x close

Vești bune de la ASF: Polițele RCA nu se vor scumpi în 2018

0
Autor: Adrian Stoica 21 Dec 2017 - 11:10
Vești bune de la ASF: Polițele RCA nu se vor scumpi în 2018 MIHAI VASILIU


Interviu cu prin vicepreședintele Ovidiu Wlassopol despre nepotismele din instituție dar și despre constatatorii de daună independenți 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vrea să reaşeze piaţa de asigurări, dar nu numai, pe noi coordonate care să aibă în centru atenţiei consumatorul. Pentru aceasta, noua conducere a ASF pregăteşte o serie de schimbări care să facă mult mai transparentă piaţa asigurărilor, să crească viteza de reacţie a instituţiei la petiţiile primite, să faciliteze legătura între administratorii de pensii private şi cotizanţi etc. Despre activitatea şi planurile ASF am stat de vorbă cu Ovidiu Wlassopol, prim-vicepreşedintele instituţiei

Evaluarea daunelor auto este o problemă care îi nemulțumește pe mulți șoferi, iar ASF nu a reușit până acum să rezolve această problemă. Cum și când vor fi eliminate suspiciunile în privința constatărilor de daună?

OW: Sectorul pe care il coordonez are drept obiectiv principal protejarea consumatorilor, fapt care ne determina sa ne implicam în mod direct în dezbaterile de anul viitor în vederea creării unui cadru legal adecvat şi implementarea proiectului privind externalizarea serviciilor de constatare a daunelor prin intermediul constatatorilor de daună independenţi.

Din perspective consumatorilor, este esenţial să avem un corp al constatatorilor de daună independenţi, obiectivi, profesionişti şi care să poarte răspunderea personală pentru soluţiile stabilite. După implementarea acestui sistem, păgubitul RCA nu va mai fi plimba între asigurător şi service, aşa cum se întâmplă în prezent. prim - vicepreședinte ASF, Ovidiu Wlassopol

Pentru prima dată consumatorul se va afla în centru atenţiei şi toate celelalte parţi implicate, fie că vorbim de firme de asigurări sau service-uri, vor fi nevoite să se adapteze nevoilor acestuia. Doar prin respect şi o protecţie reală a consumatorului se va putea recredibiliza piaţa de asigurări românească.

Când estimați că va finaliza Fondul de Garantare al Asigurărilor plata dosarelor de daună în cazul societăţii Astra? Dar în cazul Carpatica Asig?

OW: Anul viitor în primăvară s-ar putea încheie plata dosarelor de daună solicitate la FGA în urma falimentului societăţii de asigurare-reasigurare Astra. La Astra mai au în luna decembrie 2017 aproximativ 8.500 cereri de plată de analizat. Dacă se va merge în ritmul de până acum, estimăm rezolvarea acestora cam în luna mai 2018. Este posibil ca atunci să mai rămână cam 2.000 de cereri a căror soluționare să nu poată fi estimată datorită dificultăților de recompunere a dosarelor. Efortul financiar de plată pe care îl estimează cei de FGA, pentru aceste dosare de daună, este de maximum 68 de milioane de lei, dar nu cred că vor plăti efectiv mai mult de 40 de milioane de lei, din cauza plafonului de 450.000 de lei stabilit prin lege. Folosind același raționament în cazul Carpatica, respectiv rata de plată a dosarelor de daună din luna noiembrie 2017, cei de la FGA estimează că vor finaliza cererile de plată înregistrate până acum cam în cursul lunii noiembrie anul viitor, rămânând cu un sold total de 2.-3.000 de cereri cu soluționare dificilă. Suma de plată estimată este în jurul valorii de 240 de milioane de lei. Nu sunt estimate dosarele aflate pe rolul instanțelor.

Care este situația dosarelor de daună deschise la asigurători în baza polițelor RCA?

