x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator REGULAMENTUL CAMPANIEI “Te abonezi la Jurnalul şi câştigi o mulţime de premii!”

REGULAMENTUL CAMPANIEI “Te abonezi la Jurnalul şi câştigi o mulţime de premii!”

15 Feb 2021   •   07:48
REGULAMENTUL CAMPANIEI “Te abonezi la Jurnalul şi câştigi o mulţime de premii!”

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Loteria publicitara cu titlul “Te abonezi la Jurnalul şi câştigi o mulţime de premii!” (denumita in continuare „Campania”) este organizată şi desfăşurată de ANTENA 3 S.A., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, sector 2, Bdul Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, Iride Business Park, cladirea 14, Parter, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/16641/2003, cod fiscal RO15971591, avand contul nr. RO 45 BRDE 450 SV 0228 739 4500 deschis la BRD GSG SMCC, reprezentata prin dna. Emanuel-Mihai Gidea in calitate de Director General, denumita in continuare denumită în continuare “Organizator”. 

Prezenta Campanie este organizata in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

1.2 Scopul prezentei Campanii este acela de a atrage clienti care sa achizitioneze servicii tip abonament la ziarul Jurnalul, in perioada prezentei Campanii si, precum si de fidelizare a acestora prin oferirea de premii prin tragere la sorti, conform celor specificate mai jos, toate aceste premii urmand a fi acordate/suportate de catre Organizator.

1.3 (1) Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”). 

(2) Participarea la aceasta Campanie implica conditiile prevazute in acest Regulament, precum si acordul expres al participantilor, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campanie, precum si consimtamantul participantilor ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de Organizator in scopul acordarii premiilor, dar si a intrarii in posesiea premiilor. Participarea in Campanie si furnizarea de catre un participant a datelor lor cu caracter personal echivaleaza cu exprimarea consimtamantului in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal si implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

1.4 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, « Campania » poate fi mediatizata, inainte dar si pe parcursul derularii acesteia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi difuzate/publicate prin mijloace de informare precum presa scrisa, radio si/sau online. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi completate si interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

II. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 1. Campania la care face referire prezentul Regulament se va desfasura în perioada 15 februarie-15 martie 2021.
 2. În cazul în care, la solicitarea cititorilor publicaţiei Jurnalul sau la aprecierea Organizatorului, se decide prelungirea Campaniei, aceasta va face obiectul unui act adiţional la prezentul Regulament ce va fi publicat pe www.jurnalul.ro, perioada de prelungire urmând a se supune aceloraşi reguli şi condiţii specificate în prezentul Regulament.
 3. Înscrierile în Campanie se vor putea face începand cu data de 15 februarie 2021 si pana la data de 15 martie 2021 (data poştei sau a e-mail-ului).

 

III. MECANISM

III.1. INSCRIERE. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE.

 1. La Campanie participa atât persoane fizice, cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cetăţeni cu domiciliul / resedinta în România, cât şi persoane juridice de drept român, înfiinţate şi având sediul în România (denumite in continuare „Participanti”), care contractează, in perioada 15 februarie-15 martie 2021 (15 februarie este prima zi in care se poate achizitiona un abonament, iar 15 martie este ultima zi in care se poate achizitiona un abonament), aboamente la publicatia Jurnalul fie in varinata Jurnalul Simplu si/sau Jurnalul cu insert (carte). Abonamentul achizitionat poate fi pe 1 luna, pe 3 luni, pe 6 luni sau pe 12 luni, in functie de dorinta Participantului. Indiferent de perioada contractata, abonatul va participa la Campanie.
 2. Vor fi inscrisi in Campanie in mod automat toti Participantii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3.1.1 de mai sus si care trimit dovada platii abonamentului conform art. 3.1.3. pct. iv) de mai jos.
 3. Preturile abonamentelor la publicatia Jurnalul sunt urmatoarele:

Jurnalul Simplu

Perioada

Preţ abonament

 

1 luna

30 lei

 

3 luni

90 lei

 

6 luni

180 lei

 

12 luni

348 lei

 

 

Jurnalul cu insert (carte)

Perioada

Preţ abonament

1 luna

70 lei

3 luni

210 lei

6 luni

420 lei

12 luni

828 lei

 

 

 

i)Contractarea de abonamente pentru publicaţia Jurnalul se poate face în următoarele modalităţi:

·la orice oficiu poştal al Poştei Române sau la factorul poştal care aduce corespondenţa;

Abonamentele la Jurnalul  sunt înscrise în catalogul Poştei Române.

oAbonamentul Jurnalul  Simplu are codul 19005.

oAbonamentul Jurnalul cu insert  are codul 19006.

