x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Combaterea "recomandărilor de abandonare a valorilor socia­liste şi de promovare a restruc­turării pe bază capitalistă"

Combaterea "recomandărilor de abandonare a valorilor socia­liste şi de promovare a restruc­turării pe bază capitalistă"

10 Noi 2009   •   00:00

- "În ultimul timp... observăm că atât de pe poziţii conservatoare, cât şi de pe poziţii stângiste, iar uneori chiar de pe poziţii făţiş antisocia­liste se încearcă discreditarea res­truc­turării... Au apărut şi recoman­dări din care rezultă că "salvarea" noastră este una singură - abando­narea va­lorilor socialiste şi de promovare a restructurării pe bază capitalistă. Există şi un asemenea punct de vedere!" (M. Gorbaciov, Cuvântare rostită la televiziunea sovietică, septembrie 1989, Agenţia TASS);

- "Unii vor să ne convingă că nu putem rezolva, chipurile, problemele apărute fără introducerea capitalismului în economie... Toate acestea nu au sens... Principala direcţie a res­truc­tu­rării este valorificarea potenţialului socialismului şi democraţiei, a potenţialului fe­deraţiei (sovietice - n.r.), valorificarea potenţialului spi­ritual şi in­telectual al societăţii noastre, pentru a se conferi socialismului un suflu nou". (M. Gorbaciov, Raport prezentat la Plenara CC al PCUS, septembrie 1989, Agenţia TASS);

- "În ultimul timp au fost avan­sate o serie de idei... cu privire la căile de înlăturare a tensiunii din economia naţională... Sunt unii care ne prevestesc foamete peste un an-doi. Pentru a preveni foa­mea, ei propun să se desfiinţeze colhozurile, sovhozurile, să fie distribuit pământul ţăranilor, să se înfăptuiască denaţionalizarea pă­mântului, iar apoi şi denaţiona­lizarea tuturor mijloacelor de producţie." (M. Gorbaciov, Cuvântare la Consfătuirea de la CC al PCUS consacrată problemei alimentare, iulie 1989, Agenţia TASS);


"RESTRUCTURAREA NU ÎNSEAMNĂ REVENIREA LA CAPITALISM"
- "Restructurarea înseamnă re­înnoirea socialismului şi nu torpilarea lui. Ea înseamnă prefacere re­voluţionară şi înlăturarea de­na­turărilor socialismului, şi nu res­taurarea capitalismului". (M. Gorbaciov, Cuvântare la Kiev, septembrie 1989, Agenţia TASS);

- "În URSS se înregistrează un fenomen nou: dezvoltarea accele­rată a presei de amatori aparţinând organizaţiilor neoficiale. Alături de unele dintre aceste publicaţii ce sprijină activ restructurarea... există şi altele care se ocupă de pro­paganda obse­dantă a concepţiilor anticomuniste şi antisovietice, propagandă care ca­pătă adesea un caracter provocator... Nu întâmplător editorii unor asemenea ziare şi reviste se bucură de sprijin material făţiş din Occident, fără de care ar fi incapabili să se ocupe de activitatea editorială, întrucât în URSS ei nu lucrează şi nu primesc salariu... Publicaţiile respective sunt, în esenţă, un fel de ediţii străine tipărite pe teritoriul URSS, fără nici o aprobare a autorităţilor. (Sunt menţionate o serie de asemenea pu­blicaţii ce apar în URSS şi, în tiraje mari, în limbi străine, în diferite ţări occidentale - n.r.). Citind materialele apărute în asemenea publicaţii, este evident caracterul vădit coordonat al acţiunilor lor care, într-un front compact, pur şi simplu conform unui plan dinainte stabilit, duc o campanie după alta, lansează atacuri sistematice şi pline de ură împotriva partidului nostru şi a conducerii sale... Această campanie se identifică cu cererea de a fi schimbată orân­duirea de stat din ţara noastră." ("Pravda", octombrie 1989);

- "Noi nu renunţăm la socialism, vrem să-i imprimăm o nouă calitate, să-i dezvăluim potenţialul umanitar. Dar renunţăm la tot ceea ce nu corespunde idealurilor so­cialismului...". (M. Gorbaciov, Cu­vân­tare cu prilejul vizitei în RFG, iunie 1989, Agenţia TASS).
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Relaţii Externe, dos. nr. 22/1989

×
Subiecte în articol: din arhiva cc al pcr