destinaţii şi nu s-a făcut exportul! Cine sunt vinovaţi pe ministere, pe centrale, pe întreprinderi pentru asemenea situaţii? Într-o săptămână să se prezinte situaţia cu aplicarea de măsuri de sancţiuni, în conformitate cu legea! Nu se poate merge mai departe aşa!
Disciplina, legea, este obligatorie pentru toată lumea! Pentru că realizarea acestei producţii de export asigura depăşirea planului pe total. Deci toată nerealizarea pe total este la producţia de export. Şi pe trimestru, şi pe luna aprilie! Foarte slabă este activitatea la metalurgie, la chimie, la construcţii de maşini şi electronică, la industria uşoară şi petrol.
Restanţe, practic, au aproape toate ministerele! Şi aceasta este de fapt situaţia şi la export!
Avem o restanţă de 124 de milioane pe CTS şi de 182 de milioane pe devize convertibile şi pe ambele relaţii, producţia de export este sub acum un an. Deci problema  care se pune este să realizăm producţia de export! Toată nerealizarea se reeşalonează obligatoriu pe luna mai, cu obligaţia de a se lua imediat măsuri de a se face! Nu se poate face altă producţie şi nu se vor livra materiale decât pentru export. Numai pe măsură ce se depăşeşte exportul, atunci dăm pentru altă producţie! Nu se poate merge mai departe aşa! Peste o săptămână vom lua măsurile pe care le va propune guvernul în urma verificării!
Nu propun altă comisie: Biroul Executiv şi guvernul să facă aceasta! Nu propun altă comisie. Şi la aceasta se angajează şi controlul muncitoresc, şi controlul financiar, dar guvernul trebuie să răspundă de toate acestea, că are toate organele pentru a pune ordine!
Trebuie să luăm măsuri pentru a asigura contractele, conform celor stabilite!
Sigur, contracte pentru lunile mai şi iunie sunt! Practic, avem 2,3 miliarde de contracte.
Este necesar, însă, metalurgia să contracteze cu clauza preţurilor, dar să contracteze mult mai intens, să daţi grosul contractărilor. Am spus, tovarăşilor, că la voi este concepţia ca să nu contractaţi decât în fiecare lună!

● Tov. Marin Enache: Permiteţi-mi să raportez, tovarăşe secretar general, că noi avem contracte încheiate pe o parte din trimestrul II la tablă şi oţel beton. Avem contracte pe Japonia, dar şi pe alte pieţe, cu discutarea preţurilor la data respectivă.
Avem însă sortimente la care nu avem contracte încheiate.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Împreună cu comerţul exterior, cu programe, să lucraţi şi de mâine să avem situaţia! La cele două construcţii de maşini, situaţia este foarte proastă. La chimie, cu 800 de milioane este mai puţin.

● Tov. Ion M. Nicolae: Ceva am contractat. Au mai crescut şi preţurile.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Treceţi şi contractaţi, cu clauza preţurilor! Lemnul stă mai bine, dar tot trebuie să contracteze; industria uşoară stă slab cu contractele, industria alimentară, agricultura şi în mod corespunzător şi celelalte, ca să nu le luăm pe toate, că am luat numai pe acestea principale. Pentru a pune ordine, să se aducă modificările cores­pun­ză­toa­re în ce priveşte aluminiul. Întregul aluminiu care trebuie să meargă pentru alte destinaţii nu merge decât direct în rezerva centrală. Cele 18.500 tone lunar care se varsă direct se depozitează şi acolo hotărâm când îl exportăm şi cât! Trebuie scos din plan aluminiul pentru prelucrare şi rămâne în cadrul planului numai ce avem prevăzut pentru nevoile interne la producţia stabilită, dar la export numai dacă avem cel puţin 30%, dar vine la aprobare specială şi sistemul este următorul: Metalurgia dă preţul aluminiului în dolari la data respectivă, iar CPS-ul, voi de la minister, aveţi obligaţia să daţi 18.500 tone şi cu aceasta aţi terminat! Din rezerva centrală stabilim dacă prelucrăm, însă numai dacă avem cel puţin 30% în aport suplimentar. Aceasta înseamnă, faţă de preţul actual, să ajungem la 2.900 -3.000, că altfel nu are rost, dar veniţi la aprobare şi aceasta se rezolvă aşa! Prin plan, nu în mod automat, ca să punem odată ordine!

