x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Surprize majore în proiectul rectificării bugetare pus de Ministerul Finanțelor în dezbatere publică

Surprize majore în proiectul rectificării bugetare pus de Ministerul Finanțelor în dezbatere publică

11 Aug 2022   •   18:20
Surprize majore în proiectul rectificării bugetare pus de Ministerul Finanțelor în dezbatere publică

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

Veniturile bugetului general consolidat se majorează cu 29,941 miliarde lei, iar cheltuielile bugetului general consolidat se majorează cu 32,591 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 2,649 miliarde lei.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2022, se majorează pe sold cu suma de 21.493,9 milioane lei.

Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

- Impozit pe profit: +4.018,1 milioane lei;

- Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane fizice: +126,0 milioane lei;

- Taxa pe valoarea adăugată: +5.541,4 milioane lei din care 2.069,7 milioane lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale;

- Accize: -1.970,9 milioane lei. Scăderea accizelor încasate în primul semestru al anului 2022 este atenuată de efectul pozitiv al măsurii de majorare a nivelului accizelor la produsele din tutun (țigarete, tutun încălzit și lichide cu conținut de nicotine destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic) și alcool (O.G. nr. 16/2022);

- Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: +11.300,0 milioane lei. Majorarea se datorează evoluției impozitului pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (+8,1 miliarde lei) și a impozitului aplicat asupra venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică în conformitate cu Legea nr.259/2021 (+3,2 miliarde lei);

- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: +920,4 milioane lei. Majorarea veniturilor este influențată de evoluția veniturilor din taxele pentru jocurile de noroc și de menținerea estimărilor din Legea nr.317/2021 privind încasarea în anul 2022 a veniturilor aferente valorificării frecvențelor radio în noile benzi de frecvențe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicații mobile terestre de bandă largă 5G;

- Impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale: +447,0 milioane lei; Alte impozite și taxe fiscale: -52,3 milioane lei; Contribuții de asigurări sociale: -279,4 milioane lei. Această diminuare are la bază scăderea vărsămintelor de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate;

- Venituri nefiscale: +2.465,5 milioane lei. Majorarea veniturilor nefiscale cu 2,7 miliarde lei se datorează, în principal, evoluției redevențelor petroliere (efect al creșterii prețurilor la petrol și gaze naturale) și dividendelor aferente exercițiului financiar al anului 2019 și 2020 efectuate de către CEC BANK. Această majorarea a veniturilor este atenuată cu 0,7 miliarde lei de compensația la carburanți pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină (O.U.G. nr. 106/2022);

- Venituri din capital: +87,3 milioane lei; Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: +956,3 milioane lei per sold, din care 2.283,7 milioane lei aferent proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene.

Majorarea veniturilor bugetului de stat este influențată, în principal, de evoluția indicatorilor macroeconomici pe anul 2022, în care ritmul de creștere a PIB nominal a fost revizuit în creștere la 16,1%, a încasărilor la bugetul de stat, a ultimelor modificări legislative aprobate cu aplicare în anul curent, a veniturilor aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului, devenite executorii (0,6 miliarde lei), precum și de măsurile preconizate de îmbunătățire a colectării taxelor și impozitelor (ținta de 3,5 miliarde lei, din care 1 miliard lei laTVA, 1 miliard lei la accize și 1 miliard lei la contribuții de asigurări).

Cheltuielile bugetului de stat anul 2022, se majorează, pe sold, cu suma de 26.447,2 milioane lei.

