x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Din arhiva Ministerului de Externe Rezso Nyers a fost ales preşedinte al PMSU

Rezso Nyers a fost ales preşedinte al PMSU

26 Iun 2009   •   00:00

I. În continuarea telegramei noastre nr. 021 197, vă informăm că la Budapesta a fost dat publicităţii comunicatul plenarei CC al PMSU (Partidul Muncitoresc Socialist din Ungaria, n.r.) desfăşurată în zilele de 23 şi 24 iunie 1989, în cadrul căreia au fost hotărâte schimbări în conducerea Partidului Ungar.Plenara a hotărât convocarea viitorului congres al PMSU la 7 octombrie a.c. şi a dezbătut situaţia actuală a partidului şi măsuri pentru viitor în contextul noilor realităţi din Ungaria. În funcţia de preşedinte al PMSU a fost ales Rezso Nyers.

Totodată, a fost aleasă, ca organ de conducere colectivă a PMSU, o preşedinţie formată din patru membri: Rezso Nyers, preşedintele PMSU, Karoly Grosz, se­cretar general al PMSU, Miklos Nemeth, primul-ministru, şi Imre Pozsgay, mi­nistru de stat. Plenara l-a eliberat din funcţia de secretar al CC al PMSU pe Janos Berecz, care urmează să primească alte sarcini pe linie de partid. Totodată, au fost aleşi secretari ai CC al PMSU Janos Barabas şi Jeno Kovacs (primul a fost se­cretar la Capitală, iar al doilea şef de secţie la CC al PMSU).

La propunerea preşedinţiei partidului, Biroul Politic al PMSU a fost lărgit de la nouă la 21 de membri, sub denumirea de Comitet Politic Executiv, ca organ de lucru. Din acest organ fac parte Janos Barabas, secretar al CC, Laszo Boros, director tehnic al IS de construcţii a judeţului Gvorsopran, Robert Burgert, director general al Combinatului agricol Babolna, Jozsef Dudla, prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Borsod-Abauj-Zemplen, Gyorgy Fejti, secretar al CC, Karoly Grosz, secretar general al PMSU, Laszo Gyurieza, prim-secretar al Comitetului de partid al judeţului Veszprem, Csaba Hamori, prim-secretar al Comitetului de partid al judeţului Pest, Lajos Hegedus, preşedintele Cap "Erdei Ferenc" din Harta, Gyula Horn, ministrul Afacerilor Externe, Pal Ivanyi, secretar al CC, Mihaly Jaszo, prim-secretar al Comitetului de partid al oraşului Budapesta, Jeno Kovacs, secretar al CC, Miklos Nemeth, primul-ministru, Rezso Nyers, preşedintele PMSU, Maria Ormos, rectorul Universităţii "Janus Pannonius" din Pecs, Imre Pozsgay, ministru de stat, Rajk Sandorne, prim-secretar al Comitetului de partid al oraşului Gyongyos, Ilona Tatai, director general al întreprinderii Taurus, Laszlo Varga, preşedintele Consiliului popular al judeţului Zala, Pal Vastagh, prim-secretar al Comitetului de partid al judeţului Csongrad.

CC al PMSU a decis să propună candidatura lui Imre Pozsgay pentru funcţia de preşedinte al Republicii în cazul în care Parlamentul ungar va adopta legea privind înfiinţarea acestei funcţii. CC a hotărât, prin vot, componenţa delegaţiei PMSU la negocierile tripartite (cu opoziţia), care va fi formată din Rezso Nyers, Imre Pozsgay, Gyorgy Fejti şi Pal Ivanyi.


II. În cursul dimineţii de astăzi, 16 iunie 1989, ambasadorii ţărilor socialiste au fost invitaţi la CC al PMSU, unde noul preşedinte al Partidului Ungar, Rezso Nyers, şi secretarul general, Karoly Grosz, au făcut câteva precizări pe marginea plenarei CC şi un răspuns la întrebările ridicate de unii ambasadori.

K. Grosz, care a luat primul cuvântul, a arătat că în momentul de faţă în faţa PMSU se pun multe probleme cu caracter practic. La Conferinţa Naţională a partidului din mai 1988 nu s-au putut stabili măsurile şi, în mod deosebit, modul de acţiune faţă de noile realităţi şi evoluţii din Ungaria. Încă din mai 1988 s-a ştiut că modul vechi de acţiune nu mai corespunde, dar nu s-a avansat nici o măsură concretă specifică acestei situaţii. Situaţia economică grea, ca o acumulare a celor patru decenii de existenţă a orânduirii socialiste din Ungaria, nu trebuie să ducă la negarea unor rezultate obţinute în această perioadă, nici la eforturile în direcţia iniţierii unor reforme.

