x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Scînteia Special URSS – Socialismul – orânduirea dreptăţii şi echităţii sociale

URSS – Socialismul – orânduirea dreptăţii şi echităţii sociale

04 Noi 2009   •   00:00SOCIALISMUL ÎMBOGĂŢEŞTE CELE MAI BUNE REALIZĂRI ALE DEZVOLTĂRII OMENIRII
"Noi vedem socialismul ca o orân­du­ire a umanismului adevărat şi real, în care omul este măsura tuturor lucrurilor".... Noi vedem socialismul ca o orân­du­i­re a unei economii eficiente şi di­na­mi­ce, care se bazează pe cele mai bu­ne realizări ale progresului tehnico-ştiinţific şi care asigură cea mai înaltă productivitate a muncii; o economie subordonată nemijlocit satisfacerii nevoilor societăţii, care se adaptează în mod flexibil la ele...

Noi vedem socialismul ca o orân­duire a echităţii sociale, care îmbină garanţiile sociale ale cerinţelor de importanţă vitală ale omului în ce priveşte munca, ocrotirea sănătăţii, învăţământul, locuinţele, asigurările sociale cu aplicarea consecventă a principiului repartiţiei după muncă şi cu eradicarea oricăror forme de nivelare şi parazitism social. Noi vedem socialismul ca o orân­du­i­re a unei înalte morale şi culturi. El moş­teneşte şi îmbogăţeşte cele mai bune realizări ale dezvoltări spi­rituale ale omenirii, bogata sa experienţă morală. Socia­lismul este o societate... care respinge consumatorismul, lipsa de spiritualitate şi primitivismul cultural.

Noi vedem socialismul ca o orânduire a adevăratei puteri a poporului, în cadrul căreia pentru toţi oamenii muncii se asigură deplina posibilitate pentru exprimarea nevoilor şi intereselor lor, participarea la conducerea proceselor sociale, se înlătură înstrăinarea omului de putere. Aceasta este o so­cietate a autoconducerii socialiste a poporului...
Noi vedem socialismul ca o orânduire a adevăratei egalităţi a tuturor naţiunilor şi naţionalităţilor.

În sfârşit, noi vedem socialismul ca o orânduire care prin natura şi interesele sale este organic legată de năzuinţa spre pace, spre întărirea colaborării şi cooperării cu ţările socia­liste frăţeşti, stabilirea de relaţii normale, civilizate între toate popoarele şi statele  pe baza principiilor democratice ale egalităţii în drepturi, neamestecului în treburile in­ter­ne, recunoaşterii dreptului suveran al popoarelor de a-şi hotărî singure soarta" (M. Gorbaciov, Raport prezentat la cea de-a 19-a Conferinţă unională a PCUS, iunie 1988, Agenţia TASS);
LEGITĂŢI GENERALE ALE SOCIALISMULUI
"Orânduirea socialistă are pretutindeni trăsături comune; în primul rând - puterea oamenilor muncii, proprietatea obştească, inexistenţa exploatării. Dar trăsăturile comune nu exclud diversitatea. Forţa socialismului constă în diversitatea, în bogăţia experienţei internaţionale" (M. Gorbaciov, Cuvântarea rostită în Adunarea RSFI, martie 1988, Agenţia TASS).


VIABILITATEA ÎNVĂŢĂTURII MARXIST-LENINISTE
"Suntem convinşi de viabilitatea învăţăturii marxist-leni­niste, care a argumentat în mod ştiinţific posibilitatea construirii unei societăţi a echităţii sociale, a unei civilizaţii de oameni liberi şi egali în drepturi. Tocmai după aceasta ne conducem în restructurarea revoluţionară" (M. Gorbaciov, raport la cea de-a 19-a Conferinţă Unională a PCUS, iunie 1988, Agenţia TASS).