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

- Cheltuielile de personal se majorează, per sold, cu 1.623,5 milioane lei; Cheltuielile cu bunuri și servicii se diminuează cu 532,0 milioane lei; Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 3.999,7 milioane lei; Cheltuielile cu subvențiile cresc cu 2.819,8 milioane lei; Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 2.559,1 milioane lei; Alte transferuri se majorează cu 2.700,2 milioane lei; Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se majorează cu 70,0 milioane lei; Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 7.893,9 milioane lei; Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se majorează cu 1.659,0 milioane lei; Alte cheltuieli cresc cu 461,3 milioane lei; Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară erambursabilă aferentă PNRR se majorează cu 34,8 milioane lei; Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR se majorează cu 1.820,9 milioane lei; Fondurile de rezervă se majorează cu 1.000,0 milioane lei; Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 67,4 milioane lei; Cheltuielile de capital se majorează cu 194,4 milioane lei; Împrumuturile acordate se majorează cu 200,0 milioane lei.

Proiectul rectificării bugetare: ce instituții primesc mai muți bani, ce instituții pierd fonduri

Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Ministerul Energiei și Ministerul Transporturilor se numără printre instituțiile care primesc mai mulți bani conform proiectului de ordonanță de urgență pentru modificarea bugetului de stat. Pierd bani MAI, Mediul, Cultura, STS sau MAE.

Ce ministere primesc mai mulți bani:

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +9.330,3 milioane lei, din care: +4.000,0 milioane lei Dobânzi, +1.000,0 milioane lei Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +866,8 milioane lei Contribuția României la bugetul UE, +1.130,195 milioane lei Transferuri către întreprinderi în cazul schemelor de ajutor de stat, +2.283,7 milioane lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: +5.250,1 milioane lei pers sold. S-a suplimentat titlul „Asistență socială” cu +7,3 miliarde lei destinate drepturilor de asistență socială pentru familii și copii, ajutoare pentru compensarea prețului la energie, indemnizații și drepturi cu caracter reparatoriu, ca efect al măsurilor aprobate în acest an, concomitent cu diminuarea în principal a transferurilor între unități ale administrației publice (-370,0 milioane lei) și a fondurilor pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (-171,3 milioane lei) urmare a economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli. De asemenea, creșterea veniturilor din contribuții de asigurări sociale ale bugetului asigurărilor sociale de stat față de estimarea inițială a determinat diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat cu -1.940,6 milioane lei concomitent cu majorarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de +418,7 milioane lei;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: +2.719,7 milioane lei, per sold. S-au asigurat fonduri la cheltuieli de personal (+20 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+1.850 milioane lei) și pentru derularea proiectelor cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+850,0 milioane lei);

Ministerul Sănătății: +2.642,8 milioane lei per sold prin suplimentarea transferurilor acordate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate cu +3.277,3 milioane lei (din care +781,3 milioane lei pentru acoperirea deficitului în vederea asigurării serviciilor medicale și a medicamentelor și +2.496,0 milioane lei pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate) și a transferurilor între unități ale administrației publice (+200,0 milioane lei), concomitent cu diminuarea în principal a fondurilor pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-542,0 milioane lei) și a cheltuielilor cu bunuri și servicii (-283,4 milioane lei) urmare economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli;

Ministerul Energiei: +2.482,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile ecesare la cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru finanțarea schemei de sprijin de compensare/plafonare prețuri energie electrică/gaze naturale (+2.500 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,1 milioane lei), alte transferuri (-20 milioane lei) și cheltuieli de capital (-1,3 milioane lei).

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +2.000,0 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru subvenții (+155,9 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (+264,5 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+70,0 milioane lei), asistență socială (+100,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+49,1 milioane lei), alte cheltuieli (+2,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+950,9 milioane lei) și pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+411,3 milioane lei). Având în
vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la dobânzi (-0,6 milioane lei), la alte transferuri (-1,6 milioane lei), la active nefinanciare (-0,3 milioane lei), precum și la ratele aferente creditelor externe (-1,6 milioane lei);

Ministerul Justiției: +864,4 milioane lei per sold. Se propune în principal asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative (+1.000 milioane lei) și pentru finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor (+60 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului, s-au identificat economii la bunuri și servicii (-17,6 milioane lei), proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 (-100 milioane lei), alte cheltuieli (-3 milioane lei) și cheltuieli de capital (-75 milioane lei).

