x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Vechiul site Old site Arhiva Jurnalul Arhiva Jurnalul Inscrie-te in concurs

Inscrie-te in concurs

25 Mai 2007   •   00:00

Pentru a putea participa la tragerile la sorţi pentru cele două televizoare Tatung (LCD-TV, diagonală 81 cm):1. Organizator

Organizatorul concursului "Schimbă-ţi diagonala" este SC Editura Intact SRL, in calitate de editor al Jurnalului Naţional, cu sediul in Bucureşti, Bdul Ficusului, nr. 44A, Sector 1, şi punct de lucru in Bucureşti, Casa Presei Libere, corp D, et. 8, Sector 1. Concursul se va derula sub prezentul regulament, care este aplicabil şi obligatoriu pentru toţi participanţii.

2. Durata promoţiei

Concursul "Schimbă-ţi diagonala" se desfăşoară in perioada 25 mai 2007 - 13 iulie 2007, exclusiv pe teritoriul Romăniei, pe parcursul a opt săptămăni, in cadrul Jurnalului TV, supliment al cotidianului Jurnalul Naţional (8 apariţii), şi pe pagina de Internet: www.jurnalultv.jurnalul.ro.

3. Mecanism

Prin intermediul taloanelor decupabile din Jurnalul TV.

In perioada desfăşurării concursului "Schimbă-ţi diagonala", in fiecare număr de apariţie al Jurnalului TV, pe macheta concursului vor fi tipărite un talon decupabil şi o parolă de participare. Prin intermediul talonului decupabil se poate participa la tragere la sorţi pentru căştigarea premiului săptămănal.

Pentru a putea participa la tragerea la sorţi săptămănală cititorii trebuie să trimită un plic la adresa: OP 33, CP 131, Sector 1, Bucureşti. Plicul trebuie să conţină talonul decupabil apărut in Jurnalul TV completat cu datele personale necesare: nume complet, adresă completă, vărstă, profesie, semnătură, număr de telefon la care pot fi contactaţi şi parola de participare. Pentru a putea participa la tragerea la sorţi, talonul trebuie expediat in termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei in Jurnalul TV, astfel:

talonul din 25 mai 2007 trebuie expediat cel tărziu la data de 30 mai 2007. Tragerea la sorţi se va efectua la data de 4 iunie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 8 iunie 2007;

talonul din 1 iunie trebuie expediat cel tărziu la data de 6 iunie 2007. Tragerea la sorţi se va efectua la data de 11 iunie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 15 iunie 2007;

talonul din 8 iunie 2007 trebuie expediat cel tărziu la data de 13 iunie 2007. Tragerea la sorţi se va efectua la data de 18 iunie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 22 iunie 2007;

talonul din 15 iunie 2007 trebuie expediat cel tărziu la data de 20 iunie 2007. Tragerea la sorţi se va efectua la data de 25 iunie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 29 iunie 2007;

talonul din 22 iunie 2007 trebuie expediat cel tărziu la data de 27 iunie 2007. Tragerea la sorţi se va efectua la data de 2 iulie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 6 iulie 2007;

talonul din 29 iunie 2007 trebuie expediat cel tărziu la data de 4 iulie 2007. Tragerea la sorţi se va efectua la data de 9 iulie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 13 iulie 2007;

talonul din 6 iulie 2007 trebuie expediat cel tărziu la data de 11 iulie 2007. Tragerea la sorţi se va efectua la data de 16 iulie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 20 iulie 2007;

talonul din 13 iulie 2007 trebuie expediat cel tărziu la data de 18 iulie 2007. Tragerea la sorţi se va efectua la data de 23 iunie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 27 iulie 2007.

De asemenea, in perioada desfăşurării concursului, cititorii pot participa la tragerea la sorţi săptămănală prin inscriere pe micrositeul tv.jurnalul.ro. Pentru a se inscrie, aceştia trebuie să completeze formularul de concurs cu datele personale: nume complet, adresă completă, vărstă, profesie, număr de telefon la care pot fi contactaţi şi parola de participare (publicată in Jurnalul TV), intr-un interval de 5 (cinci) zile de la publicarea Jurnalului TV. Perioade de inscriere:

25 mai 2007 - 30 mai 2007. Se introduce parola publicată in Jurnalul TV din data de 25 mai 2007. Tragerea la sorţi se va efectua in data de 4 iunie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 8 iunie 2007;

1 iunie 2007 - 6 iunie 2007. Se introduce parola publicată in Jurnalul TV din data de 1 iunie 2007. Tragerea la sorţi se va efectua in data de 11 iunie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 15 iunie 2007;