OW: Conform centralizării efectuate, în trimestrul I au fost avizate 71.717 dosare de daună, iar în trimestrul II au fost avizate 68.660 dosare de daună. Durata medie de soluționare a unui dosar de daună este de 47-48 de zile , iar durata medie de plată a dosarelor de daună este de 9-10 zile. Pentru trimestrul al III-lea încă nu a avem o centralizare a datelor de la toți asigurătorii.

Care a fost evoluţia preţului RCA în acest an?

După peste patru ani de creştere galopantă a preţului RCA, 2017 este anul în care acesta nu a mai avansat. Pentru prima dată în ultimii patru ani sistemul Bonus/Malus a început să funcţioneze în această piaţă. Ori acesta era unul dintre dezechilibrele pieţei din ultimii ani. Asiguraţii RCA avansau în clasa de bonus şi în loc să se aleaga cu o reducere de preţ, prima lor de asigurare era din ce în ce mai scumpă de la an la an. În acest an asiguraţii RCA care nu au înregistrat daune au simţit în mod real o scădere a costului primei RCA.

Ne aşteptăm totuşi la creşteri ale preţului RCA în următorul an?

OW: Nu există motive şi nici posibilitatea ca acesta să crească în următorul an. Este însă foarte important să creştem gradul de asigurare a parcului auto naţional. În prezent, acesta a depăşit 7,5 milioane de autovehicule, dar gradul de cuprindere în asigurare rămâne încă unul deficitar, în jur de 80%. Este un procent nesănătos pentru întrega piaţă. Şoferii români ar trebui să înteleagă faptul că un grad de cuprindere scăzut în asigurarea RCA a parcului auto naţional influentează implicit, într-un sens nedorit, preţul RCA.

Având în vedere că una dintre direcțiile gestionate de dvs în cadrul ASF este cea de relații cu publicul, petiții și educație financiară, v-aș întreba care a fost evoluția petițiilor înregistrate de către consumatori în acest an ?

OW: În primele 11 luni ale anului 2017, în cadrul Direcției Relații cu Publicul, Petiții și Educație Financiară s-a înregistrat un număr total de 8.752 petiții, în scădere cu 44,18% față de anul 2016. Din totalul de 8.752 petiții, 85,50% dintre acestea reprezintă petiții aferente pieței asigurărilor-reasigurărilor, 11,78% sunt petiții aferente pieței pensiilor private, iar 2,72% sunt petiții aferente pieței instrumentelor și investițiilor financiare. Scăderea majoră a petițiilor înregistrate s-a datorat delistării unui număr de 562 de emitenți, conform Legii nr. 151/2015, retragerii unor SSIF-uri de pe piața de capital, retragerii autorizațiilor de funcționare pentru societățile Astra , Carpatica, Forte și Lig Insurance, demersurilor întreprinse și măsurile luate de DRPPEF, prin Serviciul Petiții, care au condus la îmbunătățirea conduitei asigurătorilor în ceea ce privește instrumentarea dosarelor de daună.

Aspectul cel mai des reclamat de către petenți a fost în 2017 neplata/plata parțială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de către asigurați/păgubiți, în 2.593 cazuri, acestea reprezentând un procent de 47,93% din total.

Există pe anul acesta pentru consumatori o zonă care a cunoscut un interes deosebit ?

OW: În cadrul Direcției Relații cu Publicul, Petiții și Educație Financiară există un Call Center care facilitează accesul consumatorilor la informare rapidă, modernă. Serviciul este oferit sub formă de tel verde în care consumatorii nu sunt taxați pentru aceste apeluri. De la începutul anului până la 8.12.2017 Call Center-ul ASF a înregistrat un număr de 23.004 apeluri, evidențindu-se o distribuție echilibrată de aproximativ 2.000 de apeluri pe luna.

