x close

Vești bune de la ASF: Polițele RCA nu se vor scumpi în 2018

0
Autor: Adrian Stoica 21 Dec 2017 - 11:10
Vești bune de la ASF: Polițele RCA nu se vor scumpi în 2018 MIHAI VASILIU


Interviu cu prin vicepreședintele Ovidiu Wlassopol despre nepotismele din instituție dar și despre constatatorii de daună independenți 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vrea să reaşeze piaţa de asigurări, dar nu numai, pe noi coordonate care să aibă în centru atenţiei consumatorul. Pentru aceasta, noua conducere a ASF pregăteşte o serie de schimbări care să facă mult mai transparentă piaţa asigurărilor, să crească viteza de reacţie a instituţiei la petiţiile primite, să faciliteze legătura între administratorii de pensii private şi cotizanţi etc. Despre activitatea şi planurile ASF am stat de vorbă cu Ovidiu Wlassopol, prim-vicepreşedintele instituţiei

Evaluarea daunelor auto este o problemă care îi nemulțumește pe mulți șoferi, iar ASF nu a reușit până acum să rezolve această problemă. Cum și când vor fi eliminate suspiciunile în privința constatărilor de daună?

OW: Sectorul pe care il coordonez are drept obiectiv principal protejarea consumatorilor, fapt care ne determina sa ne implicam în mod direct în dezbaterile de anul viitor în vederea creării unui cadru legal adecvat şi implementarea proiectului privind externalizarea serviciilor de constatare a daunelor prin intermediul constatatorilor de daună independenţi.

Din perspective consumatorilor, este esenţial să avem un corp al constatatorilor de daună independenţi, obiectivi, profesionişti şi care să poarte răspunderea personală pentru soluţiile stabilite. După implementarea acestui sistem, păgubitul RCA nu va mai fi plimba între asigurător şi service, aşa cum se întâmplă în prezent. prim - vicepreședinte ASF, Ovidiu Wlassopol

Pentru prima dată consumatorul se va afla în centru atenţiei şi toate celelalte parţi implicate, fie că vorbim de firme de asigurări sau service-uri, vor fi nevoite să se adapteze nevoilor acestuia. Doar prin respect şi o protecţie reală a consumatorului se va putea recredibiliza piaţa de asigurări românească.

Când estimați că va finaliza Fondul de Garantare al Asigurărilor plata dosarelor de daună în cazul societăţii Astra? Dar în cazul Carpatica Asig?

OW: Anul viitor în primăvară s-ar putea încheie plata dosarelor de daună solicitate la FGA în urma falimentului societăţii de asigurare-reasigurare Astra. La Astra mai au în luna decembrie 2017 aproximativ 8.500 cereri de plată de analizat. Dacă se va merge în ritmul de până acum, estimăm rezolvarea acestora cam în luna mai 2018. Este posibil ca atunci să mai rămână cam 2.000 de cereri a căror soluționare să nu poată fi estimată datorită dificultăților de recompunere a dosarelor. Efortul financiar de plată pe care îl estimează cei de FGA, pentru aceste dosare de daună, este de maximum 68 de milioane de lei, dar nu cred că vor plăti efectiv mai mult de 40 de milioane de lei, din cauza plafonului de 450.000 de lei stabilit prin lege. Folosind același raționament în cazul Carpatica, respectiv rata de plată a dosarelor de daună din luna noiembrie 2017, cei de la FGA estimează că vor finaliza cererile de plată înregistrate până acum cam în cursul lunii noiembrie anul viitor, rămânând cu un sold total de 2.-3.000 de cereri cu soluționare dificilă. Suma de plată estimată este în jurul valorii de 240 de milioane de lei. Nu sunt estimate dosarele aflate pe rolul instanțelor.

Care este situația dosarelor de daună deschise la asigurători în baza polițelor RCA?

OW: Conform centralizării efectuate, în trimestrul I au fost avizate 71.717 dosare de daună, iar în trimestrul II au fost avizate 68.660 dosare de daună. Durata medie de soluționare a unui dosar de daună este de 47-48 de zile , iar durata medie de plată a dosarelor de daună este de 9-10 zile. Pentru trimestrul al III-lea încă nu a avem o centralizare a datelor de la toți asigurătorii.

Care a fost evoluţia preţului RCA în acest an?

După peste patru ani de creştere galopantă a preţului RCA, 2017 este anul în care acesta nu a mai avansat. Pentru prima dată în ultimii patru ani sistemul Bonus/Malus a început să funcţioneze în această piaţă. Ori acesta era unul dintre dezechilibrele pieţei din ultimii ani. Asiguraţii RCA avansau în clasa de bonus şi în loc să se aleaga cu o reducere de preţ, prima lor de asigurare era din ce în ce mai scumpă de la an la an. În acest an asiguraţii RCA care nu au înregistrat daune au simţit în mod real o scădere a costului primei RCA.