8 iunie 2007 - 13 iunie 2007. Se introduce parola publicată in Jurnalul TV din data de 8 iunie 2007. Tragerea la sorţi se va efectua in data de 18 iunie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 22 iunie 2007;

15 iunie 2007 - 20 iunie 2007. Se introduce parola publicată in Jurnalul TV din data de 15 iunie 2007. Tragerea la sorţi se va efectua in data de 25 iunie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 29 iunie 2007;

22 iunie 2007 - 27 iunie 2007. Se introduce parola publicată in Jurnalul TV din data de 22 iunie 2007. Tragerea la sorţi se va efectua in data de 2 iulie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 6 iulie 2007;

29 iunie 2007 - 4 iulie 2007. Se introduce parola publicată in Jurnalul TV din data de 29 iunie 2007. Tragerea la sorţi se va efectua in data de 9 iulie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 13 iulie 2007;

6 iulie 2007 - 11 iulie 2007. Se introduce parola publicată in Jurnalul TV din data de 6 iulie 2007. Tragerea la sorţi se va efectua in data de 16 iulie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 20 iulie 2007;

13 iulie 2007 - 18 iulie 2007. Se introduce parola publicată in Jurnalul TV din data de 13 iulie 2007. Tragerea la sorţi se va efectua in data de 23 iunie 2007. Numele căştigătorului se va publica in Jurnalul TV din data de 27 iulie 2007.

4. Premii

In cadrul concursului se acordă un număr de 16 premii, constănd intr-un televizor cu ecran plat marca "Tatung", astfel: căte un televizor pe săptămănă pentru participanţii la tragerea la sorţi pe baza taloanelor decupabile şi unul pentru participanţii la tragerea la sorţi pe baza inscrierilor la concurs pe pagina de internet http://tv.jurnalul.ro. Pentru a putea participa la tragerea la sorţi săptămănală cititorii trebuie să trimită un plic la adresa: OP 33, CP 131, Sector 1, Bucureşti. Plicul trebuie să conţină:

talonul decupabil apărute in Jurnalul TV;

datele de identificare: nume complet, adresă completă, vărstă, profesie, semnătură, număr de telefon, la care pot fi contactaţi;

parola de participare.

Sau:

Să se inscrie pe pagina de internet http://tv.jurnalul.ro la concurs, completănd formularul cu datele personale: nume complet, adresă completă, vărstă, profesie, număr de telefon la care pot fi contactaţi şi parola de participare (publicată in Jurnalul TV).

Căştigătorii premiilor săptămănale vor fi contactaţi de către Organizator, ulterior tragerii la sorţi.

Valoarea unui premiu este de 2,499 lei (TVA inclusă). Valoarea totală a premiilor este de 38,864 lei (TVA inlusă).

5. Revendicarea premiilor

Organizatorul va contacta căştigătorii premiilor săptămănale ulterior tragerii la sorţi. Pentru a putea fi validat, plicul (inscriere pe baza de talon) căştigător trebuie să conţină:

talonul decupabil publicat in Jurnalul TV;

datele de identificare ale expeditorului: nume complet, adresă completă, număr de telefon la care poate fi contactat, vărstă, profesie, semnătură;

parola de participare.

Pentru a putea fi validat, formularul (inscriere pe pagina de internet) căştigător trebuie să conţină:

datele de identificare ale expeditorului: nume complet, adresă completă, număr de telefon la care poate fi contactat, vărstă, profesie;

parola de participare.

6. Dreptul de participare

In cazul in care căştigătorul unuia dintre premii este minor (cu vărsta sub 18 ani), acesta va fi indreptăţit să intre in posesia premiului doar cu acordul scris al părinţilor sau al tutorelui legal, iar in cazul in care căştigătorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmare a unei alte situaţii decăt neimplinirea vărstei de 18 ani), acesta va fi indreptăţit să intre in posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

Nu au drept de participare la această campanie angajaţii Organizatorului, precum şi cei ai partenerilor acestuia, ce sunt implicaţi in organizarea şi desfăşurarea concursului, şi nici rudele de gradul I ale persoanelor fizice generic individualizate anterior.

Prin participarea la concursul "Schimbă-ţi diagonala" şi revendicarea oricărui premiu fiecărui căştigător i se va solicita acordul in scris ca numele, fotografiile şi materialele filmate cu participanţii şi căştigătorii să poată fi făcute publice şi folosite de Organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial şi/sau temporal, precum şi prin utilizarea oricărei modalităţi de promovare (ex. Internet, afişaj stradal etc.).

Prin participarea la acest concurs, persoanele fizice care au căştigat unul dintre premiile promoţiei acceptă ca datele personale de identificare să fie stocate intr-o bază de date, pe care Organizatorul să o poată pune la dispoziţia organelor de control, la cererea acestora.