● Tov. Marin Enache: Aceasta este foarte bine.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: În ce priveşte planul chimiei, repet încă o dată, este de 1,850 miliarde! Nu 2,2 miliarde. Preţul aluminiului se scoate la o parte! La sfârşitul anului reglementăm! Lunar ei predau la fondul de stat 18.500 tone şi înseamnă că şi-au îndeplinit planul şi îşi primesc în întregime re­tribuţia, indiferent că s-au vândut sau nu s-au vândut cantităţile respective, ca să nu mai avem discuţii! Ca să punem odată ordine, că în rest nu-i mai interesează pe ei! Ca să realizăm planul pe luna mai, noi trebuie să ajungem la media zilnică de 4,8 miliarde, luând în calcul şi duminica! Socotind media! Aceasta înseamnă că trebuie să depăşim 5,2 miliarde, că duminica nu lucrează absolut toţi, dar media zilnică, inclusiv duminicile, să fie de 4,8 mi­liarde şi cu CSP-ul să luăm măsuri în mod corespunzător!
Din nou rog să vedem problemele acestea cu aprovizionarea, inclusiv cu importul de materii prime şi materiale care nu s-au realizat în întregime, deşi la cărbuni am depăşit!
Am vorbit acum cu primul-secretar de la Hunedoara, am dat următoarele indicaţii şi propun să fie adoptate ca hotărâre de Comitetul Politic Executiv obligatoriu! Se numesc împuterniciţii speciali de la metalurgie, transporturi şi Ministerul Minelor la Combinatul minier Valea Jiului şi zilnic trebuie să se livreze 15.000-16.000 de tone cărbune cocsificabil şi pentru semicocs să se trimită conform programului stabilit cu metalurgia la combinatele care îl folosesc, dar trebuie să fie program stabilit pe lună sau în fiecare săptămână! Nu se poate da altă destinaţie că luna aceasta au luat cărbunele, mai cu seamă pentru semicocs şi l-au introdus în centrale. Trebuie pedepsiţi cei care au făcut aceasta! Când prezentaţi concluziile peste o săptămână să prezentaţi şi situaţia aceasta! Începând de mâine să numeşte un reprezentant acolo, pentru că trebuie să se livreze 15.000-16.000 de tone în luna mai, pentru că trebuie să ajungem la 17.000 de tone în iunie, aşa cum este planul! Cu producţia de 30.000 de tone se poate da această cantitate! Dar, desigur, trebuie să luăm măsuri să creştem producţia! Am venit în întâmpinarea minerilor, le-am redus obligaţia, dar le-am spus clar acolo că veţi livra 5 milioane de tone de cărbune cocsificabil. Aceasta înseamnă zilnic 17.000 de tone! Că fără acestea nu realizăm! Trebuie livrat între 16.000 şi 17.000 de tone, ca să putem obţine pe total ce am stabilit în plan. De mâine, şi căile ferate, cu toate vagoanele, cu totul trebuie să treacă pentru transportul cărbunilor. Toate va­go­a­ne­le, o să mai discutăm după aceea, pentru cărbune trec în administrarea căilor ferate şi Ministerul Transporturilor răspunde de mişcarea aceasta cu toate! Aceasta este ca să rezolvăm problemele! Pentru mâine să se prezinte situaţia cu nerealizarea la cărbuni până acum. O să mai mărim ceva importul, ca să intrăm în normal cu livrările din ţară, ca să nu avem goluri. Enache Marin a fost la mine şi mi-a spus că nu au primit cărbunele din ţară şi alte materiale. Nu vreau acum să discutăm! Când veniţi cu concluziile peste o săptămână să fie claritate deplină şi să prezentaţi toate măsurile care se impun. Aceasta, în ce priveşte cu cărbunele.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos. nr. 28/1989

×