Ne aşteptăm totuşi la creşteri ale preţului RCA în următorul an?

OW: Nu există motive şi nici posibilitatea ca acesta să crească în următorul an. Este însă foarte important să creştem gradul de asigurare a parcului auto naţional. În prezent, acesta a depăşit 7,5 milioane de autovehicule, dar gradul de cuprindere în asigurare rămâne încă unul deficitar, în jur de 80%. Este un procent nesănătos pentru întrega piaţă. Şoferii români ar trebui să înteleagă faptul că un grad de cuprindere scăzut în asigurarea RCA a parcului auto naţional influentează implicit, într-un sens nedorit, preţul RCA.

Având în vedere că una dintre direcțiile gestionate de dvs în cadrul ASF este cea de relații cu publicul, petiții și educație financiară, v-aș întreba care a fost evoluția petițiilor înregistrate de către consumatori în acest an ?

OW: În primele 11 luni ale anului 2017, în cadrul Direcției Relații cu Publicul, Petiții și Educație Financiară s-a înregistrat un număr total de 8.752 petiții, în scădere cu 44,18% față de anul 2016. Din totalul de 8.752 petiții, 85,50% dintre acestea reprezintă petiții aferente pieței asigurărilor-reasigurărilor, 11,78% sunt petiții aferente pieței pensiilor private, iar 2,72% sunt petiții aferente pieței instrumentelor și investițiilor financiare. Scăderea majoră a petițiilor înregistrate s-a datorat delistării unui număr de 562 de emitenți, conform Legii nr. 151/2015, retragerii unor SSIF-uri de pe piața de capital, retragerii autorizațiilor de funcționare pentru societățile Astra , Carpatica, Forte și Lig Insurance, demersurilor întreprinse și măsurile luate de DRPPEF, prin Serviciul Petiții, care au condus la îmbunătățirea conduitei asigurătorilor în ceea ce privește instrumentarea dosarelor de daună.

Aspectul cel mai des reclamat de către petenți a fost în 2017 neplata/plata parțială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de către asigurați/păgubiți, în 2.593 cazuri, acestea reprezentând un procent de 47,93% din total.

Există pe anul acesta pentru consumatori o zonă care a cunoscut un interes deosebit ?

OW: În cadrul Direcției Relații cu Publicul, Petiții și Educație Financiară există un Call Center care facilitează accesul consumatorilor la informare rapidă, modernă. Serviciul este oferit sub formă de tel verde în care consumatorii nu sunt taxați pentru aceste apeluri. De la începutul anului până la 8.12.2017 Call Center-ul ASF a înregistrat un număr de 23.004 apeluri, evidențindu-se o distribuție echilibrată de aproximativ 2.000 de apeluri pe luna.

Tot anul acesta prin Aplicația ”Află la ce fond de pensii ești!” un număr de 24.038 de persoane au aflat la ce fonduri de pensii private (Pilonul II-n. red) sunt participanți. Prin această aplicație, în care timpul mediu de răspuns este de 5,89 zile. Participanții la Pilonul II de pensii își introduc datele personale, iar un operator ASF identifică administratorul fondului de pensii la care beneficiarul are unități de fond și îi transmite administratorului datele pentru a comunica cu participantul la acest sistem. Prin această aplicație un procent de 99,37% din consumatorii care solicită informații privind apartenența la Pilonul II de pensii au primit un răspuns favorabil într-un timp mediu de aproximativ șase zile.

253% a fost creşterea înregistrată în 2017 comparativ cu anul 2016 în ceea ce priveşte persoanele care au apelat la aplicația ”Află la ce fond de pensii ești!”

Ce ne puteți spune despre evoluția pensiilor private facultative?

OW: Există aprecieri că dezbaterile intense din 2017 pe tema Pilonului II au adus si un plus de interes pentru Pilonul III-pensiile private facultative. Numărul de participanți nou atrași la Pilonul III este de aproape 40.000 de persoane în acest an, cel mai mare din ultimii șapte ani. Odată actualizate datele de contact ale consumatorilor, administratorii de pensii privatele pot prezenta și alte produse ceea ce poate dezvolta piața pensiilor private.

Sunt discuții pentru modificarea normei de investiții privind pensiile private? Să li se permită limite mai mari de investiții în acțiuni ale fondurilor de pensii private. Aveți în vedere această modificare?

OW: Nu consider că pentru creșterea randamentelor fondurilor de pensii private trebuie modificată norma ASF privind investițiile. Actuala norma de investiții permite o diversificare mai bună decât componența actuală a portofoliilor fondurilor de pensii private menținând, totodată, un nivel redus de risc. Diversificarea mai mare a portofoliilor fondurilor de pensii va crește randamentul anual și ar putea compensa în mare măsură scăderea contribuțiilor la Pilonul II de anul viitor de la 5,1% la 3,75%.

