x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Din arhiva CC al PCR: Propuneri privind organizarea întrecerii ­socialiste pe anul 1989

0
14 Ian 2009 - 00:00

Înfăptuirea hotărârilor Congresului al XIII-lea şi ale Conferinţei Naţio­nale ale partidului, a sarcinilor care se desprind din magistrala expunere a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, la şedinţa comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice şi organizaţiilor de masă şi obşteşti din noiembrie 1988, impune o mobilizare pu­ternică a tuturor energiilor creatoare ale oamenilor muncii, pentru îndepli­nirea şi depăşirea planului naţional unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1989.Se va acţiona cu toată hotărârea pentru realizarea dezvoltă­rii intensive a tuturor sectoarelor de activitate prin afirmarea mai puternică a revoluţiei tehnico-ştiinţifice şi a noii revoluţii agrare, pentru ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al producţiei, creşterea şi diversificarea volumului exportului, sporirea eficienţei economice, întărirea autoconducerii muncitoreşti, a autogestiunii şi autofinanţării. Întrecerea socialistă în anul 1989 va avea ca obiectiv principal realizarea exemplară a sarcini­lor de plan şi a angajamentelor asumate. Înfăptuirea întocmai a progra­melor de perfecţio­nare a organizării şi de modernizare a proceselor de producţie, pentru întâmpina­rea celui de-al XIV-lea Congres al partidului şi celei de-a 45-a aniversări a Revoluţiei de eliberare socială şi naţioală, anti­fascistă şi antiimperialistă cu rea­lizări deosebite în toate domeniile.

În industrie se va acţiona cu fermita­te pentru îndeplinirea şi depăşirea sarcinilor de producţie, realizarea ritmi­că a produselor fizice, urmă­rin­du-se realizarea de produse noi, care va­­lo­rifică superior resursele materiale şi sunt competitive pe piaţa externă.

Un obiectiv prioritar al întrecerii socialiste îl va constitui realizarea producţiei fizice destinate exportului, în condiţiile de calitate şi la termenele prevăzute în contractele încheiate cu partenerii externi.
Se va acţiona cu fermitate pentru asigurarea bazei de materii şi energetice, sporirea producţiei de cărbune, ţiţei, de minereuri şi  energie electrică, prin folosirea eficientă a capacităţilor existente, punerea în funcţiune la termen a capacităţilor noi prevăzute în plan, realizarea în întregime şi de calitate a reparaţiilor capitale, exploatarea la parametrii proiectaţi a maşinilor şi utilajelor din dotare.

Întrecerea socialistă în anul 1989 va stimula în mai mare măsură intensificarea preocupărilor pentru utilizarea resurselor de materii prime şi materiale din producţia internă, reducerea mai accentuată a consumurilor de energie şi combustibil, limitarea strictă a consumurilor de hidrocarburi şi înlocuirea acestora cu alte resurse energe­tice, încadrarea riguroasă în normele şi normativele de consum şi de stoc de materii prime, materiale, combustibil şi energie, sporirea ponderii materialelor refolosibile în acoperirea necesarului de materii prime, ridicarea eficienţei întregii activităţi economice.

În toate unităţile economice se va acţiona cu răspundere sporită pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, prin asimilarea unor produse cu parametri tehnico-economici superiori, modernizarea celor existente şi aplicarea în producţie a tehnologiilor de vârf.

Un obiectiv principal al întrecerii socialiste pe anul 1989 îl constituie realizarea măsurilor din programele privind creşterea mai accentuată a productivităţii muncii, în care scop se va acţiona pentru extinderea mecanizării, auto­matizării şi robotizării proceselor de producţie, introdu­cerea mai rapidă în producţie a progresului tehnic, utilizarea raţională şi eficientă a capacităţilor de producţie şi a forţei de muncă, întărirea ordinii şi disciplinei.

În activitatea de investiţii-construcţii, întrecerea socia­listă se va axa cu prioritate pe organizarea mai bună a producţiei şi a muncii pe şantiere, creşterea gradului de industrializare în vederea grăbirii punerii în funcţiune a tutu­ror obiectivelor economico-sociale, îndeosebi a capacităţilor de producţie prioritare ale economiei naţionale.

În agricultură va fi continuat şi amplificat procesul de înfăptuire a noii revoluţii agrare, de dezvoltare intensivă şi de modernizare a acesteia. În centrul atenţiei va sta folosirea completă şi intensivă a fondului funciar, creşterea suprafeţei agricole, îndeosebi a celei arabile, înfăptuirea prevederilor programului naţional pentru asigurarea unor producţii agricole sigure şi stabile, realizarea integrală a programelor de dezvoltare a zootehniei.

