x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din Arhiva CC al PCR Stenograma şedinţei Biroului Permanent al Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din ziua de 29 aprilie 1989

Stenograma şedinţei Biroului Permanent al Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din ziua de 29 aprilie 1989

29 Apr 2009   •   00:00

Şedinţa a fost prezidată de to­va­răşul Nicolae Ceauşescu, secretar ge­ne­ral al Partidului Comunist Român.Au participat tovarăşii Emil Bobu, Elena Ceauşescu, Constantin Dăs­că­lescu, Manea Mănescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Rădulescu.

Au fost invitaţi tovarăşii: Andrei Ştefan, Radu Bălan, Ungur Ioan, Ceauşescu Ion, Ne­cula Alexandru, Stancu Şfetan, Stanca Gheor­ghe, Dobrescu Emilian, Văduva Ilie.


● Tov. Nicolae Ceauşescu: De fapt, vreau să discutăm cum să procedăm în ce priveşte colaborarea cu alte ţări. Tovarăşii mi-au tri­mis materialele în ce priveşte colaborarea cu URSS şi cu RD Germană, însă cred că lucrurile trebuie să înceapă altfel.
Pe baza indicatorilor generali, noi trebuie să discutăm nivelul de dezvoltare a relaţiilor cu ţările din CAER şi cu celelalte ţări socia­liste. Noi am înscris aici unii indicatori de princi­piu, însă acum trebuie să discutăm concret, să nu rămână aşa. Pe urmă, trebuie să vedem colaborarea cu alte ţări şi cu ţările în curs de dezvoltare, ca să putem începe tratativele şi discuţiile. Cu ţările în curs de dezvoltare trebuie să vedem problemele cooperării în producţie şi ce trebuie să ne asigurăm, adică materiile prime - că dacă întâi începem cu o ţară, pe urmă cu alta, totul este dezorganizat şi mergem la întâmplare, aşa cum de fapt lucrăm anul acesta.
Deci, trebuie să vă aşezaţi şi să faceţi programul de dezvoltare pe cincinalul viitor - cu ţările socialiste, cu ţările din CAER şi cu celelalte ţări, cum va fi în 1990, la ce nivel trebuie să ajungem şi, în mod corespunzător, să vedem ce materii prime şi ce produse trebuie să ne asigurăm din ţările socialiste.
Pe urmă să vedem colaborarea cu ţările în curs de dezvoltare şi cooperarea în producţie, la fel, pe materii prime de bază şi pe ce fel de acorduri, adică pe acorduri de lungă durată, inclusiv cum dezvoltăm cooperarea pe zone.
Apoi este cooperarea cu ţările capitaliste dezvoltate.
Deci, sunt cele trei grupe de ţări. Dacă mergem întâi cu o ţară, pe urmă cu alta şi nu avem o gândire generală, nu facem nimic.

● Tov. Elena Ceauşescu: Noi nu avem acum făcută evidenţa şi propunerile.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: La aceasta să lucreze Comitetul de Stat al Planificării, comerţul exterior şi finanţele.

● Tov. Elena Ceauşescu: Şi Comitetul Suprem al Dezvoltării.

●Tov. Nicolae Ceauşescu: Consiliul Suprem al Dezvoltării face propuneri.
Deci, aşa trebuie să prezentăm propune­rile de cooperare şi colaborare.

●Tov. Manea Mănescu: Este foarte bine.

● Tov. Elena Ceauşescu: Trebuie să facem programul de cooperare cu toate ţările, schimburile şi celelalte.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Cu ţările socialiste trebuie să realizăm 12-13 miliarde în 1995. Practic să reprezinte cam 50 la sută. Cam aşa am stabilit noi şi data trecută. Pe timpuri era 70%. Cu ţările în curs de dezvoltare trebuie să ajaungem cam la 25%-28%, iar restul de 22%-25% să fie cu ţările capita­liste dezvoltate. Aşa am avut şi în cincinalul trecut şi, de fapt, de vreo trei cincinale avem la fel.