Cum ați rezolvat conflictul de interese în care se aflau conciliatorii SAL Fin care erau și angajați ai societăților de asigurări?

Când am fost investit de Parlamentul României se afla în dezbatere publică faptul că o mare parte dintre conciliatorii de la Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nebancar (SAL-Fin) erau și salariați ai societăților de asigurare, unii dintre ei având în acestea chiar funcții de conducere. Întrucât era vorba de un veritabil conflict de interese în care aceștia se aflau, am propus un proiect de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a SAL –FIN prin care au fost introduse criterii clare și stricte de evitare a conflictului de interese.

Conform acestora, un conciliator înscris în Registrul conciliatorilor SAL-Fin nu trebuie să fie asociat sau acţionar, să nu desfăşoare activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de mandat/colaborare în cadrul: societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, societăţilor de administrare a fondurilor de pensii private, intermediarilor de operaţiuni cu instrumente financiare, societăţilor de servicii de investiţii financiare, organismelor de plasament colectiv, societăţilor de administrare a investiţiilor.
În plus, conciliatorii trebuie să fie independenţi faţă de părţile în litigiu, să nu fie remuneraţi direct sau indirect de către acestea şi să nu se afle într-o cauză de incompatibilitate sau conflict de interese cu părţile în litigiu în cauzele în care au fost desemnaţi. În anul 2017 au fost depuse la SAL– Fin 189 cereri de soluționare alternativă a litigiilor, din care au fost soluționate până în acest moment 154, iar dintre acestea 119 au fost soluționate favorabil și 35 nefavorabil consumatorilor. Timpul mediu de soluționare este de 30 de zile de la depunerea cererii până la comunicarea hotărârii. În urma concilierii au fost soluționate litigii în valoare totală de 1.280.755,82 lei.

Câte astfel de persoane se aflau în incompatibilitate ?

De la modificarea Regulamentului SAL-Fin au fost radiate 15 persoane din motive de incompatibilitate. Dintre acestea, opt persoane aveau chiar funcție de conducere în cadrul unor societăți de asigurare.

În momentul de față, în Registrul Conciliatorilor SAL-Fin mai sunt înscriși 25 de conciliatori activi.

Priorităţile pentru anul 2018

OW: Obiectivul meu principal este asigurarea mecanismelor necesare unei protecții reale a consumatorilor și am să vă și detaliez câteva măsuri care au fost luate și altele care urmează să fie aplicate.

Asigurarea imparțialității și neutralitatății soluțiilor rezultate în urma soluționarii litigiilor prin instrumentul SAL-Fin. Conflictul de interese în care se aflau mulți conciliatori SAL-Fin decredibiliza atât soluția dată de către aceștia, cât și entitatea însăși.

Scăderea numărului de reclamaţii înregistrate la autoritate. Apreciez că numărul petițiilor reprezintă un barometru de satisfacție și încredere a consumatorilor în această piață și instituție. Sigur, nu ne interesează doar o scădere cantitativă a reclamațiilor, suntem interesați să creștem nivelul de satisfacție al consumatorilor și cu privire la modul în care acestea sunt rezolvate.

Consumatorii s-au arătat de multe ori nemultumiți de modul în care ASF a rezolvat petițiile lor. Am înţeles aceste critici primite și în momentul de față lucram la schimbarea unor proceduri de lucru privind răspunsurile la reclamațiile adresate de către petenți, astfel încât soluțiile transmise de către instituție să fie rezultatul unei analize cât mai obiective și care să răspundă cât mai complet și concret la problemele ridicate de către consumator.

Ne propunem ca până la finalul anului 2018 să fie soluționate 95% din dosarele de daună aflate în lucru la Fondul de Garantare a Asiguraților.

 

Citeşte mai multe despre:   Ovidiu WLASSOPOL

 

Ştiri din .roPUBLICITATE
 

Mai multe titluri din categorie

Ce salarii încasează și ce proprietăți au șefii polițistului pedofil de la Brigada Rutieră

Ce salarii încasează și ce proprietăți au șefii polițistului pedofil de la Brigada Rutieră
Galerie Foto Dosarele care îl vizează pe agentul Eugen Stan, pedofilul de la Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei, au aruncat în aer Ministerul de Interne. Șeful IGPR, Bogdan Despescu, i-a înaintat, la...

Centenarul Marii Uniri - Povestea fabuloasă a bunicii României Mari

Centenarul Marii Uniri - Povestea fabuloasă a bunicii României Mari
Galerie Foto Pia Bratianu, personalitate fabuloasa, pe nedrept uitata astazi, s-a aflat timp de peste 50 de ani, cu discretie, in miezul celor mai importante evenimente din istoria Romaniei, de la Unirea Principatelor pana dupa...