Tot anul acesta prin Aplicația ”Află la ce fond de pensii ești!” un număr de 24.038 de persoane au aflat la ce fonduri de pensii private (Pilonul II-n. red) sunt participanți. Prin această aplicație, în care timpul mediu de răspuns este de 5,89 zile. Participanții la Pilonul II de pensii își introduc datele personale, iar un operator ASF identifică administratorul fondului de pensii la care beneficiarul are unități de fond și îi transmite administratorului datele pentru a comunica cu participantul la acest sistem. Prin această aplicație un procent de 99,37% din consumatorii care solicită informații privind apartenența la Pilonul II de pensii au primit un răspuns favorabil într-un timp mediu de aproximativ șase zile.

253% a fost creşterea înregistrată în 2017 comparativ cu anul 2016 în ceea ce priveşte persoanele care au apelat la aplicația ”Află la ce fond de pensii ești!”

Ce ne puteți spune despre evoluția pensiilor private facultative?

OW: Există aprecieri că dezbaterile intense din 2017 pe tema Pilonului II au adus si un plus de interes pentru Pilonul III-pensiile private facultative. Numărul de participanți nou atrași la Pilonul III este de aproape 40.000 de persoane în acest an, cel mai mare din ultimii șapte ani. Odată actualizate datele de contact ale consumatorilor, administratorii de pensii privatele pot prezenta și alte produse ceea ce poate dezvolta piața pensiilor private.

Sunt discuții pentru modificarea normei de investiții privind pensiile private? Să li se permită limite mai mari de investiții în acțiuni ale fondurilor de pensii private. Aveți în vedere această modificare?

OW: Nu consider că pentru creșterea randamentelor fondurilor de pensii private trebuie modificată norma ASF privind investițiile. Actuala norma de investiții permite o diversificare mai bună decât componența actuală a portofoliilor fondurilor de pensii private menținând, totodată, un nivel redus de risc. Diversificarea mai mare a portofoliilor fondurilor de pensii va crește randamentul anual și ar putea compensa în mare măsură scăderea contribuțiilor la Pilonul II de anul viitor de la 5,1% la 3,75%.

Cum ați rezolvat conflictul de interese în care se aflau conciliatorii SAL Fin care erau și angajați ai societăților de asigurări?

Când am fost investit de Parlamentul României se afla în dezbatere publică faptul că o mare parte dintre conciliatorii de la Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nebancar (SAL-Fin) erau și salariați ai societăților de asigurare, unii dintre ei având în acestea chiar funcții de conducere. Întrucât era vorba de un veritabil conflict de interese în care aceștia se aflau, am propus un proiect de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a SAL –FIN prin care au fost introduse criterii clare și stricte de evitare a conflictului de interese.

Conform acestora, un conciliator înscris în Registrul conciliatorilor SAL-Fin nu trebuie să fie asociat sau acţionar, să nu desfăşoare activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de mandat/colaborare în cadrul: societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, societăţilor de administrare a fondurilor de pensii private, intermediarilor de operaţiuni cu instrumente financiare, societăţilor de servicii de investiţii financiare, organismelor de plasament colectiv, societăţilor de administrare a investiţiilor.
În plus, conciliatorii trebuie să fie independenţi faţă de părţile în litigiu, să nu fie remuneraţi direct sau indirect de către acestea şi să nu se afle într-o cauză de incompatibilitate sau conflict de interese cu părţile în litigiu în cauzele în care au fost desemnaţi. În anul 2017 au fost depuse la SAL– Fin 189 cereri de soluționare alternativă a litigiilor, din care au fost soluționate până în acest moment 154, iar dintre acestea 119 au fost soluționate favorabil și 35 nefavorabil consumatorilor. Timpul mediu de soluționare este de 30 de zile de la depunerea cererii până la comunicarea hotărârii. În urma concilierii au fost soluționate litigii în valoare totală de 1.280.755,82 lei.

Câte astfel de persoane se aflau în incompatibilitate ?

De la modificarea Regulamentului SAL-Fin au fost radiate 15 persoane din motive de incompatibilitate. Dintre acestea, opt persoane aveau chiar funcție de conducere în cadrul unor societăți de asigurare.