● Tov. Gheorghe Rădulescu: Aşa este normal. Nici să nu fie prea mult într-o parte.
● Tov. Nicolae Ceauşescu: Deci, trebuie să rămânem cu cel puţin 50% cu ţările socia­liste, adică cele din CAER şi celelalte ţări socialiste, 20%-25% cu ţările capitaliste dezvoltate şi restul cu ţările în curs de dezvoltare, că trebuie să ne asigurăm cooperarea cu aceste ţări. Cam aşa trebuie să facem. Pe urmă, trebuie să vedem pe zone.
Să facem lista materiilor prime de bază, care sunt cam în număr de 70, să vedem cum le asigurăm şi să vedem problema cooperării în producţie, aşa cum am stabilit. Am discutat puţin şi ieri problema aceasta. Adică trebuie să avem stabilit totul de la început.
În primul rând trebuie să vedem principalele ţări cu care ne propunem să dezvoltăm cooperarea.
Pentru că tot suntem aici, cred că trebuie să ne ocupăm foarte serios şi să vedem ce facem cu Afganistanul. S-a întors acum de acolo tovarăşul Pană. Mi-a spus că a fost primit deosebit de bine. Ei au spus şi pu­blic faptul că "tovarăşul Nicolae Ceauşescu a avut dreptate când a spus că nu este bine să avem trupe străine la noi. Abia acum, după ce au plecat trupele străine, armata noastră îşi face datoria şi simte şi ea că este independentă. Acum avem o situaţie bună şi ceea ce a spus tovarăşul Nicolae Ceauşescu în plenară considerăm că este foarte just, adică să mergem pe reconciliere şi să ne apărăm independenţa".

● Tov. Elena Ceauşescu: Le-a creat o situaţie grea, pe care nu o avuseseră.

● Tov. Manea Mănescu: Le-au creat o situaţie grea şi lor, dar şi în ce priveşte situaţia internaţională.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Acum trebuie să vedem concret ce facem cu sovieticii, pentru că tovarăşii mi-au spus că vin la 3 mai. Voi aţi făcut aici nişte propuneri, dar cred că trebuie să ne batem să ajungem la 30.000 în cincinal; minimum să fie 28.500, nu 26.000. Deci, să ne batem şi anul acesta şi pentru anul viitor să ajungem la cel puţin 28.500 - dar chiar trebuie să depăşim această cifră.
În ceea ce priveşte cincinalul viitor, să mergem la 45-50, chiar cu tendinţa să depăşim 50, nu să ne oprim la 45. De fapt, să mergem de la 50 în sus. Minimum să fie 45, dar să ne batem să ajungem la peste 50, atât la import, cât şi la export.

● Tov. Elena Ceauşescu: În mod cores­pun­ză­tor trebuie să echilibrăm balanţa.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Tovarăşii propun să mergem la 8-10 milioane tone petrol pe an, la 45-50 miliarde mc gaze, apoi este cărbunele cocsificabil. Eu m-am uitat la pro­pu­neri. Acum să se discute pe baza aceasta.

● Tov. Elena Ceauşescu: Însă trebuie să se mărească cifra.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Eu m-am uitat, dar va trebui să mai vedem. În orice caz, la fructe şi la legume proaspete să nu mărim. Să nu reducem, nici să nu mai mărim, pentru că nu avem de unde să dăm.

● Tov. Elena Ceauşescu: La alimente chiar trebuie să mai reduceţi.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Dacă noi producem 50 milioane perechi de încălţăminte din iele, nu putem să le dăm lor 35 milioane, pentru că trebuie să vindem şi pe devize convertibile şi să dăm şi în ţară.