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +716,3 milioane lei per sold. Se propun: +450,0 milioane lei pentru acordarea subvenției reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură aferentă anului 2022, +100,0 milioane lei reprezentând transferuri între unități ale administrației publice, +200,0 milioane lei în vederea garantării creditelor contractate de producătorii agricoli și +5,7 milioane lei cheltuieli de personal. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului, s-au identificat economii la bunuri și servicii (-10,0 milioane lei), alte transferuri (-24,9 milioane lei) și cheltuieli de capital (-4,5 milioane lei);

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +649,2 milioane lei, per sold. S-au asigurat fonduri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală (+700 milioane lei), pentru derularea Programului național de construcții de interes public sau social (+700 milioane lei), pentru programele cu finanțare rambursabilă (+35 milioane lei) precum și pentru achitarea dobânzilor (+0,2 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (- 1 milion lei), la subvenții (-280 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-500 milioane lei) precum și la active nefinanciare (-5 milioane lei);

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului: +648,3 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+639,1 milioane lei) precum și la alte transferuri pentru programele de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii (+20 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-5 milioane lei), la subvenții (-7 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-3,59 milioane lei) precum și la cheltuieli de capital (-0,2 milioane lei);

Secretariatul General al Guvernului: +241,5 milioane lei per sold. S-au asigurat în principal fondurile necesare la cheltuielile de personal (+10 milioane lei), pentru derularea programelor guvernamentale ”Investește în tine” și ”growth - Contul individual de economii Junior Centenar” (+6,3 milioane lei), pentru finanțarea instituțiilor subvenționate din subordine (+5 milioane lei), pentru susținerea proiectelor de comunicare informare publică și promovare a imaginii intereselor românești peste hotare, acordarea burselor elevilor etnici din Ucraina și plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (+54,9 milioane lei), pentru acumularea stocurilor de rezervă de stat (+100 milioane lei) și susținerea cultelor religioase recunoscute în România (+70,0 milioane lei) și pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat (+10,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-19,6 milioane lei);

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării: +203,5 milioane lei în principal pentru achitarea contribuțiilor restante ale României la programele opționale ale ESA (Agenția Spațială Europeană);

Ministerul Public: +201,0 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+215 milioane lei) pentru plata de hotărâri judecătorești. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-12 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-2 milioane lei);

Ministerul Economiei: +125,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+10 milioane lei), pentru achitarea contribuțiilor și cotizațiilor la organismele internaționale (+2 milioane lei) precum și pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al operatorilor economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea ministerului (+127 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-8 milioane lei), la subvenții (-5,4 milioane lei);

Ministerul Educației: +57,0 milioane lei, per sold, prin majorarea cheltuielilor de personal (+200,0 milioane lei) și a transferurilor între unități ale administrației publice pentru finanțarea de bază a instituțiilor de învățământ superior (+30,0 milioane lei), concomitent cu diminuarea unor cheltuieli având în vedere gradul de execuție și necesarul estimat a se plăti până la finele anului. S-au identificat economii în principal la proiecte de investiții finanțate din fonduri rambursabile (-80,0 milioane lei), active
nefinanciare (-69,0 milioane lei), alte cheltuieli (-14,9 milioane lei), bunuri și servicii (-9,1 milioane lei). Cheltuielile efectuate din venituri proprii au fost majorate cu 1.584,3 milioane lei pentru investiții și realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene derulate de instituțiile de învățământ superior. Instituțiile de învățământ superior vor avea posibilitatea să utilizeze 636,8 milioane lei din soldurile anilor precedenți. Întrucât bugetul de venituri și cheltuieli la universitățile de stat a fost aprobat
la nivelul anului 2020 iar în anul curent există mai multe proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, se prevede că, prin derogare de la prevederile art. 282 din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de învățământ superior de stat fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul estimat al acestora;

