x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Articolul zilei La Biblioteca Română din Paris

La Biblioteca Română din Paris

21 Mar 2009   •   00:00

Biblioteca Română din Paris, mesager în Franţa al spi­ritualităţii ro­mâneşti, a organizat o serie de manifestări cu caracter complex consacrate aniversărilor, scumpe nouă, din ultima perioadă, precum şi marcării unor mo­mente importante din istoria şi cultura noastră.Bogate standuri de carte social-politică, istorică, ştiinţifică, beletristică, panouri, fotoexpoziţii, filme documentare au dat o imagine cuprinzătoare asupra marilor succese obţinute de poporul român sub conducerea ctitorilor României moderne.

Au fost propuse publicului o serie de expoziţii care au suscitat interes; "Prezenţe ale artei româneşti actuale", "Al­bumele artei româneşti", grafi­că semnată de Sofia Franki şi Gabriela Moldovan Nicolaescu, "Costumul popular românesc - tradiţie şi continuitate", "Monumente de artă ale Bucureştiului", - fotografii de Cătălin Emilescu, "Unirea în artele plastice".

Fotografiile, schemele, machetele, documentarele prezentate în cadrul expoziţiei "Aeronautica românească azi" au evidenţiat glorioasa istorie a aviaţiei noastre, rea­lizările actuale, priorităţile româneşti pe plan mondial. A fost evocată figura lui Traian Vuia, pionier al aviaţiei şi luptător înflăcărat pentru Unire, ca şi contribuţiile originale la dezvoltarea aeronauticii ale lui Aurel Vlaicu şi Henri Coandă.

Manifestarea consacrată anivesării a 70 de ani de la făurirea statului naţional unitar român şi cea dedicată Zilei Repu­blicii s-au constituit într-o veritabilă incursiune în istoria modernă şi contemporană a României şi au pus în valoare realităţile României de azi.

Câteva Seri româneşti au avut ca invitaţi personalităţi culturale, atât din Franţa, cât şi din ţară, care au abordat aspecte materiale şi spirituale. Profesorul Virgil Cândea a vorbit despre "Unitatea artei româneşti", conferinţa fiind bogat ilustrată cu imagini şi proiecţii de diapozitive. Dr Leon Levy, prieten şi propagator al valorilor spirituale româneşti, a prezentat monumentele de arhitectură tradiţională din nordul Moldovei, în raporturile lor cu istoria naţională şi cu obiceiurile şi mentalitatea locuitorilor regiunii. Prof. Paul Miclău a făcut o sinteză a incursiunilor sale în universul poeziei eminesciene, sub titlul "Mihai Eminescu sau naşterea unui geniu". În legătură cu centenarul morţii Poetului, Biblioteca Română din Paris şi-a propus pentru întregul an 1989 organizarea unor acţiuni variate, în aşa fel încât creaţia eminesciană să poată fi făcută cunoscută publicului francez în aspectele ei defi­nitorii.

Biblioteca este preocupată şi de promovarea realizărilor editoriale de azi şi de ieri. În acest sens şi-a propus popularizarea în Franţa a unor date importante din istoria cărţii româneşti, într-un ciclu al cărui debut a fost marcat de ani­versarea a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688), document însemnat din punct de vedere al unificării limbii literare româneşti, al întăririi sentimentului de unitate a românilor din toate zonele locuite de ei.

Între manifestările care au caracter permanent semnalăm ciclurile consacrate muzicii (Muzica românească şi interpreţii ei, Muzica lumii în interpretări româneşti, Folclor muzical românesc), precum şi serile de film şi de proiecţii de videocasete.

Dialogurile româno-franceze pe diferite teme contribuie substanţial la apropierea între cele două ţări, făcând cunoscute creaţii româneşti din diverse domenii. Un ase­menea dialog, desfăşurat la Bibliotecă, a avut ca obiect li­teratura de anticipaţie din România şi Franţa. Ion Hobana, animator al dezbaterii, alături de Jaques Goi­mard şi subsemnatul, a insistat asupra tradiţiilor româ­neşti ale genului, ca şi asupra originalităţii literaturii noastre de anticipaţie în cadrul mişcării europene SF. S-au stabilit şi jaloanele unor viitoare dialoguri, cu participarea unor reprezentanţi de seamă ai culturii franceze şi române.
Constantin Pavel - România Literară, nr. 11/1989

×
Subiecte în articol: romăneşti articolul zilei