Schimbarea modelului economic s-a evidenţiat pe parcursul acestor ani şi a apărut ca o necesitate că rolul pieţei nu poate fi exclus, dar nu a fost clar ce model trebuie adoptat în condiţiile unei economii de piaţă. În rândurile PMSU există multă confuzie. La o parte din membrii de partid s-a creat iluzia că schimbările din conducerea partidului efectuate la Conferinţa naţională din mai 1988 ar constitui garanţii suficiente. Partidul nu a fost pregătit pentru schimbări atât de mari ca acelea care au loc în prezent. S-au formulat dorinţele, dar nu şi mijloacele prin care acestea ar putea fi realizate. În acelaşi timp, nici conducerea partidului, CC şi comitetele judeţene nu au fost pregătite pentru schimbări atât de mari. Disputele care au apărut nu au putut fi orientate şi, din această cauză, s-a ivit pericolul scindării partidului. Recenta plenară a CC al PMSU a evidenţiat necesitatea unor schimbări, în structură şi cadre, şi a dat noi orientări mişcării interne din partid. S-a ajuns la concluzia că înnoirea partidului nu poate fi ruptă de înnoirea societăţii. Partidul, în noile condiţii, trebuie să devină un atelier de direcţionare politică şi să nu îşi aroge sarcini care revin altor foruri, întrucât experienţa a dovedit că nici sarcinile proprii nu le-au putut cuprinde pe toate. În viitor, guvernul va trebui să răspundă în faţa Parlamentului de modul în care organizează viaţa socială. În condiţiile pluralismului politic, PMSU va fi pus într-o situaţie de competiţie cu celelalte partide şi organizaţii. El va trebui să se retragă din acele domenii ale vieţi sociale care intră în competenţa statului. Plenara a stabilit elaborarea unui nou program care să fie adoptat de congres. Referindu-se la noile modificări din structura condu­cerii PMSU, s-a subliniat că fostul Birou Politic nu a putut cuprinde întreaga arie de probleme ori, prin noua măsură adoptată, Comitetul Politic Executiv are o bază şi rădăcini mult mai largi, în sensul că acesta a cooptat în sânul său mai mulţi prim-secretari de judeţe şi reprezentanţi ai unor întreprinderi. S-a renunţat la secretariatul partidului, încă de la Conferinţa naţională din mai 1988, şi s-a creat preşedinţia PMSU, formată din patru persoane. Preşedintele PMSU este conducătorul numărul unu al partidului, care va răspunde de relaţiile internaţionale ale PMSU şi de raporturile cu partidele şi mişcările alternative din ţară.

Secretarul general al PMSU se va ocupa cu problemele vieţii interne de partid. Va lucra în strânsă colaborare cu preşedintele partidului. Luând cuvântul, preşedintele PMSU, Rezso Nyers, a arătat că recenta plenară a acordat un loc important relaţiilor internaţionale ale Partidului Ungar şi a stabilit necesitatea dezvoltării legăturilor cu Europa occidentală şi, în această direcţie, a colaborării cu partidele frăţeşti. Speră să găsească înţelegerea şi sprijinul partidelor şi ţărilor frăţeşti în activitatea pe care o desfăşoară pentru reînnoirea societăţii ungare. Dacă reformele din RPU vor conduce la rezultate pozitive, acest lucru va permite şi celorlalte ţări socialiste să studieze şi să preia din experienţa ungară. Faptele vor dovedi dacă drumul pe care a pornit Ungaria este cel just.


III. În cadrul întâlnirii, au luat cuvântul ambasadorii Poloniei, Cehoslovaciei, Bulgariei şi Vietnamului. În cuvântul lor, toţi vorbitorii l-au felicitat pe Rezso Nyers pentru noua funcţie şi au formulat câteva întrebări. Dintre întrebările puse de ambasadorul polonez, am reţinut-o pe cea legată de cine va conduce de­legaţia ungară la reuniunea CPC de la Bucureşti. S-a răspuns că, în principal, există deja o hotărâre, care va fi anunţată public în câteva zile. Rezso Nyers a ţinut să precizeze că, spre deosebire de Janos Kadar, care nu era membru al Biroului Politic, noul preşedinte al partidului este, în primul rând, membru al Comitetului Politic Executiv, ale cărui şedinţe le va conduce.
Traian Pop
Document din volumul: 1989 - Principiul dominoului. Prăbuşirea regimurilor comuniste europene, Ediţie de: Dumitru Preda şi Mihai Retegan, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000, p. 118-123

×