Costului abonamentului dorit i se adaugă taxe poştale percepute de Posta Romana.

·prin intermediul firmelor de abonamente specializate în colectarea şi distribuţia abonamentelor de presă;

Costului abonamentului i se adaugă taxele de expediţie percepute de firmele de abonamente.

·Prin mandat poştal sau ordin de plată în contul ANTENA 3 SA, RO45 BRDE 450S V022 8739 4500, deschis la BRD GSG SMCC (după efectuarea operaţiunii sunaţi la 0785.221.336 -tarif normal- sau trimiteți email la abonamente@jurnalul.ro, pentru a vă lasa datele).

Costului abonamentului dorit i se adaugă taxele poştale percepute de Poşta Română şi comisioanele practicate de băncile la care persoanele ce efectuează plata au conturi deschise, plus eventuale costuri pentru apelul telefonic (tarif normal) sau pentru trimiterea emai-ului.

·Prin plata cu cardul sau transfer bancar, realizate online, prin intermediul site-ului www.jurnalul.ro, secţiunea Abonamente.

Costului abonamentului dorit i se adaugă comisioanele practicate de băncile la care persoanele ce efectuează plata au conturi deschise.

ii)Pentru abonamentele plătite până la data de 20 a lunii, livrarea ziarului se va face începând cu prima zi a lunii imediat urmatoare.

iii)Abonamentele vor fi livrate numai pe teritoriul Romaniei.

iv)Pentru abonamentele contractate prin oficiile Postei Romane, prin intermediul firmelor de abonamente specializate, prin mandat postal sau ordin de plata, dovada plăţii trebuie transmisa pana cel tarziu pe 19.03.2021, prin una dintre următoarele modalităţi:

·prin poştă/curier la adresa Organizatorului din Bucuresti, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Cladirea 16, etaj 3 sau

·prin e-mail la adresa abonamente@jurnalul.ro   

·prin whatsapp la nr. de telefon 0785.221.336 sau 0787.802.913

Abonatii care contracteaza mai multe abonamente la publicatia Jurnalul si se inscriu la Campanie cu fiecare abonament, vor participa la tragerea la sorti, dar nu vor putea castiga decat un singur premiu (cel aferent primei extrageri), chiar daca sunt extrasi de mai multe ori.

a)Participanţii care vor urma pasii de mai sus, vor participa la extragerea premiilor ce va avea loc in data de 26 martie 2021.

