x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Special Anchete Fondurile de vânătoare, jefuite prin falsuri

Fondurile de vânătoare, jefuite prin falsuri

de Florin Gongu    |    10 Feb 2011   •   21:27
Fondurile de vânătoare, jefuite prin falsuri

Una dintre activităţile bine organizate la noi în ţară este pe cale de dezmembrare. Şi asta nu din lipsă de fonduri sau de iniţiativă, ci din mari interese. Este vorba de vânatul organizat în cadrul asociaţiilor.

Despre ce e vorba? La data de 13 decembrie 2010, premierul Emil Boc semnează OUG nr. 102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii si a protecţiei fondului cinegetic. În baza acestei ordonanţe, ministrul Mediului, László Borbély, dă un ordin ministerial la 16 decembrie, astfel încât la 21 decembrie se pu­blică şi normele de aplicare. Ce pre­vede ordonanţa? În câteva cu­vinte: atribuirea directă a dreptului de gestionare a fondurilor pentru în favoarea celor propuşi de către cei care fac dovada că au în proprietate peste 50 la sută din suprafaţa fondului. De asemenea, numărul de fonduri ale asociaţiilor vânătoreşti se li­mi­tează la 5 plus 50 la sută din nu­mă­rul celorlalte deţinute. Expunerea de mo­tive ("În acest moment, Asociaţia Ge­nerală a Vânătorilor şi Pescarilor din România, această asociaţie «ma­mut» gestionează majoritatea fondurilor de vânătoare în mod defectuos, neputând gestiona eficient un nu­măr aşa de mare") pentru această mă­sură este făcută de cinci deputaţi, toţi PDL: Iustin Marinel Cionca Arghir, Valeriu Tabără, Constantin Chirilă, Claudia Boghievici şi Toa­der Stroian. Prin urmare a început "vâ­narea" fondurilor valoroase pentru a fi atribuite preferenţial!

151230-untitled-1.jpg

Caz concret. Asociaţia Vâ­nă­to­rilor şi Pescarilor Sportivi Unirea Bucureşti, fostă Dinamo, şi care a apar­ţinut de Ministerul de Interne. Aici are calitatea de membru şi Gigi Becali, dar el îşi plăteşte doar co­ti­za­ţia, fără să participe deocamdată la vreo vânătoare. În gestiunea asoci­a­ţiei se află 13 fonduri de vânătoare, situate în judeţele limitrofe Bu­cu­reş­tiului. Printre ele şi cel denumit "Mă­ce­larul", din judeţul Călăraşi, perla aso­­ciaţiei. "Este cel mai mare, are o su­­prafaţă de aproape 13.000 de hec­tare şi aici de poate vâna, printre al­tele, la cerb, mistreţ, iepure, căprior ori fazan", explică Gheorghe Păuna, pre­ şedintele asociaţiei.151231-untitled-2.jpgTocmai acest fond este pe cale de a fi pierdut de cel care îl gestionează încă din  1966. "Când am venit eu nu erau cerbi. Vă daţi seama ce înseamnă să găseşti cerbi la şes, aşa de aproape de Bu­cu­reşti? Îţi trebuie linişte, hrană, areal. Cerbii au venit odată de la bulgari, când au fost nişte geruri cumplite şi au rămas la noi. Scopul nostru a fost me­reu de a gestiona durabil fondul, nu să obţinem profit imediat pe sea­ma vânatului. Prima noastră sursă de venit o reprezintă cotizaţiile. Şi avem circa 350 de membri", a conti­nuat Păuna. El nu este nemulţumit de legea în sine, ci de modul în care se aplică. "Pentru crearea acelor aso­ci­aţii de proprietari de terenuri care trebuie să deţină peste 50 la sută din suprafaţa terenurilor s-au făcut nu­mai falsuri. S-au luat semnături de la oameni care nu au teren acolo, de la de­cedaţi sau de la persoane care nu au vrut să semneze, semnând alţii pentru  ei". În acest mod a luat fiinţă Aso­ciaţia de Propietari Univers Nana-So­hatu căreia i s-a re­cu­nos­cut drep­tul de a propu­ne gestionarul fondului ci­ne­getic Măcelarul din judeţul Că­lăraşi. Pe tabel mai apar semnături de la oameni din comuna Radovanu, ale căror terenuri nici nu aparţin de acest fond. În ciuda falsurilor gro­solane, sesizate în timp util de AVPS Unirea, Comisia de atri­bu­i­re directă a dreptului de gestionare a faunei ci­ne­getice, din cadrul Minis­terului Me­diului şi Pădurilor a de­cis atri­bu­i­rea fondului Măcelarul către aso­ci­a­ţia de vânătoare "Zimbrul Ro­mâ­nesc 2007", care nu are în gestiune nici un alt fond de vânătoare! Până la ur­mă, asta ar fi cea mai mică dintre ciu­dăţenii, dar Ministerul a luat în considerare, şi cu bună ştiinţă un fals or­dinar. Printre cei care au semnalat abu­zul se numără şi Ionel Sacrisu, se­cretarul comunei Sohatu, a cărui sem­nătură apare pe tabelul cu ce­tă­ţenii deţinători de terenuri agricole şi pă­dure  proprietate particulară care so­licită să devină membri ai asociaţiei Univers Nana-Sohatu. Acesta, împre­u­nă cu alţi consăteni, a trimis o se­sizare către Inspectoratul Teritorial de regim silvic şi de vânătoare Bu­cu­­reşti, prin care anunţă că nu a semnat acel tabel, dar aceasta nu a fost băgată în seamă.
 

