x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Comisia de experţi i-a raportat lui Ceauşescu: Anghelovski e vinovat!

Comisia de experţi i-a raportat lui Ceauşescu: Anghelovski e vinovat!

de Florin Mihai    |    10 Sep 2009   •   00:00

Date noi, provenind din arhiva Comitetului Central al PCR, demonstrează atenţia de care s-a bucurat accidentul de pe Dunăre, la cel mai înalt nivel al conducerii RSR. Ime­diat după producerea tragediei, Ni­colae Ceauşescu a ordonat înfiin­ţa­rea unei comisii de experţi.
Pe baza expertizei tehnice şi hi­dro­grafice, a mărturiilor supra­vie­ţuitorilor, s-a concluzionat: "Vinovat de producerea acestui incident deo­sebit de grav este comandantul na­vei bulgare, Gheorghi Petrov An­ghelovski".


NAVETIŞTII ŞI ELEVII, PRINCIPALELE VICTIME
Din comisie făceau parte dr ing. Constantin Bondar (Consiliul Naţio­nal al Apelor), ing. Mircea Toader (expert instructor principal coordonator filiala Galaţi), ing. Paul Bu­tuşna şi ing. Victor Botan (experţi instructori la filiala Galaţi). În timp-record, ei au stabilit şi cauzele accidentului şi vinovatul. De-a fir a păr, au descris şi împrejurările, anexând raportului şi un desen.

La 10 septembrie 1989, nava de pasageri "Mogoşoaia", ce aparţinea Întreprinderii Navrom Galaţi, plecase în cursă dinspre Portul Galaţi spre comuna Grindu (jud. Tulcea). Era una dintre cursele obişnuite, cu care "navetiştii" tulceni care lucrau la Combinatul siderurgic şi la Na­vrom plecau spre locurile de baş­tină. Duminica, nava executa şi acti­vităţi de croazieră pentru turişti.

Din raportul prezentat la experţi reiese că "pasagerul" plecase în cursă la ora 8:00 dimineaţa, circu­lând regulamentar, în aval, pe dreapta  şenalului. Din amonte circula, la aceeaşi oră matinală, spre Portul Ruse un convoi de şase barje cu o lungime de 191 metri şi o lăţime de 37,5 metri, care transporta 9.760 de tone de minereu de fier. Nava bul­gărească "Petăr Karamincev" avea rolul de împingător.

La doar 20 de minute, după ce "Mogoşoaia" parcursese 5 km, s-a produs incidentul. Convoiul bulgăresc a lovit în plin vasul cu pasageri români. De nică­ieri ivit, aşa cum se întâmplă în dimineţile de toamnă, la nivelul apei, un val de ceaţă obturase privi­rea matrozilor bulgari. În două minute, în tăcerea dimineţii, s-a consumat drama a 186 de oameni (91 de bărbaţi, 57 de femei, 38 de copii), dintre care nouă marinari, toţi de pe vasul "Mogoşoaia".

Au fost salvaţi doar 19 pasageri, scria în raport. Printre norocoşi se aflau 10 muncitori de la Navrom, Antrepriza de construcţii hidroteh­nice, Combinatul siderurgic Galaţi, un marinar de pe vas, un pensionar şi şapte elevi. Din an­chetă mai reieşeau şi profesiile pa­sa­gerilor decedaţi. Au decedat 37 de turişti, 72 de muncitori de la în­tre­prinderi gălăţene, 12 pensionari, 18 casnice, 38 de elevi şi
9 marinari din echi­paj.
Mai târziu s-a stabilit însă că nu­mărul victimelor a fost mai mare, depăşind chiar 230 de persoane. Iar numărul supravieţuitorilor a scăzut, nu se ştie cum, la... 16. Inexactitatea cifrelor s-ar explica doar prin rapi­ditatea cu care raportul trebuia pre­zentat "Tovarăşului".
ANGELOVSKI, VINOVAT DE TRAGEDIE
"Vinovat de producerea acestui incident deosebit de grav este co­man­dantul navei bulgare Gheor­ghi Petrov Anghelovski pentru în­căl­ca­rea flagrantă atât a reglemen­tărilor in­ter­naţionale, cât şi a celor ale Repu­blicii Socialiste Româ­nia privind na­vi­gaţia pe Dunăre", au con­cluzionat experţii. Anghelovski condusese convoiul pe culoarul destinat navelor care circulau în aval, provocând tra­gedia. Mai mult, nu informase Că­pitănia Portului Galaţi despre in­tra­rea convoiului de barje în zona portului, aşa cum era procedura. Nici nu avertizase acustic şi vizual prezenţa vasului său, deşi pe Dunăre, în zona im­pactului, ceaţa densă provocase o vizibilitate re­du­să. În sfârşit, pilota singur nava, fără a fi secondat de un specialist în ra­dar. Concluziile an­chetei s-au bazat pe expertiza tehnică şi hidrografică, pre­cum şi pe decla­raţiile supra­vie­ţuitorilor şi ale martorilor. Comandantul bulgar a fost arestat şi defe­rit justiţiei.  


