x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Hotărâre a Marii Adunări Naţionale

0
17 Apr 2009 - 00:00

Cu privire la plata datoriei externe, la politica economică, de construcţie socialistă şi de colaborare economică internaţională a Republicii Socialiste România cu toate statele lumiiMarea Adunare Naţională, în­tru­nită în sesiune în zilele de 17-18 apri­lie 1989, apreciază, într-o atmosferă de deplină aprobare şi vibrant pa­trio­tism, că încheierea, la sfârşitul lu­nii martie 1989, a rambursării com­plete a datoriei externe a ţării - adu­să la cunoştinţa întregii naţiuni de către secretarul general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, to­v­arăşul Nicolae Ceauşescu, în cadrul Plenarei Comitetului central al partidului şi în Plenara Consiliului Naţional al Frontului De­mo­cra­ţiei şi Unităţii Socialiste - reprezintă o mare victorie a poporului român, o realizare de însemnătate ex­cep­ţională, care asigură deplina independenţă economică şi politică a naţiunii noastre, ferm angajată pe calea edificării societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi asigurării condiţiilor trecerii, în perspectivă, la făurirea comunismului pe pă­mântul României.

În acest moment istoric, marea Adunare Naţională, în deplină unanimitate şi în consens cu voinţa întregii naţiuni, exprimă cel mai fier­binte şi înălţător omagiu to­va­ră­şul­ui Nicolae Ceauşescu, eminentul conducător al partidului şi statului, care, slujind neabătut interesele su­pre­me ale întregii naţiuni, a iniţiat, cu genială clarviziune, marile pro­gra­me de dezvoltare economico-so­cia­lă a ţării şi conduce cu strălucire poporul nostru spre înfăptuirea idealurilor sale de bunăstare şi fericire, de întărire continuă a indepen­denţei şi suveranităţii patriei.

Marea Adunare Naţională a Repu­blicii Socialiste România aduce şi cu acest prilej un înalt omagiu Partidului Comunist Român, care, prin în­treaga sa politică, asigură aplicarea fermă a principiilor socialismului ştiinţific la condiţiile şi realităţile României, îndeplinindu-şi cu cinste misiunea istorică, asumată în faţa poporului, de a conduce cu fermitate revoluţionară întreaga operă de construcţie socialistă din patria noastră. Această strălucită realizare constituie o nouă şi concludentă mărturie a forţei şi vitalităţii eco­no­miei noastre socialiste, a justeţei politicii Partidului Comunist Ro­mân, iniţiată de Congresul al IX-lea, care a deschis o epocă de ample transformări novatoare în toate do­meniile, a redat partidului şi poporului încrederea în propriile capacităţi şi energii creatoare, a întărit sentimentul de unitate patriotică şi revoluţionară al întregii naţiuni, hotarârea sa nestrămutată de a ridica România pe culmi tot mai înalte de progres şi civilizaţie.

Marea Adunare Naţională consi­deră că lichidarea datoriei externe - rea­lizare, fără precedent în întreaga istorie naţională - ca, de altfel, tot ceea ce am înfăptuit în anii socialis­mului, este rezultatul unităţii de­pli­ne a tuturor forţelor societăţii noastre, sub conducerea partidului co­munist, dă o înaltă apreciere activi­tăţii tuturor organizaţiilor componente ale Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste şi subliniază rolul deosebit de important ce revine acestuia - ca organismul cel mai larg al democraţiei noastre munci­to­reşti-revoluţionare - în întărirea unităţii întregului popor, în dezvoltarea societăţii noastre socialiste.

Marea Adunare Naţională - forul legislativ suprem al ţării - aduce un înalt omagiu şi adresează cele mai cal­de felicitări minunatei noastre clase muncitoare, ţărănimii, intelec­tua­lităţii, întregului popor, cons­truc­tor victorios al socialismului, că­ruia îi datorăm toate măreţele în­făp­tuiri ale patriei noastre pe drumul realizării visului de aur - comunismul -, al libertăţii, independenţei şi colaborării cu toate naţiunile lumii.

