x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special "Să nimicim conspiraţia!"

"Să nimicim conspiraţia!"

21 Dec 2009   •   00:00
"Să nimicim conspiraţia!"
Sursa foto: Viorel Lăzărescu/Agerpres

După mitingul eşuat de la 21 decembrie 1989, Nicolae Ceauşescu, panicat, a organizat o teleconferinţă-fulger cu prim-secretarii din judeţe. Foarte vehement, le-a cerut activiştilor să ia măsuri pentru salvarea regimului.

Vă prezentăm în cele ce urmează stenograma teleconferinţei:
"Vreau să mă refer la câteva probleme care au interve­nit până acum şi care demonstrează că avem de-a face cu o acţiune organizată şi dirijată, cu orientare precisă de destabilizare, îndreptată împotriva integrităţii şi independenţei României. Nu există nici cea mai mică rezervă în privinţă aceasta. Scopul lor este ca, folosind agentura de care dispun şi tot felul de cercuri reacţionare, aceştia se îndreaptă în primul rând spre tineret, pentru a-l influenţa şi a-l atrage în diferite acţiuni pentru a-şi putea reali­za obiectivele şi scopul.


TREBUIE DISCUTAT DESCHIS
În această situaţie este necesar să decretăm o mobilizare generală a întregului activ de partid şi de stat, a tuturor forţelor noastre de interne - Miliţie şi Securitate -, inclusiv a uni­tă­ţilor militare. Trebuie să demascăm şi să respin­gem cu hotărâre această acţiune şi să o lichidăm. Nu se poate pune decât problema lichidării în cel mai scurt timp a acestor acţiuni conjugate împotriva integrităţii, independenţei, a construcţiei socialiste, a bunăstării poporului.

Trebuie discutat deschis cu toţi membrii de partid, cu toţi muncitorii despre această situaţie, despre această acţiune care va împinge ţara noastră înapoi, dacă şi-ar atinge obiectivele, ar lichida integritatea teritorială, nivelul de trăi, perspectivele dezvoltării socialiste a ţării. De aici necesitatea ca întregul partid, toţi oamenii muncii să acţioneze cu deplină răspundere pentru apărarea avuţiei naţionale, a fiecărei întreprinderi, a fiecărei instituţii, a bunurilor intregului popor, pentru apărarea integrităţii ţării.


SĂ LICHIDĂM PROBLEMELE DIN ÎNTREPRINDERI
Să se constituie grupe de apărare a bunurilor întregului popor, a ora­şe­lor, a socialismului, a independenţei şi suveranităţii ţării, bazate pe grupele patriotice, dar cuprinzând pe cei mai buni activişti de partid, pe cei mai buni oameni ai muncii din toate domeniile. Să nu existe secţie sau întreprindere în care să nu se fi constituit aceste grupe. Oricine ridică probleme le poate ridica şi discuta în întreprindere, la consiliul de conducere, de unde poate primi răspuns, dar orice încercare de a organiza acţiuni împotriva intereselor poporului trebuie lichidată în întreprindere. Oricine acţionează, acolo trebuie să-şi rezolve problemele şi nimeni nu trebuie să mai iasă din întreprindere în scopul activităţilor duşmănoase, antisocialiste, în slujba cercurilor reacţionare de orice fel. Aceasta este problema numărul 1. Nu am acţionat şi realitatea demonstrează că nu am pus în mod corespunzător ordine în această privinţă, că nu este bine înţeleasă această problemă.

Imediat trebuie mers în întreprinderi, discutat acolo, chiar unde sunt probleme. Trebuie să realizăm aceste detaşamente de apărare sau grupe de apărare în întreprindere.


TEST PENTRU MEMBRII DE PARTID

Trebuie discutat clar cu întregul partid - acum se verifică şi calitatea de membru de partid. Cei care nu vor acţiona în apărarea socialismului, a independenţei şi suveranităţii nu pot să mai facă parte sau să mai rămână membri ai partidului. Trebuie să discutăm cu toată hotărârea această problemă. Partidul este un partid de luptă, revoluţionar şi acum toţi trebuie să ne apărăm ţara, să apărăm socialismul. Aceasta este chemarea pentru toţi comuniştii, pentru toţi oamenii muncii. Acesta este astăzi interesul suprem şi trebuie spus deschis oamenilor acest lucru.

Trebuie să se treacă imediat, în acelaşi spirit, la o discuţie clară cu organizaţia tineretului comunist. Nu poate fi membru al tineretului comunist acela care nu se încadrează în grupele de apărare sau în detaşamentele de apărare şi care nu acţionează cu toate forţele pentru a-şi îndeplini răspunderea pe care o are.


BAZA E POPORUL
Trebuie să se treacă cu hotărâre la lichidarea oricăror manifestări din rândul tineretului. Trebuie discutat foarte serios cu organizaţiile de femei, cu toţi cetăţenii. Aceasta este problema centrală.

Repet încă o dată, nu există decât o singură cale - lupta hotărâtă, înfrângerea forţelor reacţionare, a agenturilor străine. Trebuie să lămurim oamenii care au fost şi sunt înşelaţi. Să nu confundăm oamenii care sunt înşelaţi cu grupurile şi agenturile străine, dar să vorbim deschis şi să izolăm aceste grupuri, să fie demascate cu toate forţele în comun. Baza în toate aceste acţiuni trebuie să fie grupele sau detaşamentele de apărare a proprietăţii şi avuţiei întregului popor, a socialismului, a independenţei şi suveranităţii ţării. Totul în legătură cu aceste grupe trebuie să se îndeplinească din această seară. Trebuie acţionat pe toate liniile. Mâine în presă trebuie să apară deja constituirea acestor grupe şi chemarea la ordine, la asigurarea desfăşurării normale a întregii activităţi.


