x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Supliment Drumul către învăţământul de top Tânăr absolvent, caut loc de muncă

Tânăr absolvent, caut loc de muncă

de Elena Stan    |    24 Iul 2014   •   19:21
Tânăr absolvent, caut loc de muncă
Sursa foto: Karina Knapek/Intact Images

Primul pas pe care trebuie să-l facă tinerii care termină acum liceul sau facultatea şi vor să se angajeze constă în înregistrarea la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv agenţia municipiului Bucureşti, din raza de domiciliu, în termen de 60 de zile de la absolvire. Absolvenţii trebuie să se prezinte la agenţie cu actul de identitate, cu actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ şi cu adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau eventuale restricţii medicale. Actele vor fi prezentate în original şi copie.  Odată înregistraţi absolvenţii beneficiază de informare şi consiliere profesională, sunt puşi în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile şi interesele lor. De asemenea, beneficiază de formare profesională, respectiv iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii. Cu alte cuvinte se face o autoevaluare a personalităţii în vederea orientării profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc. În perioada iunie-decembrie 2013, în evidenţele ANOFM s-au înregistrat 79.248 absolvenţi, din care aprox. 75% au fost absolvenţi de liceu. “În primele patru luni ale anului curent, au fost cuprinse la cursurile de formare profesională, organizate de ANOFM,  12.821 persoane, din care 3.740 persoane (30,84%) au vârsta sub 25 de ani. În anul 2013, aproximativ 34% din persoanele care au beneficiat de cursuri gratuite de formare profesională au fost persoane în vârstă de sub 25 ani. Spre deosebire de alte categorii de vârstă, tinerii  sunt mai dispuşi să participe la programe de formare profesională”, ne-a declarat Cristina Barbu, preşedintele ANOFM.

Ajutoare de şomaj
Dacă în termen de două luni după ce au terminat şcoala nu s-au încadrat în muncă, potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, tinerii pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj, în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă. Aceasta se acordă timp de şase luni şi este în valoare de 250 de lei. Foarte important de reţinut este că ajutorul de şomaj nu se acordă automat tuturor celor care s-au înscris la ANOFM, ci se acordă la cerere. Cererea şi documentele necesare se depun de către solicitant la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti din raza de domiciliu. După expirarea celor 6 luni în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, absolvenţii au posibilitatea, la cerere, de a rămâne înscrişi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, ca şomer neindemnizat, persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, beneficiind în continuare de serviciile de mediere, informare  şi consiliere profesională, cursuri de formare profesională.
Absolvenţii, înregistraţi la ANOFM, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.
Dacă absolvenţii se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada în care primesc şomaj, aceştia vor beneficia în continuare de  o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.
 
Recalificare
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru toate personele înregistrate la agenţiile judeţene şi la agenţia din Bucureşti.
Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se ofera astfel posibilitatea dobândirii cunoştintelor teoretice şi practice specifice unei noi meserii care să mărească şansele ocupării unui loc de muncă. Formarea profesională se face prin cursuri, stagii de practică şi specializare în condiţiile legii. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă prevede că serviciile de formare profesională se acordă, gratuit şomerilor, tinerilor absolvenţi, persoanelor care au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, cetăţenilor străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, persoanelor care nu au putut ocupa loc de munca după repatriere sau dupa eliberarea din detenţie etc. Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, şi pentru persoanele care au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la implinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, după satisfacerea stagiului militar etc.

Drepturile cursanţilor
Persoanele înscrise la cursurile gratuite de formare profesională beneficieză de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului, de rechizite, de manuale şi materiale de instruire, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice, dacă este nevoie, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun  pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, potrivit legii. De asemenea, beneficiază gratuit de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului, iar persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanţă mai mare de 50 km de aceasta, au dreptul, pe perioada cât participă la pregătirea profesională, să beneficieze de cazare şi de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii şi deplasării în altă localitate, precum şi în cazul deplăsarii, în cadrul localităţii, în interes de serviciu. Persoanele care beneficiază de aceste drepturi nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire.

Stimulente pentru angajatori
Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nederminată tineri absolvenţi primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent: 500 lei - pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; 600 lei - pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal; 750 lei - pentru absolvenţii de învăţământ superior.
De aceste stimulente financiare beneficiază angajatorii care încadrează absolvenţi care, la data absolvirii studiilor, nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi cei care încadrează absolvenţi de studii superioare care nu au promovat examenul de licenţă.

Obligaţiile angajatorului
Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încadraţi în condiţiile de mai sus cel puţin 18 luni. În această perioadă, absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condiţiile legii, ale căror costuri pot fi suportate  din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Angajatorii care menţin raporturile de muncă sau de serviciu şi după cele 18 luni primesc, pentru fiecare an de continuare a acestor relaţii, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate pentru aceste persoane şi virate conform legii. Acesta se virează, la cerere, angajatorilor care nu  înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale.
 
Cursuri
ANOFM organizează luna viitoare 173 programe de formare profesională pentru un număr de 3.477 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a Municipiului Bucureşti. Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza programe de formare profesională sunt: lucrător în comerţ, inspector (referent) resurse umane, ospătar (chelner) vânzător în unitaţi de alimentaţie, comunicare în limba engleză, agent de securitate, lucrător în structuri pentru construcţii, operator introducere validare şi prelucrare date, frizer, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze şi bucătar.


×