● Tov. Elena Ceauşescu: Trebuie văzu­te bine propunerile lor, pentru că, dacă ei propun alimente şi alte lucruri pe ca­re noi le importăm, nu am făcut nimic.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: De fapt, la încălţăminte, în total noi trebuie să ajungem la 140 milioane perechi, din care vreo 35 mi­lioane perechi sunt din textile, vreo 35 mi­lioane din înlo­cui­tori, 20 milioane din cau­ciuc şi vreo 45-50 milioane perechi încăl­ţă­minte din piele. Nu puneţi aşa, la întâmplare, şi după aceea să vedem că nu putem să dăm.

● Tov. Emilian Dobrescu: Cantitatea pe care o propunem s-o dăm este pe întregul cincinal şi înseamnă cam 7 milioane perechi încălţăminte pe an.

● Tov. Elena Ceauşescu: Nu poţi să dai toată producţia!
● Tov. Nicolae Ceauşescu: Nu putem face aşa! Trebuie să ne uităm mai serios la toate propunerile.
Eu m-am uitat la propuneri, dar vreau să ne clarificăm pentru discuţia pe care urmează s-o avem cu ei, iar în viitor va trebui ca toate acestea să le dăm să fie văzute de mai mulţi tovarăşi, ca să nu ne angajăm în felul acesta! Adică să ne aşezăm şi să vedem ce propunem. Să ne mai uităm o dată.
Însă să mergem pe principiul acesta.
De fapt, ce trebuie să discutăm noi cu sovie­ticii? În primul rând, să discutăm în le­gă­tu­ră cu câteva acţiuni de cooperare, dar să fie vor­ba de cooperări serioase, nu ca să ne du­cem acolo să facem noi investiţii, că asta nu este cooperare! Este şi asta ceva, că ei îşi plă­tesc cu materii prime - şi mai facem aşa şi cu alte ţări -, dar pentru problema co­o­pe­ră­rii trebuie să se găsească domenii importante.
Să stabilim nişte lucruri clare cu anumite republici, că şi ei le-au dat acum drepturi largi. Să discutăm realizarea cooperării şi atunci, pe baza aceasta, putem chiar să depăşim 50 miliarde.
În ceea ce priveşte RDG, trebuie să ajun­gem la 10 miliarde şi chiar în cincinalul acesta să mergem la 6.400-6.500, adică să nu ne oprim la 6.000. Trebuie să ne propunem şi aici, în legătură cu cooperarea în general, să introducem capitolul "cooperarea în producţie", care lipseşte cu desăvârşire. Până la 10 mai să vedem problema aceasta a coope­ră­rii şi noi trebuie să ne propunem să re­zol­văm şi problema cu camioanele. Pe ţările so­cia­liste să avem cel puţin 15.000 anual, până la 20.000 camioane, ca să putem să ne asi­gu­r­ăm funcţionarea normală, nu să umblăm în fiecare an să căutăm unde să le dăm. Şi tractoarele trebuie vândute, că şi acolo avem capacitate mare. Deci câteva lucruri trebuie să le vedem mai bine. Trebuie să vedem şi în utilaje de foraj. La unele lucruri trebuie să luăm şi proiectele noastre de dezvoltare şi să vedem cum să ni le asigurăm - adică programele de cooperare cu alte ţări, şi în primul rând cu ţările socialiste trebuie de fapt să asigure şi rezolvarea problemei materiilor prime - cu o rezervă - şi folosirea completă a capacităţilor de producţie pe care le avem şi realizarea programelor de dezvoltare. De la aceasta trebuie să pornim. Dar, în orice caz, cu RD Germană trebuie  să depăşin 10 mi­liarde pe cincinal. Aceasta presupune ca, la nivelul anului 1995, să depăşim 1 miliard - exportul şi importul.
În ce priveşte cooperarea cu sovieticii, m-am gândit să ajungem în 1995 la 6 mi­liarde export.
Cu chinezii trebuie să ajungem cam la 2 miliarde - adică 2 miliarde export, 2 mi­liarde import. China trebuie să fie pe locul II, adică după sovietici - şi, dacă este posibil, cu China trebuie să mergem chiar la mai mult de 2 miliarde. Ar trebui de fapt să mergem spre 3 miliarde. Asta înseamnă o creştere mare. Cu RFG, la nivelul lui 1995 trebuie să ajungem la 1.200 miliarde.

