x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Eparhia Reformată Oradea contra Laszlo Tokes

Eparhia Reformată Oradea contra Laszlo Tokes

21 Sep 2009   •   00:00

Majoritatea timişorenilor, cu ex­cep­ţia micii comunităţi reformate, aproape că nici nu auziseră de nu­me­le lui Laszlo Tokes până la data de 15 decembrie 1989.REBEL SAU MARIONETĂ?
În realitate însă, Lasylo Tokes se afla sub lupa ofiţerilor români de informaţii încă de la începutul anilor '80. Rămâne o enigmă - al cărei răspuns direct chiar pastorul reformat a re­fu­zat să îl dea chiar şi după revoluţia din 1989 -, dacă acesta a jucat un rol dublu sau nu în evenimentele care au dus la căderea regimului Ceauşescu. Câteva detalii despre activitatea lui Tokes au fost furnizate de actorul timişorean Laszlo Matray, conducătorul trupei teatrale a studenţilor maghiari "Tha­lia", dinainte de 1989.

Practic, Laszlo Tokes a mai fost sancţionat de către conducerea Bisericii Reformate pentru discursurile sale anticomuniste, pe care le ţine în anii '80, în parohiile ardeleneşti unde a lucrat ca preot. Ulterior, coincidenţă sau nu, acesta a fost adus la Timişoara, unde a "recidivat" prin încurajarea tinerilor studenţi maghiari din trupa de teatru Thalia de a susţine la sediul bisericii reformate din Timişoara, pe 31 oc­tom­brie 1988, de Ziua Reformaţiei, un re­ci­tal de poezie din Dsida Jeno, un poet clujean interbelic neagreat şi nepubli­cat de regimul comunist din Ro­mâ­nia.


TIMIŞORENII ÎL DESCOPERĂ PE TOKES
Spre sfârşitul anului 1989, îndeo­sebi în vestul României, populaţia afla­se, de la posturile de televiziune externe, maghiare, iugoslave şi emisiunile în limba română de la Radio Europa Liberă şi Vocea Americii, de schimbările din Europa. Astfel a fost posibil ca un eveniment aparent banal -, evacuarea arbitrară a pastorului timişorean al Bisericii reformate Laszlo Tokes, fixată pentru data de 15 decembrie 1989 -, să devină pretext pen­tru o revoltă populară în Ti­mi­şoa­ra, transformată apoi, prin radic­a­li­za­re, în revoluţie.

În 15 decembrie s-au adunat în faţa casei parohiale mai multi enoriaşi care doreau să împiedice evacuarea pas­torului. Fiind o zonă extrem de cir­cu­lată, aproape de centrul ora­şului, mulţi timişoreni se opreau pentru a afla ce se întâmplă. Ei au îngroşat, astfel, iniţial involuntar, numărul celor adu­naţi. Ulterior, mulţi dintre aceştia au recunoscut că s-au dus din curiozi­ta­te, neştiind de manipularea din spa­te­le acestei acţiuni aparent spontane.

În data de 16 decembrie, numărul ce­lor adunaţi crescuse la circa 400 de persoane, majoritatea nemaifiind eno­riaşi reformaţi, ci cetăţeni ai Timi­şoarei, de diferite etnii şi confesiuni. Prin blocarea circulaţiei în zonă, situa­ţia s-a radicalizat. După-amiază se striga pentru prima dată "Jos Ceau­şes­cu!" şi "Jos comunismul!", iar de­mons­­tranţii s-au deplasat în diverse puncte ale Timişoarei pentru a chema oamenii la revoltă. Au fost trimise trupe de la Armată, Miliţie, Securitate pentru a dispersa mulţimea. Demonstranţii au fost bătuţi şi arestati în aceeaşi noapte şi în dimineaţa ur­mă­toare. Au fost arestate 930 de persoane, din care 130 minori.
REALITATEA DIN DOSAR
Procesul de la Judecătoria Timi­şoa­ra - Dosar 9001 / 21.09.1989 relevă însă aspecte inedite despre relaţia tensionată dintre pastorul Laszlo Tokes şi şefii săi ierarhici de la Epar­hia Reformată Oradea. Culmea, lupta dintre cele două părţi s-a dus pe faţă, în justiţie, motiv pentru care a rămas ca document acest dosar care pre­zintă lupta dintre cele două ta­bere: încercarea Eparhiei Reformate din Oradea de a-l trimite pe Tokes spre un alt oraş, dar şi încăpăţânarea aces­tuia de a rămâne la biserica din Ti­mişoara, cu doar 5 luni înainte de eve­nimentele care au condus la căderea regimului Ceau­şescu.

Jurnalul Naţio­nal vă pre­zin­tă filele extrase din acest dosar care demonstrează de fapt lupta in­ter­nă din Biserica Reformată, dintre Pres­biteriului Parohiei Reformate din Timişoara care dorea men­ţinerea lui Tokes la Timişoara şi Eparhia Reformată Oradea, organism ierarhic superior, ale cărui dispoziţii preotul nu le-a respectat şi chiar le-a contestat în instanţă, începând din luna august a anului 1989.