SĂ NU ÎNTOARCEŢI OBRAZUL

Conlucraţi strâns cu organele Ministerului de Interne, cu unităţile militare, acolo unde există acestea, dar, repet, trebuie să punem accentul ferm şi hotărât pe organizarea grupelor sau detaşamentelor de apărare sau, mai precis, a detaşamentelor de luptă şi de apărare a avuţiei întregului popor, a ordinii şi liniştii în oraşe, a independenţei şi suveranităţii, care este obligaţia supremă a fiecărui cetăţean al Republicii Socialiste România. Trebuie să luăm măsuri ferme de bună pregătire - acestea sunt detaşamentele de luptă şi acţiune. Ei, cu forţele proprii, trebuie să asigure ordinea în întreprinderi şi în oraşe şi trebuie sprijiniţi numai acolo unde este necesar de unităţile Ministerului de Interne şi de unităţile militare.

Să se folosească toate mijloacele şi dacă cineva este lovit să răspundă cu două lovituri - nu trebuie să întoarcă şi obrazul celălalt. Cine îndrăzneşte să lovească trebuie să fie lovit şi trântit la pământ, inclusiv în întreprinderi trebuie făcut acest lucru. Nu trebuie să se ajungă la folosirea armelor, dar trebuie folosite toate mijloacele şi detaşamentele de luptă trebuie să fie dotate cu tot ce este necesar pentru a impune ordinea şi disciplina.


TRĂDĂTORI PENTRU O ŢUICĂ
Să discutăm foarte larg şi deschis cu oamenii muncii, să acţionăm pentru a-i desprinde de influenţa acestor elemente reacţionare şi agenturi ale ţărilor străine, de aceia care pentru un pumn de dolari sau de altă valută, pentru promisiuni şi câteodată pentru o ţuică îşi trădează ţara, familia şi poporul. Iată, tovarăşi, cum se pune problema şi cum trebuie să acţionăm încă din această seară. Vreau să atrag serios atenţia că trebuie să asigurăm ordinea, să nimicim această conspiraţie, să asigurăm liniştea, ordinea, dezvoltarea socialismului, independenţa şi integritatea Ro­mâ­niei.

Nu avem dreptul să facem nimic care ar putea să pună în pericol integritatea şi construcţia socialistă a ţării noastre. Trebuie să spunem, dar şi să chemăm întregul popor la această luptă.
Au fost bine înţelese problemele? Dacă aveţi de pus vreo întrebare, vă rog să spuneţi. Nu aveţi nici o întrebare, nu aveţi nici o problemă de ridicat?

● Tov. Constantin - Cluj: Tovarăşe secretar general, aş dori să ridic o problemă şi să vă rog, dacă nu consideraţi că este necesar, noi totuşi vă rugăm să instituiţi, pentru câteva zile măcar, starea de necesitate şi în oraşul Cluj.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Vom ana­liza această problemă, dar măsurile pe care am spus să le luaţi reprezintă mai mult decât starea de necesitate, pentru că aceasta nu rezolvă pro­blema. Problema este legată de a trece la mobilizarea partidului, la crearea detaşamentelor de luptă, la mobilizarea tineretului, a femeilor, a poporului - aceasta este starea de necesitate şi aceasta trebuie să fie starea de necesitate. Să facem astfel încât să nu poată desfăşura vreo activitate împotriva intereselor poporului, care înseamnă nivel de viaţă, care înseamnă şi libertate şi tot ceea ce am realizat şi înseamnă integritatea ţării. Mai presus de toate, trebuie ca toţi să acţioneze pentru integritatea ţării, şi aceasta este, repet, mai mult decât starea de necesitate.

Alte probleme?
V-am vorbit despre tineret. Am chemat la mine conducerea tineretului, le-am dat în seara aceasta indicaţii în acelaşi spirit: să organizăm şi să facem ca detaşamentele revoluţionare de luptă ale tineretului să intre în acţiune. Reamintesc numai că înainte, în Bucureşti, funcţionau asemenea grupe şi nu îndrăznea nimeni, nici huliganii de pe bulevardele Capitalei, să ridice capul. Este adevărat, am fost atunci criticaţi că aceste grupe sunt prea aspre, dar eu le-am spus că trebuie să fie şi mai aspre cu cei care încalcă legile ţării.

Umanism înseamnă a apăra interesele poporului, ale întregii naţiuni, integritatea ţării. Acesta este umanismul - nu de a lăsa la voia întâmplării activitatea tuturor elementelor declanşate, înapoiate - şi desigur intensificarea activităţii de educaţie, dar acum trebuie să le explicăm şi să înţeleagă educaţia prin aceea că trebuie să respecte disciplina şi ordinea. Mai târziu vom discuta şi despre problemele educaţiei. Acum un singur lucru trebuie să înţeleagă - că oricine încalcă ordinea, liniştea, trebuie să primească răspunsul ferm, că nimeni nu poate acţiona pentru a pune în primejdie integritatea ţării, liniştea poporului, bunăstarea poporului. Dacă aveţi alte întrebări?

● Tov. Lungu - Brăila: Tovarăşe se­cretar general, vă raportez că în adunările ţinute cu comuniştii, cu oamenii muncii, şi-au exprimat to­tala indignare şi au condamnat hotărât manifestările elementelor reacţionare. Aici activitatea se des­fă­şoară normal şi hotărât pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Vă asigurăm că vom face totul pentru îndeplinirea indicaţiilor ce ni le-aţi dat. Am terminat, să trăiţi!

×
Subiecte în articol: special