x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special Partidul te vrea "muncitor de înaltă calificare"!

Partidul te vrea "muncitor de înaltă calificare"!

19 Mai 2009   •   00:00
Partidul te vrea "muncitor de înaltă calificare"!
Sursa foto: Arhiva Facultăţii de Drept/

Inspectoratele şcolare aveau pe "rol" ultimele decizii ale Partidului în legătură cu cifra de şcolarizare pe anul 1989/1990. Conform hotărâ­ri­lor emise de Comitetul Politic Executiv al CC al PCR de la 5 martie, învă­ţă­mântul umanist era redus la minimum, spre desfiinţare.Anunţul s-a făcut în mod oficial, prin publicarea comunicatului şedinţei CPEx în Scînteia. Formularea textului te lasă să înţelegi că eliminarea educaţiei umaniste era o mare realizare:

"Prin măsurile aprobate de Comi­te­tul Politic Executiv se prevede ca în noul an de învăţământ 94% din elevii clasei a IX-a să fie pregătiţi în licee cu profil industrial, agroindustrial, silvic şi economic, iar 6% în licee cu profil sanitar şi neindus­trial. S-a hotărât, de asemenea, ca ab­solvenţii a 10 clase care vor fi incluşi în învăţământul profesional - a cărui durată va fi majorată - să ur­meze, în acelaşi timp, şi învă­ţă­mân­tul liceal seral. S-a hotărât sporirea numărului de locuri în în­vă­ţământul seral, liceal şi profesio­nal, pentru o mai bună cuprindere a absolvenţilor a 10 clase din anii precedenţi, încadraţi în producţie. În anul universitar 1989-1990 este prevăzută o creştere, faţă de anul pre­cedent, cu circa 2.000 a numă­ru­lui de locuri la învăţământul de zi şi seral, îndeosebi la învăţământul tehnic şi economic.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, totodată, propunerile privind numărul de burse ce vor fi acordate elevilor şi studenţilor în anul de învăţământ 1989-1990, apreciind că ele asigură condiţii bune de viaţă şi învăţătură tinerei generaţii".

Despre cum argumentau liderii PCR trecerea la învăţământul industrial de mase aflăm din stenograma şedinţei CPEx de la 5 mai 1989:

Propunerile privind planul de şco­­larizare şi numărul de burse pentru anul şcolar (universitar) 1988-1990 la toate gradele de învăţământ.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Aţi văzut propunerile?
Sigur, în ce priveşte învăţământul până la 10 ani este fluctuaţie, în raport de numărul de copii. În material se propune ca, începând de anul viitor, în licee să cuprindem 90% în clasa XI-a, cursuri de zi, iar toţi care intră în şcolile de meserii să urmeze paralel şi liceul la seral, cu un an în plus, aşa cum este stabilit, adică să se organizeze ca din primul an al şcolii profesionale să facă şi liceul.
Vă trebui să ne uitm la progra­mele şcolilor de meserii, să îm­bună­tăţim, în general, programele acestor şcoli.
În ce priveşte învăţământul superior, s-a majorat ceva numărul.
Aş vrea să atrag atenţia că în ce priveşte domeniul minier şi petro­lier, în propuneri se prevedea mine şi petrol, iar după aceea miner me­canic, dar majoritatea erau mineri. Am trecut totul la miner mecanic, pentru că în toate şcolile cu profil minier trebuie să înveţe să ştie să mânuiască şi utilajele mecanice, pentru că dacă ştie să mânuiască utilajele ştie să dea şi cu dalta, dar dacă nu va şti să mânuiască utilajele nu vom avea niciodată miner cu pregătire corespunzătoare.
Propun să vedem programul şi sistemul de şcolarizare, să vedem totul, să nu schimbăm numai denumirea. De aceea, vă rog să prezentaţi programul ca realmente cei care ur­mează acest profil să capete pregă­tirea corespunzătoare.
De altfel, problema programelor trebuie revăzută şi în alte domenii. Să îmbunătăţim programele de pregătire tehnică şi profesională, atât în licee, cât şi în învăţământul superior. Trebuie să ne gândim să aducem unele îmbunătăţiri mai ge­nerale şi în ce priveşte partea ştiin­ţifică şi cultural-educativă generală. Să revedem, să aducem îmbună­tăţiri şi în domeniul ştiin­ţelor socia­le. Sigur, nu ştiu în ce măsură se asigură în licee o anumită pregătire economică.