Se va acţiona pentru perfecţionarea şi dezvoltarea continuă a activităţii de prestări de servicii, lărgirea gamei şi reţelei serviciilor prestate către populaţie.

În activitatea de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnolo­gică şi proiectare, întrecerea socialistă va urmări unirea tuturor forţelor pentru creşterea aportului acesteia la înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de perfecţionare a organizării şi de modernizare a proceselor de producţie, la valorificarea superioară a materiilor prime, ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, creşterea exportului şi diminuarea importului, reducerea consumurilor materiale şi energetice, creşterea mai rapidă a productivităţii muncii, a eficienţei economice, pentru promovarea în toate ramurile a celor mai valoroase cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii.

În centrul activităţii consiliilor populare va sta realizarea planurilor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, activitatea de sistematizare a teritoriului şi localităţilor, realizarea construcţiilor de locuinţe, dezvoltarea prestărilor de servicii pentru populaţie, realizarea programelor de autoaprovizionare.

Întrecerea socialistă se va organiza pe baza obiectivelor şi a angajamentelor cuprinse în chemările pentru îndeplinirea şi depăşirea planului pe 1989, adresate de:
2 comitete judeţene de partid pentru activitatea din domeniul industriei, construcţiilor, transporturilor şi circulaţiei mărfurilor;
2 comitete judeţene de partid pentru activitatea din agricultură;
2 consilii populare judeţene;
2 consilii populare municipale sau orăşeneşti;
2 consilii populare comunale;
5 unităţi economice;
5 institute de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi proiectare.

Chemările la întrecere vor fi publicate în presă începând cu 20 ianuarie 1989.
Prin formele şi mijloacele muncii politice şi cultural-educative de masă, munca politică de la om la om, propaganda vizuală, staţiile de radioficare, gazetele de perete, brigăzile artistice etc., vor fi popularizate chemările la întrecerea socialistă şi angajamentele asumate de oamenii muncii, preocupările şi metodele avansate de muncă ale acestora, rezultatele obţinute în realizarea sarcinilor de plan şi angajamentelor asumate pe anul 1989.

Uniunea Generală a Sindicatelor, uniunile sindicatelor pe ramuri, consiliile judeţene şi comitetele sindicatelor, împreună cu organele de conducere colectivă din ministere, centrale, întreprinderi şi institute de cercetare şi proiectare, sub îndrumarea permanentă a organelor şi organizaţiilor de partid, vor urmări pe tot parcursul anului buna desfăşurare a întrecerii socialiste, vor analiza şi populariza lunar modul de realizare a indicatorilor de plan şi a angajamentelor luate, precum şi fruntaşii în întrecere, vor acţiona sistematic pentru generalizarea iniţiativelor şi metodelor înaintate de muncă.

Presa, radioul şi televiziunea vor asigura o largă popularizare a chemărilor şi a experienţei pozitive dobândite de colectivele de oameni ai muncii, a rezultatelor obţinute în îndeplinirea şi depăşirea planului naţional unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1989, precum şi a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.