La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D, et. 8. Organizatorul se obligă:

să confirme solicitantului, in mod gratuit pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale;

să rectifice, să actualizeze, să blocheze sau să şteargă datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, in mod gratuit;

să transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

In cazul unor potenţiale litigii apărute intre Organizator şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. In caz contrar, litigiul va fi inaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente romăne de la sediul Organizatorului.

Prezentul concurs se desfăşoară in acord cu prevederile Codului Fiscal al Romăniei in vigoare.

7. Impozitul pe venitul obţinut

Impozitele aferente tuturor premiilor vor fi suportate de către Organizator, căştigătorul premiului neavănd obligaţia suportării vreunei cote de impozit.

8. Limitarea răspunderii

Concursul "Schimbă-ţi diagonala" este destinat cititorilor de Jurnalul Naţional care cumpără (sau primesc ziarul prin abonament) in ziua apariţiei lui. In consecinţă, Organizaorul nu va fi ţinut in nici un fel responsabil pentru nici una dintre situaţiile următoare (lista NU este semnificativă, ci doar exemplificativă):

Erorilor distribuitorilor de ziare care aduc ziarul in altă zi decăt cea de apariţie;

Erorilor distribuitorilor de ziare care aduc ziarul neinsoţit de suplimentul (sau suplimentele) gratuit din ziua respectivă;

Abonamentele care sosesc cu intărziere;

Oricare disfuncţionalitate a reţelelor de electricitate, de telefonie fixă sau mobilă etc. care impiedică buna derulare/funcţionare a concursului (operatorul de telefonie mobilă, CONEL etc.)

Defecţiunea oricărui material de recepţie sau a liniilor de comunicaţie.

Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarea producăndu-şi efectele din momentul publicării respectivei informaţii in ziarul Jurnalul Naţional sau pe pagina de Internet www.jurnalul.ro.

9. Alte prevederi

Participanţii nu pot solicita contravaloarea premiilor.

Căştigătorii premiilor vor intra in posesia premiului in maxim 90 de zile de la data validării plicului ca fiind căştigător.

In cazul in care căştigătorii nu-şi vor ridica premiul intr-o perioadă mai mare de 6 luni, acesta nu se mai acordă.

Din momentul in care se inregistrează datele de identificare ale căştigătorilor in baza de date, căştigătorul nu mai poate fi modificat.

Pentru identificare şi ridicarea premiului, fiecare căştigător va prezenta organizatorilor un document de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate ori paşaport). Neprezentarea unui document de identitate va conduce in mod obligatoriu la neacordarea premiului.

Imaginile produselor utilizate pentru promovarea prezentului concurs sunt numai cu titlu de prezentare.

Organizatorul are obligaţia de a face publice numele căştigătorilor şi premiile acordate, cel puţin prin publicarea in ziarul Jurnalul Naţional sau a suplimentelor acestuia. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant. Participanţii pot intra gratuit in posesia unui exemplar al regulamentului promoţiei trimiţănd o cerere pe adresa organizatorului - Jurnalul Naţional, Casa Presei Libere, corp D, et. 8, Sector 1, Bucureşti sau sunănd la numărul de telefon: 021-318.20.32, acesta fiind disponibil şi pe site-ul organizatorului: www.jurnalul.ro.

Pentru orice sugestie ne puteţi scrie şi pe adresa de e-mail: infoconcurs@jurnalul.ro.

Prin participarea la promoţia "Schimbă-ţi diagonala" participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui Regulament.

Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrării datelor cu caracter personal:

SC Editura Intact SRL este operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, cu numărul 3314 din registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Persoanele care şi-au comunicat datele personale sunt titulari ai următoarelor drepturi, conform Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date:

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinănd seama de specificul prelucrării.

(2) Dreptul de acces la date

- Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situaţia in care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, impreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute in vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b) comunicarea intr-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricarei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate;

e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a inainta plăngere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus, printr-o cerere intocmită in formă scrisă, datată şi semnată. In cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să ii fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poşta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi in mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

c) notificarea către terţii carora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizată va inainta operatorului o cerere intocmită in formă scrisă, datată şi semnată. In cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile sa ii fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate in temeiul prevederilor precedente, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile in scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(4) Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor in care există dispoziţii legale contrare. In caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi intr-un asemenea scop.

In vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va inainta operatorului o cerere intocmită in formă scrisă, datată şi semnată. In cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să ii fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile in scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice in privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate in privinţa sa, care o afectează in mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care intruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).<

×