x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Special Anchete Guvernul Boc vrea să distrugă şi filatelia românească!

Guvernul Boc vrea să distrugă şi filatelia românească!

de Alexandru Boariu    |    01 Mar 2011   •   20:47
Guvernul Boc vrea să distrugă şi filatelia românească!
154316-205215984-1.jpgProiectul de act normativ a fost în­toc­mit de Ministerul Comu­ni­ca­ţi­ilor şi Societăţii Informaţionale şi a fost postat recent, spre dezbatere publi­că, pe site-ul instituţiei. Atât proiectul de HG, cât şi nota de fundamentare care-l însoţeşte sunt pline de erori, ceea ce ne-a atras atenţia. Până şi titlul actului normativ – "Hotărâre de Guvern privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a Societăţii Comerciale Romfilatelia SA, ca filială a Companiei Naţionale Poşta Româ­nă-SA" – este unul greşit, având în vedere că, potrivit actului de înfiinţare (HG nr. 42/2004 ), SC Romfilatelia SA asta şi este în prezent: o "filială a Companiei Naţionale Poşta Româ­nă". Aşadar, Guvernul Boc vrea să transforme o filială într-o... filială!?

Mai grave sunt însă erorile cuprin­se în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ. De exemplu, la Secţiunea a 2-a – "Motivul emiterii actului normativ" – se scrie negru pe alb: "Ţinând cont de pierderile înregistrate de SC Romfilatelia SA şi de imposibilitatea acesteia de a se susţine financiar pe o piaţă liberali­za­tă...". Dar potrivit situaţiei financiare puse la dispoziţia redacţiei noastre de SC Romfilatelia, de la înfiinţarea sa, în anul 2004, şi până în prezent, societatea a obţinut, an de an, pro­fit, şi unul chiar mai mare decât cel prognozat pentru fiecare an în parte. De exemplu, în anul 2004, faţă de un profit planificat de 600.000 lei, socie­ta­tea a realizat un profit de 1.179.872 lei. La fel în anii următori: în 2005 – 1.688.869 profit realizat, faţă de 949.500 lei profit planificat; în 2006 – 840.695 lei profit realizat, faţă de 728.460 lei profit planificat; în 2007 – 1.046.717 lei, faţă de 985.300 lei; în 2008 – 562.203 lei, faţă de 500.00 lei; în 2009 – 195.873 lei, faţă de 140.410 lei şi în 2010 – 180.201 lei, faţă de 163.000 lei. În total, în perioada 2004- 2010, Romfilatelia a obţinut un profit de 5.694.5430 lei, faţă de 4.066.670 lei, cât însuma profitul estimat. Şi atunci, unde sunt pierderile invocate de ministrul Comunicaţiilor, Valerian Vreme, care semnează nota de fundamentare?

Cât priveşte cealaltă afirmaţie din aşa-zisa nota de fundamentare, şi anume, că "Romfilatelia nu se va putea susţine financiar pe o piaţă libe­ra­lizată a serviciilor poştale" (libera­li­zare care se va produce începând cu 1 ianuarie 2013 – n.r. ), realitatea este cu totul alta. Astfel, liberalizarea invocată se referă, strict, la serviciile poştale, or, Romfilatelia nu se ocupă de aceste servicii. Potrivit actului normativ de înfiinţare, Romfilatelia are ca obiect principal de activitate "emiterea, punerea şi retragerea din circulaţie de timbre şi efecte poştale" şi nu efectuarea de servicii poştale.

Pe de altă parte, ponderea veniturilor realizate de Romfilatelia din timbrele emise şi utilizate de reţeaua poştală din România este în scădere semnificativă în ultimii ani, aceasta reducându-se de la 43,92%, cât a fost în anul 2004, la 18,95% în 2010. Dar această scădere nu a făcut ca "socie­ta­tea să nu se mai poată susţine financiar pe piaţă", ci, dimpotrivă, Romfilatelia a reuşit să producă pro­fit, aşa cum am văzut, valorificând pote­n­ţi­a­lul filatelic al produselor sale, fără să beneficieze de vreo sursă de finanţare externă, de vreo subven­ţi­o­nare din partea guvernului sau a ministerului de resort.
În nota de fundamentare se mai afirmă că propunerea de hotărâre de guvern are la bază şi alte motivaţii, cum ar fi "situaţia economică a CNPR, strategia de modernizare şi restructurare a acesteia, aprobată prin HG nr. 572/2010, reducerea costurilor administrative ale celor două societăţi, precum şi posibilitatea dezvoltării activităţilor sub un management eficient". Însă, într-un comuni­cat de presă remis redacţiei noastre, conducerea SC Romfilatelia preci­zea­ză: "Nu înţelegem cum situaţia eco­nomică dezastruoasă a CNPR poate constitui o motivaţie a desfiin­ţă­rii unei filiale profitabile şi a în­glo­bă­rii activităţii acesteia într-o structură care, aşa cum reiese din chiar prevederile HG nr. 572/2010, invoca­tă în nota de fundamentare, prezintă premisele unui colaps financiar iminent. De altfel, strategia de moderni­za­re şi restructurare a CNPR aproba­tă prin hotărârea menţionată nu face nici o referire la Romfilatelia, propu­ne­rea de fuziune prin absorbţie de către CNPR constituind o modificare curioasă şi nejustificată a acestei strategii, care este orientată şi bazată tocmai pe crearea unor centre de profit independente".

Guvernul pune carul înaintea boilor
Autorii notei de fundamentare afirmă că proiectul de hotărâre nu produce nici un impact financiar sau de altă natură, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. În realitate, lucrurile nu stau aşa, ripostează conducerea SC Romfilatelia, deoarece realizarea operaţiunii preconizate va conduce la diminuarea semnificativă a veniturilor bugetare, Romfilatelia plătind anual impozit pe profit către bugetul statului, spre deosebire de CNPR, care se preconizează că va înregistra în continuare pierderi. De asemenea, realizarea operaţiunii va conduce la încălcarea Convenţiei Poştale Universale şi a angajamentelor internaţionale în domeniu, la care România este parte, care prevăd că emiterea timbrului este "un atribut al suvera­nităţii" şi că acesta "este emis şi pus în circulaţie exclusiv sub autoritatea statului". Or, proiectul de hotărâre a Guvernului creează premise contrare, prin eliminarea dreptului exclusiv de emitere, punere şi retragere din circulaţie a timbrelor şi efectelor poştale.

Mai trebuie menţionat faptul că autorii proiectului de act normativ pun carul în faţa boilor, cum se spune, stabilind că, în urma fuziunii, SC Romfilatelia va deveni o "Comisie filatelică – organism cu atribuţii în domeniul timbrelor şi efectelor poştale, ce va funcţiona în cadrul Direcţiei Fabrica de Timbre". Aşadar, cel care concepe şi emite timbrele se va afla în subordinea celui care urmează să le tipărească!? O astfel de gândire, de "reformare a statului", numai la Guvernul Boc o puteam găsi.

×