x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Raport CE - Romănia ar trebui să accelereze reformele structurale

Raport CE - Romănia ar trebui să accelereze reformele structurale

de Jurnalul National    |    13 Dec 2007   •   00:00
Raport CE - Romănia ar trebui să accelereze reformele structurale

Comisia Europeană ii cere Romăniei să facă eforturi mai mari pentru intărirea capacităţii administrative, să imbunătăţească stabilitatea macroeconomică, să reducă substanţial birocraţia excesivă şi să modernizeze piaţa muncii astfel incăt să poată ajunge la nivelul celorlalte state UE.

Comisia Europeană ii cere Romăniei să facă eforturi mai mari pentru intărirea capacităţii administrative, să imbunătăţească stabilitatea macroeconomică, să reducă substanţial birocraţia excesivă şi să modernizeze piaţa muncii astfel incăt să poată ajunge la nivelul celorlalte state UE.


Analiza face parte din ultimul Raport Strategic al Comisiei despre Strategia de la Lisabona, care vizează creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, se arată intr-un comunicat al Comisiei Europene remis agenţiei MEDIAFAX. Raportul va fi inaintat liderilor Uniunii Europene la Consiliul European de primăvară, care se va desfăşura in martie 2008. Consiliul va fi invitat să adopte formal recomandări vizănd sprijinul acordat fiecărui stat membru pentru orientarea eforturilor către reforme prioritare.
  Â

CHEIA STRATEGIEI. Programul Naţional de Reformă este o parte-cheie a strategiei Romăniei de reformă postaderare, iar implementarea cu succes a acestuia depinde de implementarea politicilor in concordanţă cu priorităţile stabilite. In raportul său, Comisia este de acord cu abordarea propusă de Romănia de a-şi etapiza reformele, stabilind bazele pentru continuarea lor ulterioară. Cu toate acestea, in domeniile critice, precum consolidarea capacităţii administrative şi imbunătăţirea mediului de afaceri, Comisia apreciază că politicile ar fi putut fi mai ambiţioase. In viziunea Comisiei, Programul Naţional de Reformă al Romăniei (PNR) se axează asupra obiectivelor potrivite pentru a maximiza creşterea economică şi crearea unor locuri de muncă de calitate şi mai numeroase.


PUNCTE NEVRALGICE. Comisia a identificat ca elemente pozitive in procesul de reformă din Romănia iniţiativele indreptate către implementarea unui cadru bugetar pe termen mediu, reducerea costurilor de muncă nesalariale şi reforma politicilor de cercetare. Comisia recomandă ca Romănia să abordeze vulnerabilităţile macroeconomice urmănd o politică fiscală bine reglementată şi grăbind reformele structurale pentru a-şi consolida competitivitatea. Politicile din PNR ale căror puncte deficitare trebuie abordate cu prioritate sunt: consolidarea capacităţii administrative, evitarea supraincălzirii, imbunătăţirea planificării bugetare şi a calităţii cheltuielilor; reducerea birocraţiei excesive, activarea ofertei de forţă de muncă şi creşterea pregătirii acesteia, se arată in comunicatul CE.


RECOMADÃ...RI. In acest context, Comisia a recomandat ca Romănia să-şi consolideze urgent capacitatea administrativă la nivelul central şi local prin imbunătăţirea reglementărilor, a controlului şi a capacităţii de implementare şi să adopte măsuri urgente pentru a reduce substanţial procedurile administrative şi intărzierile in obţinerea autorizaţiilor, "ca parte a unei politici de reglementare mai coerente pentru a imbunătăţi mediul de afaceri, fapt care va ajuta lupta impotriva corupţiei".Comisia a mai recomandat Romăniei să evite ca politica fiscală pro-ciclică să conţină deficit de cont curent in creştere şi presiunile inflaţioniste, să păstreze creşterea nivelului de salarizare in raport cu creşterea productivităţii şi să imbunătăţească planificarea şi execuţia bugetară, la fel şi calitatea finanţelor publice, revăzănd componenţa cheltuielilor publice şi reducănd şi redirecţionănd ajutorul de stat către obiective orizontale.


MUNCÃ.... Totodată, Romănia ar trebui să implementeze o abordare integrată in ceea ce priveşte creşterea numărului de locuri de muncă, a gradului de ocupare şi a productivităţii, in special, prin accelerarea reformelor sistemului educaţional care să răspundă mai bine nevoilor pieţei de muncă prin reducerea abandonului şcolar timpuriu, prin creşterea semnificativă a participării adulţilor in educaţia şi formarea permanentă şi prin transformarea agriculturii de subzistenţă sau semi-subzistenţă in locuri de muncă durabile.

"Comisia propune recomandări numai acolo unde identifică o provocare majoră şi unde consideră că statul membru vizat trebuie să-şi intensifice eforturile pentru a face faţă provocării. Aceste recomandări specifice de ţară, adoptate mai intăi de Comisie in decembrie 2006, vor fi inaintate Consiliului pentru aprobare", se mai arată in documentul citat.


EFORT DEOSEBIT. Mai mult decăt atăt, Comisia punctează domenii in care este nevoie de un efort deosebit şi care pot conduce la recomandări in viitor. In consecinţă, din punctul de vedere al Comisiei, este foarte important ca Romănia să se concentreze asupra continuării adoptării de măsuri care să asigure sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice, in special cu privire la riscurile potenţiale ale suficientei şi sustenabilităţii pensiilor, susţinerea măsurilor care să soluţioneze problema fragmentării bazei de cercetare, asigurăndu-se in acelaşi timp că finanţarea suplimentară a cercetării publice produce schimbări efective, implementănd politica de cercetare şi dezvoltare naţională şi strategia de inovare şi monitorizănd in mod regulat rezultatele lor; urmărirea unei abordări integrate a dezvoltării infrastructurii şi lansarea TIC; intensificarea eforturilor de a controla munca la negru; imbunătăţirea eficienţei şi a acoperirii geografice a serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă, in special asistarea grupurilor vulnerabile.


STRATEGIE. In cadrul summit-ului de la Lisabona din martie 2000, liderii Uniunii Europene au agreat o nouă strategie de modernizare a Europei, pe baza consensului intre statele membre. Aceasta a devenit cunoscută ca "Strategia de la Lisabona". După rezultate iniţiale moderate, Strategia de la Lisabona a fost reorientată spre creştere economică şi crearea de locuri de muncă, fiind simplificată şi relansată in 2005. Strategia este organizată in jurul unor cicluri de trei ani. In prezent, strategia contribuie la imbunătăţirea situaţiei economice a Europei. Strategia se bazează pe un parteneriat străns intre Comisie şi statele membre. Fiecare stat membru adoptă, la nivel naţional, reforme bazate pe Programele Naţionale de Reformă prezentate in 2006, pornind de la liniile directoare integrate ("Integrated Guidelines") aprobate colectiv de toate statele membre in 2005 şi care trebuie revăzute in 2008. Aceste Programe Naţionale de Reformă acoperă o perioadă de trei ani. In fiecare an, statele membre intocmesc rapoarte privind implementarea Programelor lor Naţionale de Reformă. Romănia a prezentat Comisiei Programul său Naţional de Reformă in iulie 2007, iar primul raport de implementare la mijlocul lunii octombrie. Toate statele membre au numit coordonatori la Lisabona, responsabili cu promovarea strategiei pe plan naţional şi cu implicarea decidenţilor in implementarea strategiei. Pentru Romănia, coordonatorul Lisabona este Adrian Ciocănea, secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene. Comisia asistă, monitorizează şi evaluează nivelul naţional al procesului de reformă.×