În momentul de față, în Registrul Conciliatorilor SAL-Fin mai sunt înscriși 25 de conciliatori activi.

Priorităţile pentru anul 2018

OW: Obiectivul meu principal este asigurarea mecanismelor necesare unei protecții reale a consumatorilor și am să vă și detaliez câteva măsuri care au fost luate și altele care urmează să fie aplicate.

Asigurarea imparțialității și neutralitatății soluțiilor rezultate în urma soluționarii litigiilor prin instrumentul SAL-Fin. Conflictul de interese în care se aflau mulți conciliatori SAL-Fin decredibiliza atât soluția dată de către aceștia, cât și entitatea însăși.

Scăderea numărului de reclamaţii înregistrate la autoritate. Apreciez că numărul petițiilor reprezintă un barometru de satisfacție și încredere a consumatorilor în această piață și instituție. Sigur, nu ne interesează doar o scădere cantitativă a reclamațiilor, suntem interesați să creștem nivelul de satisfacție al consumatorilor și cu privire la modul în care acestea sunt rezolvate.

Consumatorii s-au arătat de multe ori nemultumiți de modul în care ASF a rezolvat petițiile lor. Am înţeles aceste critici primite și în momentul de față lucram la schimbarea unor proceduri de lucru privind răspunsurile la reclamațiile adresate de către petenți, astfel încât soluțiile transmise de către instituție să fie rezultatul unei analize cât mai obiective și care să răspundă cât mai complet și concret la problemele ridicate de către consumator.

Ne propunem ca până la finalul anului 2018 să fie soluționate 95% din dosarele de daună aflate în lucru la Fondul de Garantare a Asiguraților.

 

Citeşte mai multe despre:   Ovidiu WLASSOPOL

 

Ştiri din .roPUBLICITATE
 

Mai multe titluri din categorie

30 de județe plus Capitala, decapitate politic de la instalarea lui Kovesi la DNA

30 de județe plus Capitala, decapitate politic de la instalarea lui Kovesi la DNA
Galerie Foto Fostul primar al Sectorului 5, Dan Marian Vanghelie, a dezvăluit, în urmă cu două zile, faptul că între ex-premierul Victor Ponta, fostul șef civil al SRI, George Maior, și șefa DNA, Laura Kovesi, a existat o...

Cum poate fi revocată Kovesi de la conducerea DNA, chiar dacă Iohannis se opune

Cum poate fi revocată Kovesi de la conducerea DNA, chiar dacă Iohannis se opune
Galerie Foto Revocarea din funcția de procuror-șef al DNA a Laurei Codruța Kovesi, ca urmare a demarării procedurii de către ministrul justiției, Tudorel Toader, se poate produce chiar dacă președintele României...

CSM sesizează Inspecţia Judiciară în legătură cu presiunile DNA din procesul Kovesi – Antena3

CSM sesizează Inspecţia Judiciară în legătură cu presiunile DNA din procesul Kovesi – Antena3
Galerie Foto Inspecţia Judiciară a fost sesizată de către CSM pentru a face verificări în legătură cu modul în care DNA a cerut Curţii de Apel Ploieşti dosarul civil în care şefa DNA, Laura Codruţa...

Calciul din alimente nu este suficient pentru oase

Calciul din alimente nu este suficient pentru oase
Scheletul se clădeşte până la vârsta de douăzeci şi ceva de ani, mai ales la adolescenţă, în perioada 15-18 ani, şi asta prin suficiente lactate şi practicarea sportului. Dacă oasele sunt...

Identificarea câinilor înainte de vaccinarea antirabică, neconstituţională

Identificarea câinilor înainte de vaccinarea antirabică, neconstituţională
Galerie Foto Obligaţia de identificare a câinilor cu stăpâni şi de înscriere a acestora în Registrul de Evidenţă, înainte de vaccinarea acestora antirabic, încalcă prevederile...