 1. Prin înscrierea si participarea la Campanie fiecare Participant garanteaza că:
 1. a luat cunoştinta de prevederile Regulamentului Campaniei şi acceptă în totalitate, necondiţionat şi fără rezerve, termenii şi condiţile mentionate in prezentul Regulament;
 2. are domiciliul sau resedinta în România si a implinit 18 ani la data inceperii acestei Campanii, in cazul persoanelor fizice, si in cazul persoanelor juridice, ca au sediul social in Romania si funcţionează în mod legal în conformitate cu legile în vigoare de pe teritoriul României.
 3. are deplină şi neafectată capacitatea de folosinţă şi exerciţiu (conform Codului Civil);
 4. în eventualitatea câştigării oricarui premiu, accepta necondititona si fara pretentia la plata vreunei sume, sa participe la eventualele acţiuni publicitare ale Organizatorului, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fără alte obligaţii în sarcina Organizatorului;
 1. Participarea la Campania vizata de prezentul Regulament reprezinta acordul expres al Participantilor de colectare, stocare si prelucrare a datelor cu caracter personal, de publicare a acestor date (nume, prenume/denumire, localitate) in cazul persoanelor desemnate castigatoare, acordul privind utilizarea lor in vederea contactarii, validarii si acordarii/inmanarii premiilor si pentru plata impozitelor precum si acordul privind transmiterea datelor personale catre o societate de curierat/Posta Romana in vederea expedierii premiilor.
 2. Participarea la Campanie implică acceptarea necondiţionată, exclusivă şi irevocabilă de catre Participanţi ca eventualele fotografii şi materiale filmate cu aceştia şi câştigătorii să poata fi făcute publice şi exploatate de catre Organizator şi/sau subcontractanţi ai acestuia în scop publicitar, fără nici un fel de pretenţii din partea participanţilor şi câştigătorilor. Participanţii şi câştigătorii renunţă la a solicita Organizatorului şi/sau subcontractanţilor săi vreo sumă de bani sau vreo altă prestaţie din partea Organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevăzute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise şi/sau audio-video şi/sau fotografice conţinând imaginea, numele şi sunetul (vocea) acestor persoane (participanţi şi câştigători), surprinse/fixate pe orice tip de suport de către organizator şi/sau subcontractanţii săi cu ocazia înscrierii, participării la campanie, extragerii ori acordării premiilor.
 3. Angajaţii Organizatorului si ai partenerilor acestuia implicaţi în organizarea şi desfăşurarea Campaniei precum si rudele acestora până la gradul IV inclusiv, nu pot participa la Campanie.

 

III.2 MECANISM

 1. Înscrierea în Campanie

Pentru a se inscrie si a participa la Campanie, Participantii trebuie sa se aboneze in perioada 15 februarie-15 martie la publicatia Jurnalul  (fie in varinata Jurnalul Simplu si/sau Jurnalul cu insert (carte) pe o perioada o luna, trei luni, şase luni sau 12 luni si sa trimita Organizatorului, pana la 19.03.2021 (data expedierii) [prin poştă/curier la adresa Organizatorului din Bucuresti, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Cladirea 16, etaj 3 sau prin e-mail la adresa abonamente@jurnalul.ro sau prin whatsapp la nr. de telefon 0785.221.336 sau 0787.802.913] dovada efectuării plăţii abonamentului, in scopul inscrierii in Campanie. Odata cu trimiterea dovezii platii abonamentului, abonatul trebuie sa trimita si informatii privind: numele complet (nume si prenume), data nasterii, numarul de telefon la care poate fi contactat si adresa unde doreste sa i se livreze premiul (in cazul in care va fi declarat castigator).

 

3.3.2 Desemnarea castigatorilor. Acordarea premiilor

a) Câştigătorii prezentei Campanii vor fi desemnaţi dintre toti participantii la Campanie inscrisi in intervalul de timp precizat, conform prevederilor prezentului Regulament, prin tragere la sorţi, care va avea loc la data de 26 martie 2021.

b) Tragerea la sorţi se vor realiza, in prezenta unei comisii de validare formate din reprezentanti imputerniciti ai Organizatorului care vor intocmi un proces verbal de extragere si stabilire a castigatorilor.

c) Dintre participantii inscrisi in Campanie se va proceda la desemnarea/extragerea castigatorilor astfel:

 1. fiecarei inscrieri in Campanie i se va aloca un numar, in ordine crescatoare, in functie de ordinea inregistrarii in Campanie;
 2. se vor tipari cupoane cu numere de la 1 la „n”, in functie de numarul de inscrieri in campanie. De exemplu: pentru 2250 de inscrieri in campanie se vor tipari 2250 de cupoane numerotate de la 0001 la 2250. 
 3. cupoanele cu numere vor fi impaturite si  depuse intr-un bol;
 4. se va extrage primul cupon, iar participantul aferent inscrierii cu numarul extras fiind potentialul castigator al primului premiu din Campaniei in ordine astfel dupa cum sunt mentionate in Regulament, in conditiile revendicarii si respectatii conditiilor de validare; Totodata se va extrage si inca un cupon, iar participantul aferent inscrierii cu numarul extras va fi rezerva pentru primul premiu;
 5. se va extrage al doilea cupon, iar participantul aferent inscrierii cu numarul extras fiind potentialul castigator al celui de-al doilea premiu din Campaniei in ordine astfel dupa cum sunt mentionate in Regulament, in conditiile revendicarii si respectatii conditiilor de validare; Totodata se va extrage si inca un cupon, iar participantul aferent inscrierii cu numarul extras va fi rezerva pentru cel de-al doilea premiu;
 6. se va continua extragerea pentru premii si rezerve pe mai departe in numar corespunzator premiilor din Campanie si cu repectarea ordinii de alocare a premiilor in ordine astfel dupa cum sunt mentionate in Regulament,