Marea Adunare Naţională dă o înaltă apreciere faptului că datoria externă a fost rambursată concomitent cu înfăptuirea neabătută a planurilor de dezvoltare econo­mico-socială a ţării, întărirea continuă a proprietăţii socialiste, de stat şi cooperatiste, realizarea, pe întregul teritoriu al României, a unui vast program de investiţii productive, locuinţe, obiective social-culturale şi edilitare, am­pl­i­fi­carea puternică a creaţiei ştiin­ţifice naţionale, creşterea, an de an, a numărului locurilor de muncă, sporirea retribuţiilor, pensiilor, alocaţiilor pentru copii, a tuturor cheltuielilor sociale ale statului, asigurarea stabilităţii preţurilor şi circulaţiei monetare, ridicarea ge­nerală a nivelului de trai, material şi spiritual, al poporului român.

Marea Adunare Naţională îşi exprimă deplina aprobare faţă de propunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, adoptată de Plenara din 12-14 aprilie 1989 a Comitetului Central al Partidului Comunist Român şi de Plenara Consiliului Naţional al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, ca în viitor să nu se mai apeleze la credite străine, astfel încât întreaga dezvoltare a României să se realizeze prin mijloace proprii şi printr-o largă cooperare internaţională.

Marea Adunare Naţională apro­bă, în unanimitate, hotărârea ex­pri­­mată de tovarăşul Nicolae Ceau­şescu, în cuvântarea la Plenara Comitetului Central al partidului, ca România să participe în conti­nuare, în mod activ, la dezvoltarea schimburilor economice inter­na­ţionale, la extinderea cooperării în producţie, ştiinţă şi tehnologie, cu ţările membre ale CAER şi celelalte ţări socialiste, cu statele în curs de dezvoltare, cu ţările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor de­plinei egalităţi în drepturi, res­pec­tării independenţei şi suve­ranităţii na­ţionale, neamestecului în trebu­rile interne şi avantajului reciproc.

Exprimându-şi înalta apreciere cu privire la încheierea ram­bursării datoriei externe, act de importanţă istorică, cu profunde semnificaţii pe plan intern şi internaţional, pentru dezvoltarea generală a ţării în viitor, Marea Adu­nare Naţională îşi reafirmă, şi cu acest prilej, ho­tă­rârea de a acţiona cu toată fermitatea pentru înfăp­tuirea, în cele mai  bune condiţii, a actualului plan cincinal, a Programului Partidului Comunist Român. Marea Adunare Naţională dă o înaltă apreciere orientărilor şi obiectivelor pentru cel de-al 9-lea cincinal şi dezvoltarea în perspectivă, a României până în anii 2000 - elaborate sub îndrumarea şi cu contribuţia decisivă a secretarului general al partidului, preşedintele Republicii, tovarăşul Nicolae Ceau­şescu şi aprobate de Plenara CC al PCR - care trebuie să stea la baza activităţii viitoare a întregului nostru popor.

Într-o deplină unitate şi unani­mitate în jurul partidului, al marelui său conducător, poporul român întâmpină cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei şi cel de-al XIV-lea Congres al partidului, cu noi şi remarcabile succese în toate do­me­niile de activitate spre gloria României socialiste şi creşterea continuă a contribuţiei patriei noas­tre la cauza generală a socialismului şi progresului, la făurirea unei lumi mai bune şi mai drepte, fără arme şi fără războaie, a afirmării libere, independente, a tuturor naţiunilor în condiţii de pace, securitate şi largă colaborare internaţională.
Această hotărâre a fost adoptată de Marea Adunare Naţională în şedinţa din 17 aprilie 1989.

Preşedintele Marii Adunări Naţionale, Nicolae Ceauşescu
Bucureşti, 17 aprilie 1989.

Citeşte mai multe despre:   special,   partidului,   naţională,   partidului comunist,   socialiste,   adunare,   adunare nationala,   adunare na

Ştiri din .ro


Serviciul de email marketing furnizat de