Ministerul Sportului: +33,7 milioane lei, per sold, în principal pentru asigurarea cheltuielilor aferente cluburilor sportive naționale, complexurilor sportive naționale, direcțiilor județene pentru sport, respectiv cu personalul, de funcționare și întreținere a bazelor sportive, de capital și reparații curente, precum și pentru pregătirea și participarea în competiții interne și internaționale;

Academia Română: +13,9 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului și pentru finanțarea cheltuielilor unităților medicale din subordine;

 

Care sunt instituțiile al căror buget a fost diminuat:

Ministerul Afacerilor Interne: -559,3 milioane lei, per sold. S-au identificat economii la bunuri și servicii (-30,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-1.100,0 milioane lei), cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-5,4 milioane lei), active nefinanciare (-140,0 milioane lei). Se asigură sume suplimentare la transferuri între unități ale administrației publice (+50,0 milioane lei), la asistență socială pentru plata pensiilor militare de stat (+367,1 milioane lei) și la alte cheltuieli pentru plata despăgubirilor în dosarul ”Colectiv” (+299,0 milioane lei);

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: -434,4 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea sumelor reprezentând titluri executorii (+31,7 milioane lei), compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii de păduri nu le recoltează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice (+85,3 milioane lei), despăgubiri (+6,4 milioane lei) și sume pentru Acordul de Împrumut BIRD 4835 ”Servicii Municipale KFW” (+2,7 milioane lei). În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în sumă de -560,5 milioane lei, din care la titlul 20 ”Bunuri și servicii (-5,9 milioane lei), la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020” (-500,0 milioane lei) și la titlul 71 „Active nefinanciare” (-54,6 milioane lei).

Ministerul Culturii: -275,0 milioane lei, Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la transferuri între unități ale administrației publice (-184,8 milioane lei), bunuri și servicii (-52,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-19,0 milioane lei), proiecte de investiții finanțate din fonduri rambursabile (-17,0 milioane lei), active nefinanciare (-2,0 milioane lei). De asemenea, este abilitat ordonatorul principal de credite să efectueze modificări pentru Programul ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Serviciul de Telecomunicații Speciale: : -151,0 milioane lei per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+25 milioane lei), asistență socială (+0,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-14,5 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-121,6 milioane lei), precum și la cheltuieli de capital (-40 milioane lei);

Ministerul Finanțelor: -146,9 milioane lei. Se propune alocarea suplimentară de sume pentru asigurarea plății drepturilor salariale până la finele anului (+46,0 milioane lei), pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+26,0 milioane lei) și pentru plata majorărilor de capital la unele instituții financiar-bancare internaționale (+130,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și
necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice (-0,5 milioane lei), alte transferuri (-246,6 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-1,8 milioane lei) și active nefinanciare (-100,0 milioane lei);

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: -84,1 milioane lei. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului, s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,0 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-79,7 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-3,4 milioane lei);

Ministerul Afacerilor Externe: -67,1 milioane lei. Având în vedere gradul de execuție s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice (-1,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-46 milioane lei), alte cheltuieli (-0,1 milioane lei) și active nefinanciare (-20,0 milioane lei);

Consiliul Superior al Magistraturii: -30,7 milioane lei, per sold. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,0 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externennerambursabile (-17 milioane lei), alte cheltuieli (-10 milioane lei), precum șinla active nefinanciare (-2,7 milioane lei);

Curtea de Conturi: -23,8 milioane lei. Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare a analizei execuției bugetare pe primele 6 luni. S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-15,0 milioane lei), bunuri și servicii (-3,2 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-0,5 milioane lei), alte cheltuieli (-2,0 milioane lei) și active nefinanciare (-3,1 milioane lei).

 

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2022 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 2.069,7 milioane lei.

Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral şi/sau parțial din venituri proprii se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 1.210,7 milioane lei.

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se suplimentează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 3.899,0 milioane lei.

(sursa: Mediafax)

×