x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Aradul a fost călcat pe Falcă

Aradul a fost călcat pe Falcă

de Andrei Ando    |    22 Feb 2008   •   00:00
Aradul a fost călcat pe Falcă
Sursa foto: Constantin Duma/

“Abuziv”, “contrar prevederi­lor legii”, “în detrimentul ca­pitalului public”, “cheltuieli ne­legale”, “în discordanţă cu prevederile Ordonanţei Gu­ver­namentale”, “nerespec­tându-se prevederile”... – aces­tea sunt numai câteva dintre aprecierile făcute de Curtea de Conturi pe margi­nea organizării de către Primăria Arad a Eurorevelionului 2006/2007, respectiv a “Afacerii RECONS”.

 

Jurnalul Naţional a intrat în posesia Raportului Curţii de Conturi realizat după controlul efectuat Primăriei municipiului Arad de către Direcţia de Control Financiar Ulterior. Controlul a fost realizat anul trecut şi a vizat activitatea din 2006 a Primăriei conduse de Gheorghe Falcă, finul preşedintelui Traian Băsescu. Sunt mai multe capitole în care Primăria este acuzată de nereguli, în special în două situaţii foarte cunoscute publi­cului larg: Eurorevelionul şi “Afa­cerea RECONS”. 

 

CONCLUZII. Controlorii Curţii de Conturi au ajuns la concluzia că modul în care au fost atribuiţi o mare parte din banii pentru Eurorevelion, mai exact peste 8 miliarde de lei vechi, nu a respectat articole importante de lege. “În discordanţă cu pre­vederile art. 56 (2) şi 57 (2) din OUG nr. 34/2006, la nivelul Primăriei mu­nicipiului Arad, în vederea acţiunii «Euro­velionul» a fost atribuit un contract de prestări servicii în valoare de 814.320 RON (8,1 miliarde lei vechi, n. red.) echivalent la data încheierii acestuia cu 231.584,34 euro, pe baza procedurii solicitării de oferte prin testarea pieţei şi nu prin licitaţie, având în vedere că valoarea contractului a depăşit pragul de 125 de mii euro, prevăzut la art. 16 din acelaşi act normativ. De asemenea, cu oca­zia încheierii acestui contract, a fost acordat un avans de 30 la sută din valoarea contractului, cu toate că ac­­ţiu­nea de genul celei organizate de Primăria municipiului Arad nu este nominalizată în HG nr. 264/2003, nerespectându-se astfel prevederile art. 50 (8) din OUG nr. 45/2003, art. 19 (1) din OUG nr. 45/2003 şi art. 61 (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Neregulile constatate de Curtea de Conturi explică într-un fel de ce Primăria a refuzat permanent de mai bine de un an de zile să ofere in­for­maţii legate de modul global de cheltuire a celor peste 10 miliarde de lei care au fost alocaţi Eurorevelio­nului. 

 

ANCHETĂ. Cel mai probabil, Raportul Curţii de Conturi va constitui temeiul unei anchete referitoare la modul în care au fost atribuiţi şi cheltuiţi banii publici cu ocazia spectacolului de Revelion, la trecerea din 2006 în 2007, un subiect în jurul că­ruia până acum discreţia a fost aproape totală.

Vă reamintim că de câte ori am solicitat informaţii Primăriei referi­toare la centralizarea cheltuielilor cu Eurorevelionul ni s-a răspuns că sunt foarte multe facturi, foarte multe situaţii care împiedică o informare completă. Răspunsul Pri­măriei dat Curţii de Conturi e un fel de scăr­pinat al urechii stângi cu mâna dreaptă. Cică în urma des­coperirii deficienţelor (mai exact a acordării unui avans de 30%, fiindcă despre lipsa licitaţiei nu se pome­neşte nici o vorbă deşi acesta este cel mai grav aspect sesizat!) primarul Falcă a dispus că avan­surile cuvenite prestatorilor de servicii, înscrise în contrac­tele de achiziţii, se vor acorda în conformitate cu prevederile HG 264/2003. Dar asta era doar cea mai mică dintre pro­blemele semnalate de inspectorii de control ai Curţii de Conturi. În privinţa celei­lalte, Primă­ria se face că plouă.

În urma controlului şi a raportului întocmit, Curtea de Conturi are po­sibilitatea de a sesiza Procuratura pentru continuarea cercetărilor.

 

Patrimoniu diminuat illegal

Mai aspre sunt concluziile Curţii de Conturi în privinţa acţiunii pe care mass-media a numit-o “Aface­rea RECONS”. Concluziile sunt cu­prinse în capitolul V.3 “Diminuarea nelegală a patrimoniului”: “La SC RECONS SA Arad persoane cu func­ţii de conducere au iniţiat în mod abu­ziv şi contrar prevederilor art. 12 alin. 1 din Legea 137/2002, art. 142 lit. a şi art. 143 din HG nr. 577/2002 majorarea capitalului societăţii în detrimentul capitalului pu­blic şi în favoarea intereselor capita­lu­lui privat, astfel că a fost diminuată ponderea numărului de acţiuni ale Primăriei municipiului Arad, de la 99,4172% la 33,2155% din total. Totodată, în cursul anului 2005 s-au efectuat cheltuieli nelegale în sumă de 4.028,90 RON ocazionate atât de demersurile făcute pentru majorarea capitalului social, efectuate însă cu încălcarea normelor legale, cât şi pentru plata unor cheltuieli privind modificarea capitalului social.

 

SEMNAL.Angajarea şi plata acestor cheltuieli nelegale au cauzat un prejudiciu în sumă de 4.028,90 lei, faţă de care au fost calculate fo­loa­se nerealizate în sumă de 673,19 lei”. Curtea de Conturi, iată, atrage atenţia asupra ilegalităţii comise în cazul RECONS. Vă reamintim că so­­cietatea respectivă a fost trecută în mare taină din subordinea Consiliu­lui Local care era acţionarul ei ma­jo­ritar (cu peste 99%) în mâna unei clientele politice care a ajuns să de­ţină aproape 67% din societate după o majorare de capital de aproximativ 2 miliarde de lei vechi, realizată fără acordul consilierilor locali. În mo­mentul în care afacerea a fost dată în vileag, protagoniştii ei s-au speriat şi prin operaţiuni contabile au renun­ţat la majoritatea deţinută la RE­CONS. De remarcat că RE­CONS administra la ora respectivă peste 1.000 de locuinţe şi câteva sute de spa­ţii comerciale, toate în zona zero a oraşului. La fel de interesant este că în răspunsul pe care la 25 ia­nua­rie 2008 Primăria, prin Serviciul Financiar-Contabilitate, îl dă Curţii de Con­turi, nu se pomeneşte nici mă­car un cuvânt despre “Afacerea RECONS”. Dar nici măcar unul! De parcă totul ar fi fost perfect legal, de parcă acele articole de lege despre care Curtea de Conturi susţine că au fost încălcate nici măcar nu ar exista.

 

Citiţi şi  Finuţu’ imobiliar 

• Citiţi rechizitoriul integral.- format pdf

 

 

×