d) Participantii care nu sunt declarati castigatori, prin simplul fapt al inscrierii in Campanie renunta la a solicita Organizatorului vreo suma de bani si/sau vreo alta prestatie.

 

IV. PREMIILE CAMPANIEI

 1. Cele 100 de premii care se vor acorda în cadrul acestei Campanii  (cate unul dintre cele mai jos descrise) se vor acorda in urmatoarea ordine (cate unul) si constau în/din:
 1. Categoria premiilor 1: Total  - 1 buc. Trotineta electrica, in valoare de 892,5 lei/bucata (TVA inclus).
 2. Categoria premiilor  2: Total  - 3 buc. – Tableta educationala, in valoare de 654.5 lei/bucata (TVA inclus);
 3. Categoria premiilor  3: Total  - 5 buc. - Pachet carti RAO, in valoare de 196 lei/ pachet (TVA inclus)
 4. Categoria premiilor  4: Total  - 5 buc. - Pachet carti Hoffman, in valoare de 150 lei/ pachet (TVA inclus)
 5. Categoria premiilor  5: Total  - 6 buc. - Masina de curse tip off-road, in valoare de 103.53 lei/ bucata (TVA inclus).
 6. Categoria premiilor 6: Total  - 25 buc - CEAS INTELIGENT X-WATCH 4, in valoare de 97.58 lei/ bucata (TVA inclus).
 7. Categoria premiilor  7: Total  - 20 buc.  - Bagheta dezinfectare UV, in valoare de de 65.45 lei/ bucata (TVA inclus);
 8. Categoria premiilor  8: Total  - 25 buc.  - CEAS INTELIGENT X-WATCH M, in valoare de de 59.5 lei/ bucata (TVA inclus);
 9. Categoria premiilor  9: Total  - 10 buc.  - Lampa UV-C cu ozon, in valoare de de 41.65 lei/ bucata (TVA inclus).
 1. Valoarea totala a premiilor ce vor fi acordate in cadrul prezentei Campanii este de 10,859.68 lei TVA inclus.
 2. Premiile afişate pe machetele de promovare a Campaniei, pe bannerele online şi in spoturile TV sunt DOAR cu titlu de prezentare si nu obliga in niciun fel Organizatorul.

 

V. TAXE ŞI IMPOZITE

 1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigator/castigatori, in conformitate cu Codul Fiscal si sa depuna declaratie de venit la autoritatea fiscala competenta pentru venitul aferent premiului din acest Regulament. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.
 2. Premiile in valoare individuala de pana la 600 lei nu sunt impozabile.
 3. Cu execeptia celor mentionate la Art. 5.1 de mai sus, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile acordate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 4. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (care au fost detaliate la art. 3.1.3. de mai sus). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piată, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

 

