x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Vechiul site Old site Arhiva Jurnalul Arhiva Jurnalul Legea proprietatii

Legea proprietatii

de Av. Eduard Fagaraseanu    |    27 Aug 2005   •   00:00
Legea proprietatii

Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente a intrat in vigoare la 25 iulie 2005. Dupa ce saptamanile trecute am tratat modificarile care vizeaza proprietatea funciara, respectiv modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, acum ne vom axa pe regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.

Legea reglementeaza sursele de finantare, cuantumul si procedura de acordare a despagubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite in natura, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/ 2002, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 83/ 1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordarii de despagubiri in conformitate cu prevederile prezentei legi se infiinteaza organismul de plasament colectiv in valori mobiliare denumit Fondul "Proprietatea".

DEFINITII. Fondul "Proprietatea" este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul roman in perioada de referinta a actelor normative prevazute mai sus.

Oferta de capital disponibil este oferta de privatizare prin restituire lansata si derulata, in total sau in parte, pana la data legii, de oricare dintre entitatile implicate in procesul de privatizare si destinata exclusiv persoanelor indreptatite sa beneficieze de masura repararii prejudiciului creat prin actiuni sau titluri de valoare nominala, acordata in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata.

Titlu de valoare nominala nevalorificat este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pana la data legii, neutilizat de catre detinator sau dobanditorul subsecvent inregistrat al acestora in cadrul procesului de privatizare in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata si care se converteste de drept in titluri de despagubire la data depunerii sale la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, dupa procedura prevazuta de lege.

TITLURI. Principiile de acordare a titlurilor de participare la fond sunt urmatoarele:
 • a) acordarea unor despagubiri juste si echitabile in raport cu practica jurisdictionala interna si internationala avand ca obiect cauze prin care s-au stabilit despagubiri pentru imobile preluate in mod abuziv de statul roman;
 • b) neplafonarea prin lege a despagubirilor acordate conform prevederilor legi.

  Titlurile de despagubire au urmatorul regim juridic si caracteristici:
 • a) drepturile stabilite prin titlurile de despagubire se pot transmite numai prin succesiune, potrivit prevederilor legii civile romane;
 • b) prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite potrivit legii, titularii initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, sau mostenitorii legali ai acestora, nu sunt venituri impozabile;
 • c) au o durata limitata de existenta si circulatie, respectiv pana la conversia in actiuni emise de Fondul "Proprietatea";
 • d) vor fi emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.

  In termen de cel mult 45 de zile de la intrarea in vigoare a legi, titlurile de valoare nominala nevalorificate vor fi imobilizate de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor si convertite in titluri de despagubire.

  FONDUL "PROPRIETATEA". In termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se va constitui, prin Hotararea Guvernului Romaniei, Fondul "Proprietatea", organism de plasament colectiv in valori mobiliare, infiintat sub forma unei societati de investitii financiare.

  Fondul "Proprietatea" va functiona sub forma unei societati de investitii, detinuta initial in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoanele fizice despagubite potrivit prezentei legi sau/si detinatoare de titluri de despagubire, dupa caz.

  Pana la finalizarea procedurilor de despagubire, Ministerul Finantelor Publice va reprezenta statul roman ca actionar al Fondului "Proprietatea" si va exercita toate drepturile care decurg din aceasta calitate.

  La constituire, capitalul social initial al Fondului "Proprietatea" va fi format din urmatoarele active:
 • a) actiunile detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la societati comerciale;
 • b) actiunile detinute de Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie la diverse societati comerciale;
 • c) actiunile detinute de Ministerul Finantelor Publice la diverse societati comerciale;
 • d) actiunile detinute de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului la diverse societati;
 • e) actiunile detinute de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei la diverse societati comerciale;
 • f) alte tipuri de active stabilite prin Hotararea de Guvern de infiintare a Fondului.

  PROCEDURA
  Capitalul social initial al Fondului "Proprietatea" va fi impartit in actiuni, care vor fi transmise cu titlu gratuit catre titularii titlurilor de despagubire sau, dupa caz, dobanditorilor ulteriori ai acestora, precum si catre persoanele despagubite prin decizii emise ulterior infiintarii fondului. Actiunile vor fi distribuite prin conversia titlurilor de despagubire, respectiv prin compensarea valorii despagubirii, dupa un algoritm de calcul stabilit prin ordin al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor. In termen de 30 de zile de la constituire, Fondul "Proprietatea" va initia procedura legala necesara pentru admiterea actiunilor acestuia la tranzactionare pe piata operata de Bursa de Valori Bucuresti, astfel incat dobanditorii acestora sa poata dispune de actiuni, prin vanzare, in orice moment, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a legislatiei aplicabile pietei de capital si a reglementarilor emise sau aprobate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

  SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
  Hont Emanuel, Tulcea: "Referitor la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 255, privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda in anul 2005 categoriilor de persoane prevazute la art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1995, as dori sa stiu unde pot depune dosarul la respectiva ordonanta. Cei de la Primaria Tulcea nici nu au auzit de asa ceva".

  RASPUNS: Potrivit HG nr. 255/2005 subventia de la bugetul de stat prevazuta la art. 7 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cumpararea de locuinte in anul 2005, se acorda in cuantum de 30% din valoarea locuintei, calculata la valoarea finala a acesteia, categoriilor de persoane prevazute la alin. 1 din acelasi articol, care au un venit mediu net lunar pe membru de familie de pana la 4.800.000 lei. Pentru categoriile de persoane cu venituri medii nete lunare pe membru de familie mai mari de 4.800.000 lei, cuantumul subventiei de la bugetul de stat prevazuta la art. 7 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste dupa cum urmeaza:
  a) 20% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins intre 4.800.001 lei si 5.500.000 lei; b) 10% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins intre 5.500.001 lei si 5.800.000 lei; c) 5% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins intre 5.800.001 lei si 6.500.000 lei. Categoriile de persoane la care se refera art. 7 din Legea nr. 114/1995 sunt urmatoarele: a) tinerii casatoriti care, la data contractarii locuintei, au, fiecare, varsta de pana la 35 de ani; b) persoanele care beneficiaza de facilitati la cumpararea sau construirea unei locuinte, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990 republicata; c) persoanele calificate din agricultura, invatamant, sanatate, administratie publica si culte, care isi stabilesc domiciliul in mediul rural; d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale. Persoanele fizice prevazute la art. 7 se vor adresa consiliilor locale, care vor analiza si vor aproba, dupa caz, cererile respective, stabilind, totodata, si ordinea de prioritate. Cuantumul subventiei se stabileste in raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, potrivit normelor aprobate anual de Guvern.

  INDEMNIZATIA DE CONCEDIU
  RELAXARE. Banii de concediu se dau cu 5 zile inainte
  Petrescu Gabriel: "La un salariu de 3.300.000 lei impozabil cat trebuie sa mi se acorde concediul de odihna (in zile si in bani) seful meu spune ca trebuie sa iau in jur de 2.300.000. Este corect? A calculat la 20 de zile lucratoare fara sambata si duminica, cu toate ca lucrez si atunci".

  RASPUNS: Potrivit Codului Muncii, durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil, este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca. Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.
 • ×