x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Campaniile Jurnalul Să adoptăm împreună un parc! AFACERI CU SPAŢII VERZI / Două parcuri dintr-o lovitură

AFACERI CU SPAŢII VERZI / Două parcuri dintr-o lovitură

de Iulia Barbu    |    01 Noi 2008   •   00:00
AFACERI CU SPAŢII VERZI / Două parcuri dintr-o lovitură

Retrocedările făcute în parcurile mari ale Capitalei au în­ceput să bată la ochi, aşa că băieţii deştepţi s-au reorientat spre spaţiile verzi mai mici, dintre blocuri. Ce contea­ză că sunt parcuri sau locuri de joacă pentru copii, important este că afacerea e profitabilă. Două parcuri din Sectoarele 4 şi 6 au ajuns pe mâinile unui afacerist, pe numele lui Jean-Marian Căpăţână, care le-a şi "pregătit" pentru un complex comercial şi un bloc de locuinţe. Parcul de pe Aleea Ciceu a ajuns în prima fază în proprietatea unui bărbat de 92 de ani, graţie co­misiei conduse la vremea respectivă de Mioara Mantale, celebră pentru retrocedarea de 12 hectare în nordul Bucu­reştiului unui alt ins de 96 de ani. Terenul a ajuns repede la Jean-Marian Căpăţână. Asta în condiţiile în care cei 2.500 de metri pă­traţi i-au fost daţi bătrânului în parc, deşi, potrivit schi­ţei, te­re­nul se găsea în judeţul Ilfov, pe vatra fostei Mă­năstiri Văcă­reşti. Drept bonus, acelaşi Căpăţână a mai primit 5.500 de me­tri pătraţi în Parcul Favorit. Terenul a fost oferit în recom­pen­sa­­re pentru un lot deţinut în urmă cu ani buni în comuna Lu­peasca. Afaceristul s-a ales cu dosar la DNA şi cu un proces intentat de oamenii din zonă care vor să adopte spaţiul verde.Un bărbat de 92 de ani a primit de la au­to­rităţi Parcul de pe Aleea Ciceu din Ca­pi­tală. Cadoul a fost dat de "Comisia Man­tale", celebră pentru retrocedarea a 12 hectare unui alt bătrân de 96 de ani. Terenul a ajuns repede în mâinile afa­ceristului Căpăţână Marian-Jean, ca­re a primit la pachet şi Parcul Favorit. Oa­me­nii din zonă vor să adopte parcurile.

Jurnalul Naţional a relatat pe larg mo­dul în care, la începutul anului, un bloc de zece etaje a primit girul Consi­liului General al Capitalei pentru a fi ridicat în Parcul de pe Aleea Ciceu. Între pereţii de beton ai cartierului, destul de sărac în zone verzi, peticul de verdeaţă era bine-venit. Întreţinut şi folosit ca parc ani de zile, odată cu războiul imobiliar din Bucureşti, terenul îşi pierde încet semnificaţia. Copacii dispar, parcul e lăsat în paragină. Cum Ion Rusescu, "oaspetele special" al autorităţilor dispare din schemă, un alt proprietar îşi face intrarea în zona Berceni. Căpăţână Marian-Jean a obţinut autorizaţiile necesare şi a "legalizat" practic blocul de pe zona verde. În momentul în care au aflat că parcul din faţa blocului lor are un nou proprietar, locatarii au reacţionat aşa cum mulţi dintre noi ar trebui să facem. "Am cerut în instanţă amânarea construcţiei. Până în acest moment, toate răspunsurile ne sunt favorabile. Chiar în ultima adresă pe care am primit-o ni se comunică faptul că primăria Sectorului 4 nu a dat autorizaţie de construcţie pentru acest bloc de zece etaje şi nici nu va da. Ne dorim ca acest loc să rămână verde şi noi să îl îngrijim, aşa cum am facut-o şi înainte", a precizat Constin Constantinescu, preşedintele asociaţiei de locatari.

RETROCEDAREA BUCLUCAŞĂ
Dintr-o retrocadare făcută cu prea mult zel, oamenii s-au trezit că trebuie să bată la uşile tribunalelor pentru a-şi recâştiga parcul. Ei au cerut sprijinul Jurnalului Naţional şi vor ca zona să le fie dată în administrare prin campania "Să adoptăm împreună un parc!". Şi, toate aceste dosare şi procese pentru un teren făcut ca­dou unui bătrân de 92 de ani! Bu­cu­reş­tiul este plin de astfel "de cadouri" care distrug zonele verzi în detrimental be­to­nului. Cei 2500 de metrii pătraţi i-au fost oferiţi lui Ion Rusescu în parc deşi, po­tri­vit schiţei, terenul se găsea în judeţul Il­fov, pe vatra fostei Mănăstiri Văcăreşti. Ast­fel, de la Mănăstirea Văcăreşti, terenul îşi găseşte loc tocmai între blocurile din Berceni, acolo unde utilităţile sunt la ele acasă. Interesant este însă şi faptul că, de­ci­zia de punere în posesie a lui Rusescu a tre­cut prin aceeaşi comisie "Mantale", co­mi­sie care a dat girul şi pentru retroce­darea celor 12 hectare din nordul Bu­cu­reş­tiului, subiect relatat pe larg de Jurnalul Naţional. Dacă în cazuri normale, procedura unei revendicări este mai grea decât o procesiune pe Dealul Golgotei, în cazul lui Rusescu lucrurile au evoluat mult mai uşor. Ulterior afacerea a intrat pe mâna lui Căpăţână Marian-Jean care a obţinut legalizarea blocului de zece etaje.