Tov. Ion Teoreanu: Sunt prevăzute discipline, dar trebuie revăzut.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Acestea trebuie să pornească de la baza economiei noastre socialiste, de la relaţiile de producţie în sistemul nostru socialist, de la proprietatea socialistă, adică de la principiile noastre, nu nişte lucruri generale.
Trebuie să punem la punct câteva principii, chiar dacă până începe anul viitor de învăţământ vom face numai nişte capitole, dar să aducem o serie de îmbunătăţiri.
La fel cu ştiinţele sociale şi în ce priveşte cunoştinţele generale des­pre originea omului, vieţii, adică în general, nu numai să vorbim despre educaţie generală socialistă. Învăţă­mântul trebuie să aibă rolul hotă­râtor în educaţia copiilor, a tineretului. În mod corespunzător, am discutat de altfel, să vedem şi ştiinţele sociale cum le predăm, pentru că la unele am rămas şi cu cadre cu concepţie veche, şi cu manuale vechi.
Adică, propunând măsurile acestea, trebuie să ne propunem ca în următoarele luni să acţionăm a ne propune să înfăptuim ceea ce am stabilit în noiembrie, ce am stabilit la plenară şi ce avem în vedere să discutăm şi la Congres. Acest lucru trebuie să se reflecte în programe şi în îmbunătăţirea generală a învăţă­mântului, începând cu pregătirea profesională, tehnică, ştiinţifică şi cu toate celelalte, care sunt de altfel strâns legate. Nu se poate concepe un muncitor, un student, un inginer cu o pregătire bună de specialitate, dar fără o pregătire generală bună.
Dacă aveţi ceva în plus de propus la acest program, vă rog să spuneţi? Tovarăşii care se ocupă de aceste probleme şi au lucrat la material l-au tot văzut, dar poate mai aveţi ceva?

Tov. Elena Ceauşescu: Trebuie să-i vedem pe cei care sunt cuprinşi în producţie, împreună cu organiza­ţiile de partid, să ne ocupăm de pre­gătirea lor. În acelaşi timp trebuie să găsim o formă şi cu cei care nu sunt cuprinşi în sfera producţiei, să-i cuprindem şi pe aceştia pentru ridicarea generală a nivelului lor de cunoştinţe.

Tov. Nicolae Ceauşescu: În general, pretenţiile sunt din ce în ce mai mari. Aici însă este vorba despre probleme de conţinut.
Poate ar fi bine într-o lună, o lună şi jumătate să vedem, pe judeţe, cum asigurăm cuprinderea în licee, mai cu seamă a celor care sunt la şcolile de meserii, dar şi restul. Trebuie să ne ocupăm să concentrăm puţin unele şcoli.

Tov. Elena Ceauşescu: Trebuie să ne ocupăm de acest lucru. Avem şcoli primare care nu sunt aduse, în mod unitar, la acelaşi nivel. Avem 400 de şcoli în care copiii sunt amestecaţi, într-o încăpere copii din mai multe clase.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Într-o lună şi jumătate să avem în vedere să rezolvăm problema aceasta a şcolilor unde copiii de diferite clase învaţă într-o singură încăpere.

Tov. Elena Ceauşescu: Trebuie să punem ordine.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Şi pe linie de partid, pe linia consiliilor populare trebuie luate măsuri ca să intrăm până la începutul anului şcolar în normal, cu organizarea corespunzătoare, din toate punctele de vedere.
Din punct de vedere material acordăm multe burse, inclusiv în învăţământul gimnazial şi profesional. Să luăm măsuri să folosim tot ce avem pentru îmbunătăţirea învăţământului.
Dacă sunteţi de acord, tovarăşi, cu aceste lucruri?
- Toţi tovarăşii sunt de acord.
- Nu aveţi altceva de spus? (Nu)
Bine, atunci cu aceasta am terminat şedinţa.
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos. nr. 28/1989

×