x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Codul rutier, mai blănd

Codul rutier, mai blănd

de Mara Raducanu    |    30 Iun 2007   •   00:00
Codul rutier, mai blănd

Şoferii "cu bube" respiră mai uşor. S-au imblănzit condiţiile pentru care se suspendă carnetul; la fel şi obţinerea dreptului de a conduce după suspendare. In plus, dispozitivele de avertizare radar sunt admise. Inţelegerea amiabilă intre şoferii care "işi pupă" maşinile se aplică doar de la anul.Â

Joi seară, Guvernul a modificat prin Ordonanţă de Urgenţă Codul Rutier. De data asta cu veşti bune pentru şoferi!
Astfel, potrivit noilor modificări vor susţine testul teoretic pentru recuperarea permisului de conducere doar şoferii cărora documentul le-a fost reţinut pentru abateri grave (conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau nerespectarea regulilor privind prioritatea, depăşirea ori trecerea pe culoarea roşie a semaforului, dacă prin acesta s-a produs un accident soldat cu pagube materiale). De asemenea a fost introdus şi conceptul de "constatare amiabilă" care se referă la procedurile ce trebuie urmate in cazul unor tamponări uşoare. Prezentăm integral principalele modicări ale Codului Rutier aşa cum au fost prezentate de Ministerul Administraţiei şI Reformei Administrative.Propunerile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de imbunătăţire a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice au fost dezbătute şi aprobate prin Ordonanţă de Urgenţă de către Guvernul Romăniei in şedinţa din data de 28 iunie a.c.

In urma modificărilor cadrului legal privind regimul circulaţiei pe drumurile publice condiţiile de reexaminare in cazul suspendării dreptului de a conduce vor fi aplicabile numai pentru fapte care prezintă un pericol social grav.

Conform Directivei Consiliului European 91/439/CEE care se aplică de acum şi in Romănia, cetăţenii romăni din străinătate, care indeplinesc condiţiile de rezidenţă, pot obţine permis de conducere in statele membre unde se află.

Dovada depunerii plăngerii impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, la judecătoria in a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta, prezentată unităţii de poliţie, face ca permisul de conducere reţinut să fie restituit titularului.


Modificările prevăd următoarele aspecte:

Se introduc norme care să permită exercitarea unor drepturi (in legătură cu circulaţia pe drumurile publice - obţinerea, recunoaşterea şi preschimbarea permiselor de conducere naţionale) de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene.
Alături de domiciliu şi reşedinţă, in noul act normativ apare noţiunea de "rezidenţă normală", definită conform prevederilor Directivei 91/439/CEE.
- persoanele cu domiciliul sau reşedinţa in Romănia, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care se află la studii in Romănia pentru o perioadă de cel puţin 6 luni sau care au rezidenţa normală in Romănia, pot solicita obţinerea permisului de conducere la autorităţile competente să le examineze. Testarea se face intr-o limbă de circulaţie internaţională.
- examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituţiei prefectului pe raza căruia solicitanţii işi au domiciliul, reşedinţa ori rezidenţa normală sau, in cazul celor aflaţi la studii in Romănia, de către serviciul public comunitar pe raza căruia se află instituţia de invăţămănt .
- permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor U.E., deţinute de persoane care au domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa normală in Romănia, pot fi preschimbate cu documente similare romăneşti.
Rezidenţa normală este definită ca fiind locul unde o persoană locuieşte in mod obişnuit, adică cel puţin 185 de zile intr-un an calendaristic, datorită unor legături personale şi profesionale sau, in cazul persoanelor fără legături profesionale, datorită unor legături strănse intre acestea şi locul in care locuiesc.

Nu mai este obligatorie preschimbarea permisului de conducere in situatia schimbarii de către titular a domiciliului.
Prevederea veche "Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberării. La schimbarea de către titular a domiciliului sau a numelui, in cazul pierderii, furtului ori al deteriorării, precum şi la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimbă fără susţinerea unui nou examen, in condiţiile stabilite prin regulament." a fost inlocuită cu "Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberării. La schimbarea de către titular a numelui, in cazul pierderii, furtului ori al deteriorării, precum şi la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimbă fără susţinerea unui nou examen.

Incălcarea unor reguli de circulaţie poate fi probată şi cu ajutorul camerelor video, mijloc tehnic ce nu se omologhează, ci doar se certifică.

Este introdusă obligaţia pentru noul proprietar de a transcrie vehiculul pe numele său, pentru a fi luat in evidenţele autorităţilor (avănd in vedere faptul că noua sa calitate, de proprietar, implică anumite obligaţii pentru sine şi incetarea obligaţiilor vechiului proprietar), in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.
In cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de inmatriculare sau de inregistrare, in condiţiile stabilite de autoritatea competentă, in termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, după caz.