TUNUL DOI, PARCUL FAVORIT
La pachet cu parcul din Aleea Ciceu, acelaşi Căpăţână Marian-Jean a mai pri­mit 5.500 de metri pătraţi în Parcul Fa­vo­rit din Sectorul 6. Retrocedarea din Sectroul 6 poate fi încadrată cu uşurinţă tot la capitolul cadouri. Suprafaţa de 5.500 metri pătraţi a fost oferită în recompensare pentru un lot deţinut în urmă cu ani buni în comuna Lupeasca. Din Lupeasca terenul a fost adus în Bucureşti, într-un parc cu peste 200 de arbori. Ca orice afa­ce­re imobiliară, spaţiul verde a suferit o operaţie estetică şi, pe hârtiile primăriei, acesta apare ca "teren agricol". "Suprafaţa din strada Sibiu a aparţinut întotdeauna statului. Din actele pe care le deţinem resultă următoarele: în 1911 aici se găsea «Moşia Statului Cotroceni», în timpul celui de-al doilea război mondial a fost aerodrom iar, o perioadă bună, până să devină parc, terenul a aparţinut Armatei, fiind poligon de trageri", precizează locatarii blocului din apropierea parcului, în memorial lor. În Drumul Taberei, viziunea lui Căpăţână a fost mult mai am­plă. Pentru spaţiul verde de 5.500 de metri pătraţi acesta a îndrăznit să viseze mai mult. Dacă pe Aleea Ciceu a primit avizul Primăriei Capitalei numai pentru un bloc de zece etaje, pentru parcul din Sectorul 6, Căpăţână a primit în mai 2007 avizul pentru construirea unui complex de locuinţe, birouri, spaţii financiar-bancare şi zone de comerţ. "I-am chemat în judecată pe autorii acestei îm­pro­pri­e­tă­ri­ri frauduloase şi abuz în serviciu. Ju­de­că­toria Sectorului 6, prin hotărârea civilă nr. 7521/21.11.2007 a dispus anularea ti­tlu­rilor de proprietate, deoarece terenul nu putea fi trecut în proprietate privată în­tru­­cât a aparţinut întotdeauna Statului Român, ca domeniu public", a precizat unul dintre membrii asociaţiei de lo­ca­tari. Acesta explică de altfel şi parcursul sentinţei obţinute:  "Prefectura, Primăria domnului Cristian Poteraş şi falşii pro­prietari în cor", au declarat recurs la această hotărâre. Noi am văzut practic cum Primarul Cristian Poteraş este îm­po­triva cetăţenilor. Tribunalul Bucureşti a judecat recursul la 1 aprilie 2008 şi a hotărât casarea sentinţei instanţei de fond. Nici până în acest moment nu ni s-a comunicat motivarea acestei decizii".

SE POATE!
Locuitorii celor două zone, vizate de Căpăţână pentru a-şi ridica blocurile şi spaţiile comerciale, vor să adopte cele două parcuri. Oamenii sunt conştienţi că au dreptul la o viaţă civilizată şi la oxigen, într-o Capitală cu un spaţiu verde deficitar. "În dosarul nr. 58/8/2007 aflat la DNA s-a dispus că domnul Căpăţână Marian Jean  are interdicţie de vânzare şi construire pe cei 5.500 mp din Parcul Favorit. Vă rugăm să ne sprijiniţi în demersul noastru de a păstra parcul în domeniu public", au încheiat memoriul adresat Jurnalului Naţional. În urma proceselor, dar şi datorită determinării cu care au luptat pentru zona lor verde, se pare că locuitorii din Drumul Taberei pot dormi liniştiţi. Au primit promisiunea că, cel puţin pentru moment în parcul lor nu se va construi.

Complex pe locul de joacă al copiilor
Un caz asemănător a fost semnalat Jurnalului Naţional pe Râul Doamnei, între străzile Segarcea şi Drumul Taberei, tot din Sectorul 6 al Capitalei. Pe un spaţiu verde, practic un loc de joacă pentru copii, au început lucrările la un complex comercial. Acum parcul este împrejmuit cu un gard albastru care nu face altceva decât să mascheze şantierul. Şi în acest caz, aprobarea a fost dată în septembrie, anul acesta, de Primăria Sectorului 6. Oamenii din zonă fac acum eforturi pentru a-şi recupera parcul.

"Să adoptăm un parc"

Am lansat această campanie cu spe­ran­ţa că ideea pe care ea s-a fundamentat va fi îmbrăţişată în primul rând de pu­blicul larg. Vă solicităm dumneavoastră, cititorilor, să trimiteţi pe e-mailurile redactorilor noştri (Monica Andrei – monica.andrei@jurnalul.ro, Marina Constantinoiu – marina.constantinoiu@jurnalul.ro), la numerele de telefon ale redacţiei (021.318.20.37) şi fax (021.318.20.35), dar şi mesaje scurte (SMS) la numărul de telefon mobil 0755.15.15.15 (tarif normal, în reţeaua Orange) propuneri în ceea ce priveşte spaţiile ce ar putea fi "adoptate". Primăriile vor decide dacă acestea pot fi sau nu amenajate.

×