SRI cumpără detectoare cu raxe X de la apropiați ai generalului „Timpanul”

SRI cumpără detectoare cu raxe X de la apropiați ai generalului „Timpanul”
Galerie Foto Serviciul Român de Informații, printr-o unitate militară din zona Băneasa, a achiziționat, în ultimele zile ale anului trecut, aparatură de detecție cu raze X, pentru controlul bagajelor și coletelor...

România, înecată în gropi de gunoi clandestine

România, înecată în gropi de gunoi clandestine
Galerie Foto Conform ultimelor estimări, în ultimul an, cantitatea de deşeuri aruncate ilegal s-a dublat. Avem gunoaie peste tot: în munţi, pe plaje, în râuri şi lacuri, în parcuri și în...

Petronela Rotar: Am fost nevoită să fiu puternică!

Petronela Rotar: Am fost nevoită să fiu puternică!
Petronela Rotar şi-a surprins fanii din nou cu romanul „Orbi” care s-a vândut în cifre record. Petronela a scris în trecut poezie şi proză scurtă, iar în 2017 primul său roman a...

Activitate de fost polițist: de la operațiuni suspecte cu droguri, la afaceri cu un lider PDL

Activitate de fost polițist: de la operațiuni suspecte cu droguri, la afaceri cu un lider PDL
Părinții unuia dintre cei mai controversați ofițeri de poliție, Petru Daniel Pitcovici, implicat în operațiuni suspecte cu narcotice de mare risc, traficate din America de Sud în Europa, dar și...

Ceramica de Horezu, distrusă de munţi de gunoaie

Ceramica de Horezu, distrusă de munţi de gunoaie
Zona turistică Horezu, vestită în toată lumea pentru ceramica de aici, a devenit de nevizitat din pricina unui munte de deşeuri care s-a înălţat în ultimii ani. Pânza freatică este...

De ce se introduc seminţe radioactive în prostată

De ce se introduc seminţe radioactive în prostată
Despre prostată circulă tot felul de păreri. Normal, este un blestem pentru bărbaţi. După 50 de ani, încep neplăcerile generate de prostată, iar la 80 de ani circa 85% dintre bărbaţi au afecţiuni la...

Operațiunea “Strict Secret” de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor UE

Operațiunea “Strict Secret” de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor UE
Lista cu informațiile secrete de stat, pe niveluri de securitate, elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, a fost modificată, la sfârșitul anului trecut,...

Cum se rostogolesc creditele în PNL. Cazul Ludovic Orban

Cum se rostogolesc creditele în PNL. Cazul Ludovic Orban
Galerie Foto 80.000 de euro este suma pe care Ludovic Orban a împrumutat-o, în octombrie 2014, de la colegul său Mircea Cazan. În ziua în care și-a creditat viitorul șef de partid, Cazan a luat, la...

Centenarul marii Uniri - Fotograful Samoilă Mârza, autorul singurelor imagini ale marelui eveniment

Centenarul marii Uniri - Fotograful Samoilă Mârza, autorul singurelor imagini ale marelui eveniment
Galerie Foto 1 Decembrie 1918 , la Alba Iulia. In cetatea simbol a neamului roma­nesc, pe langa delegatii oficiali (1228), s-au adunat romanii veniti din toate col­tu­rile tarii. Bucuria reintregirii neamului era fara...

Lista aberațiilor penale desființate de Curtea Constituțională în 2017. Sistemul rezistă

Lista aberațiilor penale desființate de Curtea Constituțională în 2017. Sistemul rezistă
Galerie Foto 2017 a fost cel mai complicat an, de după Revoluția din 1989,  din punctul de vedere al legislației penale sau al legislației din domeniul Justiției. Orice încercare a Guvernului sau a Parlamentului de a...

Superstiţii şi credinţe pentru noaptea de Revelion

La noi, la români, obiceiuri sunt multe în noaptea asta dintre ani. Şi nu doar cele pe care ni le amintim cu toţii din iernile îmbelşugate în zăpezi ale copilăriei, când nu mai...

Spionii, dotaţi de Moşu’ cu aparatură nouă de filaj

Spionii, dotaţi de Moşu’ cu aparatură nouă de filaj
Galerie Foto Un fost salariat al Centrului de Radiocomunicații al Ministerului Apărării Naționale urmează să livreze, prin intermediul companiei pe care o deține, tehnică specială pentru Serviciul Român de...

Boala metrilor pătrați face „ravagii” la Parchet

Boala metrilor pătrați face „ravagii” la Parchet
16 milioane de euro, aproape 10.000 de metri pătrați și birouri pentru șefi cu suprafețe egale cu cele ale unui apartament cu două camere. Acestea sunt pretențiile procurorilor Direcției de Investigare a...
Serviciul de email marketing furnizat de