x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Aici Radio Europa Liberă Verzii Moldoveni: o asociaţie ecologică independentă în RSS Moldovenească

Verzii Moldoveni: o asociaţie ecologică independentă în RSS Moldovenească

19 Mar 2009   •   00:00

În Vest a ajuns vestea că la Chi­şinău, capitala RSS Moldoveneşti, autorităţile au interzis conferinţa constitutivă programată pentru 25 şi 26 februarie a asociaţiei eco­logiste independente cunoscută ca Verzii Moldoveni. Aceasta nu în­seamnă însă că Verzii îşi vor înceta activitatea. Cum li s-a interzis re­cunoaşterea ca "organizaţie pu­blică", Verzii Moldoveni vor continua ca asociaţie informală şi şi-au anunţat deja planurile de a-şi extinde activităţile în acest an.Verzii Moldoveni s-a înfiinţat în noiembrie 1988 ca ramură a Green Action, un grup de intelectuali din Chişinău care au comunicat opi­niei publice printr-o serie de articole din presa culturală moldovenească şi printr-o petiţie care a dorit să alerteze guvernul asupra degradării mediului înconjurător din republică. Verzii vor ca Uniunea şi autorităţile din republică să realizeze gradul avansat al po­luării aerului, apei, solului şi plan­telor pe care le consideră periculos de degradate într-o republică a cărei principală resursă econo­mică este agricultura. Împreună cu mai mulţi membri ai inteli­ghen­ţiei din RSS Moldovenească, Verzii (aşa cum au confirmat telefonic, pentru REL, unii dintre reprezentanţii lor) consideră că "industrializarea forţată" şi "chi­mi­calizarea iraţională a agriculturii" sunt primele răspunzătoare pentru de­gradarea mediului în­conjură­tor şi cer stoparea acestor politici economice distructive.

Deşi autorităţile de la Moscova şi Chişinăul admit că există pro­bleme de mediu serioase în RSS Moldovenească, încă deţin date sumare despre această situaţie şi nu au furnizat programe de remediere. Verzii Moldoveni are inten­ţia de a încuraja investigaţiile şi rapoartele în această chestiune. Vrea să facă publice punctele de vedere ale experţilor şi sugestiile pentru măsuri corective şi să mo­bilizeze sprijinul public în vederea unor propuneri care să fie înaintate autorităţilor. Verzii co­ope­rează îndeaproape cu Mişca­rea Democratică Moldovenească pentru Restructurare şi cu Clubul Cultural Alexe Mateevici, cele două organizaţii independente care combină cererile pentru eman­ciparea naţională a Mol­dovei şi pentru democratizarea URSS şi a societăţii sale. Ambele promo­vează cauze ecologiste şi fiecare dintre ele are reprezentanţi în co­mitetul celeilalte. Verzii Mol­doveni sunt, de asemenea, afiliaţi la Uniunea Socială Ecologistă, cu sediul la Moscova şi cu acoperire la ni­velul URSS, organizaţie informală înfiinţată în de­cembrie 1988.

Verzii beneficiază de sprijinul a numeroase figuri independente din zona culturală şi ştiinţifică a republicii şi care sunt foarte cri­tice în raport cu eşecul auto­ri­tăţilor în a pune pe picioare un program de protecţie a mediului încon­jurător. Comitetul de conducere al Verzilor îi include, de exemplu, pe Ion De­diu şi Valeriu Bobeică, profesori de biologie la Universitatea de Stat Chişinău şi respectiv la Institutul de Agricultură al Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti; binecunoscutul pro­­­ducător de filme Anatol Codru şi Dumitru Olă­rescu, autorii unui documentar recent despre degra­darea ecolo­gică a Râului Nistru; jurnaliştii Gheorghe Malarciuc şi Valeri Ko­sarev, care au scris despre pro­blemele de mediu alarmante.

Operând ca asociaţie informală, Verzii Moldoveni încearcă să ob­ţină recunoaşterea oficială ca "organizaţie publică". În acest scop, ei au încercat să ţină o conferinţă constitutivă la Chişinău la 25 şi la 26 februarie. Pentru aceasta au obţinut sponsorizări de la Uniunile "Scriitorilor Moldoveni", a "Jurnaliştilor", a "Producătorilor de Film"; totuşi, jurnaliştii şi-au retras sprijinul în ultima clipă, aparent, la presiunea auto­ri­tă­ţilor. Potrivit unei declaraţii telefonice acordate de la Chişinău de Vasile Năstase, reporter la co­tidianul Ti­nerimea Moldovei şi care este purtătorul de cuvânt al Verzilor, mai mult de 200 de su­porteri ac­tivi ai Verzilor Mol­do­veni au ve­nit, aşa cum era programat, la 25 fe­bruarie în sala de conferinţe a Uniunii Producătorilor de Film.

Acolo au fost însă întâmpinaţi de secretarul CC al PCM, Vladislav Semenov, şi de un oficial al So­vietului din Chişinău, care au ­de­clarat întrunirea ilegală. Se­menov a arătat că s-ar putea autoriza conferinţa pentru o dată ulterioară dacă Verzii ar schimba componenţa comitetului de conducere şi s-ar alătura Societăţii pentru Protecţia Naturii, care este controlată de guvern. Fără aceşti paşi, a anunţat confidenţial Se­menov, Sovietul de la Chişinău nu va au­toriza adunarea constitutivă. Co­mitetul de conducere plănu­ieşte să facă un apel către Consiliul de Miniştri al  URSS, de la care se speră o atitudine mai re­cep­tivă.

În aşteptarea acestei decizii, Verzii au anunţat că vor să-şi extindă activităţile. Ei vor să creeze o opoziţie publică faţă de construirea unei centrale nu­cleare în RSS Moldovenească. De asemenea, vor să iniţieze monito­rizarea independentă a poluării industriale şi cooperarea pe pro­bleme de mediu cu România. În fine, Verzii Mol­doveni vor să lanseze o "Expediţie Prut" în această vară, pe întregul curs al râului Prut din nordul Carpaţilor până la Dunărea de Jos, pentru a realiza un studiu interdisciplinar al situaţiei ecologice, pentru a publica rezultatele şi a produce un film documentar. În cea mai mare parte a cursului său, Prutul for­mează o graniţă între RSS Mol­do­venească şi România care împarte cu autorităţile sovietice respon­sabilitatea pentru pagubele ecolo­gice din zona riverană. În consecinţă, Verzii Mol­doveni in­ten­ţionează să îi implice în expediţie pe oamenii de ştiinţă din Ro­mâ­nia. Astfel, ei vor să atragă atenţia autorităţilor române şi a publicului şi să lucreze împreună la mă­suri de remediere a situaţiei. Proiectul este coordonat de un Comitet Public de Salvare a Râului Prut care tocmai a fost înfiinţat la Chişinău şi care e condus de bio­logii Ion Comănici de la Institutul de Agricultură şi de Valeriu Robot de la Institutul de Biochimie al Academiei RSS Moldoveneşti. Au­torităţile din RSS Moldovenească încearcă să descurajeze comitetul de a merge mai departe. Verzii Mol­doveni speră să înceapă cola­borarea cu Verzii din Vest, pentru toate aceste proiecte.
Vladimir Socor
 Radio Europa Liberă (München) – Raport al secţiei de cercetare, condusă de dr M. Shafir. Document din "Arhiva 1989", Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Traducere de ElizaDumitrescu

×