x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Arad-Nădlac – nu toate drumurile duc spre Vest

Arad-Nădlac – nu toate drumurile duc spre Vest

de Andrei Ando    |    23 Mai 2009   •   00:00
Arad-Nădlac – nu toate drumurile duc spre Vest

Pentru că ministerul de resort a încurcat proprietarii terenurilor cărora li se cuvenea despăgubirea, toate termenele pot fi date peste cap în construcţia Autostrăzii Nădlac-Arad, tronson programat de Berceanu să fie finalizat anul viitor!Un grup de 18 persoane contestă Ordonanţa de Urgenţă privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 285.118 mp aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA a Autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, tronsonul Nădlac-Arad.

PROIECT DE MODIFICAT
Prin notificarea înregistrată sub nr. 92/15927/23.04.2009 la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, ei au informat instituţia că sunt titularii dreptului de proprietate exclusivă asupra loturilor de teren limitrofe, în suprafaţă totală de 849.000 mp, situate în extravilanul municipiului Arad, pe care este amplasat traseul centurii de ocolire a municipiului Arad.

În aceste condiţii, au somat CNADNR să întreprindă toate demersurile legale necesare acestui obiectiv pe terenurile proprietatea lor. Aşadar, Academia de ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Siseşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, instituţia în a cărei administrare se aflau terenurile, nu era în măsură să transmită vreun drept cu privire la terenurile respective, pentru simplul motiv că dreptul de proprietate exclusivă asupra acestora aparţin celor 18 proprietari.

În consecinţă, oamenii au solicitat ministerului să retragă de îndată proiectul de ordonanţă postat pe site-ul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi să îl modifice, în sensul eliminării din conţinutul acestui proiect de act normativ a tuturor prevederilor referitoare la respectivele terenuri.

În notificarea depusă la minister, proprietarii arată că: "Am fost deosebit de surprinşi să constatăm că terenurile proprietatea noastră sunt «transmise» prin proiectul actului normativ postat de Academia de ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu Siseşti» la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

Acordul Academiei cu privire la transferul terenurilor este în aceste circumstanţe nul, de vreme ce subsemnaţii suntem proprietarii terenurilor, Academia nu mai are nici un drept asupra acestora şi nimeni nu poate transmite valabil unui terţ ceea ce nu are!".

Procesul de restituire a terenurilor respective a început în decembrie 2005 şi s-a finalizat în octombrie 2008, pronunţată pe fond de Judecătoria Arad în contradictoriu inclusiv cu Academia de ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Siseşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad.
Ignorând acest aspect, capitolul 2 - Secţiunea 3 (Alte informaţii) al Notei de fundamentare a proiectului ordonanţei de urgenţă prevede că "Suprafeţele de teren care urmează a fi date în administrare nu fac obiectul unor contracte de concesiune, al unor cereri de retrocedare/restituire şi nici al unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti".

Or, terenul era în litigiu evident, începând din anul 2005, iar petenţii s-au judecat dintotdeauna cu Academia pentru retrocedarea terenurilor. "Academia a avut întotdeauna cunoştinţă de cererile de retrocedare cu privire la terenurile acestea, din moment ce a fost întotdeauna reprezentată în instanţă şi a avut un rol activ în procese, atacând cu recurs sentinţa civilă pronunţată împotriva noastră, recurs respins de Tribunalul Arad", spun proprietarii, care exclud astfel ca declaraţia conducerii Staţiunii să se fi dat în necunoştinţă de cauză.

Între petenţii din Pecica şi Ministerul Transporturilor a existat o corespondenţă prin care oamenii au informat oficialităţile că sunt titularii dreptului de proprietatea exclusivă asupra loturilor de teren limitrofe în suprafaţă totală de 849.000 mp situate în extravilanul municipiului Arad, pe care este amplasat traseul lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Arad".

CE ZICE CNADR
Dorina Tiron, director general al Companiei Naţionale de Autostrăzi, le-a răspuns că, "aşa cum reiese din documentaţiile cadastrale", proprietarul terenurilor este Statul Român, terenurile aflându-se în administrarea Academiei de ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Siseşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (denumită în continuare "Academia");

că reprezentantul Academiei de ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Siseşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad a declarat că terenurile în cauză "nu fac obiectul unor cereri de retrocedare" şi şi-a exprimat acordul cu privire la transferul terenurilor; că, în urma analizei Consultantului, petenţii au "intrat în posesia terenurilor (...) ulterior întocmirii şi avizării documentaţiilor cadastrale care au stat la baza proiectului de transfer"; că la ora actuală "se află pe circuitul de avizare" un proiect de ordonanţă de urgenţă privind transmiterea inclusiv a terenurilor proprietatea celor 18 petenţi-proprietari, de la Academie la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în scopul realizării de către CNADNR a lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Arad".
CADASTRUL NU E TITLU DE PROPRIETATE
Ceea ce au omis însă oficialii ministerului şi ai Companiei de Autostrăzi este că documentaţiile cadastrale nu constituie titluri de proprietate! Oricum, probabil se face referire la documentaţii cadastrale vechi, care nu îi evidenţiau pe cei 18 ca proprietari ai terenurilor în cauză.

Potrivit avocaţilor celor 18, "declaraţia reprezentantului legal al Academiei de ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu Siseşti» - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, potrivit căreia terenurile în cauză «nu fac obiectul unor cereri de retrocedare», este evident falsă din moment ce, începând din anul 2005, subsemnaţii ne-am judecat pentru retrocedarea terenurilor".

Singura dată relevantă în acest domeniu este data operării transferului dreptului de proprietate asupra terenurilor în cauză de la grupul de 18 proprietari la Ministerul Transporturilor, transfer care nu a operat şi nu are cum să opereze în lipsa comsimţământului proprietarilor.

Ce consecinţă poate avea această situaţie? întârzierea lucrărilor la autostradă şi reluarea procedurilor de expropriere, respectiv întârzierea proiectului tehnic. Toate acestea din cauza funcţionarilor care nu au verificat veridicitatea datelor, dar şi a celor care au declarat că terenul aflat în litigiu încă din anul 2005 nu era, de fapt, în litigiu!


Cine plăteşte penalităţile?
Statul român va trebui să pună terenul mult disputat la dispoziţia constructorului până la un anumit termen, în caz contrar va trebui să plătească penalităţi. Întrebarea care se pune automat este cine va plăti aceste despăgubiri, aceste penalităţi?! Potrivit informaţiilor noastre, şi pe traseul spre Nădlac sunt mai multe astfel de situaţii, unde instituţiile statului au dat-o serios în bară privind retrocedările efectuate, în detrimentul proprietarilor.

Potrivit cabinetului de avocatură Dănescu, Dănescu şi Asociaţii, cel care care îi reprezintă pe petenţi, dreptul de proprietatea asupra terenurilor în cauză poate fi transferat statului român în vederea realizării centurii către autostradă numai pe următoarele două căi: fie pe cale convenţională, prin cumpărarea de la subsemnaţii proprietari, fie pe cale de expropriere pentru cauza de utilitate publică, cu "dreapta şi prealabila despăgubire" prevăzută atât la art. 44 alin. 3 al Constituţiei României, cât şi de art. 1 al Legii nr. 33/1994, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică care completează corespunzător prevederile Legii speciale nr. 198/2004.

×