Procesul de la Judecătoria Timi­oara - Dosar 9001 / 21.09.1989
Fila 1: Eparhia Reformată Oradea Nr. 1056-1989
Către Judecătoria Municipiului Timişoara

Subsemnata, Episcopia Reformată Oradea reprezentată prin Episcopul D. László Papp, înaintăm prezenta cerere de evacuare împotriva fostului nostru preot supleant Tşkés László, domiciliat în Timişoara, str. T. Cipariu nr. 1 ap. 1, pentru următoarele motive:
Numitului Tşkés László i s-a retras autorizaţia de funcţionare prin adresa nr. ad. 999-1989, pe care o anexăm în copie, iar în urma acestui fapt a urmat că în fruntea comunităţii bisericeşti pe care a condus-o Tşkés László, a fost nu­mit un alt preot, la data de 20.08.1989.

Datorită faptului că locuinţa din Timişoara, str. T. Cipariu nr. 1 ap. 1, din care cerem evacuarea fostului preot, este locuinţă de serviciu şi este ocupabilă numai de către preotul care în­de­plineşte serviciul religios al comunităţii respective, iar Tşkés László nu mai poate efectua acest serviciu, solicităm evacuarea lui din locuinţă care este proprietatea Parohiei Reformate din Timişoara, dar subordonată Episcopiei Reformate Oradea.

Menţionăm că pîrîtul a fost înştiin­ţat din timp atît despre retra­gerea autorizaţiei de funcţionare cît şi a fost somat din timp prin adresa noastră nr. 1010 din 1 septembrie 1989 să pă­ră­sească această locuinţă de serviciu pînă la 15 septembrie 1989, fapt ce n-a făcut pînă în prezent.
Oradea, la 16 septembrie 1989
Episcop, D. László Papp
Anexe: 1. Copia adresei Episcopiei Reformate Oradea nr. ad. 999-1989
2. Copia somaţiei Episcopiei Reformate Oradea nr. 1010-1989
3. Copia recunoaşterii numirii noului preot
4. Extras din cartea funciară pentru adeverirea proprietăţii locuinţei de serviciu a Parohiei Reformate din Timişoara.
- înregistrată la Judecătorie în 21 septembrie 1989ţ
Fila 3: Traducere simplă Eparhia Reformată Oradea Nr. ad. 999-1989
Aduc la cunoştiinţă preotului supleant Tokés László că prin adresa sa nr. 5430/EF/28.08.1989 înregistrată în Oficiul Eparhiei Reformate Oradea cu nr. 999-1989 la data 30 august 1989, Departamentul Cultelor mă anunţă că autorizaţia de funcţionare lui Tşkés László asigurată în Decretul nr. 334/1970 (art. 5, alineatul 1, punctul I) pe acelaşi drept cu care i s-a dat, de la data comunicării se revocă.
Prezenta comunicare s-a făcut pe baza dispoziţiei Departamentului Cultelor.
Oradea, la 31 august 1989.
Episcop D. László PappFila 4: Episcopia Reformată Oradea Nr. 1010 - din 1 septembrie 1989

Domnului Tokés László Timişoara
Vă punem încă odată în vedere că în urma gravelor abateri săvîrşite ca slujitor al bisericii noastre şi ca cetăţean al Republicii Socialiste Ro­mâ­nia aţi fost revocat din oficiu din funcţia de preot supleant.
În consecinţă vă somăm să eliberaţi locuinţa parohială din Timişoara pînă la data de 15 septembrie 1989. În caz con­trar ne vom adresa organelor com­petente în vederea luării mă­su­ri­lor legale corespunzătoare pentru ocu­parea fără drept a unei locuinţe de serviciu.
Episcop, D. László Papp


Fila 6: Copie
Departamentul Cultelor, Serviciul Personal-învăţămînt şi Economic-Financiar Nr. 5241 din 16 august 1989
Episcopia Reformată Oradea. Ur­ma­re adresei dv. cu nr. 939 vă facem cunoscut că s-a luat act şi s-a operat în evidenţe transferul numitului Makay Gh. Botond cu data de 20 august 1989 în postul de preot paroh (pag. 108, poz. 40 din schema de funcţii şi personal), la parohia Timişoara - Protopop. Timişoara.
Retribuţia se stabileşte conform nomenclatorului la poz. 53 şi se suportă din fondurile proprii, la care se menţine contribuţia de la bugetul de stat de 830 lei lunar.
Încadrarea şi stabilirea retribuţiei ta­ri­fare se face pe răspunderea uni­tăţii de cult, potrivit regle­mentărilor în vigoare.
Schema de funcţii şi personal se va modifica în mod corespunzător.
Şef serviciu, P. Crăciunescu (ss)
L.S. Episcopia Reformată Oradea Nr. 954-1989
Pentru conformitate
Oradea, la 17 august 1989
Vicar eparhial, Iosif Zsigmond

×
Subiecte în articol: special