A fost prima româncă pilot de avion și primul corespondent de război care scria „reportaje din avion”. Află cine este această femeie extraordinară

A fost prima româncă pilot de avion și primul corespondent de război care scria „reportaje din avion”. Află cine este această femeie extraordinară
Pentru că începutul de primavară este dedicat eternului feminin, omagiem și noi, românce de care suntem, sau ar trebui să fim, mândri. A fost martora zborului istoric al lui Aurel...

Familiile din DNA care activează în tot spectrul sistemului judiciar

Familiile din DNA care activează în tot spectrul sistemului judiciar
Galerie Foto Serviciul Teritorial Ploieşti al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, considerat de către conducerea instituţiei drept „unitatea de elită”, se află, de câteva luni, în atenţia opiniei...

Politicieni, „paradiți” de DNA pentru fapte care nu există sau care nu sunt prevăzute de legea penală

Politicieni, „paradiți” de DNA pentru fapte care nu există sau care nu sunt prevăzute de legea penală
Galerie Foto „Fapta nu este prevăzută de legea penală” sau „fapta nu există” – acestea sunt motivele pentru care instanțele au achitat personaje politice cu greutate, trimise în judecată de...

Răguşeala care persistă mai mult de o lună poate însemna cancer laringian

Răguşeala care persistă mai mult de o lună poate însemna cancer laringian
Interviu cu profesor doctor Dorin Sarafoleanu, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale O dificultate mare în respiraţie, ameţelile, pierderea masivă de sânge din nas sunt urgenţe ORL, deci se impune...

Investitor pus pe fugă de săteni

Investitor pus pe fugă de săteni
Edilul unei comune din Vâlcea nu mai are liniște până nu îi vede pe consăteni că pun osul la treabă. După ce acum câțiva ani a fost învins de lenea alegătorilor care i-au alungat...

Dosarul Eduard Kovesi, clasat cu mantă de Unitatea de Elită

Dosarul Eduard Kovesi, clasat cu mantă de Unitatea de Elită
Galerie Foto Pe 8 februarie, DNA a trimis-o în judecată pe rivala Laurei Codruța Kovesi, Mihaiela Moraru Iorga. Printr-un rechizitoriu făcut rapid la unitatea de elită de la Ploiești. Pe 21 februarie, același DNA a...

Palmaresul lui “Portocală”: scăpat de zece dosare penale, în zece ani. La ÎCCJ şi la Parchetul General

Palmaresul lui “Portocală”: scăpat de zece dosare penale, în zece ani. La ÎCCJ şi la Parchetul General
Galerie Foto Începând cu anul 2006, fostul procuror Mircea Negulescu, alias “Portocală”, vedeta “unităţii de elită” a DNA de la Ploieşti, a făcut obiectul a nu mai puţin de 13...

Cum să faci sport... sănătos din copilărie până la adânci bătrânețe

Cum să faci sport... sănătos din copilărie până la adânci bătrânețe
Galerie Foto Culturismul, dar și fitness-ul au luat avânt în ultimii ani în România. De la simpla pasiune, până la competiții de anvergură, soldate cu multe medalii pentru sportivii români....

Florentina Fântânaru: E o luptă să găsesc cea mai bună întrebare

Florentina Fântânaru: E o luptă să găsesc cea mai bună întrebare
Galerie Foto După 11 ani de când realizează emisiunea "Dincolo de aparenţe" la Antena Stars, Florentina Fântânaru a decis să-şi continue seria de interviuri cu celebrităţi la Antena 3. Ştefan...

Cum a vrut Kovesi să fenteze 12 puncte din lista lui Toader

Cum a vrut Kovesi să fenteze 12 puncte din lista lui Toader
Galerie Foto Laura Codruța Kovesi s-a apărat, ieri, în fața Secției pentru Procurori a CSM, împotriva celor 20 de acuzații aduse de ministrul Justișiei în raportul prin care acesta a cerut revocarea din funcț...
Serviciul de email marketing furnizat de