Lansarea chemărilor pentru întrecerea socialistă pe anul 1989
În întrecerea socialistă, care are ca obiectiv principal îndeplinirea şi depăşirea planului naţional unic de dezvoltare economico-socială a ţării pe anul 1989, se propune să adreseze chemări la întrecere următoarele comitete judeţene de partid, consilii populare, unităţi economice şi institute de cercetare şi proiectare:
I. În domeniul industriei, construcţiilor, transporturilor şi circulaţiei mărfurilor:
Comitetul judeţean de partid Sibiu
Comitetul judeţean de partid Galaţi
II. În domeniul agriculturii:
Comitetul judeţean de partid Olt
Comitetul judeţean de partid Ialomiţa
III. Consilii populare:
Consiliul popular al judeţului Satu Mare
Consiliul popular al judeţului Botoşani
Consiliul popular al municipiului Târgovişte, judeţul Dâmboviţa
Consiliul popular al municipiului Lugoj, judeţul Timiş
Consiliul popular al comunei Petreşti, judeţul Dâmboviţa
Consiliul popular al comunei Sărmaş, judeţul Harghita
IV. Unităţi economice:
Industrie
- Întreprinderea minieră Paroşeni, judeţul Hunedoara (pentru activitatea din subteran).
- Întreprinderea minieră Lupoaia, judeţul Gorj (pentru activitatea din cariere).
- Mina Baia Sprie, judeţul Maramureş
- Schela de foraj Scăieni, judeţul Prahova
- Schela de producţie petrolieră Videle, judeţul Teleorman
- Întreprinderea de prospecţiuni şi explorări geologice Harghita, judeţul Harghita
- Întreprinderea electrocentrale "Porţile de Fier" Drobeta Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi
- Întreprinderea de exploatare şi întreţinere a reţelelor şi instalaţiilor electrice, de distribuire a energiei electrice şi termice Suceava
- Întreprinderea laminorul de tablă Galaţi, judeţul Galaţi
- Întreprinderea de produse cărbunoase Slatina, judeţul Olt
- Întreprinderea de maşini grele Bucureşti
- Întreprinderea "Tehnofrig" Cluj-Napoca, judeţul Cluj
- Şantierul naval Olteniţa, judeţul Călăraşi
- Întreprinderea "Hidromecanica" Braşov, judeţul Braşov
- Întreprinderea de motoare electrice Piteşti, judeţul Argeş
- Întreprinderea de maşini-unelte Arad, judeţul Arad
- Combinatul chimic Râmnicu-Vâlcea, judeţul Vâlcea
- Întreprinderea de fire şi fibre poliamidice Roman, judeţul Neamţ
- Întreprinderea de alumină Tulcea, judeţul Tulcea
- Întreprinderea forestieră de exploatare şi transport Mureş-Reghin, judeţul Mureş
- Combinatul de lianţi şi azbociment Fieni, judeţul Dâmboviţa
- Întreprindera de geamuri Buzău, judeţul Buzău
- Întreprinderea "Libertatea" Sibiu, judeţul Sibiu
- Întreprinderea "Tricoul Roşu" Arad, judeţul Arad
- Întreprinderea de piele şi încălţăminte "Dâmboviţa" Bucureşti
- Întreprinderea de preparate şi conserve din carne Bucureşti
- Întreprinderea de morărit şi panificaţie Constanţa, judeţul Constanţa
- Întreprinderea pentru producerea şi industrializarea legumelor şi fructelor Tecuci, judeţul Galaţi
- Întreprinderea pentru contractarea, achiziţionarea şi păstrarea produselor agricole Olt
- Întreprinderea poligrafică Sibiu, judeţul Sibiu
Construcţii
- Trustul antrepriză generală de construcţii industriale Iaşi, judeţul Iaşi
- Trustul antrepriză generală de construcţii-montaj Bihor, judeţul Bihor
Transporturi
- Regionala de cale ferată Braşov
- Întreprinderea de transporturi auto Dâmboviţa
- Întreprinderea de navigaţie fluvială "NAVROM" Galaţi
- Direcţia judeţeană de poştă şi telecomunicaţii Buzău
Agricultură
- Cooperativa agricolă de producţie Scorniceşti, judeţul Olt
- Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist Traian, judeţul Brăila
- Întreprinderea agricolă de stat Ograda, judeţul Ialomiţa
- Întreprinderea agricolă de stat Liebling, judeţul Timiş
- Staţiunea pentru mecanizarea agriculturii Salonta, judeţul Bihor
- Întreprindera de execuţie şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare Dolj, judeţul Dolj
Silvicultură
Inspectoratul silvic judeţean Prahova
V. Circulaţia mărfurilor şi prestări servicii
- Întreprinderea comercială de stat mixtă Huşi, judeţul Vaslui
- Întreprinderea comercială de stat pentru alimentaţie publică Satu Mare, judeţul Satu Mare
- Oficiul judeţean de turism Sibiu
- Uniunea judeţeană a cooperativelor de producţie, achiziţii, desfacere a mărfurilor şi de credit Constanţa
- Baza judeţeană de aprovizionare tehnico-materială Timişoara, judeţul Timiş
- Întreprinderea judeţeană de recuperare şi valorificare a materialelor refolosibile Sălaj
- Întreprinderea judeţeană de gospodărie comunală şi locativă Botoşani
- Uniunea judeţeană a cooperativelor meşteşugăreşti Timiş
VI. Institute de cercetare, inginerie tehnologică şi proiectare
- Institutul de cercetări metalurgice Bucureşti
- Institutul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnolo­gică pentru maşini-unelte Bucureşti
     - Institutul de inginerie tehnologică şi proiectare pentru industria chimică Bucureşti
- Institutul de proiectare judeţean Constanţa
- Institutul de cercetare pentru cereale şi plante tehnice Fundulea, judeţul Călăraşi

DANIC, Fond CC al PCR – Secţia Cancelarie, dos. nr. 1/1989
Citeşte mai multe despre:   special,   judeţul,   anul,   partid,   cercetare,   consiliul,   creşterea,   economice,   judeţean,   realizarea,   proiectare,   productie,   intreprinderea,   socialistă,   întrecerea,   acţiona

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 Serviciul de email marketing furnizat de