x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Jurnalul zilei 1 iunie 1989

1 iunie 1989

de Alexandra Zotta    |    01 Iun 2009   •   00:00

Atmosferă de sărbătoare în întreaga ţară. Se celebra Ziua internaţională a copilului, alt prilej de omagii secretarului general şi soţiei sale. Diana Nicolaescu a fost declarată campionă la tir cu arcul. S-a anunţat începutul unei a treia etape de creştere a salariilor.PRODUCŢII-RECORD LA COPII
"Partidul şi statul nostru înconjoară cu cea mai caldă dragoste şi grijă părintească copiii patriei, tânăra generaţie, făcând totul pentru a le asigura condiţii optime de viaţă", declara cu orice prilej Nicolae Ceauşescu. 1 Iunie era momentul propice de-a anunţa şi aici producţii-record. "Datorită politicii de înaltă răspundere pentru vigoarea naţiunii, pentru dăinuirea popo­rului român, populaţia ţării a crescut faţă de anul 1965 cu peste 4 mi­lioane de oameni." Prin grija par­tidului, "copiii de azi sunt mai voi­nici, mai sănătoşi, cresc mai re­pede decât cei din generaţiile trecute".

SURSĂ DE LUMINĂ
De ziua lor, copiii au dedicat prin "poezii şi cântece sărbătoreşti" mulţumiri partidului. Cei mai ta­lentaţi i-au compus poezii. Precum poemul Anei Brăitaru, elevă în clasa a VI-a în Călăraşi: "Numele tău, partid,/ E rupt din inima mea./ Îţi simt pulsul, / Îţi simt chemarea/ Spre lumină, spre viitor!/ Numele tău, partid,/ Mă cheamă spre rădăcina milenară,/ Dar şi spre columna/ Din evul aprins,/ A cărei lumină/ Se revarsă prin mine!".

"SĂ FII COPIL ÎN ROMÂNIA"
Zi grea a fost pentru toţi anga­jaţii Ministerului Educaţiei şi Învă­ţă­mântului - ministru, şefi de secţii, inspectori, directori, profesori, educatoare şi învăţători. Dar şi pentru copii. În şcoli, grădiniţe, case ale pionierilor au fost programate manifestări cultu­ral-educative (de regulă, serbări), "în cadrul cărora copiii au adus un fierbinte omagiu secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceau­şescu, tovarăşei Elena Ceau­şescu, exprimându-şi, şi cu acest prilej, profunda recunoştinţă pentru mi­nunatele condiţii de viaţă, muncă şi învăţătură ce le sunt asigurate". S-au numit - cum altfel decât "sugestiv"?!  - "Să fii copil în România", "Copiii cântă patria şi partidul", "Mulţumim din inimă partidului", "Copiii Epocii de Aur", "Omagiu conducătorului iubit".
Ca fericirea să fie întreagă, s-a vorbit şi despre "politica de pace, de largă colaborare internaţională promovată de stat şi partid".

METODE INGENIOASE DE IRIGARE
Încălzirea vremii a dat de furcă agricultorilor. În judeţul Teleorman, unul dintre principalele centre legumicole din ţară, au avut loc ample acţiuni de irigare a peste 15.000 de hectare cultivate cu legume, cartofi şi furaje. Că românul este foarte inventiv reiese zilnic din Scînteia. "Urmând îndemnurile secretarului general al partidului", lucrătorii din agricultură au utilizat cât mai eficient apa şi energia electrică. Folosindu-se doar de două motopompe care scot apă din pârâul Teleorman şi de configuraţia terenului cultivat, lucrătorii reuşiseră să irige 50 de hectare cu resursele suficiente altfel pentru numai 10 hectare!

PARTIDUL RECRUTEAZĂ MEMBRI NOI
Judeţul Botoşani a îngroşat rân­durile Partidului Comunist Român, în decursul anului 1988, cu peste 2.000 de membri. Cei mai mulţi erau mun­citori din industrie şi agricultură. Fiecare dintre ei a rostit şi semnat ("de fiecare dată cu profundă emoţie şi ma­tură responsabilitate") anga­ja­men­tul "să servească cu cre­dinţă cauza partidului, să militeze cu întreaga capacitate şi putere de muncă pentru înfăptuirea politicii partidului de trans­formare re­vo­luţionară a so­cietăţii". Se întâmplau pe calea angajamentului şi singulare incidente. Cu un an înainte, în Botoşani se prezentase o singură candidată la intrarea-n partid, insuficient pregătită politic. Tinerei de la cooperativa "Artizana­tul" i s-a dat sarcina ca într-o lună să revină cu lecţia învăţată.

SALARII MAJORATE ÎN INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ
De la 1 iunie a început şi cea de-a treia etapă de majorare a retribuţiilor oamenilor muncii. "Este vorba despre personalul muncitor cu retribuţii ta­rifare lunare mai mari de 2.250 de lei din unităţile industriale aparţinând de Mi­nisterul Industriei Metalurgice, Mi­nisterul Agriculturii, din activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare teh­no­lo­gică, proiectare şi informatică." A­ceste ramuri însumau încă 325.000 de oameni ai muncii, adică circa 70% din personalul muncitor din eco­no­mie. Conform programului, de la 1 au­gust, toţi românii încadraţi în muncă aveau să beneficieze de venituri mă­rite.

AM FURAT RUŞILOR AURUL
S-a încheiat concursul inter­na­ţional de tir cu arcul de la Sofia. Locul I a fost ocupat de Diana Nicolaescu, cu un total de 324 de puncte. Românca a fost urmărită îndeaproape de repre­zen­tantele URSS,, Sonia Gromova şi Irina Leonova. Acestea au reuşit să se claseze pe locurile al II-lea şi al III-lea, cu 322 şi respectiv 319 puncte.

×
Subiecte în articol: partidului