LIPSURI ŞI LA ROMÂNI
Comisia a descoperit greşeli şi autorităţilor române. Inspectoratul Navigaţiei Civile şi Căpitănia Portului Galaţi dovediseră, printre altele, "lipsă de fermitate şi exigenţă în efectuarea controalelor asupra acti­vităţii perso­nalului însărcinat cu supravegherea navigaţiei fluviale". În plus, au permis navelor să intre în zone aglomerate, precum portul, în condiţii meteorologice nefavorabile. "Conducerea în­tre­prinderii de navigaţie fluvială Galaţi nu a luat toate măsurile pentru pregătirea personalului navigant şi de verificarea periodică, teoretică şi practică a acestuia în vederea ates­tării pe funcţiile ocupate. Departamentul transporturilor navale nu a controlat cu răspundere şi exigenţă modul în care Inspectoratul de navigaţie civilă şi Întreprinderea de navigaţie fluvială Galaţi aplică nor­mele pri­vind siguranţa navi­ga­ţiei, pentru a se asigura ordinea şi disciplina în scopul prevenirii accidentelor în navigaţia fluvială." În consecinţă, comisia cerea să se "taie în carne vie". S-a cerut destituirea din funcţie a inspectorului-şef al Inspectoratului navigaţiei civile (Gh. Iu­raşcu), a directorului Întreprin­derii de navigaţie fluvială Galaţi (Iulian Simio­nescu), a căpitanului-şef al Portului Galaţi (Iancu Măr­gărit), a altor directori adjuncţi, in­spec­tori, dispeceri şi şefi de servicii ai flotei, ofiţeri de port. Zece, în total, ame­ninţaţi cu destituirea sau cu re­trogradarea.


ORDINE ŞI DISCIPLINĂ!

Pentru îndreptarea greşelilor, co­misia a propus şi câteva măsuri. "Mi­nisterul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor va îmbunătăţi în termen de 30 de zile regulamentele de ordine interioară, de exploatare a navelor, în concordanţă cu cerinţele actuale ale na­vigaţiei fluviale, cu nivel tehnic ridicat al aparaturii de navigaţie şi de control cu care sunt dotate noile tipuri de nave, asi­gu­rându-se cunoaşterea te­mei­nică a acestora, a reglemen­tărilor interna­ţionale, dar şi ale RSR, privind navigaţia pe Dunăre, de întregul per­so­nal al navelor.

Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, De­par­tamentul Trans­­porturilor Navale vor instrui în acest an prin cursurile de ridicare a pre­gătirii profesionale în­tregul personal al căpităniilor şi cel ambarcat, urmând ca la înche­ierea cursurilor aceştia să fie atestaţi în cadrul centrelor de perfecţionare ale ministerului. Inspectoratul de Navigaţie Civilă, căruia îi revin sar­cini directe în asi­gurarea siguranţei navigaţiei, să fie subordonat ne­mijlocit Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, pentru ca astfel să se acţioneze ope­rativ de conducerea ministerului pentru întărirea ordi­nii şi a disciplinei." Dezbateri şi programe "îmbunătăţite" de trafic com­pletau lista de sugestii ale co­misiei de experţi. Recuperarea dau­nelor se afla, de asemenea, prin­tre priorităţi.

×
Subiecte în articol: special mogosoaia