x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Program de măsuri pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a campaniei agricole de vară – 1989

Program de măsuri pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a campaniei agricole de vară – 1989

11 Mai 2009   •   00:00

Potrivit indicaţiilor şi orientărilor date de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului, pre­şedintele Republicii Socialiste Ro­mânia, campania agricolă de re­col­tare a cerealelor păioase şi a celorlalte culturi de vară trebuie executată într-un timp scurt şi fără pierderi, printr-o organizare exemplară a tuturor lucrărilor, într-un spirit de ordine şi disciplină desăvârşite.Se vor recolta în această perioadă 3.610,7 mii hectare, din care:
- orz şi orzoaică de toamnă 705,3 mii hectare;
- grâu şi secară, 2.348,0 mii hectare;
- orzoaică de primăvară 64,9 mii hectare;
- in pentru ulei 80 mii hectare.

Prin măsurile luate se va asigura recoltarea orzului şi orzoaicei în două-trei zile, a grâului în şapte-opt zile, inul pentru ulei în patru zile.

O dată cu efectuarea lucrărilor de recoltat se va acţiona pentru elibe­ra­rea terenului de paie, în şase zile la orz şi 11-18 zile la grâu.

Se vor însămânţa culturi duble şi sucesive pe 2 milioane hectare, din care 500 mii hectare porumb boabe la irigat şi 187 mii hectare legume, după orz şi grâu în sistem irigat.

În vederea efectuării acestui volum de lucrări, se vor asigura peste 43 mii combine, 20 mii prese de balotat paie, 106 mii tractoare şi toate celelalte maşini şi utilaje necesare eliberării terenului, pregătirii patului germinativ şi însămânţării culturilor duble.

Întreaga activitate se va desfăşura pe formaţii complexe de lucru, pentru recoltarea producţiei de boabe, strângerea plevei şi a paielor, efectuarea arăturilor, pregătirea terenului şi însămânţarea culturilor duble.
Echipe specializate de intervenţie pentru reparaţii vor asigura buna funcţionare a utilajelor şi remedierea operativă a defecţiunilor.

Recoltarea orzului şi grâului se va face cu prioritate pe suprafeţele unde urmează culturi duble de po­rumb şi legume; în acest scop for­ma­ţiile de lucru vor acţiona ziua la re­coltat, eliberat şi semănat, iar noap­tea, la arat şi pregătirea terenului.

Toată producţia de orz, orzoaică, grâu şi celelalte produse de vară se preia în gestiunea şi evidenţa Mi­-
nis­terului Contractării şi Achi­zi­ţio­nării Produselor Agricole, inclusiv seminţe şi fondul de retribuire. În acest scop se va pune la dispoziţia Mi­nisterului Contractării şi Achi­ziţionări Produselor Agricole şi Întreprinderii pentru Contractarea, Con­diţionarea şi Ambalarea Se­min­ţe­lor magaziile necesare din uni­tă­ţile agricole socialiste şi se va asigura paza prin organele de miliţie.

Orzul prevăzut pentru furajarea animalelor va fi depozitat la locurile de consum stabilite şi va fi luat în gestiune de Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole prin întreprinderile de nutreţuri concentrate. Acolo unde este necesar, bazele de recepţie vor asigura platforme pentru solarizare.
În fiecare unitate agricolă şi consiliu unic agroindustrial, Ministerul Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole va asigura un îm­pu­ternicit al statului.

Pentru transportul producţiei din câmp se vor asigura zilnic 660 mii tone capacitate, din care 79 mii tone de la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor. Mijloacele de transport vor lucra până la ora 12 noaptea, astfel încât toată producţia recoltată să fie transportată, în aceeaşi zi, din câmp. Mijloacele de transport auto vor fi coordonate de responsabili de la Ministerul Tran­sporturilor şi Telecomunicaţiilor pe consilii unice agroindustriale şi unităţi.

Transportul produselor din câmp la bazele de recepţie se va efectua pe itinerarii stabilite sub suprave­gherea organelor de Miliţie.

După încheierea recoltării grâului şi orzului pe judeţ se va acorda 50% din retribuirea în natură cuvenită.

În scopul efectuării la timp a lucrărilor din campania agricolă de vară se vor lua măsuri de mobili-
zare a întregii forţe de muncă de la sate şi a celorlalţi oameni ai muncii, pentru a executa concomitent cu recoltarea culturilor de vară şi în­să­mânţarea culturilor duble, lu­crările de întreţinere la prăşitoare şi le­gume, efectuarea udărilor, re­col­tarea furajelor, transportul şi ad­ministrarea îngrăşămintelor orga­ni­ce şi chimice, amendamentelor, scarificarea şi efectuarea arăturilor adânci de vară.

Pentru buna desfăşurare a campaniei agricole de vară se va constitui un comandament central, co­misii judeţene conduse de secretarul cu probleme de agricultură, comisii pe consilii unice agroindustriale de stat şi cooperatiste şi pe unităţi agricole, formate din acti­vişti de partid şi de stat, care vor coordona întreaga activitate.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos. nr. 35/1989

×
Subiecte în articol: hectare asigura din arhiva cc al pcr