VI. LIVRAREA / RIDICAREA PREMIILOR

 1. Incepand cu 29.03.2021 castigatorii vor fi contactati de catre reprezentantii Organizaroului pentru a stabili detaliile privind expedierea premiilor. Numele castigatorilor vor fi publicate in ziarul Jurnalul din 29.03.2021 şi se vor afisa pe web site-ul www.jurnalul.ro.
 2. Daca vreunul dintre castigatori nu poate fi contactat pentru livrarea premiului sau daca premiul a fost livrat, dar nu a putut fi primit/receptionat de catre castigator, sau daca castigatorul refuza primirea premiului, acesta va fi automat descalificat, pierzand dreptul de a beneficia de premiu, caz in care se va proceda la contactarea rezervei (ulterior numelui rezervei devenita castigator se va afisa pe site-ul www.jurnalul.ro).
 3. Si pentru rezerve procedura de contactare si livrare a premiului este la aceeasi ca pentru castigatorii initiali.
 4. Daca nici rezerva nu poate fi contactata pentru livrarea premiului sau daca premiul a fost livrat, dar nu a putut fi primit/receptionat de catre rezerva devenita castigator, sau daca rezerva refuza primirea premiului, acesta rezerva va fi automat descalificata, pierzand dreptul de a beneficia de premiu, iar respectivul premiu nu se mai acorda.
 5. Castigatorii care doresc sa ridice personal premiul castigat, o pot face de luni pana vineri, in intervalul 11.00-17.00, de la adresa Organizatorului din Bucuresti, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompiu nr. 9-9A, Cladirea 16, et. 3, cu stabilirea in prealabil a datei si orei la care se va prezenta.
 6. Doar participantii care indeplinesc conditiile cumulative stabilite in prezentul Regulament se pot inscrie si pot participa la extragerea pentru castigarea de premii de tipul celor care se acorda in prezenta Campanie.
 7. Fiecare câștigător va semna un proces verbal de predare-primire în care se va mentiona:
 1. data şi locul desemnării câştigătorului;
 2. numele si prenumele, adresa câştigătorului conform actului de identitate prezentat;
 3. denumirea premiului castigat, descrierea acestuia şi valoarea sa;
 4. data, ora si locul ridicarii/predarii premiului;
 1. Participantilor li se aduce la cunostinta prin prezentul Regulament faptul ca publicarea numelui și prenumelui castigatorilor in ziarul tiparit si pe web site-ul Organizatorului se va realiza în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale Organizatorului în legătură cu publicitatea câștigătorilor și a premiilor câștigate, in conformitate cu dispozitiile art. 42 alin. 2 din OG 99/2000.
 2. Pentru identificarea castigatorilor şi înmânarea premiilor, câştigătorii vor avea asupra lor un act de identitate (carte de identitate, buletin de identitate sau paşaport). Datele din actul de identitate trebuie să corespundă cu datele pe care castigatorul le-a trimis către Organizator.
 3. În cazul personelor juridice, reprezentantul desemnat de acestea pentru ridicarea/intrarea în posesia premiului va trebui să prezinte actul de identitate, o împuternicire semnata de reprezentantul legal al societatii, în baza căreia poate ridica/intra în posesia premiului şi semna, în mod valabil, orice documente ori îndeplini orice formalităţi necesare pentru atribuirea premiului ori transmiterea dreptului de proprietate cu privire la premiu, precum si dovada calitatii reprezentantului legal al societatii.

 

VII. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 1. Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii persoanelor interesate la Campanie. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor ori serviciilor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet, furnizori de servicii de telefonie mobila, Posta Romana, etc care impiedica inscrierea/participarea la Campanie.
 2. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani.
 3. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
 4. Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, disfuncţionalitate sau alte neajunsuri ale premiilor, pentru incapacitatea utilizării serviciilor terţilor implicati in proiect, efectele (inclusiv accidentari) produse ca urmare a utilizarii premiului sau alte neajunsuri ale premiilor. Orice sesizare vizand deficiente ale premiilor va fi indreptata impotriva producătorului, distribuitorului, importatorului sau furnizorului, după caz.
 5. Daca oricare dintre premii nu a putut fi acordat castigatorului din cauza faptului ca nu este indeplinita oricare dintre conditiile mentionate in prezentul Regulament ori castigatorul nu-l revendica, acesta putand fi anulat la latitudinea Organizatorului.

 

VIII. NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

8.1. Antena 3 S.A. - Organizatorul Campaniei este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Organizatorul, are calitatea de operator de date cu caracter personal, și se obligă să prelucreze datele colectate în legătură cu desfășurarea Campaniei cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date („Regulamentul General pentru Protecția Datelor - RGPD”), aplicabil direct la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene de la data de 25 mai 2018. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților/ câștigătorilor prezentei Campanii și să le utilizeze conform prezentului Regulament, legislației în vigoare și doar în scopurile declarate.