 

Marin Anton, secretarul de stat, e vânător
Beneficiarul fondului Măcelarul, Asociaţia Zimbrul Românesc 2007, este condusă de Nicolae Cioboiu, şi el fost membru la Unirea. Asociaţia lui nu deţine deocamdată, în ciuda denumirii, nici un fond de vâ­nă­toa­re, fiind inclusă doar în lista asociaţiilor de pescuit sportiv. Cioboiu mai are afaceri în domeniul sticlei, fiind preşedinte la Sticerom SA. Sunt voci care spun că dirijorul acestor acţiuni ar fi Marin Anton (foto), actualul secretar de stat din Ministerul Mediului. Acesta, la rândul lui, este şi el vânător la Asociaţia Sitarul, cu sediul în comuna Cernica, judeţul Ilfov, şi care are fonduri de vânătoare în judeţele Ilfov, Călăraşi, Argeş şi Teleorman. De altfel, Anton deţine importante suprafeţe de teren în judeţele Ilfov, Argeş şi Călăraşi. "Nu sunt în subordinea mea vânatul şi pădurile. Cristian Apostol este responsabil cu partea aceasta. Eu mă ocup doar de mediu. E adevărat că sunt vânător şi că îmi place să vânez, dar nu-l ştiu pe domnul Cioboiu, n-am nici o treabă cu aşa ceva", ne-a declarat Marin Anton. O explicaţie mai tranşantă ne-a oferit Ionel Scrisu, secretarul comunei Sohatu, a cărui semnătură apare în acel tabel. El aruncă vina exclusiv pe primarul Iulian Dumitrică: "E o mânărie făcută în Primărie. Acest tabel făcut în fals m-a făcut pe mine şi pe alţii propietari, în condiţiile în care noi suntem doar utilizatori. Unii de acolo sunt decedaţi, iar alţii nu au nici o palmă de pământ. De altfel, este o practică uzuală a domnului primar. El mai are un dosar penal într-un alt caz. Aici, miza o reprezintă partea financiară. Cei care au solicitat acest fond sunt potenţi financiar şi, probabil, au oferit o sumă de bani pentru a-l obţine. Categoric, există şi un sprijin din Ministerul Mediului, la unul din cei doi secretari de stat".

Cel puţin 200 de astfel de cazuri
Nicolae Şelaru este directorul gene­ral al AGVPS. Deocamdată, adoptă o poziţie de aşteptare. "Ştiu că în ţară mai sunt 200 de fonduri într-o asemenea situaţie, precum Măcelarul. La nivel general, nici un sfert nu au documente corecte, astfel încât să se întrunească în asociaţii cu propietari de terenuri de peste 50 la sută din suprafeţe. Sunt tabele cu membri decedaţi, terenuri teleportate dintr-un fond în altul. Din păcate, Comisia de Atribuire spune că nu intră în competenţa lor să verifice documentele. Miercuri a fost ultima zi de depunere a contestaţiilor şi în timp de 5 zile sunt obligaţi să dea un răspuns. Abia după aceea o să mă pronunţ. Poate vor sesiza neregulile şi nu vom asista, totuşi, la ilegalităţi".

×