● Tov. Constantin Dăscălescu: Poate chiar 1 miliard şi jumătate.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Asta numai la export.
În mod corespunzător să vedem să facem şi cu alte ţări şi capitolul cu cooperarea în producţie. Desigur, cooperarea în producţie trebuie să presupună şi eventuale societăţi mixte, că fără acestea nu se poate - însă pe principiile clare pe care le avem cu ţările socialiste şi cu celelalte ţări.
Acestea au fost problemele pe care am vrut să le discutăm astăzi, ca să fie totul clar şi pe baza aceasta să se lucreze.

● Tov. Radu Bălan: Facem programele până la 10 mai.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Aveţi ceva de spus?

● Tov. Constantin Dăscălscu: Este foarte clar.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Eu m-am gândit că, pe ansamblu, noi trebuie să ajungem la peste 1.000 dolari export pe locuitor - de fapt 1.000-1.200 dolari. Sigur, în mod cores­pun­ză­tor, prin cooperare, se măreşte şi importul.
Dar programul acesta este legat de asi­gurarea completă a bazei de matetrii prime, pe baza cooperării şi chiar prin intrarea suplimentară a unor produse practic, în toate domeniile. Acolo unde este cooperare, lista de materii prime este nelimitată. Sigur, acum trebuie să intrăm la cooperare şi la metale preţioase, la aur, argint, adică la toate produsele acestea rare, inclusiv la uraniu. Trebuie să ne angajăm acum şi la acestea, pentru că, oricât de multe din aceste metale preţioase am avea în stoc, ele nu ne dau afară. Din acestea trebuie să avem cât mai multe. Până acum noi am mers numai la minereu de fier şi cărbune. Pe urmă, ţinând seama de faptul că noi nu reuşim să găsim la noi o rezevă mare de petrol, trebuie să ne asi­gurăm şi petrolul, prin acorduri de lungă durată cu câteva ţări. Prin cooperare trebuie să ne asigurăm cel puţin 15 milioane tone petrol anual. La fel cum facem cu minereul, trebuie să facem şi cu petrolul şi cu gazele. În afară de ceea ce luăm de la sovietici, trebuie să ne asigurăm anual 10 miliarde mc gaze. Bineînţeles, trebuie să ne construim şi navele necesare, dar aceasta nu constituie o pro­blemă.
Aşa cum am făcut acum programele, numai cu nişte cifre generale, nu este bine. Trebuie să lucrăm concret.
Atunci, să procedăm în sensul acesta. Eu am dat acum numai nişte exemple.

● Tov. Ştefan Andrei: Ne-aţi mai dat nişte indicaţii. Vom putea începe negocierile cu nişte lucruri clare.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Cu iugoslavii trebuie să depăşim anual 1 miliard la export şi în mod corespunzător la import. Trebuie să creştem mai mult cu cehii, polonezii, ungurii, bulgarii şi albanezii. La fel, putem creşte mai mult cu Cuba şi în mod cores­pun­ză­tor cu  Vietnamul şi Mongolia. Dar trebuie să facem programul pe ţări.
Chiar de acum noi trebuie să începem să soluţionăm şi să ne asigurăm petrolul, pe termen lung, urmând ca problema preţurilor să fie soluţionată în raport de preţurile internaţionale. Dar trebuie să asigurăm acorduri de lungă durată, să asigurăm condiţiile de plată cu mărfuri, iar pe acestea trebuie să le producem pentru ca să putem plăti petrolul.
Este bine să procedăm aşa?

● Toţi tovarăşii: Este foarte bine.

● Tov. Nicolae Ceauşescu: Atunci aşa să facem.
Acum ridicăm şedinţa.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos. nr. 27/ 1989

×