Organizatorul a implementat măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru ca activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal să asigure protecția drepturilor persoanelor vizate și să respecte cerințele prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu datele cu caracter personal, inclusiv Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

8.2. Categorii de Date cu caracter personal prelucrate. Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră („Persoana vizată”) ni le comunicati la inscrierea in  Campanie. Datele colectate constau in nume, prenume, număr telefon si data nasterii, adresa de livrare a premiului, semnatura din procesul verbal de predare-primire a premiului. Totodata, in cazul in care veti fi desemnat castigator al premiilor din Categoria Premiilor 1 si 2, va va fi prelucrat si CNP-ul pentru ca Organizatorul sa completeze si sa depuna declaratia de venit la autoritatea fiscala competenta pentru venitul aferent premiului obtinut.

8.3. Scopurile în care sunt prelucrate Datele și temeiul juridic al prelucrării. Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru înscrierea si participarea dumneavoastră în Campanie, care, din punct de vedere juridic, implică temeiul încheierii unui contract de joc între participant și organizator, precum si temeiul interesului legitim al Operatorului de a verifica varsta persoanelor participante la Campanie, fiind admise doar persoanele majore, condițiile contractuale fiind cele mentionate in prezentul Regulament. Datele din actul de identitate si semnatura sunt prelucrate in scopul acordarii premiilor intr-un mod corect si transparent, sens in care Castigatorul/persoana vizata se va legitima la ridicarea premiului si va semna procesul verbal de desemnare a castigatorului.

8.4. Destinatarii datelor. Operatorul poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către persoane împuternicite sau alți operatori independenți, în principal sponsori, prestatori de servicii sau colaboratori ai noștri (societăți de producție, furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic), în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile permise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre; către alte societăți din grupul Intact Media Group; către instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane, dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare a diferendelor.

8.5. Societatea va pastra controlul asupra datelor dvs.cu caracter personal si va folosi masuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dvs. cu caracter personal.

8.6. Durata stocării. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul. Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Societate a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de maximum 3 ani de la data la care a fost incetata Campania.

8.7. Drepturile participantului. Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea utilizării de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege. Societatea va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră și de aceea, dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa marketing@jurnalul.ro sau o notificare scrisă la adresa sediului social al Societatii. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Societatea va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. De asemenea, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

8.8. Securitatea datelor. Va asiguram ca datele dvs. se prelucrează cu respectarea legii, in condiții de securitate si confidențialitate. Am adoptat toate masurile necesare, atât intern, cat si in ce privește colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicitam partenerilor noștri îndeplinirea acelorași condiții de Securitate si confidențialitate, in ce privește datele personale.

8.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campaniain orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media. Dupa caz, premiile castigate pana la momentul intreruperii Campaniei vor fi puse la dispozitia castigatorilor in conformitate cu cele cuprinse in prezentul Regulament.

 

IX. Dispoziţii finale

 1. Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe pagina web: www.jurnalul.ro în secţiunea dedicată campaniei de abonamente. Regulamentul poate fi consultat si la sediul societatii: Bucuresti, Sector 2, Bd Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Cladirea 14, parter.
 2. Informaţii suplimentare cu privire la campanie pot fi obţinute la numarul de telefon 0787.802.913 (numar cu tarif normal), de luni până vineri, între orele 11:00 şi 17:00, sau scriind la adresa de e-mail: abonamente@jurnalul.ro    
 3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sub condiţia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.jurnalul.ro. Modificarea îşi va produce efectele de la data publicării ei.
 4. (1) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Campania în orice moment, anunţând însă publicul în prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media, inclusiv prin postarea unui anunt in aceasta privinta pe site-ul www.jurnalul.ro.

(2) In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Campania, sau Campania va fi suspendata sau intrerupta de drept, nicio parte interesata (inclusiv cei care au achizitionat abonamente pana la momentul suspendarii/intreruperii) nu va avea temei in a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.

 1. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea Campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, pana la 30.04.2021. Reclamatiile ulterioare nu vor fi luate in considerare.
 2. În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române de la sediul organizatorului.

 

Redactat şi autentificat, într-un exemplar original care rămane în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care unul va rămane în arhiva biroului notarial şi 2 exemplare au fost eliberate părţii.

 

ORGANIZATOR,

ANTENA 3 S.A.

PRIN DIRECTOR GENERAL

EMANUEL-MIHAI GIDEA

×