x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Nicolae Ceauşescu: "România nu mai plăteşte tribut nimănui!"

Nicolae Ceauşescu: "România nu mai plăteşte tribut nimănui!"

13 Apr 2009   •   00:00
Nicolae Ceauşescu: "România nu mai plăteşte tribut nimănui!"

La data de 12 aprilie 1989, Nicolae Ceauşescu s-a adresat Plenarei Comitetului Central, unde a făcut publică încheierea plăţii datoriei externe. "România nu mai plăteşte tribut nimănui" – a exclamat ca după o nouă victorie secretarul general.În cuvântarea ţinută cu acel prilej, Nicolae Ceauşescu pare a nu avea compasiune, nici măcar ştiinţă de sacrificiile românilor. Mai mult decât atât, vorbeşte ca şi cum cetăţenii României ar fi trăit cum nu se poate mai bine datorită "politicii înţelepte a partidului" privind "dezvoltarea economico-socială a ţării şi înaintarea fermă a patriei spre comunism". N-au suferit de frig, n-au stat la cozi ori în întuneric din 1981, când a început plata datoriei externe, de care nici nu avusese cunoştinţă.

Reproducem în cele ce urmează o parte din acea cuvântare, cu menţiunea că intertitlurile ne aparţin.

S-AU PLĂTIT 21 DE MILIARDE DE DOLARI
"Zilele de 12-14 aprilie marchează - se poate spune - o deplină independenţă economică şi politică a Ro­mâ­niei! (Aplauze şi urale puternice, prelungite). Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nici o datorie externă, nu mai plăteşte tribut nimănui şi este cu adevărat in­de­pendentă - şi economic, şi politic! (Aplauze şi urale puternice, prelungite; se scandează în­delung: "Ceau­şescu - PCR", "Cea­u­şes­cu şi poporul!", "Ceauşescu, Ro­mânia - stima noastră şi mândria!")

La sfârşitul lunii martie am lichidat datoria externă a ţării, care în 1980 reprezenta peste 11 miliarde de dolari. În total, din 1975 până în martie 1989 am plătit circa 21 de mi­liarde de dolari, din care dobânda reprezintă peste 7 miliarde de dolari. În acestea nu sunt cuprinse datoriile pe care le-am avut în ruble şi care, de asemenea, au fost de mult achitate.
În prezent, ţara noastră are de în­casat ­din creditele pe care le-a acordat diferitelor state peste 2,5 miliarde de dolari."

PAS CĂTRE COMUNISM
"Plata datoriei externe a cerut, fără nici o îndoială, eforturi mari. A trebuit să acţionăm în aşa fel încât să asi­gurăm atât dezvoltarea generală a ţării, cât şi lichidarea treptată, în această perioadă, a întregii datorii, să luăm totodată măsurile necesare pentru întărirea continuă a ordinii şi disciplinei. După cum este cunoscut, din 1980 până în prezent, situaţia economică mondială a fost foarte complexă şi gravă. S-a înrăutăţit continuu situaţia ţărilor în curs de dezvoltare, ale căror datorii externe sunt astăzi de peste 1.300 de miliarde de dolari.

"Adoptând hotărârea de a plăti în acest deceniu întreaga datorie ex­ter­nă, am pornit de la faptul că numai prin lichidarea acesteia vom putea să asigurăm deplina independenţă economică şi politică, să înfăptuim nea­bătut Programul partidului de făurire a societăţii socia­liste multilateral dezvoltate şi să creăm condiţiile necesare înaintării ferme a României spre comunism!"

ÎNTRE '81 ŞI '89, ROMÂNII AU TRĂIT FOARTE BINE
"Totodată, am stabilit să ac­ţi­o­năm în aşa fel încât să asigurăm dezvoltarea economico-socială a patriei şi ridicarea continuă a nivelului de trai material şi spiritual al poporului.

În anii 1981-1989 am alocat pentru dezvoltare peste 2.000 de mi­liarde de lei. Calculând la cursul necomercial al dolarului, aceasta înseamnă peste 200 de miliarde de dolari.

Producţia industrială este în acest an cu peste 50% mai mare faţă de 1980. Producţia agricolă va fi aproa­pe de 1,5 ori mai mare. Volumul de mărfuri vândute populaţiei, în pre­ţuri curente, este cu 40% mai mare. Fondul total de retribuţie a crescut în această perioadă cu circa 60%, iar re­tribuţia medie cu circa 50%. După cum este cunoscut, în anii 1981-1989 au fost majorate de două ori re­tribuţiile şi pensiile. În acest an, până la 1 august se va încheia cea de-a doua majorare a retribuţiei şi a pensiilor.
În acelaşi timp, s-au majorat alo­ca­ţiile pentru copii cu circa 70% şi au crescut cheltuielile sociale pe locuitor cu peste 44%.

În general, în această perioadă s-au realizat vaste lucrări industriale, agricole şi de interes naţional şi s-au rea­lizat peste 1 milion de apartamente. În aceşti ani s-au dat în folosinţă Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari, în lun­gi­me totală de circa 100 km, s-a reali­zat metroul în Bucureşti, care în acest an va avea o lungime de 60 de km, s-a amenajat râul Dâmboviţa şi s-au în­fă­p­tuit marile lucrări de mo­dernizare şi sistematizare a Capitalei, printre care şi noul centru admi­nistrativ.

În general au cunoscut o puternică dezvoltare toate judeţele, oraşele şi comunele patriei noastre socialiste. Orice om de bună-cre­dinţă poate vedea marile tran­sfor­mări care au avut loc în România şi care au ridicat nivelul general de civilizaţie şi de trai al întregului nostru popor."

INTERZIS LA CREDITE STRĂINE
"Propun Comitetului Central al partidului să luăm hotărârea - care să fie adoptată ca lege de Marea Adunare Naţională - ca, în viitor, nimeni să nu mai poată să apeleze la credite străine, pentru ca întreaga dezvoltare a ţării să o realizăm prin mijloace proprii - desigur, printr-o largă colaborare inter­na­ţională, dar fără credite!  (Aplauze puternice, prelungite).  
Consider aplauzele ca aprobare a acestei propuneri." (Aplauze şi urale puternice; se scandează: "Ceauşescu - PCR", "Ceauşescu şi poporul!", "Ceau­şes­cu, România - stima noastră şi mândria!")

×
Subiecte în articol: special