LEGĂTURA INDESTRUCTIBILĂ DINTRE PROGRESUL MONDIAL ŞI SOCIALISM CA FORŢĂ INTERNAŢIONALĂ.
"Suntem departe de a considera că toate schimbările progresiste care au loc în lume se datorează numai socialismului. Dar felul în care sunt ridicate cele mai importante probleme pentru omenire şi în care se desfăşoară căutarea soluţiilor acestora confirmă legătura indestructibilă dintre progresul mondial şi socia­lism ca forţă internaţională" (M. Gorbaciov, Raport la Şedinţa Solemnă consacrată celei de-a 70-a aniversări a marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, noiembrie 1987, Agenţia TASS).

"Nu trebuie să fii profet ca să afirmi: în secolul al XXI-lea, socialismul va intra înnoit, nu sub înfăţişarea lui de astăzi. El nu va fi scutit de probleme, dar, punând întregul său potenţial material şi spiritual în serviciul omului, desprinzând toate conclu­ziile din experienţa sa atât de diversă, îşi va dezvălui forţa proprie naturii sale, va deveni un factor constructiv al progresului ge­neral" (M. Gorbaciov, Cuvântare rostită la întâlnirea cu oamenii muncii din Kiev, februarie 1989, Agenţia TASS).
NU EXISTĂ UN MODEL UNIC DE SOCIALISM
PCUS trebuie să-şi asume în mod autocritic răspunderea pentru aprecierile anterioare privind modelul unic de socialism.

"Absenţa îndelungată a climatului necesar schimbului deschis şi creator de păreri între partidele comuniste a adus preju­dicii atât ţărilor socialiste, cât şi partidelor comuniste din alte ţări, întregii mişcări muncitoreşti... PCUS trebuie să-şi asume în mod autocritic răspunderea pentru faptul că toate aprecierile au fost făcute de pe poziţiile "modelului unic", iar orice nouă căutare era considerată "revizionism" şi "abatere de la principii" (M. Gorbaciov, Cuvânt rostit cu prilejul întâlnirii cu secretarul general al PC Francez, septembrie 1989, Agenţia TASS).

- "În trecut consideram că nu există decât un model de comunism. Realitatea demonstrează că lucrurile nu stau tocmai aşa. Am analizat această problemă în ultimii câţiva ani. Nu am renunţat la marxism-leninist, dar încercăm să-l aplicăm concret la viaţa noastră, potrivit condiţilor reale ale ţării noastre" (M. Gorbaciov, Declaraţie făcutuă cu prilejul vizitei întreprindse în China, mai 1989, Agenţiile China Nouă şi TASS);


LEGITĂŢILE SOCIALISMULUI APLICATE LA CONDIŢIILE FIECĂREI ŢĂRI

"Nimeni nu deţine monopolul asupra adevărului în ultimă instanţă, nimeni nu poate impune propriul model... Avem o moştenire comună, lăsată de dascălii noştri - clasicii marxism-leninismului: socialismul ştiinţific. Dar fiecare partid transpune în viaţă aceste principii ţinând seama de particularităţile ţării sale, de situaţia internaţională şi de angajamentele asumate în faţa propriilor popoare" (M. Gorbaciov, Cuvânt rostit cu prilejul vizitei întreprinse în RSF Iugoslavia, martie 1988, Agenţia TASS).

Socialismul se îmbogăţeşte prin diversitatea formelor edificării sale "...Pentru lumea socialismului... în prezent este caracteristică diversitatea crescândă a formelor de organizare a producţiei, structurilor sociale şi instituţiilor politice...

Sunt de domeniul trecutului încercările de unificare şi şablonare în problemele dezvoltării sociale, pe de o parte - copierea, iar pe de alta - impunerea unor modele obligatorii. Se extinde diapazonul posibilităţilor creatoare, însăşi incomparabil mai bogat" (M. Gorbaciov, Cuvântare la Adunarea festivă de la Berlin, octombrie 1989, Agenţia TASS).
Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Relaţii Externe, dos. nr. 22/1989

×
Subiecte în articol: special