Modificările corelează prevederile actului normativ de bază, care stabileşte vitezele maxime admise in afara localitatilor, pe categorii si subcategorii de vehicule, lasand administratorului de drum posibilitatea ca pe anumite segmente din localităţi să mărească limita de viteză superioară, dar nu mai mult de 80 de kilometri pe oră.
Vehiculele care tractează remorci trebuie să circule pe drumurile publice cu 10 km/h mai puţin decăt viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.

Poliţia rutieră poate dispune doar ridicarea vehiculelor, depozitarea acestora fiind atributul administraţiei publice locale sau al administratorului drumului public.
Stabilirea unor obligaţii pentru autorităţile administraţiei publice locale sau administratorul drumului public de a amenaja drumuri laterale, căi de acces către drumurile laterale şi locuri de traversare a drumurilor naţionale, destinate circulaţiei animalelor şi vehiculelor cărora le este interzis in anumite condiţii accesul şi deplasarea pe drumurile publice

Actul normativ vizează şi introducerea unor norme care să completeze cadrul legal in materia gestionării evenimentelor rutiere "uşoare", prin aplicarea conceptului de "constatare amiabilă de accident", scopul urmărit fiind acela de a implica societăţile din domeniul asigurărilor in activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor uşoare şi, implicit, de a simplifica procedurile pentru astfel de situaţii. Această materie va face, in principal, obiectul legislaţiei din domeniul asigurărilor şi va degreva serviciul public de constatare a accidentelor uşoare.

Totodată, a fost avută in vedere necesitatea stabilirii obligaţiei de incheiere a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) pentru remorci şi mopede, in condiţiile in care aceste categorii de vehicule au fost deja comunicate Consiliului Birourilor de la Bruxelles ca fiind asigurabile pentru răspundere civilă, iar neoperarea modificărilor necesare la nivelul legii ar impune ca Romănia să infiinţeze unul sau mai multe organisme de compensare, care să asigure plata despăgubirilor către terţii prejudiciaţi pentru daunele provocate de aceste vehicule.

Neindeplinirea de către unitatea de asistenţă medicală autorizată care a efectuat examenul de specialitate a obligaţiei de a comunica poliţiei rutiere faptul că o persoană a fost declarată inaptă pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, dacă s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afecţiunilor medicale ale conducătorului de vehicul, se pedepseşte cu amendă.

Se sancţionează comportamentul conducătorilor de vehicule care folosesc, nejustificat, luminile de ceaţă, aducănd prejudicii celorlalţi participanţi la trafic.

Se reduc faptele pentru care se poate elibera dovadă inlocuitoare fără drept de circulaţie. Este şi cazul depăşirii vitezei maxime admise cu 50 de kilometri pe oră, situaţie in care in vechea normă legală nu se elibera dovadă cu drept de circulaţie.

Intrucăt suspendarea produce efecte numai pe teritoriul naţional, se impune asigurarea cadrului legal pentru restituirea permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, atunci cănd titularul acestuia părăseşte Romănia inainte de expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe drumurile publice, respectiv armonizarea prevederilor ordonanţei de urgenţă cu cele ale art.42 din Convenţia asupra circulaţiei rutiere, incheiată la Viena in 1968, ratificată de Romănia prin Decretul nr.318/1980.

Reconsiderarea condiţiilor de reexaminare in caz de suspendare a dreptului de a conduce prin limitarea aplicării măsurii doar in cazul suspendării acestui drept pentru anumite fapte grave.
Sunt avute in vedere situaţiile in care:
- pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
- permisul de conducere a fost reţinut pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice;
- fapta a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei, iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus inlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art.91 din Codul penal;
- titularul permisului a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, potrivit legii.
Nepromovarea testului sau neprezentarea conducătorului de autovehicul la testare conduce la prelungirea suspendării pentru o singură perioadă de 30 de zile, urmănd ca la expirarea acesteia titularul să redobăndească dreptul de a conduce.

Noul act normativ crează premisele aplicării unui tratament just faţă de toţi cei care au incălcat o regulă de circulaţie sancţionată cu suspendarea prin aplicarea sancţiunii respective şi in cazul in care fapta conducătorului de auto sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi in cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus neinceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau incetarea urmăririi penale.

O altă modificare priveşte reconsiderarea procedurilor aplicabile titularului permisului de conducere, in situaţia in care acesta formulează plăngere impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei avănd in vedere Decizia Curţii Constituţionale nr.347/2007 prin care s-a admis neconstituţionalitatea prevederilor art.118 alin.(1), (2) şi (5) din O.U.G. nr.195/2002, republicată.
Astfel, se propune ca plăngerea impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei să se depună la judecătoria in a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta, urmănd ca in baza dovezii inregistrării acestei plăngeri in termenul legal de 15 zile, prezentată unităţii de poliţie, permisul de conducere reţinut să fie restituit titularului.

Propunerile MIRA nu au inclus aspecte ce ţin de schimbarea regimului detectoarelor de radar.

×